Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat. 

Archiv článků

Dění v průmyslu

UNIPETROL RPA - 20.8.2019, 23:47
Ukončeno spalování přebytků odplynu s obsahem sulfanu. Doba trvání události: 61 hodin.

UNIPETROL RPA - 20.8.2019, 14:01
Ukončeno překračování emisních limitů H2S na komínovém analyzátoru Clausových jednotek. Příčina události: Zpětné najetí jednotky na provozní parametry.Doba trvání: 14hod.

UNIPETROL RPA - 20.8.2019, 6:02
Od 0:05h dochází k překračování emisních hodnot H2S a CO na komínovém analyzátoru Clausových jednotek. Příčina události: Odstavení PS4320 - NTI pro plánovanou opravu části zařízení. Doba trvání události: cca 8hod. O ukončení opravy a zpětném najetí jednotky NTI budete informováni.

UNIPETROL RPA - 20.8.2019, 6:01
Ukončeno flérování plynů s obsahem sulfanu kvůli odstavení NTI. Doba trvání události: 6 hodin.

UNIPETROL RPA - 20.8.2019, 0:15
Zahájení spalování uhlovodíků s obsahem sulfanu kvůli odstavení termického incinerátoru NTI)z důvodu opravy kompenzace. O ukončení spalování vás budeme informovat.

UNIPETROL RPA - 18.8.2019, 11:00
Od 11 hodin bude docházet ke spalování přebytků odplynů s obsahem H2S. O ukončení spalování budete informováni.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Mostecku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).Hravě s odpady

4. dubna 2019

odpady, mateřské školyCo vůbec vědí děti v mateřských školách o odpadech, zvládnou už odpad správně vytřídit? Na tyto a další otázky by měly odpovědět zábavně-naučné semináře, které v průběhu března a dubna realizovalo mostecké ekocentrum za finanční podpory statutárního města Most.

Jak probíhají semináře u nejmenších?
odpady, mateřské školyHned na začátku lektorky zjišťují, co vše už děti o odpadech vědí a namotivují je reálným příběhem o zachráněné přírodě – v roce 2018 byl tříděním papíru zachráněn les o rozloze 28 km². Děti téma zajímá a některé doma s rodiči třídí. Všimli si už mnohokrát např. v parku nebo na dovolené, že někteří lidé nevyhazují odpad do koše a nejvíce je zaráží, že často vidí na dětském hřišti sklo! Chápou, že všichni vytváříme mnoho odpadu a vnímají to jako problém.

Pomocí obrázků vysvětlují lektorky dětem princip třídění – tzn. do kterého kontejneru patří jaký odpad. Děti se v průběhu aktivit samy aktivně zapojovaly, poté si už jako správní předškoláci zkusily správně vyplnit pracovní listy, které měly za úkol shrnout to, co se právě naučily. Dalším aktivitou bylo reálné třídění odpadu formou hry, děti třídily odpad do připravených kontejnerů. Děti pracovaly s kontejnery, které jsou v Mostě k dispozici – tedy na sklo, plast/nápojové kartony, elektroodpad, textil, papír, bioodpad a komunální odpad.

odpady, mateřské školy V druhé části semináře si děti s lektorkami i něco vyrobily, respektive zrecyklovaly, a to zvířátka z ruliček od toaletního papíru, ty mají u dětí velký ohlas a jsou rády, že si je mohou odnést domů. Pomocí této aktivity lektorky dětem demonstrovaly znovuvyužití odpadu, který by jinak skončil v koši.

Ke konci programu byly dětem ukázány recyklované předměty vyrobené z materiálů, které vznikly správnou recyklací. Děti pochopí důvod, proč mají třídit. U tohoto povídání se zdůrazněna opět pomoc životnímu prostředí. Na závěr si děti za odměnu poslechly pohádku O plastové láhvi a byly překvapené, že např. klouzačka na zahradě jejich mateřské školy může být z recyklovaného plastu.

odpady, mateřské školyCelkem proběhlo 10 seminářů, kterých se zúčastnilo 196 dětí z mostecký mateřských školek (MŠ Bělehradská, MŠ Marie Pujmanové, MŠ U Cáchovny, MŠ K. J. Erbena, MŠ Lidická a MŠ Malíka).

Věříme, že se semináře dětem líbily a těšíme se, že k nim opět zavítáme zase s jiným výukovým programem.Semináře „Hravě s odpady“ byly finančně podpořeny statutárním městem Most.logo

Mgr. Simona Vašková
Ekologické centrum Most pro Krušnohoří
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most

Foto: archiv ECMČlánky a tiskové zprávy z roku 2019

20.8.2019 Čistírny odpadních vod aneb co vše se dá spláchnout
12.8.2019 Ptactvo na mosteckých výsypkách
6.8.2019 Pěstitelské práce zpět do škol

23.7.2019 Přichází konec doby klecové?
15.7.2019 Tipy na ekodovolenou
3.7.2019 Ženy, které mění svět

26.6.2019 Zelený Oskar - unikátní biotechnologie HYDAL je vyroben z použitého fritovacího oleje
12.6.2019 Zelené nebezpečí – sinice
4.6.2019 Za uhlím a permoníky II.

20.5.2019 Přírodní zahrady
15.5.2019 Za uhlím a permoníky I.
13.5.2019 Národní přírodní rezervace na Mostecku
9.5.2019 OSN přijalo šestý Světový přehled životního prostředí
6.5.2019 Jarní finále Uhelné maturity

26.4.2019 Naši malí sousedé – Znáte ptáky ve svém městě?
23.4.2019 Lektorky ekocentra učily v Oseku
16.4.2019 Na rybách s ekocentrem
15.4.2019 Zdobení velikonočních vajíček jinak
11.4.2019 Trávník nebo kvetoucí louka?
8.4.2019 Uhelná maturita opět zde
4.4.2019 Hravě s odpady

20.3.2019 Léčivé rostliny u prahu našeho domu II.
14.3.2019 Jarní úklid bez chemie
1.3.2019 Léčivé rostliny u prahu našeho domu I.

19.2.2019 Výroba domácí kosmetiky
7.2.2019 Mufloni na mosteckých výsypkách

31.1.2019 Klimatická změna a proč je přehlížena
11.1.2019 Zahřívající a ochlazující potraviny
2.1.2019 Oceány bez plastů?

leaf