Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat. 

Archiv článků

Dění v průmyslu

UNIPETROL RPA - 9.12.2019, 12:00
Dnes mezi 18:00 až 19:00 proběhne v areálu Unipetrolu RPA Litvínov a jeho okolí mimořádná zkouška systému výstrahy a vyrozumění PCH po úpravě softwaru řídících PC.

UNIPETROL RPA - 8.12.2019, 22:30
Zahájeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, proplach C3- cisteren na úseku VZP EJ.

UNIPETROL RPA - 7.12.2019, 17:19
V souvislosti s najížděním jednotky kontinuálního reformování benzinů bude dnes docházet ke spalování produkce vodíkového plynu na fleře NRL. Doba trvání: cca 48 hod.

UNIPETROL RPA - 7.12.2019, 12:30
Zahájeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, najíždění reaktoru C a B na výrobně PE1.

UNIPETROL RPA - 6.12.2019, 06:30
Zahájeno spalování odsířeného syntézního plynu na polním hořáku výrobny POX, oprava R 101 na výrobně NH3.

UNIPETROL RPA - 4.12.2019, 12:24
Od 12:00 hod spalování uhlovodíkových plynů bez obsahu sulfanu. Odstavení výrobní jednotky CCR z důvodu opravy zařízení.

UNIPETROL RPA - 2.12.2019, 08:59
29.11.19 v 10:40 zahájeno spalování veškeré produkce čistého vodíku.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Mostecku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).Jaký byl rok 2013 z hlediska imisí na Mostecku a Litvínovsku?

31. března 2014

Zdroj: www.mapy.czVíte, kde se měří znečištění ovzduší v Mostě, v Litvínově či v Lomu? Víte, jaké koncentrace škodlivin byly naměřeny v roce 2013? Jak dopadl rok 2013 z hlediska imisí v porovnání s předchozími roky?

Ekologické centrum Most pro Krušnohoří (ECM) zpracovává každým rokem zprávu o imisní situaci v Mostě a v Litvínově, a od roku 2012 i v Lomu. K vyhodnocení využívá aktuální neverifikovaná data Českého hydrometeorologického ústavu i Zdravotního ústavu Ústí nad Labem, která získává na základě smluvních podmínek.

Jaké je hodnocení stavu ovzduší ve jmenovaných lokalitách za poslední období?

Ve zprávách Ministerstva životního prostředí o stavu životního prostředí se v posledních letech obvykle dozvídáte o tom, jak se stav ovzduší od roku 1997, kdy byla dokončena modernizace odsiřovacích zařízení a zavádění účinných koncových technologií v průmyslových podnicích, elektrárnách a teplárnách, výrazně zlepšil, a také o tom, že trend zlepšování a snižování koncentrací po roce 2000 ustal a nyní dochází ke kolísání či i k mírnému zhoršování ovzduší.

S tímto nelze než souhlasit, ale pojďme se blíže podívat na to, jak se vyvíjí situace ve výše jmenovaných lokalitách. Předkládáme vám 2 grafy, jež jsou součástí zpráv ECM, vyhodnocující imisní situaci za příslušný rok v Mostě, Litvínově a Lomu.

V grafu č. 1 lze sledovat počet překročení denního imisní limitu prachových částic PM10 50 µg/m3 v letech 2006 až 2013. Povolený počet překročení hodnoty dle předchozího zákona č. 86/2001 Sb., o ochraně ovzduší a nového zákona č. 201/2012, o ochraně ovzduší, je 35x za rok.

archiv ECM

Z grafu č. 1 však jednoznačně vyplývá, že k překročení povoleného počtu dochází v Mostě i v Lomu každým rokem. Oranžové sloupce, které vypovídají o prachovém znečištění v Litvínově, se drží hluboko pod čarou znázorňující hranici, jež by neměla být překračována, s výjimkou roku 2006, kdy zde došlo k překročení naposledy.

archiv ECM

Pro porovnání stavu ovzduší na vyjmenovaných lokalitách v roce 2013 jsme ze zpráv ECM vyhodnocující imisní situaci vybrali graf č. 2, zobrazující hodnoty oxidu siřičitého (v roce 2006 nebyl na stanici Most ČHMÚ měřen), oxidu dusičitého, přízemního ozonu a prachových částic PM10. I zde oranžová barva vypovídá o tom, že Litvínov si stojí v hodnocení ovzduší nejlépe, zatímco Most s Lomem si předávají štafetu při dosahování na vyšší příčky úrovně znečištění jednotlivými polutanty a to nejen v uplynulém roce 2013, ale i v letech předcházejících.

Chcete-li vědět více o stavu ovzduší v Mostě, Lomu či Litvínově v roce 2013 či v předchozích letech, seznamte se s vyhodnocujícími zprávami ECM na jeho webových stránkách www.ecmost.cz

Bc. Dana Kovaříková
Ekologické centrum Most pro Krušnohoří
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most

Na horním obrázku je měřicí stanice ČHMÚ v Mostě, ul. U stadionu (zdroj: www.mapy.cz)Články a tiskové zprávy z roku 2014

17.12.2014 Ovzduší a doprava ve městech
15.12.2014 Ovzduší pro pedagogy
15.12.2014 Žáci z Kadaně a Bíliny na exkurzi v ECM a KSK
12.12.2014 Brána ekologie otevřená aneb Ovzduší
3.12.2014 Lampiony štěstí a životní prostředí
1.12.2014 Soutěž „Pojmenujte naše parky“

27.11.2014 Experti na životní prostředí v Ekocentru
11.11.2014 Městské parky očima obyvatel Mostu
7.11.2014 Vyhodnocení soutěže Den stromů 2014

29.10.2014 Jak probíhala soutěž ke Dni stromů 2014
27.10.2014 Za stromy města Mostu
24.10.2014 Seminář Těžba a rekultivace pro chomutovské studenty
21.10.2014 Žáci z Libochovic zkoumali ovzduší na Mostecku
16.10.2014 Semináře "CO DÝCHÁME?"
2.10.2014 Mostecké jezero a ovzduší
1.10.2014 S prachem nejsou žerty

29.9.2014 Ekologické centrum se zapojilo do projektu „Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje“
26.9.2014 Výroční konference iniciativy STOP PRACH
23.9.2014 Od října budeme třídit elektroodpad důkladněji a snáz
22.9.2014 Málo známé ovocné dřeviny na Mostecku
18.9.2014 Mravenci - strážci lesní čistoty
15.9.2014 Soutěž ke Dni stromů
12.9.2014 Velké, širé, rodné lány?
9.9.2014 A je to tady… výherci soutěže ke 100 letům VD Janov jsou známi!
8.9.2014 Program předcházení vzniku odpadů
3.9.2014 Soutěž s VD Janov ukončena
2.9.2014 Klimatický summit
1.9.2014 Hrozba jménem elektrosmog

27.8.2014 Invazní druhy rostlin na Mostecku
6.8.2014 Jdeme na žízaly aneb jak na kvalitní kompost

28.7.2014 Celostátní floristický kurz České botanické společnosti v Podbořanech
23.7.2014 Zachráníme je pro budoucnost?
17.7.2014 Zahradníkem v městské džungli
7.7.2014 Příběh jednoho trička

26.6.2014 Den otevřených dveří v Chemparku – Tvoříme svět z ropy
25.6.2014 POZOR! Nové semináře zdarma
24.6.2014 CEntrální LIkvidace Odpadů aneb Cesta od skládky k centru pro nakládání s odpady
20.6.2014 Valná hromada STEP 2014
18.6.2014 Zelené žáby na Zelené lince
9.6.2014 Jak na klíšťata
5.6.2014 Jaké to bylo v kabinetě…

27.5.2014 GMO aneb je libo čerstvou zeleninku?
26.5.2014 Pedagogové těžili a rekultivovali
23.5.2014 Žáci si užívali výhry na Flájích
16.5.2014 Jak hýčkají planetu Zemi na ZŠ a SŠ Palacha

18.4.2014 Ekologické centrum se prezentovalo
17.4.2014 Den Země - 22. dubna
14.4.2014 Příběh EKOLOGIE…
10.4.2014 Na houby nemusíte čekat až do léta!
1.4.2014 100 let Janovské přehrady oslavíme SOUTĚŽÍ

31.3.2014 Jaký byl rok 2013 z hlediska imisí na Mostecku a Litvínovsku?
28.3.2014 Hrozí nám nedostatek vody?
26.3.2014 Nová lokalita orchidejí na Mostecku
24.3.2014 Jarní očista s obilovinami
21.3.2014 Psí množírny – noční můra milovníků psů
19.3.2014 Lom a Most už překročily 37x povolený denní limit prachu
18.3.2014 EKO a BIO
11.3.2014 Slunce za okny, prach v ovzduší
7.3.2014 Kácení dřevin má také svá pravidla
4.3.2014 Hurá do zahrady!

22.1.2014 Zelená ekologickému bydlení
17.1.2014 Ovzduší na Zelené lince
7.1.2014 Rok 2014 aneb Co bude mezinárodními tématy roku?
6.1.2014 Ovoce na našem stole

leaf