Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat. 

Archiv článků

Dění v průmyslu

Unipetrol RPA - 21.1.2019, 9:22
Spalování uhlovodíkových plynů s obsahem sulfanu. Výpadek kompresoru z důvodu poruchy zařízení M+R vlivem klimatických podmínek.

Unipetrol RPA - 18.1.2019, 00:20
Ukončeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, po plánovaném odstavení reaktoru C 4001 na výrobně PE2.

Unipetrol RPA - 17.1.2019, 14:40
Spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I v rámci odstavení Reaktoru C 4001 na výrobně PE2.

Unipetrol RPA - 17.1.2019, 10:51
Od 10:51 do 11:20 spalování neodsířeného syntézního plynu na polním hořáku B 201 v rámci najíždění Reaktoru 2 na výrobně POX.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Mostecku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).

Ohlédnutí za seminářem „Prach v ovzduší veřejnost“

24. října 2011

Dne 12.10.2011 proběhl v zasedací místnosti Magistrátu města Mostu seminář pod názvem „Prach v ovzduší a veřejnost“. Seminář pořádalo Ekologické centrum Most pro Krušnohoří (ECM) ve spolupráci se Statutárním městem Most.

Podnětem pro uspořádání semináře bylo rekordní množství dotazů, které jsme v souvislosti se změnou legislativy a především pak vydání signálů upozornění a regulace pro suspendované částice PM10 přijali v období podzim/zima/jaro roku 2010/2011. Je jasné, že veřejnost se o kvalitu ovzduší a především o zdraví své i svých dětí zajímá a chce být informována.

Z tohoto důvodu ECM oslovilo odborníky z oblasti monitorování kvality ovzduší Ústeckého kraje; tj. Český hydrometeorologický ústav – pobočku v Ústí nad Labem (ČHMÚ), Ing. Helenu Plachou, vedoucí Oddělení ochrany čistoty ovzduší a odborníky z oblasti vlivu životního prostředí na zdraví člověka Státní zdravotní ústav Praha (SZÚ), MUDr. Helenu Kazmarovou, vedoucí odborného Centra zdraví a životního prostředí.

Cílem semináře bylo vysvětlit veřejnosti, jak se imise škodlivin měří, jaký je systém sledování imisí v Ústeckém kraji a na Mostecku, co znamenají údaje z měřicích stanic, jak se s nimi pracuje a kde je veřejnost může vyhledat, jak a proč se vyhlašuje signál upozornění a regulace, jaký vliv má životní prostředí a konkrétně pak „prach“ na zdraví člověka, jakým způsobem prach člověku škodí, proč zvýšené koncentrace škodí především malým dětem a starším a nemocným lidem, jak se chovat při určitých koncentracích prachu v ovzduší, zda větrat či nevětrat, jít či nejít ven a také to, co může každý jedinec udělat pro snížení prachu v ovzduší atd. A samozřejmě představit veřejnosti ECM jako zdroj informací a partnera veřejnosti.

Pro účastníky semináře, ale nejen pro ně, zpracovalo ECM ve spolupráci s ČHMÚ a SZÚ informační materiál, který byl připraven v dostatečném počtu a který je zdarma i po skončení semináře k dispozici v odboru životního prostředí Magistrátu města Mostu i v ECM. V materiálu jsou informace o vývoji znečištění ovzduší v České republice od roku 1993, vysvětlení pojmu polétavý prach, prašný aerosol, smog atd., doporučení, co dělat, když nastaly špatné rozptylové podmínky, informace o vlivu znečištění ovzduší na zdraví, imisním monitoringu a rozmístění měřicích stanic kvality ovzduší v Mostě, o tom, co může každý udělat pro zlepšení venkovního ovzduší, a také, kde je možno dovědět se více o aktuálním znečištění ovzduší.

Semináře se účastnilo několik desítek posluchačů; zástupců mateřských i základních škol, ale i veřejnosti a samozřejmě novináři. Za vedení města Mostu byl přítomen primátor města Ing. Vlastimil Vozka, který s velkým zájmem vyslechl odborné prezentace a také se v diskusi zajímal o názor na možné zakoupení čističek vzduch do mateřských školek. Statutární zástupce primátora, náměstkyně primátora pro rozvoj, investice a městské služby primátora JUDr. Hana Jeníčková byla přítomna také a ujala se zasvěceně úvodního slova semináře a celý seminář i fundovaně konferovala.

Diskuse probíhala vždy po skončení odborné prezentace. Snad z důvodu, že přednášející vše potřebné ve svých prezentacích řekli, nebyla diskuse příliš četná. Dotazy se týkaly důvodu a příčin zvýšené prašnosti na parapetech oken až ve 12. patře věžového domu, jaký je rozdíl mezi omezením pobytu venku u dětí v mateřských a základních školách; proč se nedoporučuje pobývat venku při zhoršeném stavu ovzduší dětem v mateřinkách, ale děti ze základních škol mohou mít hodiny tělesné výchovy venku na hřišti atd. Vše bylo vysvětleno a zodpovězeno.

Seminář začínal v 16:00 hod. a trval téměř 2 hodiny. Všem účastníkům jménem Ekologického centra Most pro Krušnohoří děkuji za účast.

Prezentace ze semináře jsou k dispozici se souhlasem jejich autorů zde:

- Prezentace činnosti ECM
- Mereni prašného aerosolu - ČHMÚ - Ing. Plachá
- Prach a zdraví - SZÚ - MUDr. Kazmarová

Jak to na semináři vypadlo, si můžete prohlédnout v naší fotogalerii:

- průběh semináře

- letáček ovzduší

Ing. Milena Vágnerová, vedoucí ECM
Barbora Nováková, dispečerka ECM
Ekologické centrum Most pro Krušnohoří
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s.

Články a tiskové zprávy z roku 2011

29.12.2011 Vyhodnocení vánoční soutěže
29.12.2011 Územní rozhodnutí o výstavbě zařízení k EVO schváleno
22.12.2011 GEOBAL 4 vyhověl emisím pro jeho spalování
14.12.2011 Vánoce bez příchutě konzumu
12.12.2011 Veřejné projednání plánované výstavby spalovny odpadů v Komořanech
8.12.2011 Globální oteplování – fakta a fikce
30.11.2011 NEPROPÁSNĚTE NAŠI VÁNOČNÍ SOUTĚŽ O ZAJÍMAVÉ CENY!
29.11.2011 Ekologické centrum Most pro Krušnohoří je členem monitorovací skupiny spalovací zkoušky GEOBALU 4
24.11.2011 Veřejné projednávání je pro všechny
21.11.2011 Vánoce přicházejí aneb „Stromeček pod stromeček“
4.11.2011 Jak jsme lámali rekordy…
2.11.2011 Jak jsme prezentovali AKTA U v kraji karlovarském
25.10.2011 Tonery, tonery, tonery…
24.10.2011 Ohlédnutí za seminářem „Prach v ovzduší veřejnost“
18.10.2011 Jak probíhalo vyhodnocení soutěže "Příběhy, pověsti a pohádky o uhlí"
15.10.2011 Co nás v nadcházejícím období čeká? aneb Podzim barevný i šedivý 1
13.10.2011 Jaký byl festival EKOFILM 2011?
11.10.2011 Vyhodnocení soutěže "Příběhy, pověsti a pohádky o uhlí" skončila
5.10.2011 KDO POLETÍ? aneb Soutěž „PŘÍBĚHY, POVĚSTI A POHÁDKY O UHLÍ“ skončila
27.9.2011 NA CO SE EKOLOGICKÉHO CENTRA OBČANÉ PTAJÍ…
22.9.2011 ČAJ V KVALITĚ BIO ANEB HURÁ NA ŠÍPKY
19.9.2011 Pozvánka na Ekofilm 2011
14.9.2011 Komise pro životní prostředí Euroregionu Krušnohoří jednala ve VÚHU a.s. Most
8.9.2011 Ekoporadkyně na safari
5.9.2011 Pozvánka na seminář PRACH V OVZDUŠÍ A VEŘEJNOST
23.8.2011 Konference Energie v průmyslu chytře a efektivně
8.8.2011 Daruj, věnuj...hlavně nevyhazuj
1.8.2011 VYHRAJTE SOUTĚŽ A PROLEŤTE SE NAD KRAJEM S LEPŠÍ VYHLÍDKOU!
22.7.2011 Zveřejnění záměru Severočeských dolů a.s.
13.7.2011 Plánujete sázet stromy?
1.7.2011 Léto budiž pochváleno!
29.6.2011 Světelné znečištění - hvězdná obloha v nedohlednu?
17.6.2011 Studijní návštěva komise ENVE v Ústeckém kraji
16.6.2011 1. Světová vědecká konference o ochraně ovzduší - PETrA 2011
14.6.2011 Znáte naše lesy?
3.6.2011 Odborníci z Evropy si přijedou prohlédnout doly a rekultivace a my budeme u toho
2.6.2011 „Uhlí – energie i chemie“
31.5.2011 Novela zákona o odpadech
25.5.2011 Vyhodnocení zimní fotosoutěže
24.5.2011 Evropský den parků - 24. května 2011
20.5.2011 Novela zákona o ovzduší zamítnuta
20.5.2011 Pokračování programu Zelená úsporám
18.5.2011 2011: Mezinárodní rok chemie
2.5.2011 Omluva soutěžícím a Vítání ptačího zpěvu na Jezeří
26.4.2011 Naučná stezka Základní školy ve Svážné ulici
22.4.2011 Velikonoce
19.4.2011 Vymírání vzácných, zavlékání nepůvodních
7.4.2011 Severočeské farmářské trhy
5.4.2011 Účast na festivalu Jeden svět 2011
4.4.2011 Uhelné safari 2011
25.3.2011 Vyberte oblíbený strom do ankety
23.3.2011 Pozvánka na festival Jeden svět
21.3.2011 Jaro je tady a s ním také cyklistická sezóna
18.3.2011 Jakou ekologickou stopu po sobě zanecháváme
18.3.2011 Jarní bylinky pomáhají našemu zdraví
18.3.2011 Podpořte naši planetu Hodinou Země
31.1.2011 Novinky ze světa chemie
19.1.2011 Atlasy skládek odpadů
17.1.2011 Koho trápí hromádky?
14.1.2011 Fotografická soutěž Ekologického centra Most – „Člověk a příroda v zimě“
13.1.2011 Voda v zimě
12.1.2011 Nová vyhláška MŽP pro těkavé organické látky
12.1.2011 Váháte stále s výměnou staré klasické žárovky za novou?
11.1.2011 Topíme a dýcháme
7.1.2011 Největší zdroje znečištění vodních toků
4.1.2011 Koupí nového spotřebiče lze šetřit

leaf