Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat. 

Archiv článků

Dění v průmyslu

Unipetrol RPA - 16.2.2019, 02:45
Ukončeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I v rámci najíždění reaktoru D na výrobně PE1.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Mostecku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).

Výzkumný ústav pro hnědé uhlí provozuje již druhé ekocentrum

4. října 2006

Osvědčený model poskytování informací o životním prostředí, který již 6. rokem funguje ve Výzkumném ústavu pro hnědé uhlí v Mostě pod hlavičkou Ekologického centra Most byl přenesen také do Kralup nad Vltavou.

Vzorem pro založení obou ekocenter byl holandský dispečink DCMR (Agentury na ochranu životního prostředí), který působí v průmyslově značně zatížené oblasti Rotterdamu. Vedle mosteckého ekocentra, které bude zajišťovat jeho odborné vedení, bude EC Kralupy druhým ekocentrem svého druhu v ČR. Ojedinělost je dána zejména díky službě Zelený telefon, která bude dostupná nonstop, přístupu k datům ze stanic automatizovaného imisního monitoringu, možnosti vlastního měření mobilním měřicím vozem a napojení na dispečinky průmyslových podniků.

Na provozu EC Kralupy, které zahájilo svoji činnost 2. října, se budou podílet kromě České rafinérské, která přispívá i na provoz EC Most, také Kaučuk, MERO ČR, Linde Gas a Shell Gas ČR. Mezi partnerské organizace, které se podílejí na provozu mosteckého ekocentra patří od samého vzniku v roce 2000 Mostecká uhelná, Chemopetrol, Celio a od roku 2004 také Severočeské doly. Navázána je i dobrá spolupráce s městskými úřady, na Zelený telefon přispívá Statutární město Most.

EC Most realizovalo řadu vlastních projektů, počínaje vydáním CD-ROMu Životní prostředí Mostecka, praktickou příručkou Zelený rádce Mostecka, ekovýchovným projektem Ekologie na cestách a řadou soutěží s tématikou ochrany životního prostředí. Rovněž zpracovalo a realizovalo komunikační strategii v rámci koncepce a následně také Plánu odpadového hospodářství Ústeckého kraje. Podobné projekty se chystá realizovat také v Kralupech nad Vltavou. Do této doby vydalo EC Most na 70 tiskových zpráv a článků, nepočítaje ekosloupky v obecních zpravodajích. Čtenáři v Kralupech a okolí se tak mohou těšit, že najdou v místním tisku, rozhlasu a televizi více informací o životním prostředí.

Co mají oba regiony společné, je především přítomnost rafinérií a chemického průmyslu. Veřejnost žijící v sousedství průmyslových zón si zaslouží být včas a objektivně informována o dění v průmyslových podnicích a o jeho vlivu na životní prostředí. Právě aktivní a objektivní poskytování informací o životním prostředí, řešení stížností obyvatel a ekologická výchova je posláním nově založeného Ekologického centra Kralupy nad Vltavou.

Maximum informací, včetně informací o nestandardních událostech v průmyslových podnicích a aktuální imisní situaci, je možné najít na internetových stránkách www.ecmost.cz a www.eckralupy.cz. Obě ekocentra mají Zelenou linku pro veřejnost. Prostřednictvím Zeleného telefonu 800 195 342> bylo již v Mostě vyřešeno 4 500 dotazů. Veřejnost v Kralupech nad Vltavou se může se svými dotazy týkajícími se životního prostředí obracet na číslo 800 100 584.

Autorka článku: Ing. Soňa Hykyšová