Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat. 

Archiv článků

Dění v průmyslu

UNIPETROL RPA, s.r.o. - 3.12.2020, 15:15
Flérování z důvodu najíždění reaktoru R-6 do provozu. Doba trvání: 90 minut, od 15:13 do 16:45 hodin.

UNIPETROL RPA, s.r.o. - 2.12.2020, 07:00
Dnes budou v areálu Unipetrol RPA a jeho okolí probíhat následující zkoušky: Zkouška systému ozvučení areálu v době od 9:30 do 11:00 hod. a zkouška systému výstrahy a vyrozumění PCH v době od 20:00 do 20:30 hod.

UNIPETROL RPA, s.r.o. - 1.12.2020, 00:31
Překračování emisních limitů sulfanu v souvislosti s najížděním Clausových jednotek 3 a 4 bez systému koncového spalování NTI. Jednotka NTI byla odstavena z důvodu netěsného spoje na vstupu potrubí sulfanového plynu do incinerátoru 4320 - B02.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Mostecku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).Čistírny odpadních vod aneb co vše se dá spláchnout

20. srpna 2019

voda, odpad, ČOVJaká voda odchází z vaší domácnosti z dřezu, vany nebo WC? Můžete tím, co vypustíte z domácnosti ovlivnit životní prostředí nebo kvalitu pitné vody? Tušíte, co můžete do odpadu vůbec vypouštět? Přemýšlíte někdy nad podobnými otázkami?

Ten, kdo už někdy v životě čistil odpad od umyvadla či dřezu ví, co vypouštěné nečistoty dokáží, jak umí ulpět na stěnách odtoku a někdy jej dokonce úplně ucpat.

voda, odpad, ČOV Měli bychom si uvědomit, že často sami velmi přispíváme k zanášení potrubí i ke zhoršení kvality odpadní vody. Alespoň jednou za čas házíme nebo lijeme do odpadu to, co tam ve skutečnosti vůbec nepatří. Voda z čistíren odpadních vod (dále jen ČOV) je vypouštěna do povrchových vod, např. do řek a některé látky mohou být špatně odbouratelné. Část z nich se může dostávat do přírody. Některé předměty mohou zase zatěžovat přímé mechanické čištění – např. vlhčené ubrousky či oleje.

voda, odpad, ČOVDo toalet bychom neměli vhazovat nerozložitelné materiály, např. již zmíněné vlhčené ubrousky, dámské hygienické potřeby apod. Je zakázáno lít do odpadu látky toxické, jako např. ředidla, barvy, laky, oleje, rozpouštědla atd. Tyto látky se totiž v úpravnách nemusí podařit odbourat a pak odtékají dál do přírody.

Komplikace při čištění odpadních vod dnes už nejsou jen fosfor a dusičnany, ty se snaží čistírny odbourávat pomocí biokultur. Závažnějším problémem jsou umělé hormony, antibiotika, betablokátory, antidepresiva a veterinární léčiva. Čistící technologie si s těmito látkami zatím většinou neporadí a často jej eliminují jen na polovinu. Hormony v ženské antikoncepci působí na živočichy už v minimálních koncentracích, např. dokáží měnit pohlaví ryb. Nezanedbatelný je i vliv antibiotik na životní prostředí, často působí na mikroorganizmy a napomáhají tak rezistenci vůči sobě samým. Do odpadních vod se výše zmíněné látky nedostávají pouze močí, ale bohužel i prostým vyhazováním a vyléváním farmaceutických přípravků do odpadu. Přitom stačí zbylé či prošlé léky odnést do lékárny, odkud jsou dopraveny ke správné likvidaci. Mikroorganizmy v ČOV také nedokáží odbourat umělá sladidla, např. aspartam a cyklamát.

voda, odpad, ČOVK velmi závažným problémům patří lití potravinářských tuků a olejů (ze smažení či fritování) do kuchyňského dřezu či toalety. ČOV nemusí být dostatečně vybaveny na odbourání mastnoty z vody. Navíc při cestě kanalizací způsobují tuky a oleje velké problémy v podobě shlukování a ucpávání. Z domácnosti odtékají tuky relativně zahřáté v tekuté podobě, ale při zchlazení v kanalizaci ztuhnou a tvoří velmi obtížně čistitelné blokády. Doporučeno je tedy menší množství mastnoty setřít ubrouskem a vhodit do směsného odpadu. Větší množství nalít do PET láhve a jednou za čas odvézt na sběrný dvůr. Některá města a obce nabízejí svým občanům kontejnery na použité oleje a tuky z domácností. Oleje se tak dále mohou využívat v chemickém nebo dřevařském průmyslu, ve stavebnictví nebo pro výrobu ekologické energie.

Dalším nepřítelem odpadu z domácnosti je tzv. lógr. Nerozpustná zrníčka kávy dohromady s mastnotou mohou vytvořit ve vašem odpadu časem nepříjemnosti v podobě úplného ucpání. Sedlinu tedy raději vylijeme k rostlinám, kterým prospívá nebo ji vyhodíme do bioodpadu (kompostující žížaly mají lógr velmi rády, a navíc odpuzuje slimáky) či do směsného odpadu.

Velmi častým prohřeškem je splachování jídla do odpadu. Zbytky obilnin, zeleniny, ovoce či masa obsahují koncentrované organické látky, které jsou ve vodě obtížně rozpustné a odbouratelné. Správně bychom měli důsledně používat sítka do dřezu a nesplachovat potraviny do WC.

Lidé s dlouhými vlasy, česající se v koupelně většinou odhodí vyčesaný chuchvalec bezmyšlenkovitě do toaletní mísy. Vlasy se ale špatně rozkládají, zachytávají se v potrubí a nabalují na sebe další nečistoty. Uhynulá zvířata nebo hmyz do odpadu také nepatří.

voda, odpad, ČOVZávažnou chybou je splachování vlhčených ubrousků a vlhčeného toaletního papíru do toalet. Vlhčené ubrousky jsou dnes nedílnou součástí mnoha českých domácností. Problém je ten, že se shlukují. Shluky ucpávají mříž na česlech (kam přitéká voda v ČOV nejdříve) a čerpadla dokáží ucpat. Vlhčený ubrousek se v kanalizaci nerozpadne jako obyčejný toaletní papír, který se rozmělní za minutu. U jednorázové pleny se udává rozklad po 250 letech, u vlhčeného ubrousku to bude nejspíše podobné. Díky vhazování vlhčených ubrousků do odpadu, vzrostlo za posledních 20 let téměř na dvojnásobek množství tzv. shrabků (pevný odpad z ČOV). Například v Praze Bubenči se v dnešní době odváží na skládku denně 10 tun nečistot, v Brně Modřicích je to 2,5 tun nečistot. Do spaloven bohužel tento odpad nemůže, protože je mokrý a vysušování by bylo energeticky a finančně velmi náročné.

Na vině nejsou jen spotřebitelé, ale z velké části i výrobci, kteří na obal přímo uvádějí, že jsou ubrousky splachovatelné. Podle ČOI se nejedná o klamání spotřebitele. O klamání by se jednalo v případě, že by na etiketě byla uvedena mylná informace, že se ubrousek rozloží do 10 minut. Výrobci se hájí tím, že splňují dané normy, ale dle vodohospodářů jde o porušení kanalizačního řádu, který přesně definuje, jaké látky se nesmějí dostat do stok. Vlhčené ubrousky a podobné hygienické potřeby jako např. tampóny, vložky, odličovací ubrousky atd. by se měly likvidovat jako odpad, nikoliv jako odpadní voda.

voda, odpad, ČOV Dalšími nezvanými hosty v odpadní vodě jsou vatové tyčinky do uší, které většinou díky svému tvaru proklouznou celým odpadním sítem ČOV a putují tak dále do řek. Neopomenutelnou nežádoucí látkou v dnešních odpadních vodách jsou i mikroplasty. Mikroplasty se dnes běžně přidávají do kosmetiky a také jako abrazivum do zubních past či peelingů. Bohužel se na ně mohou navazovat léčiva a tím se zvýší jejich účinek a průnik do těl živočichů.

voda, odpad, ČOVOdpadní voda obsahuje hlavně ve městech i zbytky návykových látek. Podle projektu Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka, který měl za úkol stanovit množství nelegálních drog a jejich metabolitů v komunálních odpadních vodách, bylo prokázalo, že rezidua návykových látek jsou nacházena především ve větších městech (Praha, Plzeň, Brno, Ostrava) a jejich množství výrazně stoupá o víkendech a hudebních akcích. Více informací.

Závěrem tedy podle odborníků můžeme zjednodušeně shrnout: Jediné, co dle kanalizačního řádu patří do kanalizace, je odpadní voda, kterou doma použijeme při mytí, při své osobní hygieně a pří spláchnutí toalety. Svým zodpovědným chováním pomůžeme nejen čistírnám odpadních vod, ale hlavně naší přírodě.

Mgr. Simona Vašková
Ekologické centrum Most pro Krušnohoří
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most

Foto: www.pixabay.com

Zdroje:
www.avcr.cz
www.ct24.ceskatelevize.cz
http://vodnihospodarstvi.cz/cisteni-odpadnich-vod-cr/
http://gis.scvk.cz
www.ceskatelevize.cz
www.enviweb.czČlánky a tiskové zprávy z roku 2019

19.12.2019 Jak na nás působí reklamy?
9.12.2019 Umělé zasněžování – ano či ne?
4.12.2019 Jak ekologicky zabalit dárek k Vánocům? Co třeba technikou furoshiki?
2.12.2019 Teplické školy se vzdělávaly o odpadech

29.11.2019 Zodpovědnost za přírodu? Jaké jsou hlavní myšlenky environmentalismu?
25.11.2019 Nápojové plechovky – velký hit z vykáceného pralesa
20.11.2019 Záchrana stromů? Recyklací papíru nebo spíše omezením naší spotřeby?
6.11.2019 Na rybách s ekocentrem II.
4.11.2019 Malí Ekohrdinové mezi námi
1.11.2019 Žáci v Mostě besedovali o ochraně životního prostředí

23.10.2019 Jak dopadl podzimní cyklus Uhelné maturity?
16.10.2019 Ekosemináře ve Štětí
9.10.2019 Uložení zahrady k zimnímu spánku
2.10.2019 Osvětová kampaň do čekáren pediatrů i do mateřských školek

30.9.2019 Podzimní semináře v ekocentru
27.9.2019 Textilní průmysl je druhým největším znečišťovatelem planety
20.9.2019 Uhelná maturita opět zde II.
18.9.2019 Rekultivace krajiny po těžbě uhlí na Mostecku
11.9.2019 Skauting - ekologie v praxi

27.8.2019 Velkovýroba zeleniny a ovoce
20.8.2019 Čistírny odpadních vod aneb co vše se dá spláchnout
12.8.2019 Ptactvo na mosteckých výsypkách
6.8.2019 Pěstitelské práce zpět do škol

23.7.2019 Přichází konec doby klecové?
15.7.2019 Tipy na ekodovolenou
3.7.2019 Ženy, které mění svět

26.6.2019 Zelený Oskar - unikátní biotechnologie HYDAL je vyroben z použitého fritovacího oleje
12.6.2019 Zelené nebezpečí – sinice
4.6.2019 Za uhlím a permoníky II.

20.5.2019 Přírodní zahrady
15.5.2019 Za uhlím a permoníky I.
13.5.2019 Národní přírodní rezervace na Mostecku
9.5.2019 OSN přijalo šestý Světový přehled životního prostředí
6.5.2019 Jarní finále Uhelné maturity

26.4.2019 Naši malí sousedé – Znáte ptáky ve svém městě?
23.4.2019 Lektorky ekocentra učily v Oseku
16.4.2019 Na rybách s ekocentrem
15.4.2019 Zdobení velikonočních vajíček jinak
11.4.2019 Trávník nebo kvetoucí louka?
8.4.2019 Uhelná maturita opět zde
4.4.2019 Hravě s odpady

20.3.2019 Léčivé rostliny u prahu našeho domu II.
14.3.2019 Jarní úklid bez chemie
1.3.2019 Léčivé rostliny u prahu našeho domu I.

19.2.2019 Výroba domácí kosmetiky
7.2.2019 Mufloni na mosteckých výsypkách

31.1.2019 Klimatická změna a proč je přehlížena
11.1.2019 Zahřívající a ochlazující potraviny
2.1.2019 Oceány bez plastů?

leaf