Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat. 

Archiv článků

Dění v průmyslu

UNIPETROL RPA - 23.8.2019, 17:45
Ukončení překračování emisních limitů SO2 ve spalinách. Doba trvání události: 3,5 hodiny.

UNIPETROL RPA - 23.8.2019, 14:00
Překročení limitu SO2 ve spalinách. Příčina události: Pravděpodobně porucha analyzátoru.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Mostecku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).



Návrat vlka do ČR

14. srpna 2017

návrat vlkaO vlkovi nemusíme dětem číst jen v pohádce o Červené Karkulce nebo se jít na něj podívat do zoo. Dnes už se tato ohrožená šelma postupně vrací zpátky do České republiky.

Vlk byl u nás běžným zvířetem až do konce 17. století. Intenzivněji se začal lovit zhruba od poloviny 17. století a od začátku 18. století začala jeho početnost výrazně klesat, až byla původní populace zcela vyhubena. V pozdějších letech docházelo v ČR pouze k náhodnému výskytu, kdy osamělí jedinci zabloudili na české území ze zahraničí. Vlci přitom byli po člověku nejrozšířenějším živočišným druhem.

návrat vlkaVlk obecný žil dříve v téměř celé Eurasii a Severní Americe. Dnes obývá odlehlé části Asie a v Evropě se vyskytuje především v lesnaté východní části, ve Skandinávii, na Balkáně, v Karpatech, na Apeninském a Pyrenejském poloostrově. Nížinná, polsko-německá populace vlka se rozšiřuje i do Dánska a České republiky.

Víte že, ve světě žije několik podruhů vlků? V současnosti je rozlišováno 5 poddruhů na Americkém kontinentu a 5‒8 v Eurasii. Na většině Evropského kontinentu se vyskytuje vlk obecný euroasijský (Canis lupus lupus), v Itálii však během poslední doby ledové před 18 tisíci lety vzniklo refugium evropských vlků, které se částečně odlišilo od zbytku populace (Canis lupus italicus). Do severní části východní Evropy (oblast Karélie) zasahuje areál dalšího poddruhu, vlka sibiřského (Canis lupus albus).

návrat vlkaVýskyt vlka v ČR závisí na územní ochraně, ale i na ochraně nejbližších populacích v okolních státech. V ČR je vlk chráněn dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a jeho prováděcí vyhlášky č. 395/1992 Sb., ve které je řazen do kategorie kriticky ohrožený druh. Je také předmětem ochrany v územní i druhové ochraně přírody podle práva Evropských společenství (Směrnice Rady 92/43 EHS, přílohy II a IV). Dále k jeho ochraně přispívá zákon č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy.

V Rakousku a Německu je ochrana vlků zajištěna Směrnicí Evropské unie o stanovištích. V Polsku je vlk celoročně chráněn, kromě tří oblastí (Krosnienskiego, Przemyskiego, Suwalskiego), které sousedí se Slovenskem. Zde je individuální lov povolen od 1. 11. do 31. 12.

Na Slovensku je vlk chráněný právním předpisem č. 572/1992 Sb., Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín a je řazen mezi druhy bezprostředně ohrožené vyhynutím. Od 1. 1. 1995 je možno lovit vlka od 16. 11. do 28. 2.

Vlci z Německa a Polska založili v roce 2014 smečku na Kokořínsku - v Máchově kraji. V zimě 2014/2015 měla 5 členů (2 dospělci a 3 odrostlí vlci). Další vlčí smečka, která měla na podzim 2016 minimálně 4 členy (2 dospělci a 2 mláďata) byla spatřena na Broumovsku. Ojediněle se vlci objevují také v severních Čechách, Krušných horách, Jesenicku nebo na Šumavě a v Pošumaví.

Co ohrožuje výskyt populace vlka? A proč jsou někteří lidé z jejich návratu rozpačití?
návrat vlkaZ návratu vlků často bývají nespokojení majitelé hospodářských zvířat, kterým vlci způsobují škody, a to nejčastěji na ovcích. Vlci jsou zvířata šetřící energií, a tudíž útočí nejraději na nedostatečně zabezpečené ovce, které jsou uvázané u kůlů, v ohradách s nízkými ohradníky a volně pobíhající na pastvinách. Nejúčinnější ochrana ovcí před vlky je pastevecký pes. Vlci si na stádo hlídané psem netroufnou. Právní řád pamatuje i na škody, které by vlk mohl způsobit, a to jak na životě nebo zdraví lidí, tak na majetku, jako například hospodářských zvířatech či pastýřských psech. Příslušnou normou je zákon č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy. Takovou škodu nahrazuje stát, podmínkou je její včasné nahlášení a splnění zákonných podmínek. V případě u vlka logicky předpokládatelných škod na chovaných zvířatech, například ovcích, se škoda nahradí, pouze pokud stržená zvířata byla pod přímým dozorem, popřípadě v objektu nebo elektrickém ohradníku. Dosud vyplacené náhrady škody způsobené vlkem se od počátku účinnosti zákona pohybují kolem půl milionu korun.

návrat vlkaDalším problém, se kterým se vlci potýkají, je pokračující zástavba a fragmentace krajiny. Výstavba nových dálnic nebo průmyslových zón způsobuje přerušování důležitých migračních koridorů, čímž se snižuje pravděpodobnost setkání zvířat rozdílného pohlaví (a tedy možnost rozmnožování) a osídlování dalších oblastí. Pokud dojde k úplné izolaci malé populace zvířat, může dojít k jejímu vymření v důsledku genetické degradace, která je způsobena příbuzenským křížením.

Pytláctví je další příčina snižování populací vlka, proto důležitým parametrem úspěšného návratu vlka je schopnost a ochota státu jeho ochranu vynucovat postihy v případě nelegálního lovu.

Důležitost zachovat vlka v krajině
Vlk je regulátor spárkaté zvěře, která je u nás několikanásobně přemnožena a vzhledem k neúnosným škodám na lesních porostech je jejich snížení jedině žádoucí. Vlk spotřebuje měsíčně v průměru 30–100 kg masa (včetně kostí a některých vnitřností). Odpovídá to jednomu jelenovi a dvěma srncům. 30 vlků by spotřebovalo ročně daleko méně zvěře, než která je za stejné období usmrcena na silnicích.

Návrat vlka neohrozí ani nevyhubí žádnou zvěř, jeho působením se jen zlepší zdravotní stav zvěře. Bát se vlků nemusíme. Šance potkat v přírodě šelmu je ale opravdu mizivá. Všechny, včetně medvěda, jsou plaché a loví většinou za soumraku nebo v noci.

Ing. Hana Matějková
Ekologické centrum Most pro Krušnohoří
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most
Foto: pixabay.com

Zdroje:
http://www.selmy.cz/vlk/rozsireni-vlka/
http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/vlkum-se-na-kokorinsku-dari-narodila-se-dalsi-ctyri-mladata/1510998
http://www.velkeselmy.cz/vlk-ohrozeni
https://zpravy.tiscali.cz/vlci-v-cesku-opet-ziji-nejen-v-pohadkach-lide-se-jich-bat-nemuseji-spis-naopak-282471
http://vesmir.cz/2014/09/18/vlk-se-vraci-cech-tomu-neco-vlci-historie-biologie-prava/



Články a tiskové zprávy z roku 2017

27.12.2017 Alternativní paliva
14.12.2017 Objevy zkamenělin na Mostecku
11.12.2017 I zvířata mají svá práva
5.12.2017 Zajímavosti ze světa recyklace

27.11.2017 Za ptáky našeho okolí
22.11.2017 Lektorky ECM učily v Hostomicích
16.11.2017 Žáci 4. ZŠ Most vysazovali ryby do Bíliny
13.11.2017 Semináře na základních školách v Bílině
2.11.2017 GIS Day
1.11.2017 Zelené zprávičky pro školy i školičky

25.10.2017 Velké finále Uhelné maturity
20.10.2017 Semináře na Základní škole v Oseku
17.10.2017 Po stopách divokých zvířat žijících v Mostě
17.10.2017 Semináře pro žáky ZŠ Aléská v Bílině
13.10.2017 Chytré hlavy opět v ekocentru
12.10.2017 Za horníky do muzea
4.10.2017 Ekocentrum na Svatomichaelských slavnostech 2017
3.10.2017 Exkurze studentů do uhelné elektrárny Počerady

26.9.2017 Jak se zkoumá uhlí...
25.9.2017 Energetický zdroj budoucnosti aneb obnovitelné zdroje
21.9.2017 Uhelná maturita začala!
21.9.2017 Semináře v Bílině na ZŠ Lidická
14.9.2017 Ekocentrum v Neratovicích

28.8.2017 Permakultura
14.8.2017 Návrat vlka do ČR
2.8.2017 Tipy na koupání v Ústeckém kraji

14.7.2017 Půdy vytvořené člověkem

30.6.2017 Cestování po Čechách - tentokrát doma a s ohledem na životní prostředí
30.6.2017 Farmáři z Bíliny
26.6.2017 Chytré hlavy těžily a rekultivovaly
22.6.2017 Nevyužité pozemky/objekty aneb země brownfieldů
12.6.2017 Pozemkové úpravy
8.6.2017 FUN PARK UNIPETROL na Dětském dnu v Pardubicích

15.5.2017 V Oseku už žáci vědí, jak se farmaří a co dýchají
15.5.2017 Semináře ECM v e-shopu Chytrých hlav
5.5.2017 Žáci už vědí, odkud potraviny cestují

10.4.2017 Jak prožít hezčí Velikonoce?

28.3.2017 Pro lepší vzduch ve městech
23.3.2017 Opět se dýchalo, těžilo a rekultivovalo
17.3.2017 Poučme se z přírody
10.3.2017 Ovzduší v České republice
8.3.2017 Přemysl Oráč a dnešní zahrady

24.2.2017 Problematika pachových látek a novela zákona o ovzduší
20.2.2017 Omezení plýtvání potravinami

31.1.2017 Ptačí chřipka v ČR
25.1.2017 Na lavičce si nejen odpočinete, ale třeba i nabijete mobil…
23.1.2017 Smogové situace podle novely zákona o ovzduší
20.1.2017 TUR aneb trvale udržitelný rozvoj
10.1.2017 Rok 2017 - Mezinárodní rok udržitelného cestovního ruchu
9.1.2017 Výzva Nová zelená úsporám s novými eko-prvky
4.1.2017 Jaký byl rok 2016 ve znamení PŮDY?

leaf