Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat. 

Archiv článků

Dění v průmyslu

UNIPETROL RPA - 23.8.2019, 17:45
Ukončení překračování emisních limitů SO2 ve spalinách. Doba trvání události: 3,5 hodiny.

UNIPETROL RPA - 23.8.2019, 14:00
Překročení limitu SO2 ve spalinách. Příčina události: Pravděpodobně porucha analyzátoru.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Mostecku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).Na lavičce si nejen odpočinete, ale třeba i nabijete mobil…

25. ledna 2017

parlamentní konferenceParlamentní konference Česká moderní energetika se konala dne
23. ledna 2017 v Poslanecké sněmovně. Setkání proběhlo pod záštitou poslance Václava Zemka, místopředsedy Výboru pro životní prostředí, uspořádala ho Aliance pro energetickou soběstačnost a Solární asociace. Na konferenci se představily i projekty využívající šetrnou energii v praxi, které dne 13. října 2016 získaly ocenění na slavnostním galavečeru za účasti předních osobností české energetiky. Konference se zúčastnila i vedoucí Ekologického centra Most pro Krušnohoří Ing. Milena Vágnerová.

Obnovitelné desetiletí
Ocenění Obnovitelné desetiletí je společná iniciativa Aliance pro energetickou soběstačnost a Solární asociace, která upozorňuje na zajímavé a inovativní projekty využívající obnovitelné zdroje v České republice. První ročník soutěže proběhl v roce 2016. Ve spolupráci s partnery ocenění a odbornou porotou byly vybrány nejlepší příklady dobré praxe využití obnovitelných zdrojů v pěti kategoriích a udělena cena veřejnosti vybraná prostřednictvím hlasů čtenářů denik.cz. Výsledky ocenění byly vyhlášeny na slavnostním galavečeru 13. října 2016 za účasti předních osobností české energetiky.

Soutěžní kategorie
Zajímavé a inovativní projekty využívající obnovitelné zdroje v České republice mohly soutěžit v pěti kategoriích a dále o cenu veřejnosti, která byla vybrána prostřednictvím hlasů čtenářů denik.cz

Parlamentní konference
parlamentní konference V první části konference byly prezentovány vítězné projekty, ve druhé části konference pak proběhla panelová debata na téma Budoucnost české energetiky a poslední částí konference byla diskuze účastníků konference.
Prezentace vítězných projektů proběhla s podtitulem „Příběhy obyčejných lidí“, neboť každý zástupce vítězného projektu ze své osobní pozice popsal svou, mnohdy nelehkou, cestu k využití obnovitelných zdrojům energie.
Vítěz kategorie Obnovitelné energie pro rodiny, Radovan Burkovič, hostům představil s mottem “Šedivá je teorie, zelený strom života“ svou více jak 17ti letou cestu svého rodinného dřevodomu k využití elektřiny získané ze střešních solárních panelů k provozu spotřebičů, ohřevu vody i k nabíjení elektromobilů. V jeho prezentaci zazněla ještě další hesla, jako např. "Soběstačnost je ideál, lze se přiblížit“ a „Svoboda není zadarmo“. Měl na mysli to, že každý jedinec, domácnost, společenství atd. zvyklí na pohodlné otočení kohoutkem teplé vody, ventilem centrálního vytápění nebo stisknutí spínače automatické pračky v kteroukoliv denní dobu, by si měli zpracovat podrobnou analýzu médií a energií vstupujících do objektu (voda, topení, elektřina, potraviny, předměty) a z objektu vystupujících (voda, výkaly, odpady ..), zvážit technické a finanční možnosti řešení zajištění médií a energií z vlastních zdrojů (studna, solární panely atd.)

ON-GRID - závislost, ale jistota
OFF-GRID – nezávislost a nejistota

Upozornil na to, že je nutná změna životní filosofie, denního rytmu života v závislosti na dostupnosti vlastních zdrojů energie, kterou musí přijmou jedinec, rodina, společenství atd. Upozornil muže v sále na reálné nebezpečí poskytnutí elektromobilu svým manželkám s tím, že už nikdy nebudou chtít řídit nic jiného s ohledem na tichý a především jednoduchý způsob ovládání vozidla. Pan Burkovič vlastní elektrokolo a také dva elektromobily. Nabíjecí stanice u jeho domu je veřejnosti k dispozici za dobrovolnou platbu. Rodina Burkovičových se na cestě za energetickou nezávislostí domácnosti nezastavila. Rodina plánuje využití nových moderních technologií.

David Kostruh, majitel penzionu Davidův mlýn, který zvítězil v kategorii Šetrná energie v podnikání, seznámil krátkou a stručnou prezentací na více jak 9ti leté snažení o energetickou nezávislost svého penzionu. Vlastní a provozuje malou vodní elektrárnu a na střeše penzionu má solární panely. Přebytečný výkon je tak ukládán do rezervoáru teplé vody, který plní funkci hotelového bazénu. Dalším významným opatřením je unikátní způsob vytápění celého areálu systémem tepelných čerpadel voda-voda. Zdrojovou vodou nejsou vrty, nýbrž otevřený náhon vodní elektrárny. Dodávky veškeré vody jsou řešeny pomocí vlastních studní a vrtů, rádi by v budoucnu dobudovali systém využití dešťové vody. Celé odpadové hospodářství je pak řešeno formou štěrkové čističky a voda vyčištěná se vrací zpátky do řeky. Davidův mlýn je tak de facto nezávislý na vnějších sítích. Sice zůstává připojen do veřejné distribuční sítě, aby zůstal hostům zachován komfort připojení bez omezení spotřeby. Vše ostatní však máme řešeno ostrovně včetně čističky, zdroje vody nebo topení. K firemní dopravě využívá elektromobil a elektrokolo. V areálu penzionu provozuje nabíječku pro elektromobily, která ve velké míře využívá právě jimi vyrobenou ekologickou elektřinu z dvou vlastních elektráren.

Ve své prezentaci se zamýšlel nad tím, proč mají obnovitelné zdroje energie (OZE), tak těžký život? Dle jeho názoru je problém v tom, že chybí státu dlouhodobá vize, a proto při využívání OZE se vždy jedná spíše o nadšence a jedince. Hovořil o tom, že nás nyní čeká „desetiletí sdílených služeb“, o obavách lidí o bezpečnost dodávek energií. Sdělil: „Nikdy nebudeme zcela bezpeční, vždy může dojít k havárii, např. prasknout potrubí vodovodního řádku. No a co ? To, že např. 70 rodin nebude 1 den bez pitné vody není nic proti tomu, že miliony lidí na celém světě nemají pitnou vodu vůbec. Je potřeba změnit filosofii“. Upozornil na to, že lidé mají malou motivaci k využívání obnovitelných zdrojů, protože energie z fosilních zdrojů je pro lidi stále velmi levná. Dle jeho názoru by se měly „začít házet klacky pod nohy těm, kteří hledí na individuální prospěch“. Mělo by začít platit motto "Zdraví a spokojenost lidí“. Doporučil společnosti, že by měla jít cestou tzv. negativních nástrojů tak, aby se dosáhlo cíle.

Energeticky soběstačnou obec Kněžice, vítězný projekt z kategorie Chytrá energie měst a obcí, představil přímo její starosta Milan Kazda. Vysvětlil, jak se obyvatelé obce k záměru postavili a co je k němu vedlo - obyvatelé obce Kněžice se rozhodli vrátit ke kořenům a žít v rovnováze s přírodou. Vyzdvihl, že Kněžice jsou první ESO; tj. Energeticky Soběstačnou Obcí v České republice. Zdůraznil výhody, které plynou z obecního vlastnictví výroby elektřiny a tepla; tj. záruka ceny energií pro obyvatele obce. Velká část odpadních surovin (včetně posečené trávy či shrabaného listí) se zde využívá pro výrobu tepla i elektřiny v bioplynové stanici, která nahrazuje i čističku odpadních vod. Obec získává teplo také spalování biomasy v kotli a výhledově uvažuje o přidání solárních elektráren například na obecních budovách. Jako vedlejší bonus celého projektu zmínil i zadržení vody v krajině.

parlamentní konferenceDále vystoupil spoluautor solární lavičky CapaSitty, která uspěla v kategorii Obnovitelný start-up a inovativní řešení v energetice, Petr Patočka ze společnosti Full CapaCity. Pan Patočka zdůraznil, jak obrovský kus cesty za poledních 10 let urazily fotovoltaické panely; vypadají jako papír, dají se i zmuchlat, pomalu i vyprat v pračce. Vysvětlil záměr projektu „Lavička“, autoři chtěli dostat fotovolatickou energii (FVE) do vnějšího prostoru. Projekt „Lavička“ byl prezentován s úspěchem na světové výstavě EXPO 2015 v Miláně, v roce 2016 byly první dvě lavičky instalovány ve veřejném prostoru a to v Ostravě a v Litoměřicích.

Prezentoval, co všechno lavička umí: nabíjení mobilů, wifi připojení, sbíraní dat, měření kvality ovzduší (CO2, SO2, NO2..), měření hluku, měření teploty, měření vlhkosti a kam se všude hodí:

MĚSTO – zastávky a dopravní uzly, náměstí, parky
VZDĚLÁNÍ A KULTURA – školy, univerzitní kampusy, knihovny, muzea, galerie
SPORTOVNÍ AREÁLY – stadiony, plovárny, tenisové kurty, golfová hřiště
TURISTICKÉ ATRAKTIVITY – rozhledny, technické památky, hrady a zámky
PŘÍRODA – národní parky, horské areály, koupaliště, křižovatky turistických tras.

parlamentní konferencePan Patočka představil i další plány s lavičkou a to např. realizace více laviček ve městech a obcích České republiky, představení lavičky na EXPO 2017 v Astatě, vstup na zahraniční trhy, další vývoj chytrého mobiliáře atd.

Poslední prezentace byla věnována oceněnému projektu, kterým byla diplomová práce Jiřího Vrány z VŠCHT na téma Vanadová průtočná baterie. Baterie může pomoci s ukládáním energie z obnovitelných zdrojů v domácnostech, neboť, jak řekl pan Vrána: „Když Slunce nesvítí, potřebujeme energie nejvíce“. Zdůraznil výjimečnost vanadové baterie, která na rozdíl od ostatních akumulátorů umožňuje nezávislé nastavení výkonu a kapacity dle potřeby, účinností převyšující 80 %, velmi rychlou dobou náběhu (v desítkách ms) a vysokou životností. Díky elektrolytům na vodné bázi je vanadová baterie oproti systémům založených na lithiu daleko bezpečnější, protože nehrozí její vzplanutí nebo dokonce exploze. Výhody vanadové baterie tkví také v recyklovatelnosti a v nižších nákladech. Současným cílem je přizpůsobit baterii průmyslovým potřebám evropského trhu. Vývoji komerčního řešení vanadové průtočné baterie se intenzivně věnují zejména vědci z Výzkumného centra Nové technologie Západočeské univerzity v Plzni, se kterými autor na vývoji spolupracuje.

V diskusi k jednotlivým prezentacím zazněly otázky z pléna např. na Energetickou koncepci české republiky, zpětnou vazbu na užití laviček ve veřejném prostoru, soběstačnost obce Kněžice v zásobování bioplynové stanice palivem a jaké druhy paliva užívají atd.

Ve druhé části konference proběhla panelová debata na téma Budoucnost české energetiky, především pak budoucí role obnovitelných zdrojů v české energetice, příležitosti ukládání energie a
elektromobility.

Debatu moderoval Martin Sedlák z Aliance pro energetickou soběstačnost, debatujícími byli Ladislav Havel, Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO), Pavel Zámyslický, Ministerstvo životního prostředí (MŽP), Jarmil Šeba, Decci a. s., Jan Jašek, UniCredit Bank Česká republika, Pavel Doucha, Doucha Šikola advokáti s.r.o.

parlamentní konferenceLadislav Havel (MPO) účastníky konference informoval o novele zákona, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií. Novelu připravilo MPO za podpory parlamentu, Návrh zákona legislativně upravuje zvyšování energetické účinnosti v ČR, podporu energetických úspor a snižování energetické náročnosti budov. Změny se dotknou i oblasti energetických auditů. Novela zavádí nový přístup k naplnění této povinnosti a přesněji stanoví, koho se tato povinnost dotýká. Novela navazuje na novely zákonů v roce 2016, a to novely zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání, o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), a zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů. Dále hovořil o transpozici 3. energetického balíčku, jehož cílem je vytvořit takové podmínky výroby elektrické energie, které budou co nejméně zákazníka zatěžovat.

Pavel Zámyslický (MŽP) informoval o programu Nová zelená úsporám (NZÚ), který podporuje energeticky úsporné rekonstrukce rodinných domů a bytových domů, výměnu nevyhovujících zdrojů na vytápění a využívání obnovitelných zdrojů energie. Představuje ekonomicky nejlepší prorůstové opatření pro českou ekonomiku, pro rozvoj podnikatelské sféry ve stavebnictví, strojírenství a dalších souvisejících oborech.

Jarmil Šeba (Decci a. s.) představil svou společnost, která pracuje na poli obnovitelných zdrojů a zejména fotovoltaiky (FVE) od roku 2006 a je průkopníkem moderní solární energetiky v České republice. Zdůraznil, že bylo ctí podporovat projekt Obnovitelné desetiletí. Mimo jiné se ve svém příspěvku zmínil o tom, že v České republice chybí koncepce a jistota pro rozvoj podnikání v oblasti FVE.

Poslední částí konference byla diskuze účastníků konference, kde zazněl např. dotaz na Pavla Zámyslického, zda je dle něho informační kampaň k programu NZÚ dostatečná. Odpovědí bylo, že není a že MŽP již projednává možností zvýšení osvěty o NZÚ.

Další dotaz byl adresován na pana Šebu a týkal se záboru zemědělské půdy při výstavbě FVE. Pan Šeba odpověděl, že FVE jsou postavené v souladu s územními plány na území, kde není zemědělská půda.

Vítězné projekty
O vítězných projektech v jednotlivých soutěžních kategoriích je možné se dozvědět více v následujících odkazech:
Obnovitelná energie pro rodiny: Ostravská zelená domácnost 2.0
Šetrná energie v podnikání: Davidův mlýn – penzion s obnovitelnou energií pro provoz i elektromobily
Chytrá energie měst a obcí: První energeticky nezávislá obec ve výrobě tepla a elektrické energie
Obnovitelný start up a inovativní řešení: Chytrá solární lavička – CapaSitty
Chytrá energie v diplomce: Vanadové redoxní průtočné baterie
Cena čtenářů Deníku: Sluneční teplo pro bytový dům v Hloubětíně

Závěr
Na parlamentní konferenci prezentované projekty i následná debata byly přínosné pro všechny účastníky konference, které se mohl zúčastnit zdarma kdokoliv z veřejnosti. Můžeme si jen přát, aby příklady využití obnovitelných zdrojů se staly inspirací jak pro jednotlivce, podnikatele, ale i obce a města. Jde přece o naše životní prostředí.

Ing. Milena Vágnerová
vedoucí Ekologického centra Most a Kralupy n./Vlt.
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most
Foto: Full Capacity

Zdroje:
http://www.solarniasociace.cz/cs/pro-media/tiskove-zpravy/8207-v-praze-sevrene-smogem-se-resila-cista-energie-z-obnovitelnych-zdroju-prilezitosti-moderni-energetiky-cekaji-na-vyuziti
http://www.solarniasociace.cz/cs/nase-aktivity/akce/8226-parlamentni-konference---ceska-moderni-energetikaČlánky a tiskové zprávy z roku 2017

27.12.2017 Alternativní paliva
14.12.2017 Objevy zkamenělin na Mostecku
11.12.2017 I zvířata mají svá práva
5.12.2017 Zajímavosti ze světa recyklace

27.11.2017 Za ptáky našeho okolí
22.11.2017 Lektorky ECM učily v Hostomicích
16.11.2017 Žáci 4. ZŠ Most vysazovali ryby do Bíliny
13.11.2017 Semináře na základních školách v Bílině
2.11.2017 GIS Day
1.11.2017 Zelené zprávičky pro školy i školičky

25.10.2017 Velké finále Uhelné maturity
20.10.2017 Semináře na Základní škole v Oseku
17.10.2017 Po stopách divokých zvířat žijících v Mostě
17.10.2017 Semináře pro žáky ZŠ Aléská v Bílině
13.10.2017 Chytré hlavy opět v ekocentru
12.10.2017 Za horníky do muzea
4.10.2017 Ekocentrum na Svatomichaelských slavnostech 2017
3.10.2017 Exkurze studentů do uhelné elektrárny Počerady

26.9.2017 Jak se zkoumá uhlí...
25.9.2017 Energetický zdroj budoucnosti aneb obnovitelné zdroje
21.9.2017 Uhelná maturita začala!
21.9.2017 Semináře v Bílině na ZŠ Lidická
14.9.2017 Ekocentrum v Neratovicích

28.8.2017 Permakultura
14.8.2017 Návrat vlka do ČR
2.8.2017 Tipy na koupání v Ústeckém kraji

14.7.2017 Půdy vytvořené člověkem

30.6.2017 Cestování po Čechách - tentokrát doma a s ohledem na životní prostředí
30.6.2017 Farmáři z Bíliny
26.6.2017 Chytré hlavy těžily a rekultivovaly
22.6.2017 Nevyužité pozemky/objekty aneb země brownfieldů
12.6.2017 Pozemkové úpravy
8.6.2017 FUN PARK UNIPETROL na Dětském dnu v Pardubicích

15.5.2017 V Oseku už žáci vědí, jak se farmaří a co dýchají
15.5.2017 Semináře ECM v e-shopu Chytrých hlav
5.5.2017 Žáci už vědí, odkud potraviny cestují

10.4.2017 Jak prožít hezčí Velikonoce?

28.3.2017 Pro lepší vzduch ve městech
23.3.2017 Opět se dýchalo, těžilo a rekultivovalo
17.3.2017 Poučme se z přírody
10.3.2017 Ovzduší v České republice
8.3.2017 Přemysl Oráč a dnešní zahrady

24.2.2017 Problematika pachových látek a novela zákona o ovzduší
20.2.2017 Omezení plýtvání potravinami

31.1.2017 Ptačí chřipka v ČR
25.1.2017 Na lavičce si nejen odpočinete, ale třeba i nabijete mobil…
23.1.2017 Smogové situace podle novely zákona o ovzduší
20.1.2017 TUR aneb trvale udržitelný rozvoj
10.1.2017 Rok 2017 - Mezinárodní rok udržitelného cestovního ruchu
9.1.2017 Výzva Nová zelená úsporám s novými eko-prvky
4.1.2017 Jaký byl rok 2016 ve znamení PŮDY?

leaf