Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat. 

Archiv článků

Dění v průmyslu

UNIPETROL RPA, s.r.o. - 11.8.2020, 08:25
Od 8:25 do 8:55 proběhlo spalování neodsířeného syntézního plynu na polním hořáku, z důvodu najíždění reaktoru 1 na výrobně POX.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Mostecku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).Kde pomáhají infračervené snímky?

9. dubna 2018

zářeníCo je to infračervené záření a jak důležité jsou pro zemský povrch? Co jsou infračervené snímky a kde všude se s nimi setkáváme? Možnost jejich využití je hojná, pomáhají nám v několika oblastech a odvětvích, například v lékařství, průmyslu, nebo při snímkování budov v rámci rozpoznávání vad na objektech. Jejich význam je důležitý i v astronomii a pro některá zvířata je schopnost vidět infračervené záření životně důležitou schopností.

Infračervené záření a snímky

zářeníKaždé těleso, jehož teplota je vyšší než absolutní nula (-273 °C), vyzařuje energii ve formě elektromagnetického záření. Infračervené záření je elektromagnetické záření s vlnovou délkou větší než viditelné světlo, a vyzařuje ho každý předmět. Zemský povrch absorbuje viditelné záření pocházející ze Slunce a vyzařuje energii ve formě infračerveného záření skrze atmosféru zpět do vesmíru. Některé plyny v atmosféře, zejména vodní pára, absorbují toto infračervené záření a vyzařují jej zpět na zemský povrch. Tento takzvaný skleníkový efekt udržuje atmosféru a zemský povrch teplejší. Přirozený skleníkový efekt je tedy důležitý pro zachování života na Zemi. Problém nastává v případě, že v důsledku lidské činnosti se do ovzduší dostává více tzv. skleníkových plynů (například oxid uhličitý) a infračervené záření se tak na zemský povrch navrací ve vyšší míře, než by mělo, čímž dochází k přílišnému oteplování planety.

Naše těla vyzařují infračervenou energii skrze kůži. Infračervené světlo je pro lidi viditelné až při použití speciálních kamer, které ho přemění na viditelnou barvu. Avšak i když infračervené světlo nevidíme, můžeme ho cítit, jelikož ho vnímáme jako teplo. Termokamerou můžeme zachytit infračervené záření vyzařované tělesem, a tak bezkontaktně určit jeho teplotu. Infračervené záření může při opalování způsobit zčervenání kůže. Opatrnosti je třeba i při prohřívání elektrickými dečkami, nebo častém používání infrazářičů na kůži.

Možnosti využití ve stavebnictví

zářeníV oblasti průmyslu termovizní měření umožňuje analyzovat a sledovat poškození různých strojů a zařízení, díky čemuž může být včas provedena údržba nebo oprava bez nutnosti jejich odstavení. Termovizní měření probíhá prostřednictvím termokamery, výsledné snímky slouží ke kontrole stávajících či opravených budov, kdy se díky porovnání množství úniku tepla odečte, kde nebylo zateplení správně instalováno. Termovizní měření je v oblasti stavebnictví výborným nástrojem k odhalení nejrůznějších chybně provedených technologických postupů bez destruktivního zásahu do objektu. Technologie se využívá ke kontrole zateplení střech a jiných částí budovy, osazení oken a dveří, dále ke kontrole elektroinstalace nebo fotovoltaických elektráren.

Termovizní měření fotovoltaických panelů se provádí za plného provozu elektrárny, pokud možno při slunečném a bezvětrném počasí. Termokamera dokáže včas odhalit poškozené fotovoltaické panely, které se v důsledku závady mohou nadměrně zahřívat, sluneční energii v tomto případě spotřebovávají a neprodukují, v důsledku čehož nedochází k dostatečné účinnosti panelů. Pomocí termovize lze mimo jiné detekovat články, které jsou již na konci své životnosti a bude je potřeba vyměnit. V elektrotechnice obecně lze termovizi s výhodou využít k odhalování míst nedokonale dotažených nebo vadných spojů elektrických rozvoden a rozvaděčů. Odhalením nepřesnosti při měření teploty můžeme předejít vzniku požáru.

Různorodé využití

zářeníInfračervené záření se využívá při rehabilitacích a k regeneračním účinkům. Princip léčby spočívá v působení paprsků na lidskou tkáň, čímž díky zahřívání dochází k prokrvení tkání a následnému tlumení bolesti a uvolnění svalových křečí. Infračervené snímky se používají i v při topografickém snímkování země při ekologických průzkumech, např. ke zjišťování povrchové teploty oceánů, k mapování tepelného znečištění řek a jezer i samotné krajiny, k lokalizaci lesních požárů, rozlišení různých druhů vegetace a zjištění jejího zdravotního stavu nebo k odlišení oblačnosti. V armádě je infračervené záření využíváno např. pro noční vidění. Dále slouží k vyhledávání osob v terénu z nadhledu. Snímkování je užitečné i pro lesníky, zemědělce a myslivce nebo zoology v rámci jejich výzkumů. Multispektrální archeologie z nadhledu nabízí možnost zkoumání území za pomoci právě termovizního měření, jež podává vědcům pohled na historii z jiného úhlu.

Elektronika

zářeníInfračervené záření se používá pro přenos informací, například v mobilních telefonech či v dálkovém ovladači. Lidé si pletou prospěšné infračervené záření se škodlivým UV zářením. Obě jsou přirozenou součástí slunečního světla, ale jejich účinky se velmi odlišují.

Využití v astronomii

Rozvoj techniky a využití infračervených snímků má nezastupitelnou roli ve zkoumání vesmíru. Mimo sluneční soustavu se pomocí infračervených snímků dají studovat i vznikající hvězdy nebo planety ve velmi chladných místech vesmíru, díky rozdílu teplot se totiž daný jev ukáže na snímku. Mezi vesmírné dalekohledy, které pomáhají objevovat vesmír patří Hubbleův vesmírný dalekohled a Spitzerův vesmírný dalekohled.

Načasování

Měření je třeba provádět v podmínkách, kde je rozdíl mezi teplotou exteriéru a interiéru alespoň 10 °C, přičemž optimální podmínky jsou, když venkovní teploty dosahují kolem 5 °C a níže. Proto se termovizní měření ve stavebnictví provádějí především v topné sezóně. Za určitých podmínek je možné diagnostikovat tepelné ztráty i v letním období. Při pořizování snímků je potřeba počasí bez hustého sněžení, deště, mlhy a silného větru. Měření může probíhat ve dne i v noci.

Infračervené záření a zvířata

zářeníNaše oči nemohou vidět infračervené záření, které má delší vlnovou délku než červené světlo. Některé druhy zvířat však dokáží vnímat infračervené záření. Chřestýš však má mezi očima a nosními otvory jamkové orgány tzv. termorecepční orgány, díky kterým zachytává infračervené záření. Hadi z čeledi hroznýšovitých a chřestýšovitých tak dokáží ulovit i studenější živočichy, např. žáby. Nejsou tak díky těmto schopnostem omezeni na lov pouze teplokrevných zvířat. Pořizování termovizních snímků je využíváno nejen pro medicínské, ale i pro veterinářské účely. V místě zánětu se vytváří více tepla, které tak přístroje mohou zachytit.

Kateřina Rybová
Ekologické centrum Most pro Krušnohoří
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most

Foto: www.pixabay.com

Zdroje:
www.novasave.cz
www.odbornecasopisy.cz
www.ekologie.upol.cz
www.ian.cz
www.saunasystem.czČlánky a tiskové zprávy z roku 2018

19.12.2018 Přírodní mýdla a šampony
10.12.2018 Zpráva o životním prostředí ČR za rok 2017
5.12.2018 Ekologický stromeček na Vánoce?

26.11.2018 Kontaminace podzemní vody aneb žlutá smrt
22.11.2018 Besedy s mosteckými seniory
19.11.2018 Zlepší se kvalita ovzduší?
15.11.2018 Jaký máte vztah k přírodě?

30.10.2018 Třeťáci vysazovali ryby do řeky Bíliny
25.10.2018 Legislativa a odpady
23.10.2018 5. etapa projektu Uhelná maturita - finále
16.10.2018 Jak uspořit energii v domácnosti?
11.10.2018 4. etapa projektu Uhelná maturita
5.10.2018 3. etapa projektu Uhelná maturita
2.10.2018 Podzimní Zaměstnanecké dny

27.9.2018 Chytré hlavy pro Sever 2018 opět spolupracovaly s ekocentrem
25.9.2018 2. etapa projektu Uhelná maturita
18.9.2018 Odstartoval 4. ročník úspěšného projektu „Uhelná maturita“
17.9.2018 Tanky ve prospěch ochrany přírody

30.8.2018 Netopýři
17.8.2018 Kriticky ohrožený sysel obecný
13.8.2018 Konec léta ve znamení oslav sklizní
1.8.2018 Ekologické výukové programy pro mateřské školy

23.7.2018 Eroze půdy
13.7.2018 Z ptačí perspektivy

26.6.2018 Balená voda versus kohoutková
21.6.2018 Důležitost snížení používání jednorázového plastu
15.6.2018 Chytré hlavy opět v ekocentru
12.6.2018 Geotermální energie
8.6.2018 Studenti Zdravotnického lycea už ví, jak potraviny cestují
5.6.2018 Dětský den v Pardubicích se vydařil

16.5.2018 Mořští živočichové v zajetí odpadu
10.5.2018 Žáci 18. ZŠ vysazovali ryby do řeky Bíliny
10.5.2018 Seminář o Geomontánních památkách Krušných hor a Slavkovského lesa v souvislostech
7.5.2018 Využití obnovitelných zdrojů energie v domech i na sídlištích

17.4.2018 Dešťová voda
9.4.2018 Kde pomáhají infračervené snímky?

26.3.2018 Semináře pro mostecké základní školy
21.3.2018 Jaké funkce má les?
13.3.2018 Chcete použít IBC kontejner na své zahrádce?
12.3.2018 Bioelektřina
1.3.2018 Krajina, místo našeho života

26.2.2018 Pokojové rostliny čistí vzduch
23.2.2018 Odborný seminář na téma včelařství v Mostě
12.2.2018 Co mohou říci o počasí druhy oblaků?

29.1.2018 Živočichové v přírodě odcházejí a zase přicházejí
15.1.2018 Jak je na tom ovzduší?

leaf