Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat. 

Archiv článků

Dění v průmyslu

UNIPETROL RPA, s.r.o. - 17.1.2021, 23:40
Probíhá flérování - proplach cisteren dusíkem na VZP. Doba trvání události: 20hod.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Mostecku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).Národní přírodní rezervace na Mostecku

13. května 2019

Národní přírodní rezervace, bořeň, zlatník, mostSnad každý vrcholek Českého středohoří je krásný a pyšní se bohatou flórou. V okrese Most máme hned tři přírodní rezervace. Jsou jimi vrch Zlatník, Bořeň a Jezerka. Každá z těchto rezervací je dostupná z Mostu autem, na kole a pro náročné, také pěšky. Čím tato místa vynikají a proč je stojí za to navštívit?

Statutární město Most leží na řece Bílině v severozápadních Čechách. Historické město ustoupilo v 70. a 80. letech 20. století těžbě uhlí, i tak má ale nynější město Most má co nabídnout. Rekultivace ho proměnily v místo plné zeleně, širokých ulic a velkoryse pojatých sportovišť. Zatopením vytěžených lomů vznikly rozsáhlé vodní plochy vhodné nejen ke sportovnímu vyžití, ale i k odpočinku. V oblasti vymezené hranicí města se nachází hned devět ohrožených druhů rostlin a dvě silně ohrožené rostliny.

Národní přírodní rezervace je v zákoně č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, definována jako menší území mimořádných přírodních hodnot, kde jsou na přirozený reliéf s typickou geologickou stavbou vázány ekosystémy významné a jedinečné v národním či mezinárodním měřítku.

Národní přírodní rezervace – vrch Zlatník
Národní přírodní rezervace, bořeň, zlatník, mostDne 15. dubna 2017 se stal vrch Zlatník národní přírodní rezervací. Zvláště chráněné území vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí. Vrch Zlatník se tak zařadil se do stejné kategorie jako nedaleká Národní přírodní rezervace Bořeň. Lokalitu tvoří prudké skalnaté svahy se sutěmi a těžko dostupnými houštinami. Vrch Zlatník leží v nadmořské výšce 521 metrů nad mořem a přibližně 5 kilometrů od města Mostu.

Národní přírodní rezervace, bořeň, zlatník, mostRezervace má rozlohu 79 hektarů. Nalezneme zde např. hnízdiště výra velkého, ohrožené druhy rostlin, např. bělozářku liliovitou, bělozářku větevnatou, hlaváčka jarního, kozinec bezlodyžný, kozinec dánský, kavyl a koniklec luční načernalý. Na Zlatníku roste přes 400 druhů rostlin a žije šest desítek druhů ptáků, vzácných motýlů a brouků. V Českém středohoří je vrch Zlatník jedinečný zejména svým dubovým porostem se zachovanými plochami vřesovišť, které patří k největším a nejkvalitnějším.

Národní přírodní rezervace Bořeň
Národní přírodní rezervace, bořeň, zlatník, most Vrch s výrazným skalnatým vrcholem, krajinná dominanta (539 m), asi 1,5 km jižně od Bíliny. Rezervace zde byla vyhlášena na výměře 23,24 ha v roce 1977. Předmětem ochrany jsou ohrožená rostlinná společenstva s řadou zvláště chráněných druhů rostlin, na nepřístupných skalách hnízdí vzácní dravci. Na lokalitě bylo zjištěno 92 druhů ptáků, z nichž je 22 druhů uvedeno v seznamu zvláště chráněných živočichů. Lokalita je historickým hnízdištěm výra velkého.

Národní přírodní rezervace, bořeň, zlatník, mostZ dalších významných druhů se zde vyskytuje ropucha zelená a užovka hladká. Na lokalitě byl zaznamenán výskyt 18 druhů měkkýšů. K rezervaci vede naučná stezka z Bíliny až na vrcholovou vyhlídku, v území je aktivně provozována horolezecká činnost. Lokalita je zařazena do soustavy Natura 2000 k ochraně vegetace skal, skalnatých svahů a sutí. Na Bořeň opakovaně vystoupil i slavný německý básník a milovník přírody J. W. Goethe.

Národní přírodní rezervace Jezerka
Národní přírodní rezervace, bořeň, zlatník, mostJezerka, nacházející se na okrese Chomutov a Most byla vyhlášena národní přírodní rezervací v roce 1969 na celkové výměře 136 hektarů v nadmořské výšce 342–706 metrů. Předmětem ochrany jsou přirozené smíšené porosty na jižních svazích východní části Krušných hor, které pokrývají skalnaté a velmi strmé svahy Jezeří. Pozemky rezervace patřily k panství Lobkoviců, kteří na nedalekém ostrohu vystavěli zámek Jezeří. Stavba zámku je v současnosti v bídném stavu, ale právě probíhají četné rekonstrukce a stav se pomalu zlepšuje, což dokazuje i možnost prohlídek pro veřejnost. Pro návštěvníky jsou otevřeny okruhy, které seznámí s životem šlechty v 18. století. U zámku najdete i Jezeřské arboretum (Eisenberský park). Bukové porosty zde dosahují stáří zhruba 250 let. Součástí rezervace je rovněž Žeberská lípa, která je v současné době nejstarším stromem v okrese Most.

Národní přírodní rezervace, bořeň, zlatník, mostCelá lokalita je známá početným zastoupením obratlovců vázaných na staré bukové porosty. Z obojživelníků a plazů zde nalezneme mloka skvrnitého a užovku hladkou. Nejpočetnější skupinu tvoří ptáci, pozorovat zde můžeme holuba doupňáka, datla černého, žlunu šedou, strakapouda velkého, krahujce obecného, lejska malého, žluvu hajní. Dutiny ve starých porostech jsou i biotopem stromových druhů netopýrů. Do území vede několik turisticky značených cest, které jsou ve spojitosti s navazujícím územím zámku Jezeří velmi hojně využívány, zvláště v letním období. Rezervace je poměrně vzdálená od míst dosažitelných veřejnou dopravou. Na území rezervace se smí chodit pouze po značených cestách.

Národní přírodní rezervace mají pozitivní dopad na životní prostředí, neboť díky nim dochází k zajištění efektivní ochrany přírodovědecky cenného území. I přes neustále se měnící krajinu, která se pomalu vyvíjí v novou, jsou v Krušnohoří i místa, která si zachovala původní ráz. Národní přírodní rezervace na Mostecku jsou jedním z posledních míst, kde můžeme obdivovat staré vzrostlé stromy, ohrožené druhy zvířat a rostlin. Tak na co ještě čekáte? Vydejte se je objevovat.

Bc. Jana Nachlingerová
Ekologické centrum Most pro Krušnohoří
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most

Ilustrační foto: www.pixabay.comČlánky a tiskové zprávy z roku 2019

19.12.2019 Jak na nás působí reklamy?
9.12.2019 Umělé zasněžování – ano či ne?
4.12.2019 Jak ekologicky zabalit dárek k Vánocům? Co třeba technikou furoshiki?
2.12.2019 Teplické školy se vzdělávaly o odpadech

29.11.2019 Zodpovědnost za přírodu? Jaké jsou hlavní myšlenky environmentalismu?
25.11.2019 Nápojové plechovky – velký hit z vykáceného pralesa
20.11.2019 Záchrana stromů? Recyklací papíru nebo spíše omezením naší spotřeby?
6.11.2019 Na rybách s ekocentrem II.
4.11.2019 Malí Ekohrdinové mezi námi
1.11.2019 Žáci v Mostě besedovali o ochraně životního prostředí

23.10.2019 Jak dopadl podzimní cyklus Uhelné maturity?
16.10.2019 Ekosemináře ve Štětí
9.10.2019 Uložení zahrady k zimnímu spánku
2.10.2019 Osvětová kampaň do čekáren pediatrů i do mateřských školek

30.9.2019 Podzimní semináře v ekocentru
27.9.2019 Textilní průmysl je druhým největším znečišťovatelem planety
20.9.2019 Uhelná maturita opět zde II.
18.9.2019 Rekultivace krajiny po těžbě uhlí na Mostecku
11.9.2019 Skauting - ekologie v praxi

27.8.2019 Velkovýroba zeleniny a ovoce
20.8.2019 Čistírny odpadních vod aneb co vše se dá spláchnout
12.8.2019 Ptactvo na mosteckých výsypkách
6.8.2019 Pěstitelské práce zpět do škol

23.7.2019 Přichází konec doby klecové?
15.7.2019 Tipy na ekodovolenou
3.7.2019 Ženy, které mění svět

26.6.2019 Zelený Oskar - unikátní biotechnologie HYDAL je vyroben z použitého fritovacího oleje
12.6.2019 Zelené nebezpečí – sinice
4.6.2019 Za uhlím a permoníky II.

20.5.2019 Přírodní zahrady
15.5.2019 Za uhlím a permoníky I.
13.5.2019 Národní přírodní rezervace na Mostecku
9.5.2019 OSN přijalo šestý Světový přehled životního prostředí
6.5.2019 Jarní finále Uhelné maturity

26.4.2019 Naši malí sousedé – Znáte ptáky ve svém městě?
23.4.2019 Lektorky ekocentra učily v Oseku
16.4.2019 Na rybách s ekocentrem
15.4.2019 Zdobení velikonočních vajíček jinak
11.4.2019 Trávník nebo kvetoucí louka?
8.4.2019 Uhelná maturita opět zde
4.4.2019 Hravě s odpady

20.3.2019 Léčivé rostliny u prahu našeho domu II.
14.3.2019 Jarní úklid bez chemie
1.3.2019 Léčivé rostliny u prahu našeho domu I.

19.2.2019 Výroba domácí kosmetiky
7.2.2019 Mufloni na mosteckých výsypkách

31.1.2019 Klimatická změna a proč je přehlížena
11.1.2019 Zahřívající a ochlazující potraviny
2.1.2019 Oceány bez plastů?

leaf