Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat. 

Archiv článků

Dění v průmyslu

UNIPETROL RPA, s.r.o. - 27.1.2021, 04:10
Po odstavení TBK - 4 se spaluje přebytečný odsířený syntézní plyn na B - 201. Doba trvání události: 2 hodiny.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Mostecku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).Klimatická změna a proč je přehlížena

31. ledna 2019

klimatická změna, životní prostředíKlimatická změna je skutečně vážný problém, který hodně lidí vůbec nevnímá – v médiích sice člověk může občas najít varovné informace, ale většině městských obyvatel se zamlouvá slunečné léto s možností koupání v přírodě od května do konce září i pěkný podzim. S obavami na klimatickou změnu hledí lidé, kteří jsou na přírodě přímo závislí – zemědělci, lesníci, domorodci v Africe. Veškeré výsledky bádání klimatologů ukazují, že je třeba začít okamžitě jednat, přijímat další opatření ke snížení emisí skleníkových plynů.

Skutečnost, že zvýšením obsahu oxidu uhličitého a dalších skleníkových plynů v atmosféře dochází k zesilování skleníkového efektu a tím ke zvýšení teploty na povrchu Země, byla dokázána již v roce 1824. Účinek byl plně vyčíslen v roce 1896 švédským vědcem Svantem Arrheniusem, který provedl první kvantitativní odhad globálního oteplování následkem hypotetického zdvojnásobení atmosférického oxidu uhličitého. Při dvojnásobné koncentraci CO2 v atmosféře se teplota na povrchu Země zvýší o 4 stupně Celsia.

klimatická změna, životní prostředíZesílení skleníkového efektu prostřednictvím lidské činnosti je známo jako zvýšený (nebo antropogenní) skleníkový efekt. Tento nárůst radiačního působení vlivem lidské činnosti je důsledkem zejména zvýšení úrovně oxidu uhličitého v atmosféře. V roce 2016 činila koncentrace CO2 v atmosféře 403,3 ppm (částic na jeden milion), uvedla WMO (World Meteorological Organization), Světová meteorologická organizace. To je podle ní 145 % množství CO2 v předindustriálním období, tedy před rokem 1750. Kromě lidské činnosti má na růstu koncentrace CO2 podíl také tehdy silný klimatický jev El Niňo. Ten nastává každé čtyři až pět let a projevuje se růstem teploty Tichého oceánu, který vyvolává sucha a jinde zase silné srážky. Rostliny a stromy kvůli suchu absorbují méně CO2.

Mnoho politiků však stále věří, že se to nějak vyřeší samo, část z nich navíc aktivně pracuje na popření vědeckých výsledů různými pavědeckými kampaněmi. Proč je klimatická změna stále přehlížena, zlehčována a nejsou přijímána dostatečná opatření k jejímu zmírnění? Tímto tématem se zabývala Klimatická konference, pořádaná Sdružením pro udržitelný život v Praze v prosinci 2018.

klimatická změna, životní prostředí PhDr. Anna Kárníková, ředitelka Centra pro dopravu a energetiku uvedla, že existuje vědecký koncensus o vlivu oxidu uhličitého na globální oteplování, který se však nepromítá do praxe, a to z mnoha důvodů. Nedůvěřujeme vědcům, máme strach z vysokých nákladů na dekarbonizaci a ze sociálního pádu. Není jasné, kdo ponese náklady na transformaci apod.

Z hlediska psychologického rozebral problém PhDr. Jan Krajhanzl, Ph.D., sociální psycholog a ekopsycholog Katedry environmentálních studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Klimatická změna je problém všech problémů, ale naše představa o tom, že když dáme lidem dostatek informací, tak se podle toho budou chovat, je mylná. Stačí se podívat na jednodušší příklad. Všichni vědí, jak se zdravě stravovat, ale většina populace to nedělá. Klimatická změna je navíc „neviditelná“, je složité říci, že nějaká konkrétní věc se dějem vlivem klimatické změny. Klimatická změna je „pomalá“, takže lidé tolik změn nepozorují, je „vzdálená“, většina lidí se nezabývá tím, co hrozí za 10, 20 let. Lidé zaujímají postoj ke klimatické změně (KZ) podlé médií a politiků, průmyslové společnosti však investují ohromné prostředky do dezinformací o KZ. Věci, které se nám nehodí do obrazu světa, neradi je vidíme, tak je vytěsňujeme, nevěříme jim, nevěnujeme jim pozornost. To jsou některé příčiny, proč je hrozba klimatické změny dosud přehlížena.

Mgr. Alexander Ač, Ph.D., klimatolog Ústavu výzkumu globální změny AV ČR, Czech Globe, upozornil na novou studii o důsledcích klimatické změny, podle níž může vymřít většina živočišných a rostlinných druhů na Zemi. Už při zvýšení teploty světového oceánu o 1,5 stupně Celsia hrozí vyhynutí 70 – 90% korálů a zničení dalších ekosystémů v mořích. Čas je krátký, během 10 až 20 let může být pozdě, protože může dojít k nezvratných katastrofám na celé naší planetě.

klimatická změna, životní prostředí Důrazné varování vědců na Klimatické konferenci COP24 v Katovicích, konané v prosinci 2018, zní: „Pokud máme zabránit tragickým dopadům klimatické změny, musejí emise alespoň od roku 2020 začít klesat a o dekádu později by měly být o více než polovinu nižší než dnes.“ Podle projekcí UNEP (Program OSN pro životní prostředí) mají ovšem emise naopak růst nejméně do roku 2030. Evropská unie sice podpořila koalici ambiciózních států, ale plán na důraznější omezení evropských emisí musí členské státy teprve schválit.

Jaká jsou tedy možná řešení? Má vůbec jednotlivec možnost pomoci zmírnit následky klimatické změny? Co může každý z nás udělat?

Musíme začít opět každý sám u sebe. Každý se můžeme zamyslet nad svým stylem života a hledat možnosti, jak můžeme snížit svoji uhlíkovou stopu:

- Jezdit více na kole a chodit pěšky.
- Omezit jízdy automobilem na minimum.
- Nelétat letadlem, ale použít železnici.
- Dovolenou trávit v naší vlasti.
- Snížit spotřebu elektrické energie.
- Snížit teplotu v domácnostech i v kancelářích, používat méně horké vody.
- Méně spotřebovávat, více recyklovat, vytvářet méně odpadu.
- Chovat se jako zodpovědní voliči.
- Radovat se ze života, být vděčni za to, co máme.

klimatická změna, životní prostředíPozitivní aktivitou především mladých lidí v boji za zmírnění klimatické změny jsou podané protesty proti nečinnosti politiků v oblasti snižování emisí skleníkových plynů. Například v USA je podáno 20 žalob na Federální vládu ohledně nečinnosti v oblasti klimatické změny. Přibývá i žalob na konkrétní znečišťovatele ovzduší, které podávají jednotlivci i celé vlády. Po celém světě roste počet soudních procesů, v nichž jsou korporace žalovány za následky své činnosti. Kupříkladu města New York, San Francisco a Oakland požadují po pěti největších ropných společnostech kompenzaci za stoupající hladinu přílivu a častější bouře. Jistý peruánský farmář žádá v žalobě na průmyslový koncern uhrazení nákladů na ochranu vesnice proti tajícímu ledovci v její blízkosti.

Se snahou vyvolat a vést veřejnou diskusi o změně klimatu, o možnostech jejího zmírňování a o dopadech klimatické změny vznikla v roce 2007 Klimatická koalice, která je platformou českých nestátních neziskových organizací, zabývajících se zejména ochranou životního prostředí, rozvojovou spoluprací a humanitární pomocí. Na jejích stránkách naleznete mnoho dalších informací o klimatické změně, jejích příčinách, o možnostech zmírňování klimatické změny i jejích dopadů.

Jana Krátká
Ekologické centrum Most a Kralupy nad Vltavou
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most

Foto: pixabay.com

Zdroje:
https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/vysledek-svetove-konference-o-klimatu-vyvolava-chvalu-i-kritiku
http://www.hnutiduha.cz/aktualne/klimaticka-konference-cop24-v-katovicich-pravidla-jsou-pripravena-nejasnosti-ohledne
https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/koncentrace-CO2-v-atmosfere-byla-loni-rekordni-uvedl-urad-os/r~47000294bd7111e79603002590604f2e/
https://www.zmenaklimatu.cz/Články a tiskové zprávy z roku 2019

19.12.2019 Jak na nás působí reklamy?
9.12.2019 Umělé zasněžování – ano či ne?
4.12.2019 Jak ekologicky zabalit dárek k Vánocům? Co třeba technikou furoshiki?
2.12.2019 Teplické školy se vzdělávaly o odpadech

29.11.2019 Zodpovědnost za přírodu? Jaké jsou hlavní myšlenky environmentalismu?
25.11.2019 Nápojové plechovky – velký hit z vykáceného pralesa
20.11.2019 Záchrana stromů? Recyklací papíru nebo spíše omezením naší spotřeby?
6.11.2019 Na rybách s ekocentrem II.
4.11.2019 Malí Ekohrdinové mezi námi
1.11.2019 Žáci v Mostě besedovali o ochraně životního prostředí

23.10.2019 Jak dopadl podzimní cyklus Uhelné maturity?
16.10.2019 Ekosemináře ve Štětí
9.10.2019 Uložení zahrady k zimnímu spánku
2.10.2019 Osvětová kampaň do čekáren pediatrů i do mateřských školek

30.9.2019 Podzimní semináře v ekocentru
27.9.2019 Textilní průmysl je druhým největším znečišťovatelem planety
20.9.2019 Uhelná maturita opět zde II.
18.9.2019 Rekultivace krajiny po těžbě uhlí na Mostecku
11.9.2019 Skauting - ekologie v praxi

27.8.2019 Velkovýroba zeleniny a ovoce
20.8.2019 Čistírny odpadních vod aneb co vše se dá spláchnout
12.8.2019 Ptactvo na mosteckých výsypkách
6.8.2019 Pěstitelské práce zpět do škol

23.7.2019 Přichází konec doby klecové?
15.7.2019 Tipy na ekodovolenou
3.7.2019 Ženy, které mění svět

26.6.2019 Zelený Oskar - unikátní biotechnologie HYDAL je vyroben z použitého fritovacího oleje
12.6.2019 Zelené nebezpečí – sinice
4.6.2019 Za uhlím a permoníky II.

20.5.2019 Přírodní zahrady
15.5.2019 Za uhlím a permoníky I.
13.5.2019 Národní přírodní rezervace na Mostecku
9.5.2019 OSN přijalo šestý Světový přehled životního prostředí
6.5.2019 Jarní finále Uhelné maturity

26.4.2019 Naši malí sousedé – Znáte ptáky ve svém městě?
23.4.2019 Lektorky ekocentra učily v Oseku
16.4.2019 Na rybách s ekocentrem
15.4.2019 Zdobení velikonočních vajíček jinak
11.4.2019 Trávník nebo kvetoucí louka?
8.4.2019 Uhelná maturita opět zde
4.4.2019 Hravě s odpady

20.3.2019 Léčivé rostliny u prahu našeho domu II.
14.3.2019 Jarní úklid bez chemie
1.3.2019 Léčivé rostliny u prahu našeho domu I.

19.2.2019 Výroba domácí kosmetiky
7.2.2019 Mufloni na mosteckých výsypkách

31.1.2019 Klimatická změna a proč je přehlížena
11.1.2019 Zahřívající a ochlazující potraviny
2.1.2019 Oceány bez plastů?

leaf