Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat. 

Archiv článků

Dění v průmyslu

UNIPETROL RPA - 12.12.2019, 11:00
Dnes od 11:00 do 11:50 proběhlo spalování neodsířeného syntézního plynu na polním hořáku POX.

UNIPETROL RPA - 11.12.2019, 13:30
Ukončeno spalování vodíkového plynu bez obsahu sulfanu.

UNIPETROL RPA - 8.12.2019, 22:30
Zahájeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, proplach C3- cisteren na úseku VZP EJ.

UNIPETROL RPA - 4.12.2019, 12:24
Od 12:00 hod spalování uhlovodíkových plynů bez obsahu sulfanu. Odstavení výrobní jednotky CCR z důvodu opravy zařízení.

UNIPETROL RPA - 2.12.2019, 08:59
29.11.19 v 10:40 zahájeno spalování veškeré produkce čistého vodíku.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Mostecku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).Květnová výročí

29. dubna 2015

květenMěsíc květen se pokládá za nejkrásnější v roce. Již od 13. století je spojován s lidovými oslavami. Staví se máje, pálí čarodějnice a je také považován za měsíc lásky. Jediný ze všech měsíců v roce má dvě pojmenování: starší máj (z latinského "maius") a mladší květen (podle přírody, která v tuto dobu kvete). Právem tak může být nazýván měsícem pro přírodu, v průběhu květnu si připomínáme celou řadu významných dnů z hlediska ochrany životního prostředí.

Evropské dny Slunce
květenV první polovině května se konají Evropské dny Slunce, které se každým rokem rozšiřují do více evropských zemí, aby si lidé připomínali význam Slunce pro veškerý život na naší planetě. Již staří Řekové si byli vědomi velkého významu slunečního svitu pro naše zdraví, a proto budovali lázně, využívající blahodárné účinky slunečních paprsků. Dnes víme mimo jiné, že díky slunečnímu záření získáváme vitamín D, který je nezbytný pro naše zdraví. Důsledky nedostatku slunečního svitu, kdy lidé tráví málo času venku, se podepisují neblaze na jejich zdravotním stavu. Sluneční záři však nepotřebují pouze lidé, ale veškeré živé organismy na Zemi.

V rámci akce DNY SLUNCE si můžete nechat vyšetřit ZDARMA svá znaménka, kampaň je připravena pro preventivní vyšetření před hlavní sluneční sezónou. Akce bude probíhat od 21. do 23. května 2015 v lékárně BENU - Teplice, OC Olympia.

Mezinárodní den ptačího zpěvu
květenTomuto zázraku přírody - ptákům a jejich zpěvu – je věnovaná celosvětová slavnost, připadající na první květnovou neděli. Vítání ptačího zpěvu probíhají na přelomu dubna a května, tedy v době, kdy jsou již všichni stěhovaví ptáci zpět ve svých letních domovech a my se můžeme kochat jejich zpěvem. Česká společnost ornitologická vyhlašuje každoročně akci Pták roku, jejímž posláním je upozornit na zajímavé ptačí druhy žijící kolem nás a vybídnout veřejnost k jejich sledování a praktické ochraně.

V pátek 1. května se můžete zúčastnit komentované ornitologické vycházky kolem jezera Most, budete mít možnost pozorovat zejména vodní ptáky (husy, kachny, volavky, racci, potápky, lysky atd.). Délka vycházky bude uzpůsobena počasí, množství ptáků, náladě a silám účastníků (obvod jezera měří cca 10 km). Akce je pořádána ČSO spolu s Oblastním muzeem v Mostě. Vede Jaroslav Bažant.

Světový den stěhovavých ptáků
O druhém víkendu v květnu se slaví Světový den stěhovavých ptáků, jehož cílem je upozornit na překážky způsobené člověkem, které stojí stěhovavým ptákům v jejich cestě a upozornit na množství celosvětově ohrožených migrantů, mezi nimiž je mnoho druhů na pokraji vyhynutí. Roční migrace odhadem 50 miliard ptáků je fascinujícím přírodním úkazem. Tažní ptáci během svým migrací zavítají téměř do všech koutů a prostředí světa a přitom čelí mnoha vážným hrozbám. Neudržitelné využívání půdy člověkem, odlesňování, produkce biopaliv, urbanizace a další civilizační jevy poškozují či likvidují stanoviště stěhovavých ptáků, což ovlivňuje jejich populaci na celém světě. Cílem Světového dne stěhovavých ptáků je zajistit jejich ochranu a zachování pro budoucí generace.

Mezinárodní den fascinace rostlinami – 18. květen
květenNa celém světě roste odhadem 370 tisíc nejrozmanitějších druhů rostlin. Většina z nich získává energii ze slunečního záření procesem zvaným fotosyntéza, při němž rostliny pohlcují oxid uhličitý za vzniku organických živin a kyslíku. Bez rostlin by nebylo života na této planetě. Cílem projektu Dne fascinace rostlinami je dosáhnout toho, aby se lidé z celého světa dokázali nadchnout pro rostliny a ocenili důležitost rostlinné biologie pro zemědělství, lesnictví, květinářství, pro udržitelnou produkci potravin i dalších produktů, které získáváme z rostlin: papíru, dřeva, chemikálií, energie, léčiv. V rámci svátku probíhají botanické exkurze, výstavy, přednášky a řada dalších populárně – vědeckých akcí, programů a seminářů.

44. Mistrovství floristů České republiky – Děčínská kotva 2015 (13. – 17. 5. 2015, 10:00 – 20:00 h., Centrum Pivovar, Sofijská)
Pro rok 2015 je připraveno téma „ Floral factory - anebo svatba ve staré továrně“, které se hodí do prostor starého pivovaru. V obchodním centru budou mít letos návštěvníci a zákazníci centra možnost vidět soutěžící floristy přímo při práci a vidět, co jejich umění obnáší.
Pořádá Svaz květinářů a floristů ČR, Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín – Libverda.

Mezinárodní den pro biologickou diverzitu – 22. května
květenTento den má informovat veřejnost o potřebě chránit biologickou diverzitu neboli rozmanitost, různorodost organismů a jejich prostředí. Biodiverzita je definována jako bohatství života na Zemi, rozmanitost rostlin, živočichů i mikroorganismů a složité ekosystémy, které vytvářejí životní prostředí. Chránit biologickou diverzitu je důležité nejen z důvodů etických a estetických, ale také ekologických a ekonomických. Ve všech typech prostředí jsou všechny druhy života na sobě závislé. I když nám to tak nemusí připadat, vyhynutí každého rostlinného i živočišného druhu s sebou přináší nepředvídatelné problémy a ztráty, často zničující účinek pro další druhy. V ČR byl v r. 1997 zřízen Český výbor pro úmluvu o biologické rozmanitosti, jehož cílem je ochrana biodiverzity na našem území, udržitelné využívání jejích složek a spravedlivé rozdělování přínosů plynoucích z genetických zdrojů.

Evropský den parků – 24. května
květenTento svátek vznikl za účelem zvýšení zájmu o chráněná území většího rozsahu. Jeho cílem je zvyšovat povědomí o chráněných územích a získávat pro ně podporu ze strany veřejnosti. Světová historie velkoplošných chráněných území se odvíjí již od roku 1872, kdy byl vyhlášen první národní park světa, americký Yellowstone. Američané již tehdy deklarovali, že toto území má být zachováno pro budoucí generace a sloužit k potěšení lidu a obnovení duševních sil. Historie evropských národních parků se začala ve Švédsku. V ČR máme v současné době 4 národní parky a 25 chráněných krajinných oblastí.

Evropský den parků v Geoparku Ralsko
Akce se bude konat v Hradčanech, Ralsku. Můžete se těšit na lodičky plující po Hradčanském rybníce, ochutnáte zmrzlinu všech možných i nepředstavitelných chutí ze Stráže pod Ralskem, budete si moct vyzkoušet činnost kováře, budete moci navštívit hangár na bývalém vojenském letišti v Hradčanech a na závěr si můžete přijet poslechnout koncert Poděbradského sboru do kostela sv. Havla v Kuřívodech.

Světový den bez tabáku – 31. května
Tato kampaň upozorňuje na rizika spojená s kouřením, a to nejen pro samotného kuřáka, ale i pro nekuřáky a celé životní prostředí. Poskytuje kuřákům rady, jak se tohoto zlozvyku zbavit, a má za cíl prosazovat efektivní politiku, vedoucí k omezení kouření v celé populaci. Oslavy tohoto dne v roce 2014 se nesly v duchu myšlenky zvýšení daně na tabákové výrobky. Konají se též debaty a protesty na podporu nekuřáckých restaurací.

Den otevírání studánek – 31. května
květenOtevírání a čištění studánek je tradičně spjato s jarem a vychází ze starodávné české tradice, kdy dívky zjara obcházely studánky a čistily je od nánosu bahna, listí, větví a jiného nepořádku. Den otevírání studánek nám má připomenout, že voda je životně důležitá pro všechny živé organismy. Je potřeba ji chránit a neznečišťovat. Naši předkové si dobře uvědomovali, jak je voda pro nás všechny důležitá a pitná voda obzvlášť, proto se o zdroje vody pečlivě starali.

V sobotu 30. května se můžete zúčastnit Dne otevření jezera Milada. V rámci akce si budete moci vyzkoušet discgolf, pétangue nebo yachting, ti zdatnější se mohou zúčastnit cyklistického či běžeckého závodu. Pro děti je po celou dobu akce zajištěn doprovodný program.

Ekologické centrum Most pro Krušnohoří
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most

Foto: http://pixabay.com

Články a tiskové zprávy z roku 2015

15.12.2015 Udržitelná mobilita
14.12.2015 Publikace „Parky města Mostu dříve a nyní“ je na světě
10.12.2015 Topíte ve správném kotli?
9.12.2015 Vápnění a plány na revitalizaci Krušných hor
8.12.2015 Soutěž „Pojmenujte naše parky“ skončila
7.12.2015 Klimatický summit 2015 v Paříži
4.12.2015 Jak jsme předávali…
2.12.2015 Barborka a Prokůpek ve školce
1.12.2015 Člověk jako konzument krajiny

27.11.2015 Prosincová výročí
23.11.2015 V Mostě se jednalo o kvalitě ovzduší
16.11.2015 Teplý domov a zdravé plíce
12.11.2015 Smogové situace jsou tady
11.11.2015 Cesta studentů skončila

27.10.2015 Listopadová výročí
21.10.2015 Roboti, důlní měřiči, geologové a studenti
20.10.2015 V ekologickém centru se dýchalo z plných plic
16.10.2015 Hodiny moderní chemie o životním prostředí
15.10.2015 Kdo zvítězil v soutěži „Když se řekne ovzduší“?
14.10.2015 Energie v uhlí aneb Studenti v Elektrárně Počerady
12.10.2015 Studenti dole v dole i v muzeu
6.10.2015 Soutěž „Když se řekne ovzduší“ skončila
1.10.2015 Říjnová výročí

30.9.2015 Výzkumný ústav navštívili studenti gymnázia
25.9.2015 Proč se nesmí splašková voda vypouštět do přírody?
21.9.2015 Studenti na cestě za poznáním uhlí
16.9.2015 ECM se prezentovalo na krajské konferenci EVVO 2015
14.9.2015 Vodní dílo Jirkov slavilo padesátiny
7.9.2015 Léto a ozonový smog
3.9.2015 Suburbia a jejich vliv na krajinu
1.9.2015 Zářijová výročí

20.8.2015 Mimořádná událost v UNIPETROLU a monitoring kvality ovzduší
19.8.2015 Ekologické centrum Most pro Krušnohoří v době mimořádné situace
18.8.2015 Občané versus hluk z Autodromu
17.8.2015 Mimořádná událost v areálu Chemparku Záluží a imisní situace - 2. část
14.8.2015 Mimořádná událost v areálu Chemparku Záluží a imisní situace - 1. část
14.8.2015 Novela zákona o odpadech je na světě

27.7.2015 Blíží se Mezinárodní noc pro netopýry
24.7.2015 Publikace o parcích města Mostu
23.7.2015 Podkrušnohorský přivaděč
20.7.2015 Soutěžte s námi…
13.7.2015 Zapojte se do soutěže ekocentra – šanci zvítězit má každý!
10.7.2015 Zelená linka je tu pro Vás již 15 let
7.7.2015 Brána ekologie je otevřená po celý rok 2015

29.6.2015 Ozvěny Ekofilmu v Mostě
25.6.2015 Poškozené smrky se kácet zatím nebudou
24.6.2015 Červencová výročí
24.6.2015 Chytré hlavy v ekocentru
21.6.2015 Komise pro životní prostředí Euroregionu Krušnohoří v ekocentru
15.6.2015 Kam s ním?: Kovy
11.6.2015 V oceánech se tvoří nový kontinent - z našich odpad(k)ů
5.6.2015 Vyhodnocení soutěže "Chytré hlavy"
1.6.2015 Ekologické miminko

29.5.2015 Červnová výročí
18.5.2015 Občané versus hluk z Autodromu
6.5.2015 Igelitkám už odzvonilo
4.5.2015 15 let činnosti ECM - anketa

29.4.2015 Květnová výročí
24.4.2015 Nabídka bezplatných seminářů
22.4.2015 „Když se řekne OVZDUŠÍ“ - nová soutěž je tady!
20.4.2015 Černé skládky elektrospotřebičů - nejen vada na kráse přírody
16.4.2015 Neplýtvejme vodou
15.4.2015 Chytré hlavy mohou ještě měsíc soutěžit
3.4.2015 15 let ECM

27.3.2015 Dubnová výročí
26.3.2015 Den ekologického centra
25.3.2015 Velikonoce v novém stylu
18.3.2015 Krušnohorské lesy v současnosti
16.3.2015 Březnová výročí
11.3.2015 Zatočte s jarní únavou
2.3.2015 Chytré hlavy jsou tu již pošesté

27.2.2015 Ovzduší a pedagogové
23.2.2015 Ekologické centrum na setkání koordinátorů EVVO Ústeckého kraje
12.2.2015 Zelené aplikace pro chytré mobily
4.2.2015 Vezměte děti do přírody

22.1.2015 Odkaz Josefa Vavrouška
12.1.2015 Až doslouží, do koše je neházejte
2.1.2015 PF 2015

leaf