Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat. 

Archiv článků

Dění v průmyslu

UNIPETROL RPA - 9.12.2019, 12:00
Dnes mezi 18:00 až 19:00 proběhne v areálu Unipetrolu RPA Litvínov a jeho okolí mimořádná zkouška systému výstrahy a vyrozumění PCH po úpravě softwaru řídících PC.

UNIPETROL RPA - 8.12.2019, 22:30
Zahájeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, proplach C3- cisteren na úseku VZP EJ.

UNIPETROL RPA - 7.12.2019, 17:19
V souvislosti s najížděním jednotky kontinuálního reformování benzinů bude dnes docházet ke spalování produkce vodíkového plynu na fleře NRL. Doba trvání: cca 48 hod.

UNIPETROL RPA - 7.12.2019, 12:30
Zahájeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, najíždění reaktoru C a B na výrobně PE1.

UNIPETROL RPA - 6.12.2019, 06:30
Zahájeno spalování odsířeného syntézního plynu na polním hořáku výrobny POX, oprava R 101 na výrobně NH3.

UNIPETROL RPA - 4.12.2019, 12:24
Od 12:00 hod spalování uhlovodíkových plynů bez obsahu sulfanu. Odstavení výrobní jednotky CCR z důvodu opravy zařízení.

UNIPETROL RPA - 2.12.2019, 08:59
29.11.19 v 10:40 zahájeno spalování veškeré produkce čistého vodíku.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Mostecku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).

Miss spalovna aneb Může být spalovna krásná?

28. srpna 2012

Jak již bylo řečeno v předešlých článcích, v ČR fungují v současné době 3 spalovny KO – v Praze, Brně a Liberci. Další spalovny, které jsou v ČR v provozu (celkem 29 zařízení1), spalují odpad průmyslový a zdravotnický. V Ústeckém kraji operují 2 spalovny v Ústí nad Labem. Jedna patří společnosti SITA CZ, a.s. a najdeme ji v Trmicích a druhou vlastní Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a.s. V kraji je též zařízení pro spoluspalování odpadu, a to v Lafarge Cement, a.s. v Čížkovicích2. Ani jedno ze zařízení není specializováno na KO.

Není náhodou, že spalovny KO jsou ve 2 největších českých městech, a to navíc přímo ve městě, nikoli až mimo jeho katastr. Přítomnost města zaručuje dostatečné množství KO k využití a zároveň odpadají vysoké náklady na dovoz odpadu, které by mohly celý proces energetického využívání ekonomicky znevýhodnit. I spalovny průmyslových a zdravotnických odpadů jsou umístěny v blízkosti zdroje odpadu – přímo v areálu dané nemocnice či průmyslové zóny.


Obr.: Spalovna Temizo (Zdroj: www.stavbaroku.cz)

Není náhodou, že spalovny KO jsou ve 2 největších českých městech, a to navíc přímo ve městě, nikoli až mimo jeho katastr. Přítomnost města zaručuje dostatečné množství KO k využití a zároveň odpadají vysoké náklady na dovoz odpadu, které by mohly celý proces energetického využívání ekonomicky znevýhodnit. I spalovny průmyslových a zdravotnických odpadů jsou umístěny v blízkosti zdroje odpadu – přímo v areálu dané nemocnice či průmyslové zóny.

Umístění takové stavby ve městě ale na druhé straně klade velké nároky mj. na její vzhled, a to i v ČR. Liberecká spalovna se může pyšnit titulem Stavba roku 2000 za vysokou architektonickou úroveň tak náročné průmyslové stavby a také za citlivé začlenění do města3. Na webových stránkách soutěže4 je pak možné přečíst si rozsáhlejší odůvodnění ocenění:
„Velké objemy byly utříděny do čistých forem s čistými plochami dotvořenými keramickým obkladem v jemné barevnosti a drobně členěnými malými okenními otvory, které svým řádem dávají najevo, že osvětlují halový prostor. Nad výraznou římsou je vysazena kovovým pláštěm obložená nástavba kancelářské části. Pro zjemnění výrazu areálu slouží nejen vnější schodišťová věž, ale především na oválném půdorysu vytažená věž pračky plynů s kovovým pláštěm, v němž je vsazen široký prosklený pás kryjící schodiště. (Nejen) pro větší plastičnost je celá věž pračky obalená výraznými plastickými slunolamy. Architektonické řešení se podřizuje technologii, přesto dokázalo veliké objemy citlivě kultivovat.“

V zemích, které energetické využívání upřednostňují před skládkováním (či mají skládkování neupravených odpadů přímo zakázané) již dlouhé roky, nabízejí i některé velmi povedené stavby.


Obr.: Spalovna v Esbjergu (Zdroj: www.dbdh.dk)


Obr.: Budoucí spalovna odpadů v Kodani Amager Bakke (Zdroj: www.amfor.dk)

Například Dánové si na projektech spaloven nechávají velmi záležet. V Dánsku bylo v roce 2007 29 spaloven odpadu a využito v nich bylo 3,7 milionu t odpadu5. Jednou z nejmodernějších a povedených spaloven je spalovna v Esbjergu. Velké plány má také hlavní město Kodaň, jež chce vybudovat spalovnu s lyžařskou sjezdovkou, která má nahradit stávající spalovnu umístěnou uprostřed města6.


Obr: Spalovna Spittelau ve Vídni (Zdroj: www.industcards.com)

Architektonickým skvostem ale zůstává, i přes smělé plány Dánska, spalovna ve Vídni, na které se podepsal typický styl architekta Hudertwassera7. Vedle vídeňské spalovny, kterou čeká v nejbližší době rekonstrukce, se známý architekt podílel také na návrhu spalovny v japonské Osace.


Obr.: Spalovna Maishima v Osace (Zdroj: www.greenz.jp)

Všechny 3 spalovny KO v ČR mají roční kapacitu 630.000 t KO8. V ČR se v roce vyprodukovalo 3,3 mil. t KO. Na skládky bylo uloženo celých 68% z této produkce, tzn. téměř 2,25 mil. t KO9. Z těchto důvodu se v ČR plánuje výstavba dalších spaloven KO. V současnosti se připravují spalovny např. v Karviné, Plzni či Komořanech. V tisku10 se lze setkat s údajem o počtu 11 spaloven KO v celé ČR. Nechají se nové spalovny inspirovat svým vzhledem ve světě?


Obr: Vizualizace Spalovny Chotíkov (Zdroj: www.spalovnachotikov.info)


Obr. Vizualizace EVO Komořany (Zdroj: EVO – Komořany, a.s.)

Autor: Mgr. Renáta Červenková
Ekologického centra Most a Kralupy nad Vltavou
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most

Zdroje:
1 ČHMÚ, Seznam spaloven v ČR, aktualizováno 20.7.2012,
2 ČHMÚ, Seznam zařízení spoluspalujících odpad,
3 http://www.termizo.mvv.cz/,
4 http://www.stavbaroku.cz,
5 Danish Energy Agency: Waste incineration and energy recovery,
6 www.amfor.dk,
7 www.wienenergie.at,
8 VÚV TGM, v.v.i.:Atlas zařízení pro nakládání s odpady 3. díl: Skládky inertních odpadů a spalovny odpadů,
9 ČSÚ:Způsoby nakládání s komunálními odpady v roce 2010), (vydáno 9/2011),
10 Ekolist.cz:Stavba spalovny v Karviné se odkládá, nemůže počítat s dotací EU.

Články a tiskové zprávy z roku 2012


31.12.2012 Na severu Čech teplo a energie z odpadu
18.12.2012 Předvánoční posezení s pedagogy aneb Jak jsme společně hodnotili…
17.12.2012 Nová emisní vyhláška
13.12.2012 O hornické soutěži a o vítězích

30.11.2012 I odpady produkují odpady aneb Jaké jsou odpady z odpadů?
27.11.2012 Ozvěny MFF VMO – Ospalé začátky i rozpačitý konec…
15.11.2012 Mezinárodní filmový festival VODA MOŘE OCEÁNY
5.11.2012 Moderní je neplýtvat!
1.11.2012 Ekologická újma a její nové povinnosti od roku 2013

31.10.2012 Není pračka jako pračka…
30.10.2012 Přečtěte si vše o nové "imisní vyhlášce"
26.10.2012 Těžba a rekultivace aneb jak probíhají semináře pro školy.
24.10.2012 Ekoporadkyně se školily jak na pachovou zátěž…
22.10.2012 Nový výukový seminář "Mezinárodní rok udržitelné energie pro všechny.
18.10.2012 Co dokáží odpady v domácích topeništích…
17.10.2012 Mezinárodní den za odstranění chudoby
9.10.2012 Víte s čím si hrajete?
4.10.2012 Světový den zvířat – aneb mějme rádi zvířata…

20.9.2012 Zelená úsporám II.
10.9.2012 SOUTĚŽ ke Dni horníků 2012
7.9.2012 Jak dopadla prázdninová soutěž

28.8.2012 Miss spalovna aneb Může být spalovna krásná?
23.8.2012 Problematika zápachu
10.8.2012 Šance na výhru trvá - v soutěži Ekocentra zatím žádná správná odpověď

31.7.2012 Má skládka energii?
25.7.2012 Již od září nové semináře na téma UDRŽITELNÉ ENERGIE
10.7.2012 Nový zákon o ovzduší vstupuje v platnost již 1.9.2012
3.7.2012 Prázdninová soutěž

27.6.2012 Vyhodnocení a průběh plakátové soutěže
25.6.2012 Začátek letní sezóny ve znamení sinic
21.6.2012 Po výuce na safari aneb nový výukový program „Těžba a rekultivace“ v ekocentru
20.6.2012 ZEVO nebo MBÚ aneb Spalovna nebo mechanicko-biologická úpravna ?
14.6.2012 Ekologické centrum Most na Dni otevřených dveří společnosti UNIPETROL

29.5.2012 Den otevírání studánek
25.5.2012 Ekocentrum a Den otevřených dveří v areálu Chemparku
15.5.2012 Skládky odpadu zatěžují nás i budoucí generace
14.5.2012 Vodu je třeba využívat efektivněji
9.5.2012 Poslanci schválili zákon o ochraně ovzduší
23.5.2012 Den Země s Klubem národnostních menšin

20.4.2012 Co s biologicky rozložitelným odpadem
19.4.2012 Soutěžte s námi o nejhezčí plakát či nástěnku
17.4.2012 Rozptylová studie GEOBAL 4
16.4.2012 Vyhodnocení fotosoutěže „BUDKY 2012“
5.4.2012 Jak zlepšit využívání komunálního odpadu v Ústeckém kraji?
2.4.2012 I netopýři potřebují naši pomoc

9.3.2012 Vítr není dobrý jen na pouštění draka aneb Pozvánka na seminář o větrné energii
2.3.2012 Komunální odpad – realita versus plány
1.3.2012 Mokřady - poklady v krajině

28.2.2012 Kulturní dům Repre čeká demolice
24.2.2012 Ze starého nové
17.2.2012 Budko, budko, kdopak se to v tobě ukrývá?
16.2.2012 Upozornění na PM10 v platnosti, ale jinak čistý vzduch...
14.2.2012 Ekologické centrum Most pro Krušnohoří se prezentovalo na setkání krajských koordinátorů ekologické výchovy
10.2.2012 Od nového zákona o ochraně ovzduší se hodně očekává
8.2.2012 PTÁK ROKU 2012 JE ZVOLEN !

30.1.2012 Kam kráčí komunální odpad v EU a v ČR?
17.1.2012 Kjótský protokol pokračuje
16.1.2012 Do nového roku s novými informacemi
16.1.2012 Uspokojování podaných žádostí v programu Zelená úsporám pokračuje
3.1.2012 Vyhodnocení vánoční soutěže

leaf