Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat. 

Archiv článků

Dění v průmyslu

UNIPETROL RPA - 23.8.2019, 17:45
Ukončení překračování emisních limitů SO2 ve spalinách. Doba trvání události: 3,5 hodiny.

UNIPETROL RPA - 23.8.2019, 14:00
Překročení limitu SO2 ve spalinách. Příčina události: Pravděpodobně porucha analyzátoru.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Mostecku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).Modrá úsporám

6. června 2016

modrá úsporámO potřebě zadržení vody v krajině, šetření s pitnou vodou a o protipovodňových opatření se mluví již dlouho. Každoročně nám počasí tuto potřebu připomíná v podobě přívalových dešťů či nebývalých dlouhodobě trvajících období sucha. Teoretické možnosti, jak zadržet vodu v krajině, jak šetřit s pitnou vodou i jaké opatření by posloužilo proti povodním, jsou známé a již dlouho diskutované. Otázku, jak to vše uvést do praxe, by mohl vyřešit připravovaný dotační program Ministerstva životního prostředí s pracovním názvem Modrá úsporám.

O připravovaném programu Ministerstva životního prostředí (MŽP) Modrá úsporám se mluví jako o sourozenci již úspěšně běžícího programu Nová zelená úsporám. Mají totiž společný cíl a tím je motivace k šetření. Připravovaný program má motivovat k šetření s vodou. Zaměří se jak na spotřebitele samotné, tak na obce. Spotřebitel by se měl naučit opět využívat užitkovou vodu v případech, kde je to možné a tím šetřit vodu pitnou. Obce by měly investovat do retenčních opatření, která zadrží dešťovou vodu a zároveň poslouží i jako protipovodňová opatření. MŽP přitom preferuje přírodě blízká řešení, jako poldry, nivy, obnovy mokřadů nebo rybníků. Takové přírodní nádrže bývaly součástí krajiny, s přibývajícím vlivem člověka na krajinu se postupně ztrácely a dnes musí být nivy, mokřady i řada rybníků chráněny nebo opět obnovovány.

Modrá úsporám a obce
Obce se budou moci zaměřit na šetření šedou vodou, tedy vody již použité ke koupání, mytí, čištění a praní. Šedá voda se dá vyčistit v kořenových čistírnách, které jsou vhodné především pro menší obce. Obce by měly v krajině zadržovat především dešťovou vodu. Zadržování tekoucí vody mohou využít k rozvoji rybníkářství, které se dá později i ekonomicky zhodnotit. Nebo mohou obce revitalizovat potoky, které byly dříve napřímeny a vytvořit tak údolní nivy, které se časem zúrodní a obohatí přírodu o příznivé životní prostředí řady vzácných druhů.

Některé obce svádí dešťovou vodu zvlášť, nekončí tedy v kanalizačním systému s odpadní vodou, ale odtéká přímo do řeky. A některé obce naopak svádí dešťovou vodu do kanalizace, kde s ní ředí splašky. Pokud není déšť přívalový, tak v čištění odpadní vody pomůže, pokud je však přívalový, tak nemusí čistírna odpadních vod kapacitně stačit a pustí, ještě ne zcela vyčištěnou vodu do řeky. Nemluvě o ucpání kanalizace a vytékání splašků na ulici. Obce, které dešťovou vodu „třídí“ od kanalizační, jsou o krok napřed. Voda zachycená při deštích by však neměla končit v řece a hned odtéci z krajiny. Je potřeba ji uschovat pro horší časy. A taková řešení by měl program podporovat.

Modrá úsporám a občan
modrá úsporámPřipravovaný program Modrá úsporám by se měl zaměřit i na jednotlivce. Především zahrádkáři mohou šetřit pitnou vodu, když začnou shromažďovat dešťovku v nádržích. Program však pravděpodobně nebude dotovat sudy a jiné nádoby na vodu, které již teď zahrádkáři využívají. Dotace půjdou na podzemní nádrže, jezírka apod.

Jak hospodaříte s vodou Vy?
Kapající kohoutek, posedlost úklidem, tekoucí proud vody… to vše se dá označit jako nehospodárné zacházení s vodou. Takový tekoucí kohoutek nebo protékající WC vás může stát ročně až několik tisíc korun. Umývání nádobí ve dřezu je mnohem šetrnější než umývání každého kusu nádobí pod tekoucí vodou zvlášť.

modrá úsporámSprchujete se místo koupele v plné vaně? To je samozřejmě šetrnější. A máte na sprše zavedený usměrňovač proudu? Taková vychytávka může ušetřit spoustu vody a navíc s menším tlakem vody se lépe sprchuje a méně nacáká. Velký objem vody uspoří i šetrný splachovač WC. Nejšetrnější variantou pro splachování WC je, když se v zásobníku vody shromažďuje voda šedá, kterou následně použijeme ke splachování.

Kdy se program Modrá úsporám rozeběhne?
Projekt Modrá úsporám bude vycházet z výsledků dotačního programu Chytré hospodaření s vodou, který byl vypsán koncem února tohoto roku a je určen obcím o velikosti pětiset obyvatel. Detaily programu by mělo MŽP zveřejnit na podzim roku 2016. Je nutno upřesnit, na co budou dotace poskytovány, v jaké míře a zdroje financí. Jednoznačným favoritem pro dotace je hospodaření s dešťovou vodou.

Podle představ ministra Richarda Brabce (ANO) budou dotace dostávat nejen obce, ale i jednotliví majitelé domů a zahrad. Například na domácí nádrž na dešťovou vodu nebo na vybudování zahradního jezírka, které by využívali na zalévání. Ale i vlastníci bytů by mohli dostat peníze na technologie, které v domácnosti umožní úsporu pitné vody. Program by mohl odstartovat na jaře roku 2017.

Bc. Zuzana Ungerová
Ekologické centrum Most a Kralupy n/Vlt.
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most

Foto: pixabay.com

Zdroje:
http://www.mzp.cz
http://www.nase-voda.cz
http://www.enectiva.cz
https://www.sfzp.cz
http://voda.tzb-info.cz
http://zpravy.idnes.czČlánky a tiskové zprávy z roku 2016

2.12.2016 Který vánoční stromeček je ten nejlepší?

28.11.2016 Jaderný odpad v Lubenci na Lounsku?
25.11.2016 Kvalita ovzduší a zdraví obyvatelstva
21.11.2016 Barva listů a ovzduší
18.11.2016 Studenti opět zkoumali, jak potraviny cestují
4.11.2016 Co ví studenti o uhlí

31.10.2016 Komu se nelenilo a zelenalo?
19.10.2016 Hornictví, jeho tradice a studenti
17.10.2016 Ozvěny EKOFILMU pro žáky 1. a 15. ZŠ v Mostě
13.10.2016 Až se zima zeptá aneb Jak uchovávat potraviny zdravě a šetrně – bez elektřiny
12.10.2016 Jak se stát farmářem
11.10.2016 Studenti poznávali VÚHU a.s. a VŠB
5.10.2016 Ekocentrum na Svatomichaelských slavnostech 2016
3.10.2016 Lesní školky

30.9.2016 Studenti v Elektrárně Počerady
21.9.2016 Studenti se vydali na Cestu…aneb Uhelná maturita 2016
16.9.2016 Den otevřených dveří na vodním díle Přísečnice
1.9.2016 Lužická jezera největší uměle vytvořená vodní plocha Evropy

5.8.2016 CITES - úlovky z dovolené
4.8.2016 Evropská unie se brání invazním druhům

29.7.2016 CO2 patří pod zem?
17.7.2016 Salesiova výšina a naučná stezka
15.7.2016 EIA a veřejnost
11.7.2016 Kam o prázdninách?
1.7.2016 V ekocentru se zkoumala cesta potravin na náš stůl

29.6.2016 Národní přírodní rezervace Jezerka
28.6.2016 Na ZŠ Palacha se promítaly filmy o ekologii
23.6.2016 Ptačí oblast v Krušných horách
16.6.2016 Zápřednice jedovatá není žádná jedovatá bestie
14.6.2016 Bushmeat - nutnost obživy nebo mlsný jazyk?
10.6.2016 Exkurze v Záluží
6.6.2016 Modrá úsporám

26.5.2016 Včely a jejich tajemství
6.5.2016 Ozvěny EKOFILMU v Mostě
5.5.2016 Gymnázium Most dýchalo a chutně a zdravě se stravovalo
2.5.2016 Biopotraviny a kam za nimi v Ústeckém kraji?

29.4.2016 Ozvěny EKOFILMU v Mostě
29.4.2016 Hornická soutěž začíná
20.4.2016 Ústecký kraj má své regionální potraviny
15.4.2016 Ekozemědělství
11.4.2016 Nový zákon o odpadech a evropské směrnice
7.4.2016 Svoz bioodpadu z domácností
6.4.2016 Prezentace činnosti Ekologického centra Most pro Krušnohoří

21.3.2016 Soutěžte s námi neboť „Komu se nelení, tomu se zelení“
15.3.2016 Rostlinní sousedé a jejich vztahy
9.3.2016 Chráněné lokality – Co je nového v Ústeckém kraji?
7.3.2016 Les a kácení
1.3.2016 Pták roku 2016: červenka obecná

24.2.2016 Jaké jsou výsledky COP21 v Paříži?
19.2.2016 Půda, zdroj života
15.2.2016 Quo vadis EVVO?
8.2.2016 Nová zelená úsporám
1.2.2016 Neekologická změna ve způsobu účtování energií

19.1.2016 Jaké je životní prostředí Ústeckého kraje?
6.1.2016 Rok 2016 bude rokem luštěnin

leaf