Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat. 

Archiv článků

Dění v průmyslu

UNIPETROL RPA - 23.8.2019, 17:45
Ukončení překračování emisních limitů SO2 ve spalinách. Doba trvání události: 3,5 hodiny.

UNIPETROL RPA - 23.8.2019, 14:00
Překročení limitu SO2 ve spalinách. Příčina události: Pravděpodobně porucha analyzátoru.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Mostecku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).Rok 2017 - Mezinárodní rok udržitelného cestovního ruchu

10. ledna 2017

Mezinárodní rok udržitelného cestovního ruchuCestovní ruch je v současné době jedním z nejvýznamnějších průmyslových odvětví na světě (vytváří
11 % světového HDP) a hraje významnou roli v rozvoji území. Jako každá lidská činnost má i cestovní ruch na životní prostředí dopady, kterým dříve nebyla věnována dostatečná pozornost. Poškozování životního prostředí v turistických destinacích, nadměrné využívání přírodních zdrojů a další negativní faktory upozornily na nutnost řešení otázky trvalé udržitelnosti cestovního ruchu.

Rok 2017 byl rozhodnutím Valného shromáždění OSN vyhlášen Mezinárodním rokem udržitelného cestovního ruchu. Cílem je zvýšit povědomí všech skupin společnosti o jeho významu pro rozvoj, podnítit spolupráci všech zainteresovaných stran a docílit pozitivních změn na úrovni politik, obchodních praktik i spotřebitelského chování. Mezinárodní rok udržitelného cestovního ruchu pro rozvoj bude podporovat:

- Inkluzivní a udržitelný ekonomický růst
- Sociální začleňování, zaměstnanost a snižování chudoby
- Efektivitu zdrojů, ochranu životního prostředí a řešení změny klimatu
- Kulturní hodnoty, rozmanitost a dědictví
- Vzájemné porozumění, mír a bezpečnost

Mezinárodní rok udržitelného cestovního ruchuKoordinací všech aktivit souvisejících s tímto mezinárodním rokem byla pověřena Světová organizace cestovního ruchu UNWTO (United Nations World Tourism Organisation). Zatímco dříve byl cílem cestovního ruchu maximální ekonomický přínos, dnes je požadavkem vyváženost všech tří jeho aspektů - ochrany životního prostředí, přínosů pro lidskou společnost a stabilního ekonomického růstu. Udržitelný cestovní ruch lze definovat jako takový, který zabezpečuje zajištění současných a budoucích potřeb účastníků cestovního ruchu a přitom pomáhá rozvoji území. S přihlédnutím k šetrnému využívání přírodních a kulturních hodnot vede k dlouhodobé prosperitě dané oblasti.

Mezinárodní rok udržitelného cestovního ruchuCílem udržitelného cestovního ruchu je ohleduplné a k životnímu prostředí šetrné chování v lokalitě, v níž cestovní ruch probíhá. Znamená to především omezit vyčerpávání místních zdrojů (např. vody), minimalizovat zábory půdy pro stavby (využívat již zastavěná území), nerušit zvířata v jejich přirozeném prostředí, nenahrazovat původní rostlinné druhy novými, jež se stávají nevítanými vetřelci. Samozřejmostí je omezování hluku, smogu i produkce odpadů.

Ekonomické aspekty vyžadují, aby peníze, které turisté utratí, zůstaly v místě jejich dovolené. Záleží to především na rozhodování turistů při nakupování, zda nakupují zboží v nadnárodním supermarketu nebo u místního obchodníka, zda koupí výrobky z dovozu nebo od místních producentů. Turisté bývají rovněž zvědaví. Chtějí se všude dostat, vše si prohlédnout. Pokud to místní obyvatele obtěžuje, je nutný respekt k jiné kultuře, ohleduplnost, porozumění.

Význam cestovního ruchu
Mezinárodní rok udržitelného cestovního ruchuCestovní ruch vytváří nové pracovní příležitosti, v některých oblastech tvoří hlavní zdroj příjmů obyvatel, přispívá k poznávání nových míst, přírodního a kulturního dědictví jiných národů, pomáhá lépe pochopit jejich mentalitu, obyčeje a zvyklosti, přispívá k vzájemnému poznávání a porozumění mezi lidmi a tím rozvíjí myšlenku mírového soužití. Z pohledu cestovatele umožňuje cestovní ruch odpočinek, obnovu duševních a fyzických sil, motivuje k získávání jazykových znalostí, slouží k účelnému využití volného času atd.

Mezinárodní rok udržitelného cestovního ruchu

Vlivem mohutného rozvoje cestovního ruchu však může docházet k poškozování životního prostředí, nadměrnému využívání přírodních zdrojů apod. Pokud cestovní ruch bude ničit konkrétní místo, hrozí snížení jeho atraktivity, turistům se tam přestane líbit a vydají se jinam. Udržitelnost cestovního ruchu je tak logicky podmíněna i důslednou ochranou životního prostředí v dané lokalitě.

Pokud tedy budete cestovat, pamatujte nejen na získávání nových zážitků, poznávání lidových zvyků, tradic, ale také na ochranu krásné přírody či starých památek. Důležité je, aby cestovní ruch neznamenal pro cílový region a lidi tam žijící škodu a nepříjemnosti. Turisté by měli nejenom přivézt peníze, ale také přispět k rozvoji vzájemného přátelství a porozumění.

Ekologické centrum Most pro Krušnohoří (ECM) připravuje v rámci Mezinárodního roku cestovního ruchu seminář pro žáky základních škol. Seminář se bude věnovat historii dopravy a jejímu vlivu na životní prostředí, cestovnímu ruchu a jeho udržitelnosti a dalším blízkým tématům. Žáci se na semináři dozvědí zajímavé informace o významu cestování a jeho vlivu na životní prostředí, s lektorkami budou besedovat o různých tipech na ekologickou dovolenou, formou zábavných aktivit získají přehled o nejvíce navštěvovaných destinacích ve světě i v ČR a získají přehled o tom, co je to udržitelný cestovní ruch.
V případě zájmu o účast na semináři kontaktujte bezplatnou Zelenou linku 800 195 342 nebo napište na emailovou adresu ecmost(zavináč)vuhu(tečka)cz nebo nás osobně navštivte v budově Výzkumného ústavu pro hnědé uhlí a.s., tř. Budovatelů 2830/3, 434 01 Most.

Jana Krátká
Ekologické centrum Most a Kralupy n./Vlt.
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most
Foto: www.pixabay.com

Zdroje:
http://www.osn.cz/icentrum/zpravy/
http://www.bio-info.cz
Globální etický kodex cestovního ruchu
http://www.mmr.czČlánky a tiskové zprávy z roku 2017

27.12.2017 Alternativní paliva
14.12.2017 Objevy zkamenělin na Mostecku
11.12.2017 I zvířata mají svá práva
5.12.2017 Zajímavosti ze světa recyklace

27.11.2017 Za ptáky našeho okolí
22.11.2017 Lektorky ECM učily v Hostomicích
16.11.2017 Žáci 4. ZŠ Most vysazovali ryby do Bíliny
13.11.2017 Semináře na základních školách v Bílině
2.11.2017 GIS Day
1.11.2017 Zelené zprávičky pro školy i školičky

25.10.2017 Velké finále Uhelné maturity
20.10.2017 Semináře na Základní škole v Oseku
17.10.2017 Po stopách divokých zvířat žijících v Mostě
17.10.2017 Semináře pro žáky ZŠ Aléská v Bílině
13.10.2017 Chytré hlavy opět v ekocentru
12.10.2017 Za horníky do muzea
4.10.2017 Ekocentrum na Svatomichaelských slavnostech 2017
3.10.2017 Exkurze studentů do uhelné elektrárny Počerady

26.9.2017 Jak se zkoumá uhlí...
25.9.2017 Energetický zdroj budoucnosti aneb obnovitelné zdroje
21.9.2017 Uhelná maturita začala!
21.9.2017 Semináře v Bílině na ZŠ Lidická
14.9.2017 Ekocentrum v Neratovicích

28.8.2017 Permakultura
14.8.2017 Návrat vlka do ČR
2.8.2017 Tipy na koupání v Ústeckém kraji

14.7.2017 Půdy vytvořené člověkem

30.6.2017 Cestování po Čechách - tentokrát doma a s ohledem na životní prostředí
30.6.2017 Farmáři z Bíliny
26.6.2017 Chytré hlavy těžily a rekultivovaly
22.6.2017 Nevyužité pozemky/objekty aneb země brownfieldů
12.6.2017 Pozemkové úpravy
8.6.2017 FUN PARK UNIPETROL na Dětském dnu v Pardubicích

15.5.2017 V Oseku už žáci vědí, jak se farmaří a co dýchají
15.5.2017 Semináře ECM v e-shopu Chytrých hlav
5.5.2017 Žáci už vědí, odkud potraviny cestují

10.4.2017 Jak prožít hezčí Velikonoce?

28.3.2017 Pro lepší vzduch ve městech
23.3.2017 Opět se dýchalo, těžilo a rekultivovalo
17.3.2017 Poučme se z přírody
10.3.2017 Ovzduší v České republice
8.3.2017 Přemysl Oráč a dnešní zahrady

24.2.2017 Problematika pachových látek a novela zákona o ovzduší
20.2.2017 Omezení plýtvání potravinami

31.1.2017 Ptačí chřipka v ČR
25.1.2017 Na lavičce si nejen odpočinete, ale třeba i nabijete mobil…
23.1.2017 Smogové situace podle novely zákona o ovzduší
20.1.2017 TUR aneb trvale udržitelný rozvoj
10.1.2017 Rok 2017 - Mezinárodní rok udržitelného cestovního ruchu
9.1.2017 Výzva Nová zelená úsporám s novými eko-prvky
4.1.2017 Jaký byl rok 2016 ve znamení PŮDY?

leaf