Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat. 

Archiv článků

Dění v průmyslu

Unipetrol RPA – 26.4.2017, 15:50
Ukončeno spalování odsířeného syntézního plynu na polním hořáku B 201, po najetí provozního souboru PS 500 A na výrobně POX.

Unipetrol RPA – 26.4.2017, 2:00
V 2:00 hod ukončeno spalování produkce H2. Kompresor 1392-K02/1 opět v provozu.

Unipetrol RPA – 26.4.2017, 2:15
Z důvodu sjíždění provozního souboru 500 A na výrobně POX, bude od 2:15 hod. na polním hořáku B 201 spalován odsířený syntézní plyn. Spalování je doprovázeno světelnými a zvukovými efekty, za které se omlouváme. O ukončení provozních činností Vás budeme informovat.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Mostecku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).Výzva Nová zelená úsporám s novými eko-prvky

9. ledna 2017

NZUZcela nová výzva z programu Nová zelená úsporám na žádosti o dotace na výstavbu nízkoenergetických bytových domů byla vyhlášena 9. ledna 2017. Nová zelená úsporám přináší rozšíření nabídky doposud podporovaných opatření pro rodinné i bytové domy o další moderní stavební "eko prvky" - o dotace na budování zelených střech a využívání tepla z odpadní vody.

O Programu
Program Ministerstva životního prostředí, administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR, podporuje energeticky úsporné rekonstrukce rodinných domů a bytových domů, výměnu nevyhovujících zdrojů na vytápění a využívání obnovitelných zdrojů energie. Představuje ekonomicky nejlepší prorůstové opatření pro českou ekonomiku, pro rozvoj podnikatelské sféry ve stavebnictví, strojírenství a dalších souvisejících oborech. Významným efektem programu Nová zelená úsporám (dále jen „Program") je také tvorba nebo udržení desítek tisíc pracovních míst.

Nová výzva od 9. 1. 2017 až do 31. 12. 2021
NZU Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí ČR dne 9. ledna 2017 společně otevřely zcela novou výzvu v programu Nová zelená úsporám, která podpoří výstavbu bytových domů s velmi nízkou energetickou náročností. Pro stavebníky je v ní připraveno celkem 100 milionů korun. Počínaje 9. lednem 2017 je rovněž možné žádat o dotaci na nové eko-prvky, kterými se rozšiřuje dosavadní nabídka podporovaných opatření ve stávajících kontinuálních výzvách.

Nově otevřená výzva (3. výzva pro bytové domy) je určena pro stavebníky bytových domů z řad fyzických i právnických osob, kteří díky ní mohou ušetřit nemalé peníze. Žádat o dotaci mohou od 9. ledna až do konce roku 2021. Výzva není územně omezena, to znamená, že dotaci je možné čerpat na výstavbu nízkoenergetických bytových domů po celé České republice.

Dále je možné v této výzvě zažádat o dotaci stejně jako v ostatních výzvách i na zpracování odborného posudku, zajištění dozorové činnosti a měření průvzdušnosti obálky budovy.

Budovy s téměř nulovou spotřebou energie
NZUTento název je definován v zákoně 406/2000 Sb., o hospodaření energií, kde se uvádí, že budovou s téměř nulovou spotřebou energie je budova s velmi nízkou energetickou náročností, jejíž spotřeba energie je ve značném rozsahu pokryta z obnovitelných zdrojů. Budova bytového domu, na níž by se vztahovala dotace, musí splnit požadavky vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov, pro budovu s téměř nulovou spotřebou energie. Výzva se týká nově vznikajících bytových budov, případně změn na dokončených budovách, které po realizaci splní požadavky na bytový dům s velmi nízkou energetickou náročností.

Zelené střechy
Zelené střechy zvyšují izolační potenciál budov, snižují množství tepla potřebné k vyhřátí budovy v zimě a v letních měsících pomáhají interiér ochladit. Snižují také teplotu okolí, pozitivně tak působí na život ve městě. Zároveň zadržují srážkovou vodu a chrání tak město a čističku vod před zaplavením vodou z přívalových srážek. Ve Francii se pro zelené střechy již rozhodli. Podle jejich nového zákona musí mít všechny nově realizované budovy střechu buď osázenou, nebo se solárními panely.

NZUZelené střechy mohou být ale i neekologické, pokud zeleň potřebuje intenzivní péči a zaléváme ji vodou z vodovodu. Jsou však i zelené střechy extenzivního charakteru s rostlinami méně náročnými na vláhu, které si vystačí pouze se srážkovou vodou. Zelené střechy s intenzivní péčí mohou být jakousi střešní zahradou, často to však bývá pouze trávník. I zde zůstávají klady výše jmenované, vyřešit se však musí zdroj vody k zalévání.

Nová zelená úsporám poskytuje dotaci na výstavbu extenzivních a polointenzivních zelených střech. Intenzivní zelené střechy mohou být podpořeny pouze za předpokladu zajištění závlahy z jiných zdrojů, než z veřejné vodovodní sítě (např. akumulace dešťové vody z okolních ploch, využití šedé vody).

Využití tepla z odpadní vody
V domácnostech se nejvíce energie spotřebuje na vytápění a přípravu teplé vody. S úsporami při topení pomůže dobrá izolace domu. S úsporami na ohřátí vody může pomoci rekuperace tepla z odpadní vody. K tomu aby se zpětné získávání tepla z odpadní vody vyplatilo, je potřeba mít dostatečný průtok vody v kanalizačním systému a dostatečnou teplotu odpadní vody.

Podpora se poskytuje na instalaci centrálních i decentrálních systémů využívajících teplo z odpadních vod pro předehřev teplé vody.

Podmínkou pro poskytnutí podpory z programu Nová zelená úsporám v této podoblasti je dosažení minimálně 20% úspory energie na přípravu teplé vody v řešených bytových jednotkách. Kompletní informace k nově vyhlášené 3. výzvě pro bytové domy i novinkám ve stávajících výzvách jsou k dispozici na webových stránkách programu Nová zelená úsporám.

Ing. Milena Vágnerová, Bc. Zuzana Ungerová
Ekologické centrum Most a Kralupy n./Vlt.
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most
Foto: www.pixabay.com

Zdroje:
http://www.zelenausporam.cz/sekce/193/aktuality/
http://www.novazelenausporam.cz/zadatele-o-dotaci/bytove-domy/3-vyzva-pro-bytove-domy/
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-318/zneni-20150101
http://www.nulovedomy.org/co-stanovuji-zakony/zakony-cr-o-nulovych-domech.htm
https://www.estav.cz/cz/1609.francie-zavadi-standard-zelenych-strech-pro-vsechny-nove-administrativni-budovy
http://zelenestrechy.cz/typy-zelene-strechy/podle-pouzite-zelene/
http://zoom.iprima.cz/eko-revoluce-vsechny-nove-stavby-ve-francii-musi-mit-solarni-nebo-zelene-strechy
http://www.asb-portal.cz/tzb/energie/vyuziti-odpadniho-tepla-z-vnitrni-kanalizace-pro-predohrev-teple-vody

Články a tiskové zprávy z roku 2017

23.3.2017 Opět se dýchalo, těžilo a rekultivovalo
17.3.2017 Poučme se z přírody
8.3.2017 Přemysl Oráč a dnešní zahrady

20.2.2017 Omezení plýtvání potravinami

31.1.2017 Ptačí chřipka v ČR
25.1.2017 Na lavičce si nejen odpočinete, ale třeba i nabijete mobil…
23.1.2017 Smogové situace podle novely zákona o ovzduší
10.1.2017 Rok 2017 - Mezinárodní rok udržitelného cestovního ruchu
9.1.2017 Výzva Nová zelená úsporám s novými eko-prvky
4.1.2017 Jaký byl rok 2016 ve znamení PŮDY?

leaf