Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat. 

Archiv článků

Dění v průmyslu

UNIPETROL RPA - 9.12.2019, 12:00
Dnes mezi 18:00 až 19:00 proběhne v areálu Unipetrolu RPA Litvínov a jeho okolí mimořádná zkouška systému výstrahy a vyrozumění PCH po úpravě softwaru řídících PC.

UNIPETROL RPA - 8.12.2019, 22:30
Zahájeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, proplach C3- cisteren na úseku VZP EJ.

UNIPETROL RPA - 7.12.2019, 17:19
V souvislosti s najížděním jednotky kontinuálního reformování benzinů bude dnes docházet ke spalování produkce vodíkového plynu na fleře NRL. Doba trvání: cca 48 hod.

UNIPETROL RPA - 7.12.2019, 12:30
Zahájeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, najíždění reaktoru C a B na výrobně PE1.

UNIPETROL RPA - 6.12.2019, 06:30
Zahájeno spalování odsířeného syntézního plynu na polním hořáku výrobny POX, oprava R 101 na výrobně NH3.

UNIPETROL RPA - 4.12.2019, 12:24
Od 12:00 hod spalování uhlovodíkových plynů bez obsahu sulfanu. Odstavení výrobní jednotky CCR z důvodu opravy zařízení.

UNIPETROL RPA - 2.12.2019, 08:59
29.11.19 v 10:40 zahájeno spalování veškeré produkce čistého vodíku.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Mostecku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).Jak hýčkají planetu Zemi na ZŠ a SŠ Palacha

16. května 2014

© Archiv ECMDne 15. 5. 2014 byl slavnostně ukončen projekt o kompostování „Bioodpad – odpad plný živin“ na ZŠ a SŠ Jana Palacha v Mostě. Kdo by čekal v rámci projektu vytvoření hromádky kompostu v zakoupeném kompostéru, velice by se divil, kdyby na vlastní oči spatřil nově vytvořený komplex kompostů vybudovaný v prostoru školní zahrady a kdyby viděl, co vše se v rámci projektu podařilo dokázat žákům školy a jejich pedagogům.

Proč se škola vůbec pustila do budování moderní, avšak finančně i technicky náročné (mějme na paměti, že budovali zejména žáci a zaměstnanci školy) kompostovací plochy? Ty, kteří se otázkou likvidace bioodpadu nikdy nezabývali, by to možná vůbec nenapadlo, ale na téhle škole se věnují kompostování už dávno. Bioodpad vznikající z pěstitelských prací na rozsáhlém školním pozemku nikdy nikam neodváželi, ani jej nespalovali, ale vždy s ním nakládali v duchu správného ekologicky šetrného hospodaření. A právě proto, že byl jejich přístup vždy ekologický, napadlo je, že by mohl být ještě ekologičtější.

© Archiv ECMPůvodní tři velké nevzhledné hromady kompostu byly nahrazeny vybetonovaným komplexem sestávajícím ze tří sektorů – teď se teprve začne kompostovat! A nepůjde jen o odpad ze zahrady. Kompost budou využívat i paní kuchařky pro kompostování zbytků ze školní jídelny. Teď už to půjde hravě, neboť nové prostory umožňují lepší přístup a snadnější manipulaci s odpadem, a nový způsob ukládání a zpracovávání kompostu zamezí jeho případnému rozfoukávání a zanášení odpadu do okolí, na což si obyvatelé přilehlých domů dosud občas stěžovali.

© Archiv ECMSlavnostní přestřižení pásky u komplexu nových kompostovacích ploch bylo však jen vyvrcholením dlouhé a náročné cesty, lemované radostmi i starostmi všech zúčastněných, kterými byli nejen žáci školy i se svými rodiči, ale také téměř všichni zaměstnanci školy v čele s Mgr. Janou Hofferovou, jež je maminkou celého projektu, zaměstnanci společnosti TOYOTA a mnozí další. Přestřižení pásky ve všech 3 sektorech se zhostila právě paní učitelka Jana Hofferová, zástupce společnosti TOYOTA, která se podílela na realizaci a jejíž pracovníci se fyzicky účastnili betonování bednění, poctěn možností přestřihnout jednu z pásek byl i zástupce Ekologického centra Most pro Krušnohoří Bc. Dana Kovaříková.

Kromě stavby se děti věnovaly přípravě na fázi vlastního kompostování, a to nejen absolvováním výukového semináře o kompostování, zrealizovaného občanským sdružením Ekodomov, ale i dalším neustálým opakováním nabytých vědomostí v rámci nejrůznějších učebních předmětů. K jejich upevnění přispěla i tvorba vlastních informačních materiálů o správném třídění, o prospěšnosti a významu kompostování. Své vědomosti prohloubily návštěvou kompostárny Pitterling v Bílině.

© Archiv ECMDěti ze ZŠ a SŠ Jana Palacha jsou dnes už odborníky v kompostování. Znají všechny organizmy, které v kompostu lze nalézt, ví, jak zpracovávat kompost, aby byl kvalitní, jak ho dále využívat v zahradě, a také ví, proč je to všechno tak důležité.

K tomu ještě stačily zpracovat z odpadových materiálů nádherné soutěžní 3D modely kompostu. Jeden hezčí než druhý. Jen těžko se bude vybírat vítězný výrobek.

Bez nadsázky: „Palachovka“ je plná šikovných lidiček, těch malých i těch velkých. Jsou mistry v třídění odpadu. Ovládají to lépe než kdokoliv jiný a je s podivem, že v dnešní době jsou to (a nejen na téhle škole) především děti, kdo umí perfektně třídit odpad. Určitě by to naučily i vás, kdybyste je o to požádaly. Rozhodně počítají s tím, že svůj kompost si nenechají jen pro sebe, ale nabídnou možnost všem základním školám v Mostě, aby se přišly podívat a seznámit se s principem jeho vytváření a využívání, určitě by se tedy podělily i o své znalosti třídění nebiologického odpadu.

© Archiv ECMPokud máte zájem, můžeme vás naučit správně třídit a kompostovat i my, v našem ekologickém centru. Nakonec, jde nám přece všem o stejnou věc, abychom ekologickým a šetrným způsobem ochránili naši planetu, abychom ji nezavalili odpadem, neznečistili toxickými látkami, které se v důsledku špatného nakládání s odpady uvolňují, zkrátka abychom si svoji Zemi hýčkali.

Bc. Dana Kovaříková
Ekologické centrum Most pro Krušnohoří
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., MostČlánky a tiskové zprávy z roku 2014

17.12.2014 Ovzduší a doprava ve městech
15.12.2014 Ovzduší pro pedagogy
15.12.2014 Žáci z Kadaně a Bíliny na exkurzi v ECM a KSK
12.12.2014 Brána ekologie otevřená aneb Ovzduší
3.12.2014 Lampiony štěstí a životní prostředí
1.12.2014 Soutěž „Pojmenujte naše parky“

27.11.2014 Experti na životní prostředí v Ekocentru
11.11.2014 Městské parky očima obyvatel Mostu
7.11.2014 Vyhodnocení soutěže Den stromů 2014

29.10.2014 Jak probíhala soutěž ke Dni stromů 2014
27.10.2014 Za stromy města Mostu
24.10.2014 Seminář Těžba a rekultivace pro chomutovské studenty
21.10.2014 Žáci z Libochovic zkoumali ovzduší na Mostecku
16.10.2014 Semináře "CO DÝCHÁME?"
2.10.2014 Mostecké jezero a ovzduší
1.10.2014 S prachem nejsou žerty

29.9.2014 Ekologické centrum se zapojilo do projektu „Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje“
26.9.2014 Výroční konference iniciativy STOP PRACH
23.9.2014 Od října budeme třídit elektroodpad důkladněji a snáz
22.9.2014 Málo známé ovocné dřeviny na Mostecku
18.9.2014 Mravenci - strážci lesní čistoty
15.9.2014 Soutěž ke Dni stromů
12.9.2014 Velké, širé, rodné lány?
9.9.2014 A je to tady… výherci soutěže ke 100 letům VD Janov jsou známi!
8.9.2014 Program předcházení vzniku odpadů
3.9.2014 Soutěž s VD Janov ukončena
2.9.2014 Klimatický summit
1.9.2014 Hrozba jménem elektrosmog

27.8.2014 Invazní druhy rostlin na Mostecku
6.8.2014 Jdeme na žízaly aneb jak na kvalitní kompost

28.7.2014 Celostátní floristický kurz České botanické společnosti v Podbořanech
23.7.2014 Zachráníme je pro budoucnost?
17.7.2014 Zahradníkem v městské džungli
7.7.2014 Příběh jednoho trička

26.6.2014 Den otevřených dveří v Chemparku – Tvoříme svět z ropy
25.6.2014 POZOR! Nové semináře zdarma
24.6.2014 CEntrální LIkvidace Odpadů aneb Cesta od skládky k centru pro nakládání s odpady
20.6.2014 Valná hromada STEP 2014
18.6.2014 Zelené žáby na Zelené lince
9.6.2014 Jak na klíšťata
5.6.2014 Jaké to bylo v kabinetě…

27.5.2014 GMO aneb je libo čerstvou zeleninku?
26.5.2014 Pedagogové těžili a rekultivovali
23.5.2014 Žáci si užívali výhry na Flájích
16.5.2014 Jak hýčkají planetu Zemi na ZŠ a SŠ Palacha

18.4.2014 Ekologické centrum se prezentovalo
17.4.2014 Den Země - 22. dubna
14.4.2014 Příběh EKOLOGIE…
10.4.2014 Na houby nemusíte čekat až do léta!
1.4.2014 100 let Janovské přehrady oslavíme SOUTĚŽÍ

31.3.2014 Jaký byl rok 2013 z hlediska imisí na Mostecku a Litvínovsku?
28.3.2014 Hrozí nám nedostatek vody?
26.3.2014 Nová lokalita orchidejí na Mostecku
24.3.2014 Jarní očista s obilovinami
21.3.2014 Psí množírny – noční můra milovníků psů
19.3.2014 Lom a Most už překročily 37x povolený denní limit prachu
18.3.2014 EKO a BIO
11.3.2014 Slunce za okny, prach v ovzduší
7.3.2014 Kácení dřevin má také svá pravidla
4.3.2014 Hurá do zahrady!

22.1.2014 Zelená ekologickému bydlení
17.1.2014 Ovzduší na Zelené lince
7.1.2014 Rok 2014 aneb Co bude mezinárodními tématy roku?
6.1.2014 Ovoce na našem stole

leaf