Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat. 

Archiv článků

Dění v průmyslu

UNIPETROL RPA - 19.11.2019, 14:25
V době 14:25 až 14:44 proběhlo spalování neodsířeného syntézního plynu na polním hořáku POX, najíždění Re výrobně POX.

UNIPETROL RPA - 19.11.2019, 8:10
Ukončeno spalování odsířeného syntézního plynu na polním hořáku výrobny POX.

UNIPETROL RPA - 19.11.2019, 7:55
Ukončeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I v souvislosti s plánovaným sjížděním Reaktorů A + C + D na výrobně PE 1.

UNIPETROL RPA - 18.11.2019, 22:15
Zahájeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I v souvislosti s plánovaným sjížděním Reaktorů A + C + D na výrobně PE 1.

UNIPETROL RPA - 18.11.2019, 00:13
Spalování vodíkového plynu s obsahem sulfanu.

UNIPETROL RPA - 12.11.2019, 12:00
Spalování části vodíkového plynu bez obsahu sulfanu. Z důvodu sníženého výkonu kompresoru bez možnosti najetí záložního.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Mostecku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).Rok 2013 – Mezinárodní rok …

22. ledna 2013

Právě začínající rok 2013 byl různými světovými organizacemi vyhlášen mj. Mezinárodním rokem obiloviny quinoa (vyhlásilo OSN), Mezinárodním rokem statistiky (UNESCO), Evropským rokem občanů/občanství (EU) a Mezinárodním rokem vodní spolupráce (OSN). OSN vyhlašuje své „Mezinárodní roky“, kterými se snaží upozornit na aktuální problémy na planetě Zemi, již od roku 1959.

Z pohledu životního prostředí byl rok 2013 vyhlášen OSN Mezinárodním rokem vodní spolupráce (International Year of Water Cooperation). Vodní spolupráci bude věnován též Světový den vody připadající na 22. březen. O důležitosti vody pro život na Zemi svědčí fakt, že tématu vody byl věnován již rok 2003.

Cílem tohoto roku je zvýšit povědomí o možnostech spolupráce v oblasti využívání a ochrany vod a samozřejmě také upozornit na problémy, kterým čelí hospodaření s vodou s ohledem na zvýšenou poptávku po vodě a rozložení světových zásob vody. Během roku budou připomenuty úspěšné projekty spolupráce v oblasti vod, do kterých je zapojena i ČR např. v rámci Úmluvy o ochraně a využívání hraničních vodních toků a mezinárodních jezer.

V rámci této Úmluvy má ČR v současnosti uzavřeny dvoustranné smlouvy o spolupráci na hraničních vodách se všemi sousedními státy. Na mnohostranné úrovni ČR spolupracuje s ostatními státy v rámci Dohody o Mezinárodní komisi pro ochranu Labe, Dohody o Mezinárodní komisi pro ochranu Odry před znečištěním a Úmluvy o spolupráci pro ochranu a únosné využívání Dunaje.

Dalšími cíly Mezinárodního roku vodní spolupráce je definovat a řešit klíčové problémy v oblasti diplomacie, práva, přeshraničního vodního hospodářství či financování spolupráce. To vše s ohledem na plnění 8 tzv. Rozvojových cílů tisíciletí (Millenium Development Goals).
Po celý rok budou realizovány akce na různých místech po celém světě. Tyto akce budou usilovat o podporu opatření na všech úrovních v příslušných oblastech, včetně vzdělávání, kultury, vědách, předcházení konfliktům a jejich řešení. Akce připomínající vodu jako nezbytnou součást našich životů budou připomínat i nejrůznější akce na národních i lokálních úrovních.

Ekologické centrum Most pro Krušnohoří bude věnovat tématu vody pozornost a to jak v rámci projektu, nazvaném Brána ekologie otevřená aneb VODA PRO ŽIVOT, tak i tvorbou a realizací nových seminářů pro žáky a studenty, ale také zpracováním osvětových článků a tiskových zpráv pro veřejnost.

U příležitosti vyhlášení Mezinárodním rokem vodní spolupráce ECM bude vyhlašovat i soutěže, z nichž první bude soutěží (převážně) vědomostní. Získáte tak nové, zajímavé, poznatky o vodě, zjistíte proč je tak důležitá pro veškerý život na Zemi, jaké jsou její problémy, ale pozastavíme se i nad krásou vody v krajině.

Soutěž potrvá od 22.01.2013 do Světového dne vody, tj. 22.03.2013. Každých 14 dní (tj. 22.01., 05.02., 19.02., 05.03.) bude na webu ECM zveřejněno nové kolo soutěže s úkoly. Současně s dalším kolem soutěže bude vždy uveřejněno jméno jednoho vítěze z kola předešlého. Vítěz bude vylosován ze soutěžících, kteří správně zodpověděli či splnili úkoly daného kola soutěže a zaslali ve stanoveném termínu odpovědi do ekologického centra.

Zúčastnit se můžete jakéhokoliv kola soutěže, účast ve všech 4 kolech není podmínkou! Nicméně ti, kteří se všech 4 kol zúčastní, budou zařazeni do losování o bonusovou odměnu. Závěrečné losování se uskuteční dne 22.03.2012.

Své odpovědi spolu se svým jménem a kontaktem na vás nám zasílejte na email: ecm.souteze(zavinac)gmail(tečka)com.

Pozor! Soutěž a tedy i losování vítězů probíhá pro obě ekocentra (Most a Kralupy n/Vlt.) společně!

1. kolo soutěže (22.1.2013)

Vaším úkolem v prvním kole bude odpovědět na následující otázky. Každá otázka má pouze 1 správnou odpověď.

1. Co vzniká v ovzduší reakcí běžných škodlivin, jako jsou oxidy síry a dusíku s vodou?

a) fotoelektrický jev
b) duha
c) kyselý déšť
d) ozón

2. Jak byste popsali řícní meandry?

a) mělké úseky řeky nebo potoka
b) uměle vytvořené hráze
c) ostrůvky uprostřed řeky
d) zákruty řeky způsobené boční erozí

3. Jak se jmenuje tažná ryba žijící v moři, která během života táhne proti proudu Labe, aby v rodné řece vyvedla na svět své mladé?

a) jeseter malý
b) losos obecný
c) úhoř říční
d) pstruh obecný

4. Jak se nazývá reakce, při níž si zelené rostliny za pomoci chlorofylu a světelné energie vytvářejí organické sloučeniny?

a) fotosyntéza
b) hydrolýza
c) Calvinův cyklus
d) aquaterapie

5. Možná jste se již v některé restauraci setkali s projektem společnosti Veolia na podporu nabídky kohoutkové vody. Jak se projekt nazývá?

a) „Kohoutková“
b) „Je libo kohoutkovou“
c) „O kohoutkovi a slepičce“
d) „Čerstvá kohoutková? Stačí říct!“

6. Snad nejznámější českou rybou je kapr obecný. Víte, čím se živí?

a) pojídá rostliny i drobné živočichy
b) rostlinnou stravou
c) masitou stravou
d) pije vodu

7. Co způsobí špatně utěsněný septik?

a) eutrofizaci vod
b) vysoký obsah dusičnanů ve vodě
c) přemnožení řas a sinic
d) bakteriální znečištění

8. Při které teplotě má voda největší hustotu?

a) asi -4°C
b) asi 4 °C
c) asi 0 °C
d) asi 10 °C

9. Výroba a prodej balených vod má u nás kupodivu dlouhou tradici. Kdy byly položeny základy k této tradici?

a) v 16. století
b) v 17. století
c) v 18. století
d) v 19. století

10. Vyberte z uvedených vodních ploch ty, které vznikly přirozenou cestou:

a) Máchovo jezero
b) Rožmberk
c) Orlík
d) Černé jezero

Autorky článku: Mgr. Renáta Červenková, Ing. Radka Vlčková, Jana Krátká, Dana Kovaříková
Ekologické centrum Most a Kralupy nad Vltavou
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most

Zdroje:
www.un.org
www.czda.cz
www.mzp.cz

Články a tiskové zprávy z roku 2013

20.12.2013 Chemie a životní prostředí
18.12.2013 Vánoční soutěž má své vítěze
16.12.2013 Zdravé zimní mlsání aneb dárky ze zahrádky
10.12.2013 Plať za svůj odpad!
5.12.2013 Nebojme se mlhy!
3.12.2013 Voda pro život – jak dopadla soutěž?

28.11.2013 Den nenakupování - 30. listopad
26.11.2013 Pálím, pálíš, pálíme? aneb jak jsme na tom se spalováním odpadu
21.11.2013 Voda, co nás drží nad vodou
19.11.2013 Jak se žije ježkům?
7.11.2013 Pokořili jsme REKORD
4.11.2013 Pojďte do divadla a do kina ! Kam ? Do Centralu !!!
1.11.2013 Pozvánka na vernisáž VODA PRO ŽIVOT

31.10.2013 Vnější versus vnitřní ovzduší
24.10.2013 Pamatujme na stromy!
21.10.2013 Proč pěstovat staré odrůdy jabloní?
10.10.2013 Ekologické centrum zve na vernisáž výstavy s tématem „Voda pro život“
9.10.2013 Samá voda...
9.10.2013 Mostečané se pokusí o nový rekord aneb Kolik kapek se sejde v OC Central dne 07.11.2013 v 11:00hod.?
7.10.2013 Vánoční soutěž
2.10.2013 Zápach nebo vůně?

30.9.2013 Průběh semináře „Voda pro život"
27.9.2013 Hurá zpátky do školy i k chemii!
24.9.2013 Co nezvládneme vytřídit, pohltí skládky. Ale je to správné?
20.9.2013 Semináře „Chemie a životní prostředí“ v listopadu a prosinci zdarma!
13.9.2013 Svatba v zeleném
12.9.2013 Živý přenos konference o změně klimatu
6.9.2013 O včelkách samotářkách
4.9.2013 Do školy s ohledem na přírodu!
2.9.2013 Pozvánka na nové semináře „VODA PRO ŽIVOT“

30.8.2013 Mezinárodní den ochrany ozonové vrstvy
26.8.2013 I ekovýchova má své osobnosti
8.8.2013 Biovaření má zelenou!
5.8.2013 Cena kapky vody
2.8.2013 Proč na louky s kosou?

29.7.2013 Hurá do ZOO!!!
24.7.2013 Co pít v horkých letních dnech?
22.7.2013 Novela zákona o odpadech začne platit od 1. října
19.7.2013 Revitalizace vodních toků
16.7.2013 Alergie a biologické znečištění ovzduší
16.7.2013 Kotlíkové dotace pro Ústecký kraj
11.7.2013 Nová vyhláška o ochraně dřevin a povolování jejich kácení

28.6.2013 Za humny je taky krásně
26.6.2013 Jak studenti „zeleně“ nakupovali
25.6.2013 Co se děje na skládce? aneb S čím kdo zachází, tím také schází!
24.6.2013 Moře odpadů v moři
21.6.2013 Ozon – chrání nebo škodí?
20.6.2013 Jak probíhalo předávání cen v soutěži "Poraď ODPADlíkovi"
19.6.2013 Bez chemie se nikam nepohneme
12.6.2013 Kdo nejlépe poradil ODPADlíkovi?
11.6.2013 Ekologické centrum na jarmarku
10.6.2013 Světový den větru aneb Vítr a jeho energie

23.5.2013 Školní zahrada – zelená učebna
22.5.2013 Imisní monitoring ve světě a v Evropě
21.5.2013 Seznamte se s činností Zdravotního ústavu
17.5.2013 Jak ekologicky na dovolenou ?
15.5.2013 Chemie a láska
6.5.2013 FÉROVĚ!
3.5.2013 Odpady – na životní prostředí dopady
2.5.2013 Oslavme ptačí svátky

26.4.2013 Výměna domácích kotlů s příspěvkem bude možná i v Ústeckém kraji!
23.4.2013 Krajská ekologická konference pro žáky základních a středních škol
22.4.2013 Nová soutěž "Poraď ODPADlíkovi"
19.4.2013 Den Země a chemie
16.4.2013 Proč je i kosmetika BIO?
15.4.2013 Pleny jako odpad
10.4.2013 Znečišťující látky v ovzduší a jejich škodlivost I.
3.4.2013 Studenti UJEP v Ekocentru

28.3.2013 Pálení odpadu na Zemi v průběhu staletí
28.3.2013 Kontrolní den Ekologického centra Most pro Krušnohoří
26.3.2013 To nejsladší na světě
25.3.2013 O Nové zelené úsporám s ministrem životního prostředí
22.3.2013 Brána ekologie otevřená – soutěž VODA PRO ŽIVOT
22.3.2013 Jak jste poznávali vodu a její tajemství
21.3.2013 Jak chránit vodu? Aneb "VODY NENÍ NEKONEČNĚ, UŽÍVEJME JI SPOLEČNĚ"
20.3.2013 Jaro za dveřmi – ptáci za okny
19.3.2013 Chemie a ženy
18.3.2013 Pneumatiky do příkopu nepatří!
11.3.2013 Imisní monitoring – aneb jak se měří imise?
5.3.2013 Jaká je kvalita životního prostředí na Mostecku?

28.2.2013 Vývoj ovzduší na Mostecku
28.2.2013 Kde se vzala, tu se vzala... Evropská vodní charta
26.2.2013 Nová zelená úsporám
25.2.2013 Kde je čistší vzduch, uvnitř nebo venku?
19.2.2013 Pták roku 2013 – Břehule říční
14.2.2013 Farmářské trhy v Mostě mění lokalitu aneb Bedýnkování v každé roční době i počasí
12.2.2013 Chemie nám chutná
7.2.2013 O řezaných květinách trochu jinak…
4.2.2013 Co do popelnice nepatří?

30.1.2013 WELFARE aneb jsme ke zvířatům opravdu fér?
28.1.2013 Osmáci na cestě za tajemstvím ropy
22.1.2013 Rok 2013 – Mezinárodní rok …
22.1.2013 Právo životního prostředí v roce 2012 a 2013 aneb Co se událo a co se chystá?
8.1.2013 V novém roce nová rubrika ECM

leaf