Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat. 

Archiv článků

Dění v průmyslu

UNIPETROL RPA - 9.12.2019, 12:00
Dnes mezi 18:00 až 19:00 proběhne v areálu Unipetrolu RPA Litvínov a jeho okolí mimořádná zkouška systému výstrahy a vyrozumění PCH po úpravě softwaru řídících PC.

UNIPETROL RPA - 8.12.2019, 22:30
Zahájeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, proplach C3- cisteren na úseku VZP EJ.

UNIPETROL RPA - 7.12.2019, 17:19
V souvislosti s najížděním jednotky kontinuálního reformování benzinů bude dnes docházet ke spalování produkce vodíkového plynu na fleře NRL. Doba trvání: cca 48 hod.

UNIPETROL RPA - 7.12.2019, 12:30
Zahájeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, najíždění reaktoru C a B na výrobně PE1.

UNIPETROL RPA - 6.12.2019, 06:30
Zahájeno spalování odsířeného syntézního plynu na polním hořáku výrobny POX, oprava R 101 na výrobně NH3.

UNIPETROL RPA - 4.12.2019, 12:24
Od 12:00 hod spalování uhlovodíkových plynů bez obsahu sulfanu. Odstavení výrobní jednotky CCR z důvodu opravy zařízení.

UNIPETROL RPA - 2.12.2019, 08:59
29.11.19 v 10:40 zahájeno spalování veškeré produkce čistého vodíku.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Mostecku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).

Mokřady - poklady v krajině

1. března 2012

Zamyslíme-li se nad právě uplynulým měsícem, jistě si všichni vybavíme, že: Únor bílý pole sílí a že únor je svátkem zamilovaných, ale že se v únoru také slaví Světový den manželství, Mezinárodní den mateřského jazyka, Světový den skautek a mnoho dalších světových svátků, to už vůbec netušíme. Pro nás, kteří máme rádi přírodu, obdivujeme její krásu a snažíme se ji chránit, je významným dnem Světový den mokřadů, který připadá na 2. únor, neboť právě toho dne roku 1971 byla v íránském Ramsaru sjednána Úmluva o mokřadech majících mezinárodní význam.

Co to ale vlastně ten mokřad je? Je to močál? Bažina? Rašeliniště nebo slatiniště? Je to vše z výše uvedených a k tomu ještě patří mokré louky, podmáčené smrčiny, lužní lesy, pobřežní pásma rybníků (litorály), rákosiny, říční nivy, slaniska i mangrovníkové porosty a rýžová pole… Jsou to části území, na kterých se přirozeně stýkají voda a zem.

Podle Ramsarské úmluvy se mokřady definují jako území s močály, slatinami, rašeliništi a vodami přirozenými nebo umělými, trvalými nebo dočasnými, stojatými i tekoucími, sladkými, brakickými nebo slanými, včetně území s mořskou vodou, jejíž hloubka při odlivu nepřesahuje 6 metrů.

Význam mokřadů spočívá především v jejich schopnosti vstřebávat znečištění, omezovat následky povodní a poskytovat domov specifickým živočichům. Mokřady se podílejí na koloběhu vody v přírodě, udržují vodu v krajině, příznivě ovlivňují podnebí velkým výparem, pohlcují nadbytečný oxid uhličitý z ovzduší, jsou i zdrojem potravy: Nejméně jedna třetina lidstva je závislá na produkci potravin z mokřadů, ať se již jedná o pěstování rýže či rybolov; mnohým národům poskytují mokřady rovněž suroviny pro stavbu přístřeší, výrobu oblečení i nejrůznějších potřeb v domácnosti.

Působením lidské činnosti v minulosti došlo k odstranění více než 50 % mokřadů na celém světě. Neuváženými kroky člověka tak došlo k vymizení ohromné řady rostlin a živočichů a celkovému ochuzení přírody. Nádherné scenérie některých zachovalých mokřadů jezdí obdivovat houfy turistů, jiná místa jsou z důvodu ochrany přírody a zachování citlivého biotopu pro návštěvníky nepřístupná. Dnes již naštěstí víme, že i mnohá nevábně vypadající mokřadní stanoviště jsou pro nás nesmírně důležitá. Víme i to, že je třeba napravovat naše chyby a křivdy, které jsme na přírodě napáchali.

Na území České republiky se nachází 12 lokalit zapsaných v rámci Ramsarské úmluvy na Seznam mokřadů mezinárodního významu. Tato rašeliniště se nacházejí na území národních parků, chráněných krajinných oblastí nebo jsou vyhlášeny jako národní přírodní rezervace:

Šumavské rašeliniště – 10 225 ha, zapsáno 1990
Třeboňské rybníky – 9 710 ha, zapsáno 1990
Břehyně a Novozámecký rybník – 1 348 ha, zapsáno 1990
Lednické rybníky - 691 ha, zapsáno 1990
Litovelské Pomoraví – 6 194 ha, zapsáno 1993
Poodří – 4 427 ha, zapsáno 1993
Krkonošská rašeliniště – 209 ha, zapsáno 1993
Třeboňská rašeliniště – 1 051 ha, zapsáno 1993
Mokřady Dolního Podyjí – 11 525 ha, zapsáno 1993
Mokřady Pšovky a Liběchovky – 361 ha, zapsáno 1998
Podzemní Punkva – 1 571 ha, zapsáno 2004, vyhlášena 3. 2. 2005
Krušnohorská rašeliniště – 11 224 hektarů, zapsáno 2006, vyhlášena 14. 5. 2008

Zatím posledním vyhlášeným mokřadem České republiky jsou Krušnohorská rašeliniště. Jedná se o unikátní komplex rašelinišť, vzniklých na místech suťových vývěrů podzemních vod. Součástí mokřadu jsou Cínovecké rašeliniště, Novodomské rašeliniště, Svatošebestiánská, Kovářská, Božídarské rašeliniště a Rolava. Mokřad patří do dvou ptačích oblastí, kterými jsou Novodomské rašeliniště - Kovářská a Východní Krušné hory a jeho celková rozloha je 11 224 hektarů. Některá z rašelinišť mají ochranný statut národní přírodní rezervace, národní přírodní památky (Velké jeřábí jezero) či přírodní památky.

I takové klenoty přírody máme tedy my, obyvatelé Ústeckého kraje, na dosah ruky. Máme ale i mnohé další, ty které nejsou na Seznamu mokřadů mezinárodního významu. A nejsou-li stejně krásné, jsou jistě stejně potřebné: pro krajinu, pro klima, ptáky, rostliny i mnohé jiné organizmy, a tím pádem i pro člověka.

Pomyslnými kapkami v moři jsou dotační programy podporující revitalizaci vodních toků a obnovu mokřadů. Jednou z právě probíhajících grantových výzev Nadace partnerství je projekt „Nestlé pro vodu v krajině 2012“ , jenž se snaží podpořit zapojování místních komunit do zlepšování retenčních schopností krajiny, protipovodňové ochrany a uplatňování efektivního a přírodě blízkého hospodaření s vodou. Konkrétní realizace projektu by také měly směřovat ke zvýšení biodiverzity krajiny i ke zvyšování povědomí místních obyvatel o dané problematice.

K již proběhlému a pozapomenutému svátku přejeme mokřadům i celé naší planetě více takových projektů a akcí, směřujících ke zlepšení současného neradostného stavu, a také mnoho osvícených hlav a pracovitých rukou, které se zapojí do obnovy těchto biotopů, jež se v případě sucha chovají jako přirozené zásobárny vody v přírodě a při povodních dokáží zpomalit a omezit jejich sílu.

Autor článku:
Dana Kovaříková
Ekologické centum Most pro Krušnohoří
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s.

Zdroj fotografií: Dana Kovaříková

Zdroj: ekolist.cz

Články a tiskové zprávy z roku 2012


31.12.2012 Na severu Čech teplo a energie z odpadu
18.12.2012 Předvánoční posezení s pedagogy aneb Jak jsme společně hodnotili…
17.12.2012 Nová emisní vyhláška
13.12.2012 O hornické soutěži a o vítězích

30.11.2012 I odpady produkují odpady aneb Jaké jsou odpady z odpadů?
27.11.2012 Ozvěny MFF VMO – Ospalé začátky i rozpačitý konec…
15.11.2012 Mezinárodní filmový festival VODA MOŘE OCEÁNY
5.11.2012 Moderní je neplýtvat!
1.11.2012 Ekologická újma a její nové povinnosti od roku 2013

31.10.2012 Není pračka jako pračka…
30.10.2012 Přečtěte si vše o nové "imisní vyhlášce"
26.10.2012 Těžba a rekultivace aneb jak probíhají semináře pro školy.
24.10.2012 Ekoporadkyně se školily jak na pachovou zátěž…
22.10.2012 Nový výukový seminář "Mezinárodní rok udržitelné energie pro všechny.
18.10.2012 Co dokáží odpady v domácích topeništích…
17.10.2012 Mezinárodní den za odstranění chudoby
9.10.2012 Víte s čím si hrajete?
4.10.2012 Světový den zvířat – aneb mějme rádi zvířata…

20.9.2012 Zelená úsporám II.
10.9.2012 SOUTĚŽ ke Dni horníků 2012
7.9.2012 Jak dopadla prázdninová soutěž

28.8.2012 Miss spalovna aneb Může být spalovna krásná?
23.8.2012 Problematika zápachu
10.8.2012 Šance na výhru trvá - v soutěži Ekocentra zatím žádná správná odpověď

31.7.2012 Má skládka energii?
25.7.2012 Již od září nové semináře na téma UDRŽITELNÉ ENERGIE
10.7.2012 Nový zákon o ovzduší vstupuje v platnost již 1.9.2012
3.7.2012 Prázdninová soutěž

27.6.2012 Vyhodnocení a průběh plakátové soutěže
25.6.2012 Začátek letní sezóny ve znamení sinic
21.6.2012 Po výuce na safari aneb nový výukový program „Těžba a rekultivace“ v ekocentru
20.6.2012 ZEVO nebo MBÚ aneb Spalovna nebo mechanicko-biologická úpravna ?
14.6.2012 Ekologické centrum Most na Dni otevřených dveří společnosti UNIPETROL

29.5.2012 Den otevírání studánek
25.5.2012 Ekocentrum a Den otevřených dveří v areálu Chemparku
15.5.2012 Skládky odpadu zatěžují nás i budoucí generace
14.5.2012 Vodu je třeba využívat efektivněji
9.5.2012 Poslanci schválili zákon o ochraně ovzduší
23.5.2012 Den Země s Klubem národnostních menšin

20.4.2012 Co s biologicky rozložitelným odpadem
19.4.2012 Soutěžte s námi o nejhezčí plakát či nástěnku
17.4.2012 Rozptylová studie GEOBAL 4
16.4.2012 Vyhodnocení fotosoutěže „BUDKY 2012“
5.4.2012 Jak zlepšit využívání komunálního odpadu v Ústeckém kraji?
2.4.2012 I netopýři potřebují naši pomoc

9.3.2012 Vítr není dobrý jen na pouštění draka aneb Pozvánka na seminář o větrné energii
2.3.2012 Komunální odpad – realita versus plány
1.3.2012 Mokřady - poklady v krajině

28.2.2012 Kulturní dům Repre čeká demolice
24.2.2012 Ze starého nové
17.2.2012 Budko, budko, kdopak se to v tobě ukrývá?
16.2.2012 Upozornění na PM10 v platnosti, ale jinak čistý vzduch...
14.2.2012 Ekologické centrum Most pro Krušnohoří se prezentovalo na setkání krajských koordinátorů ekologické výchovy
10.2.2012 Od nového zákona o ochraně ovzduší se hodně očekává
8.2.2012 PTÁK ROKU 2012 JE ZVOLEN !

30.1.2012 Kam kráčí komunální odpad v EU a v ČR?
17.1.2012 Kjótský protokol pokračuje
16.1.2012 Do nového roku s novými informacemi
16.1.2012 Uspokojování podaných žádostí v programu Zelená úsporám pokračuje
3.1.2012 Vyhodnocení vánoční soutěže

leaf