Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat. 

Archiv článků

Dění v průmyslu

UNIPETROL RPA - 26.2.2020, 21:40
Překročení emisních limitů H2S v 21:40 -23:05 hod.

UNIPETROL RPA - 24.2.2020, 20:30
Zahájeno spalování odsířeného syntézního plynu na polním hořáku POX, v rámci najíždění provozních souborů linky A na výrobně POX.

UNIPETROL RPA - 22.2.2020, 13:30
Od 13:30 spalování neodsířeného syntézního plynu na polním hořáku B 201 v rámci najíždění Reaktoru 4 a provozních podmínek na výrobně POX.

UNIPETROL RPA - 20.2.2020, 15:20
Pokračuje najíždění provozních souborů na výrobně POX, po tuto dobu je na polním hořáku spalován odsířený syntézní plyn. Spalování je doprovázeno světelnými a zvukovými efekty, za které se omlouváme. O ukončení provozních činností Vás budeme informovat.

UNIPETROL RPA - 8.1.2020
Plánované odstavení všech zařízení společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o. Pravidelná zarážka je plánována v období 04 – 05/2020.
Cílem Zarážky 2020 je provedení oprav, kontrolních, údržbářských a provozních činností, které zajistí další bezpečný provoz závodu až do příští zarážky. Součástí Zarážky 2020 je rovněž realizace investičních projektů a technologických změn, které mohou být provedeny pouze během odstavení jednotek.
V souvislosti s odstavováním a opětovném najíždění zařízení bude docházet ke spalování odplynů na flérách, které mohou být doprovázeny nezbytnými zvukovými a světelnými efekty, za které se předem omlouváme.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Mostecku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).Konference Urbanizace krajiny a nástroje k jejímu usměrňování

9. února 2020

konference, ČZUPod záštitou Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK) proběhla dne 4. února 2020 již 6. konference a Fakulty životního prostředí České zemědělské univerzity v Praze (ČZU). Letošní téma konference bylo „Urbanizace krajiny a nástroje k jejímu usměrňování“.

Program celé konference je k nahlédnutí zde.

V úvodu konference byly uděleny dvě ceny AOPK ČR. V kategorii „Počin“ si z rukou ředitele AOPK ČR Františka Pelce, převzal ocenění Josef Stloukal, předseda firmy ZEMSPOL, a.s., která hospodaří v severní části chráněné krajinné oblasti Moravský kras. V kategorii „Osobnost“ získal ocenění za celoživotní práci Petr Moucha, jehož profese i osobní život jsou nedílně spjaty s lesy a ochrannou přírody.

Proč téma urbanizace?
Urbanizace patří mezi fenomén dnešní doby, který dlouhodobě mění krajinu, její vzhled i funkce. Určité projevy urbanizace jednoznačně ohrožují přírodní hodnoty krajiny a překrývají také cenné historické stopy lidské činnosti v krajině. Naštěstí existují také nástroje, kterými lze urbanizaci usměrňovat a ochránit jak přírodní, tak kulturně-historické hodnoty krajiny. Zásadní roli hraje územní plánování, které umožňuje sladit různé veřejné i soukromé zájmy a dosáhnout konsenzu při řešení rozvoje území. V průběhu konference byly představeny koncepty, které mohou s usměrňováním urbanizace výrazně pomoci.

Konference byla rozdělena do tří bloků:
- Krajina – kulturní prostředí utvářející prostor pro život
- Přírodní hodnoty a ochrana v ÚP a ve výstavbě
- Rekodifikace stavebního práva

Veškeré podklady k této i k předchozím konferencím naleznete zde.

Jana Nachlingerová
Ekologické centrum Most pro Krušnohoří
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most

Foto: archiv ECMČlánky a tiskové zprávy z roku 2020

26.2.2020 Zasytí nás maso vypěstované v laboratořích? Je to budoucnost vzdálená nebo blízká?
21.2.2020 Zpráva o životním prostředí v Ústeckém kraji
10.2.2020 Květinové farmy

22.1.2020 Cirkulární ekonomika
15.1.2020 Přírodní antidepresiva
8.1.2020 Polámané spotřebiče - vyhodit nebo opravit?

leaf