Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat. 

Archiv článků

Dění v průmyslu

UNIPETROL RPA, s.r.o. - 17.1.2021, 23:40
Probíhá flérování - proplach cisteren dusíkem na VZP. Doba trvání události: 20hod.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Mostecku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).Návrat tradičních luk

21. července 2020

květiny, louky, městaLouka představuje dokonalé soužití nepřeberného množství druhů kvetoucích rostlin, trávovitých rostlin, hmyzu všech druhů a velikostí, drobných živočichů a půdních organismů. Květinová louky jsou plné života a také zdrojem neustávající radosti pro každého milovníka přírody, bohužel z naší krajiny postupně mizí. Dochází tak ke ztrátě rozmanitosti a pestrosti, což následně narušuje přirozený potravní řetězec. V posledních letech přichází na některých místech přece jen částečná změna k lepšímu. Města, obce i někteří farmáři z Ústeckého kraje se snaží oživit krajinu a vrátit ji přirozený rozmanitý ráz, proto zakládají květinové louky.

květiny, louky, městaKvětinová louka není novým vynálezem ani ekologickým experimentem. Většina z nich vznikla historickou hospodářskou činností, a to odlesňováním, získáváním prostoru pro pole a pastviny. Ve 20. století se louky změnily vlivem tzv. velkého zemědělství. Začalo rozsáhlé využívání hnojiv, kdy bylo hlavním cílem získat velké množství zelené hmoty. Tím se vytratily květnaté louky a vybujely divoké druhy trav, které zatlačovaly jemné květnaté druhy. Problematice zakládání a obnovy pestrých krajinných porostů a jejich návratu do krajiny se v České republice věnuje pozornost přibližně od poloviny devadesátých let minulého století. Zároveň se zvyšuje zájem obyvatel o zakládání druhově pestrých porostů v okolí vlastního obydlí. Především díky lidem a volně se pasoucím stádům zvířat se vyvíjí společenstva květinových luk. Louky jsou tedy z velké části dílem člověka, protože bez jeho péče, kosení a hrabání, nemohou být natolik druhově pestré. Bez péče člověka by se časem z většiny takových porostů, díky přírodní sukcesi, stal les. Pečlivě naplánovaná a založená květinová louka později roste a kvete úplně sama.

Tajemství vzniku květinové louky
květiny, louky, městaKvětinová louka se zakládá buď na jaře (tedy v době od dubna do června) nebo na podzim (na konci září nebo v říjnu). Jarní výsev je vhodný tam, kde je více vlhko a podzimní se hodí spíše do sušších oblastí, kde je půda písčitá. Při zakládání luk je důležité vytvoření přírodě blízkého porostu, který bude navazovat na své okolí. Nově založená louka se tak stane stabilizačním prvkem krajiny a vytvoří podmínky pro život mnoha organismů. Plně rozkvetlá, rozmanitá, a tedy i více atraktivní pro živočichy, jako jsou ptáci, drobní savci, hlodavci, plazi a obojživelníci, kterých v naší přírodě rapidně ubývá.

Louky jsou díky druhové skladbě schopné přizpůsobení se různým podmínkám. Výborně snáší sucho, vlhko, slunce, polostín či stín a rozličné typy půd. Na louku nejsou zapotřebí velké plochy, lze ji založit i na malém kousku vlastní zahrady. Luční osivo lze vysít ze speciálně namíchané směsi, a tím umožnit již od počátku velkou rozmanitost tam, kde by se pouze s přírodní pomocí vytvářela desítky let, možná déle. Je však potřeba ji založit s ohledem na typ půdy, aby kvetla a prospívala.

květiny, louky, městaNa chudých, málo propustných písčitých a štěrkových půdách se daří tzv. chudým loukám. V osivu se nachází např. chrastavec, chrpa, hvozdík, šalvěj, dobromysl, třezalka, kostřava a třeslice. Výživnější a vlhčí půdě prospívá jiná skladba květin. Ve směsi osiva jsou především kopretiny, knotovky, heřmánek, zvonky, svízele, řebříček, bedrník, chrpa luční, vlčí mák, psárka, srha nebo ovsík. K dostání jsou směsi osiv, které jsou přímo určené pro výsadbu květinových luk (http://www.agrostis.cz; http://plantanaturalis.com). Před vysetím louky je nutné půdu připravit. Vždy louku vyséváme do čisté půdy, nelze semena přisívat do již existujících travních porostů. Plocha musí být zryta a zem srovnaná nebo lze plochu přes léto důkladně zmulčovat, a trávu tím zahubit. Povrch půdy by měl být jen mělce narušený, aby se semena dala zapracovat hráběmi do horní 0,5 cm vrstvy půdního povrchu. Setí je dobré provádět tak, že se osivo před rozhozením smíchá se suchým pískem. Díky tomu se zajistí správná spotřeba osiva, tak aby nebylo rozeseto příliš hustě.

květiny, louky, městaPrvní rok po výsevu prochází louka plevelovým stádiem. Květinám trvá déle, nežli vyrostou do barevných květů. Plevel rostliny chrání, ale nesmí je však zadusit, proto by sečení mělo proběhnout, až když plevel dosáhne výšky 20 cm. Sečení je nutno provádět jednou až dvakrát ročně, aby se omezila přírodní sukcese, jejímž cílem by bylo náletem semen stromů vytvořit les. Dalším důvodem je zastavení bujení agresivnějších trav a rostlin, tedy produkci tzv. zelené hmoty, která by zahubila luční květiny. Květinová louka se kromě doby po výsevu nezalévá, nepotřebuje ani hnojivo. První sečení se doporučuje v době odkvětu – na přelomu června a července. Louka se neseče celá najednou, aby se luční živočichové mohli uchýlit jinam. Posečená hmota se nechává den ležet, díky tomu mají užiteční živočichové větší šanci se stáhnout do neposečené části. Druhé sečení se ponechává až na podzim. Při kosení je mnohem šetrnější a přírodně příznivější klasické kosení, a to kosou.

Květinové louky v Ústeckém kraji
Kvůli úbytku kdysi tradičních luk plných květin mizí z naší krajiny a přírody motýli, hmyz, včely a další opylovači, někdy i celé luční ekosystémy. Zásadní problém je velké množství nepropustných ploch ve městech, které znemožňují efektivní hospodaření s dešťovou vodou. V Ústeckém kraji je velký nedostatek dešťové vody, jelikož zde dochází k nejmenšímu srážkovému úhrnu v republice. Některá města v Ústeckém kraji se snaží, pomocí zavádění květinových luk v prostředí, tento problém řešit.

květiny, louky, městaJiž v roce 2018 byla založena první květinová louka v ul. Na Horizontu v Lounech. Ta je nyní v plném květu. V letošním roce na území města Louny byly založeny další vytrvalé květinové louky. Jedna v ulici Pod Nemocnicí a druhá u mostu Veslařů. Veškeré plochy jsou osety směsí Česká květnice, která je velice oblíbená díky nepřebernému množství druhů lučních rostlin a svou rozmanitostí je louka vhodnou plochou pro motýly. Z tohoto důvodu se i květinovým loukám přezdívá "motýlí louky".

V nedalekém Žatci lze takové plochy najít na několika místech, např. lokalita pod Nákladní ulicí nad Rákosníčkovým hřištěm. Jedná se o území, které je vystaveno prudkému slunečnímu světlu a je velmi suché, proto bylo oseto suchomilnými rostlinami.

květiny, louky, městaNěkdejší královské město Kadaň, které patří mezi důležité kulturní a turistické centrum severozápadních Čech se může pyšnit květinovými loukami hned na několika místech – ve Smetanových sadech, na Löschnerově náměstí, u vlakového nádraží, uvnitř kruhového objezdu u autobusového nádraží a na nábřeží Maxipsa Fíka. V roce 2017 se v Kadani podařilo vypěstovat zajímavě tvarovanou květinovou louku, ta byla umístěna pod barbakánem. Měla tvar věže se srdcem, kdy bylo srdce vypěstováno z vlčích máků a věž z různobarevné směsi.

Blízké město Kláštěrec nad Ohří za Kadaní nezaostává, a i zde se mohou pyšnit květinovými loukami, které zdobí zámecký park. Ten byl původně založený jako anglický, pro který je typická divoká podoba s romantickými zákoutími s vysokou květenou. Do tohoto konceptu květinové louky dokonale zapadají a lidé se tak při procházce zámeckým parkem mohou těšit z pozorování živočichů, které našli v loukách útočiště.

květiny, louky, městaNových květinových luk se letos dočkaly i obyvatelé statutárního města Mostu. Květinové louky jsou umístěny v pěti lokalitách v parku Šibeník a jedna je umístěna v parku vedle Autoplusu na třídě Budovatelů. K výsevu byly použity směsi semen Paprsek a Klasik. Směs Paprsek obsahuje 39 rostlinných druhů, mezi nimiž najdeme např. kostřavu, koukol, řebříček, rmen, chrpu, svízel, třezalku, kopretinu či heřmánek. Klasik tvoří 36 druhů, většinu z nich přestavují trávy - psineček nebo ovsík, ale také byliny, letničky a jeteloviny. Plochy mají ve své péči Technické služby města Mostu a již během příštího jara a léta budou moci obyvatelé sledovat louky v plném květu.

Květinová louka je v přírodním slova smyslu vytrvalým porostem. Za vhodných podmínek může růst po staletí. Svým charakterem je blíže k lesnímu porostu. Má rozličná patra a jednotlivé rostliny mohou žít pouze několik let, ale i několik desetiletí. Zastoupení jednotlivých druhů rostlin se v průběhu času proměňuje nejen v závislosti na počasí, ale také na obhospodařování a stáří louky. Louky jsou plné života, změn, barev, nepřeberného množství vůní a zvuků. Tyto louky nejsou přitažlivé pouze pro nás, ale i pro mnoho živočichů. Žádné jiné místo nenaláká tolik užitečného hmyzu a drobných živočichů právě jako květinová louka.

Bc. Jana Nachlingerová
Ekologické centrum Most pro Krušnohoří
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most

Foto: pixabay.com

Zdroje:
http://www.ohremedia.cz/clanek/10676-vodu-ve-meste-je-treba-zadrzovat-pomoci-mohou-kvetinove-louky
http://www.ekozahrady.com/kvetnate_louky.htm
https://homebydleni.cz/zahrada/rady-a-tipy/zakladame-kvetinovou-louku/
https://primanapady.cz/clanek-2265-promente-svuj-travnik-v-kvetouci-louku
https://www.toulcuvdvur.cz/stranka/louka-na-zahrade-klid-od-sekacek
https://www.nase-voda.cz/kvetinove-louky-jsou-odolnejsi-vuci-suchu/
https://www.ireceptar.cz/zahrada/kvetinova-louka-je-pestra-a-nenarocna-na-jare-ji-muzete-zasit.html
http://www.kvetnatelouky.cz/Jak-zalozit-kvetnatou-louku/
http://prirodnizahrada.eu/zalozeni-kvetinove-louky/
http://www.xantypa.cz/vime-vic/3655-3/zalozte-kvetnatou-louku
https://izahradkar.cz/zahrada/okrasne-rostliny/travnik-louka/kvetinova-louka-zahrade-zalozit-kosit/
https://listy.mesto-most.cz
https://www.mesto-most.cz/kvetinove-louky-zbarvi-sibenik/d-37727
https://mostecky.denik.cz/zpravy_region/obrazem-v-moste-vznikaji-plochy-pro-kvetiny-a-lecive-byliny-20200501.html
https://zatecky.denik.cz/zpravy_region/obrazem-lucni-kviti-motyli-louny-maji-dalsi-kvetnate-louky-20200610.html
https://www.krajskelisty.cz
http://www.e-chomutovsko.cz/vylety/89381-foto-dne-takto-rozkvetla-louka-v-kadani-zahon-ma-neobvykly-tvar
https://ct24.ceskatelevize.cz/regiony/1397991-cesky-raj-zdobi-motyli-louky
http://www.e-mostecko.cz/zpravy/most/153368-ptate-se-proc-jsou-na-sibeniku-zabrany-a-zloutne-tam-trava-chysta-se-tam-novinka
http://plantanaturalis.com/wp-content/uploads/2018/01/mezofytni-louka-kvetnata-2018.pdfČlánky a tiskové zprávy z roku 2020

22.12.2020 Adaptace ptáků na zimní prostředí
14.12.2020 Svíčky a jejich složení - zdravější svíčky nejen o Vánocích
1.12.2020 Krušnohorské lesy – problematika kloubnatky a kůrovce

30.11.2020 Podpora environmentální výchovy na Lounsku
24.11.2020 Imunita, čím ji posílit a upevnit?
18.11.2020 Sukcese jako forma rekultivace
9.11.2020 Kompostování v panelovém domě? Proč ne!
2.11.2020 Vodík – palivo současnosti i budoucnosti

28.10.2020 ZEVO spalovny versus nová technologie zpracování odpadů
22.10.2020 Eko-programy v Oseku
19.10.2020 Stromy ve městě jsou důležitější, než si myslíme
12.10.2020 Zvířata a jejich práva
2.10.2020 Projektové dny pro základní školy v Mostě na téma "Jak si žije strom"

28.9.2020 Za uhlím a permoníky
16.9.2020 Šetrná dovolená – ekofarmy v Ústeckém kraji
10.9.2020 Obsah pesticidů v ovoci a zelenině

25.8.2020 Migrační objekty – smysluplné řešení nebo zbytečný luxus?
17.8.2020 Přírodní prostředky na ochranu rostlin
14.8.2020 Jak se stěhují raci...
10.8.2020 Kořenové čističky

30.7.2020 Cyklistika a životní prostředí
21.7.2020 Návrat tradičních luk
14.7.2020 Jak se (ne)daří ptákům v ČR?
10.7.2020 Čisté prádlo s čistým svědomím
8.7.2020 Zmrzlina – zdravé letní osvěžení?

30.6.2020 Ochrana přírody v Ústeckém kraji
24.6.2020 Včelarství nejen v Ústeckém kraji
11.6.2020 Vlk - plachý predátor
5.6.2020 Krajina Podkrušnohoří – od minulosti po současnost
1.6.2020 Jak se doma bránit horku bez klimatizace

22.5.2020 Ochranné roušky a rukavice jako nová ekologická zátěž
18.5.2020 Problematika plastů
11.5.2020 Proč chránit rorýse?
4.5.2020 Proč byste měli dětem dopřát pravidelný pobyt v přírodě?

27.4.2020 Od průmyslu až po zahradu – IBC kontejnery
22.4.2020 Hnízdění sokolů stěhovavých v Unipetrolu
16.4.2020 Rekultivace a ochrana přírody – obojživelníci

18.3.2020 Občanská věda a jak se zapojit?
13.3.2020 Jedlý balkón

26.2.2020 Zasytí nás maso vypěstované v laboratořích? Je to budoucnost vzdálená nebo blízká?
21.2.2020 Zpráva o životním prostředí v Ústeckém kraji
10.2.2020 Květinové farmy

22.1.2020 Cirkulární ekonomika
15.1.2020 Přírodní antidepresiva
8.1.2020 Polámané spotřebiče - vyhodit nebo opravit?

leaf