Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat. 

Archiv článků

Dění v průmyslu

UNIPETROL RPA - 19.11.2019, 14:25
V době 14:25 až 14:44 proběhlo spalování neodsířeného syntézního plynu na polním hořáku POX, najíždění Re výrobně POX.

UNIPETROL RPA - 19.11.2019, 8:10
Ukončeno spalování odsířeného syntézního plynu na polním hořáku výrobny POX.

UNIPETROL RPA - 19.11.2019, 7:55
Ukončeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I v souvislosti s plánovaným sjížděním Reaktorů A + C + D na výrobně PE 1.

UNIPETROL RPA - 18.11.2019, 22:15
Zahájeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I v souvislosti s plánovaným sjížděním Reaktorů A + C + D na výrobně PE 1.

UNIPETROL RPA - 18.11.2019, 00:13
Spalování vodíkového plynu s obsahem sulfanu.

UNIPETROL RPA - 12.11.2019, 12:00
Spalování části vodíkového plynu bez obsahu sulfanu. Z důvodu sníženého výkonu kompresoru bez možnosti najetí záložního.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Mostecku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).Den ekologického centra

26. března 2015

kdDne 24. března 2015 proběhla v prostorách VÚHU a.s. prezentace činnosti Ekologického centra Most pro Krušnohoří (dále jen ECM) za rok 2014, které se zúčastnily zástupci měst, organizací a průmyslových podnik podporujících již od počátku založení ECM jeho činnost případně se k podpoře informační, technické či finanční i připojily později.

kdJednalo se o tyto organizace a instituce: statutární město Most, město Litvínov, město Krupka, UNIPETROL, a.s., ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s., Severní energetická a.s., Severočeské doly a.s., Vršanská uhelná a.s., Český hydrometeorologický ústav Ústí nad Labem, Povodí Ohře, státní podnik.

Za Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., jehož je ECM součástí, byla přítomna ředitelka společnosti Ing. Marcela Šafářová, Ph.D., technický náměstek Ing. Petr Svoboda, CSc.

V průběhu jednání seznámila vedoucí ECM přítomné s veškerými aktivitami a službami, které v průběhu roku 2014 ECM veřejnosti realizovalo, např. výsledky provozu bezplatné Zelené linky (počet dotazů a stížností za rok 2014 a jejich vývoj od založení provozu ECM). Jen pro zajímavost - od založení ECM; tj. od 3. července roku 2000 bylo prostřednictvím bezplatné tzv. Zelené linky 800 195 342 zodpovězeno již 19 254 dotazů ze strany veřejnosti.

kd kd kd kd kd

Současně sdělila aktuální počet a místo bydliště zájemců z řad veřejnosti o bezplatnou službu ECM zasílání informací o vyhlášení nebo odvolání smogových situací.

kdSeznámila dále s výsledky analýzy návštěvnosti webových stránek z hlediska počtu návštěvníků a jejich zájmu o jednotlivé oblasti životního prostředí.

Dále uvedla počty přijatých a veřejnosti prezentovaných nestandardních událostí obdržených od dispečinků průmyslových podniků, prezentovala osvětovou činnost ECM, např. tiskové zprávy, odborné články, zapojení žáků, studentů a pedagogů do výukových programů, např. Co dýcháme, Chemie a životní prostředí, exkurzí na téma Těžba, Ovzduší, Chemie, realizované v rámci projektu Ústeckého kraje „Přírodovědné a technické vzdělávání“, vydané či chystané publikace (Metodickou příručku pro pedagogy MŠ, ZŠ a SŠ; Parky města Mostu dříve a nyní. Nezapomněla i na 3 soutěže pro veřejnost – ke 100 letům VD Janov, ke Dni stromů a také na soutěž pokračující i v roce 2015 „Pojmenujte naše parky“. Seznámila přítomné s projekty, které ECM plánuje realizovat v roce 2015, např. Brána ekologie otevřená aneb OVZDUŠÍ.

Z diskuse účastníků kontrolního dne vyplynula spokojenost s činností ECM, a to ve všech oblastech jeho působnosti. Bylo konstatováno, že ECM je vnímáno jako nepostradatelný pomocník ze strany institucí, průmyslových podniků i veřejnosti při předávání informací o aktuálním stavu ovzduší, dění v průmyslu, řešení stížností i provádění osvětové činnosti v oblasti životního prostředí.

kd

Ekologické centrum Most pro Krušnohoří
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most

Články a tiskové zprávy z roku 2015

15.12.2015 Udržitelná mobilita
14.12.2015 Publikace „Parky města Mostu dříve a nyní“ je na světě
10.12.2015 Topíte ve správném kotli?
9.12.2015 Vápnění a plány na revitalizaci Krušných hor
8.12.2015 Soutěž „Pojmenujte naše parky“ skončila
7.12.2015 Klimatický summit 2015 v Paříži
4.12.2015 Jak jsme předávali…
2.12.2015 Barborka a Prokůpek ve školce
1.12.2015 Člověk jako konzument krajiny

27.11.2015 Prosincová výročí
23.11.2015 V Mostě se jednalo o kvalitě ovzduší
16.11.2015 Teplý domov a zdravé plíce
12.11.2015 Smogové situace jsou tady
11.11.2015 Cesta studentů skončila

27.10.2015 Listopadová výročí
21.10.2015 Roboti, důlní měřiči, geologové a studenti
20.10.2015 V ekologickém centru se dýchalo z plných plic
16.10.2015 Hodiny moderní chemie o životním prostředí
15.10.2015 Kdo zvítězil v soutěži „Když se řekne ovzduší“?
14.10.2015 Energie v uhlí aneb Studenti v Elektrárně Počerady
12.10.2015 Studenti dole v dole i v muzeu
6.10.2015 Soutěž „Když se řekne ovzduší“ skončila
1.10.2015 Říjnová výročí

30.9.2015 Výzkumný ústav navštívili studenti gymnázia
25.9.2015 Proč se nesmí splašková voda vypouštět do přírody?
21.9.2015 Studenti na cestě za poznáním uhlí
16.9.2015 ECM se prezentovalo na krajské konferenci EVVO 2015
14.9.2015 Vodní dílo Jirkov slavilo padesátiny
7.9.2015 Léto a ozonový smog
3.9.2015 Suburbia a jejich vliv na krajinu
1.9.2015 Zářijová výročí

20.8.2015 Mimořádná událost v UNIPETROLU a monitoring kvality ovzduší
19.8.2015 Ekologické centrum Most pro Krušnohoří v době mimořádné situace
18.8.2015 Občané versus hluk z Autodromu
17.8.2015 Mimořádná událost v areálu Chemparku Záluží a imisní situace - 2. část
14.8.2015 Mimořádná událost v areálu Chemparku Záluží a imisní situace - 1. část
14.8.2015 Novela zákona o odpadech je na světě

27.7.2015 Blíží se Mezinárodní noc pro netopýry
24.7.2015 Publikace o parcích města Mostu
23.7.2015 Podkrušnohorský přivaděč
20.7.2015 Soutěžte s námi…
13.7.2015 Zapojte se do soutěže ekocentra – šanci zvítězit má každý!
10.7.2015 Zelená linka je tu pro Vás již 15 let
7.7.2015 Brána ekologie je otevřená po celý rok 2015

29.6.2015 Ozvěny Ekofilmu v Mostě
25.6.2015 Poškozené smrky se kácet zatím nebudou
24.6.2015 Červencová výročí
24.6.2015 Chytré hlavy v ekocentru
21.6.2015 Komise pro životní prostředí Euroregionu Krušnohoří v ekocentru
15.6.2015 Kam s ním?: Kovy
11.6.2015 V oceánech se tvoří nový kontinent - z našich odpad(k)ů
5.6.2015 Vyhodnocení soutěže "Chytré hlavy"
1.6.2015 Ekologické miminko

29.5.2015 Červnová výročí
18.5.2015 Občané versus hluk z Autodromu
6.5.2015 Igelitkám už odzvonilo
4.5.2015 15 let činnosti ECM - anketa

29.4.2015 Květnová výročí
24.4.2015 Nabídka bezplatných seminářů
22.4.2015 „Když se řekne OVZDUŠÍ“ - nová soutěž je tady!
20.4.2015 Černé skládky elektrospotřebičů - nejen vada na kráse přírody
16.4.2015 Neplýtvejme vodou
15.4.2015 Chytré hlavy mohou ještě měsíc soutěžit
3.4.2015 15 let ECM

27.3.2015 Dubnová výročí
26.3.2015 Den ekologického centra
25.3.2015 Velikonoce v novém stylu
18.3.2015 Krušnohorské lesy v současnosti
16.3.2015 Březnová výročí
11.3.2015 Zatočte s jarní únavou
2.3.2015 Chytré hlavy jsou tu již pošesté

27.2.2015 Ovzduší a pedagogové
23.2.2015 Ekologické centrum na setkání koordinátorů EVVO Ústeckého kraje
12.2.2015 Zelené aplikace pro chytré mobily
4.2.2015 Vezměte děti do přírody

22.1.2015 Odkaz Josefa Vavrouška
12.1.2015 Až doslouží, do koše je neházejte
2.1.2015 PF 2015

leaf