Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat. 

Archiv článků

Dění v průmyslu

Unipetrol RPA - 16.2.2019, 02:45
Ukončeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I v rámci najíždění reaktoru D na výrobně PE1.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Mostecku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).

Ekologické centrum registruje více dotazů na kácení stromů.

7. listopadu 2006

S obdobím vegetačního klidu přibývá stížností na kácení dřevin. Je však i více lidí, kteří se zajímají o to, za jakých podmínek mohou strom na své zahradě pokácet. Odborné poradenství poskytuje Ekologické centrum Most pro Krušnohoří.

O povolení ke kácení může požádat vlastník pozemku nebo nájemce se souhlasem vlastníka. Kácení je možné v době vegetačního klidu, tedy od listopadu do konce března. Jsou případy, kdy fyzické osoby nepotřebují povolení ke kácení:

o jde-li o stromy do obvodu kmene 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí a keřový porost do rozlohy 40 m2 . Nesmí však jít o chráněné druhy, památné stromy nebo registrované významné krajinné prvky. o jde-li o dřeviny, jejichž stavem je zřejmě a bezprostředně ohrožen život či zdraví, nebo hrozí-li škoda značného rozsahu. Po pokácení takového stromu je povinnost ohlásit tuto skutečnost do 15-ti dnů od jeho pokácení na obecní úřad.

Lidé si stěžují, že z měst ubývá zeleně, že přednost mají supermarkety, parkoviště a na význam zeleně se až tak nehledí. Nám nezbývá než s tímto souhlasit. Jako náhrada za pokácené stromy se obvykle vysazují kultivary, které nedosahují většího vzrůstu. Důvod je prozaický, aby v městě nepřekážely. O to víc bychom si měli cenit starých stromů a snažit se je zachovat tam, kde ještě jsou.

Pokud už se stane, že ve vašem okolí dojde ke kácení stromů a máte pochybnosti o jeho legálnosti, obraťte se na ekologické centrum, obecní či městský úřad. Kontrolu, zda se stromy kácí skutečně oprávněně, vykonává Česká inspekce životního prostředí. Ta však v závalu každoročních stížností stíhá zkontrolovat jen zlomek případů.

S dalšími dotazy se mohou lidé obracet na Zelený telefon ekologického centra 800 195 342, dispečeři poskytnou jak aktuální informace o tom, kde se ve městě plánuje kácení, zájemcům mohou zaslat i formulář žádosti o povolení. Při osobní návštěvě ekologického centra, které sídlí v budově Výzkumného ústavu pro hnědé uhlí v Mostě, můžete využít jeho videotéky a vypůjčit si např. videokazety se známým cyklem Paměť stromů, kterým provázel Luděk Munzar. Je zde k dispozici také řada odborných publikací, jak k zapůjčení, tak ke koupi. Nově pak můžete zdarma získat publikaci Stromy našich měst, vydanou Magistrátem města Most.

Autorka článku: Ing. Soňa Hykyšová