Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat. 

Archiv článků

Dění v průmyslu

UNIPETROL RPA, s.r.o. - 11.8.2020, 08:25
Od 8:25 do 8:55 proběhlo spalování neodsířeného syntézního plynu na polním hořáku, z důvodu najíždění reaktoru 1 na výrobně POX.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Mostecku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).Jak je na tom ovzduší?

15. ledna 2018

ovzdušíCo nového víme o ovzduší a jak se chovat, abychom ho neznečišťovali. Když dojde ke zvýšeným koncentracím znečišťujících látek v ovzduší, jak se zachovat? Jak mohou škodliviny ohrozit děti? A kde získat informace o smogových situacích? Čtěte dále…

Kdo nejvíce znečišťuje ovzduší dle nových studií

ovzduší Prachové částice 500 – 1 000krát menší, než tloušťka lidského vlasu jsou pro lidský organismus nebezpečné, jelikož se díky svým malým rozměrům dostanou až do krve, skrz kterou se usazují v plicích, ledvinách, játrech, nebo v mozku a mohou vyvolat různé nemoci.

Dle měření provedeného organizací Dekra (mezinárodní organizace poskytující expertní služby v oblasti bezpečnosti) v roce 2015 ve Stuttgartu vyplynulo, že 37 % emisí způsobuje jak pouliční prach, který auta rozvíří, tak i nanočástice z pneumatik, brzdových kotoučů a dalších částí automobilů a až zbylá procenta připadla na různé typy pohonů vozidel. Tímto však vyvstává problém s elektromobily, které jsou vyrobeny ze stejných materiálů, a tudíž mohou znečišťovat ovzduší i přes svoji snahu šetrnosti k životnímu prostředí. Za účelné se tak považuje pravidelné čištění komunikací ve městech, čímž se předejde množství prachu v ulicích. Dalších 50 % emisí dle měření způsobují malé i velké zdroje spaloven, například domácí kotle na pevná paliva či plyn.

Jak teplárny snižují emise

ovzdušíV teplárnách došlo za posledních několik let ke značnému úbytku emisí, a to až o 36 %, především díky investicím do modernizačních opatření a instalací různých filtrů na zařízení. Dle informací z Teplárenského sdružení ČR, oproti roku 1990 poklesl počet některých znečišťujících látek v ovzduší až o 98 %. Největším znečišťovatelem zůstávají stále domácí topeniště. Znečišťující látky z dopravy vdechujeme více, jelikož se pohybují v přízemní vrstvě atmosféry, na rozdíl od emisí z průmyslu a energetiky, jejichž komíny umožňují snazší rozptyl škodlivin, jelikož jsou umístěny výše.

Jak si můžete sami vyhodnotit stav ovzduší

Kvalitu ovzduší můžete sledovat na stránkách ČHMÚ.
Zde jsou každou hodinu aktualizována data a index, který udává kvalitu ovzduší na základě měření hmotnostních koncentrací látek. Pokud se index kvality dostane do vyšších hodnot, stav ovzduší se zhoršuje a může dojít k vyhlášení smogové situace. Mezi důležité prvky, které je dobré sledovat patří prachové částice a ozón.

ovzdušíCitlivé jsou na zvýšené hodnoty především děti, které jsou nižší než dospělý člověk, a tím, že jsou blíže u země, kde se drží ozón a prachové částice, je mohou vdechovat ve vyšších koncentracích. Při vzrůstajících hodnotách prachových částic a zhoršujícímu se indexu kvality ovzduší, je doporučeno s dětmi chodit pouze na krátké vycházky, například na půl hodiny. Pokud se k vysokým hodnotám navíc přidají špatné rozptylové podmínky, nedoporučujeme především dětem, vycházet a zdržovat se dlouho venku. Hodnoty ozónu se zvyšují v bezvětrném létě kombinací slunečního záření a spalin z automobilové dopravy aj. a jejich zvýšené hodnoty jsou považovány za škodlivé, opět především pro děti. Při vysokých koncentracích je dobré držet se s dětmi ve stínu a nosit ochranné pomůcky proti UV záření (sluneční brýle, pokrývku hlavy, opalovací krém). Vyšší koncentrace oxidu dusičitého a prachových částic se objevují v místech hlavních dopravních sítí.

Opatření v případě zvýšených koncentrací škodlivin v ovzduší

ovzdušíSmogová situace je dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, vyhlášena při překročení některé z prahových hodnot (tj. informativní, regulační nebo varovné) vybraných znečišťujících látek (oxid siřičitý, oxid dusičitý nebo prachové částice PM10, troposférický ozon). Doporučení, jak se chovat v době smogové situace jsou určena především citlivým skupinám obyvatel, pro které může mít delší trvání smogové situace nepříznivé účinky na zdraví. Mezi tyto skupiny patří děti, těhotné ženy, starší lidé a osoby s chronickým onemocněním dýchacího a oběhového ústrojí (astma, chronická obstrukční choroba plic), také sem patří lidé jinak oslabení (např. kombinací stresu, kouření, nevhodné výživy, lidé v rekonvalescenci, s oslabenou imunitou apod.).

ovzduší Pokud patříte do citlivé skupiny obyvatel, omezte dobu pobytu venku, což neznamená, že byste museli zůstat zavření v bytě a nejít ani nakoupit nebo ke známým na návštěvu, ale je potřeba zkrátit dobu pobytu ve venkovním prostředí, nesportovat ani nedělat náročnou fyzickou práci. Nejvyšší hodnoty bývají v ranních hodinách a večer po západu slunce (tj. při zvýšené intenzitě dopravy, v zimě se k tomuto jevu ještě přidá vytápění). Nejlepší podmínky pro větrání a pobyt venku jsou tudíž v brzkých odpoledních hodinách. Větrat je potřeba, i když je smogová situace, ale pouze krátce (3-4 minuty) a intenzivně, tj. otevřít úplně okno, nedávat ho pouze do polohy ventilace. Nezhoršujte si v této době vnitřní ovzduší v bytě používáním barev, laků nebo kouřením. Ani pro zdravého člověka není ovzduší za smogové situace zdraví prospěšné, je proto potřeba dodržovat výše uvedená opatření.

Informace o smogových situacích

Aktuální informaci o smogových situacích naleznete na webu Českého hydrometeorologického ústavu a webových stránkách ekocentra. Chcete-li být informováni o vyhlášení či odvolání smogové situace, můžete využít službu Ekologického centra Most pro Krušnohoří – SMS InfoKanál. Stačí své telefonní číslo zaregistrovat pomocí webového formuláře nebo přes SMS. Více na: http://www.ecmost.cz/ovzdusi.php?page=sms

Jak pečovat o ovzduší

ovzdušíDůležité je nespalovat plasty, uvolňují se z nich dioxiny, které mohou zapříčinit vznik rakoviny a vad při narození dětí. Jedovaté plyny se uvolňují i ze spalování dřeva ošetřeného impregnačními prostředky. Barevné letáky, časopisy a nápojové kartony také nepatří do kamen, jelikož se při jejich spalování uvolňují do ovzduší těžké kovy, např. olovo a kadmium, které jsou závadné pro lidský organismus, ale i vodní živočichy a půdu. Snažte se méně využívat motorových vozidel a choďte více pěšky nebo používejte kolo. Nepřímo lze snížit špatný vliv na ovzduší šetrným využíváním energií (elektrické energie, vytápění, spotřeba teplé užitkové vody).

Znečištění se netýká jen ovzduší, ale i půdy a vod, proto OSN vyhlásila na začátku prosince roku 2017 jednání, jež se konalo v keňském městě Nairobi a na kterém se probírala otázka, jak dále postupovat v celosvětovém problémů znečišťování. Uvidíme, jaká opatření a možnosti řešení budou zavedena, avšak zamyslet se nad ochranou přírody může každý z nás.

Kateřina Rybová
Ekologické centrum Most pro Krušnohoří
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most

Foto: www.pixabay.com

Zdroje:
http://www.tretiruka.cz/news/kdo-znecistuje-ovzdusi-realna-mereni-ukazala-ze-emise-aut-nejsou-hlavnim-vinikem1/
http://www.tretiruka.cz/news/teplarny-snizily-diky-investicim-emise-prachu-o-vice-nez-tretinu1/
http://www.szu.cz/tema/zivotni-prostredi/smogova-situace-co-muzeme-udelat
http://zahranicni.eurozpravy.cz/amerika/208948-svet-bez-znecisteni-ovzdusi-pry-je-to-mozne-osn-zahajila-smely-plan/Články a tiskové zprávy z roku 2018

19.12.2018 Přírodní mýdla a šampony
10.12.2018 Zpráva o životním prostředí ČR za rok 2017
5.12.2018 Ekologický stromeček na Vánoce?

26.11.2018 Kontaminace podzemní vody aneb žlutá smrt
22.11.2018 Besedy s mosteckými seniory
19.11.2018 Zlepší se kvalita ovzduší?
15.11.2018 Jaký máte vztah k přírodě?

30.10.2018 Třeťáci vysazovali ryby do řeky Bíliny
25.10.2018 Legislativa a odpady
23.10.2018 5. etapa projektu Uhelná maturita - finále
16.10.2018 Jak uspořit energii v domácnosti?
11.10.2018 4. etapa projektu Uhelná maturita
5.10.2018 3. etapa projektu Uhelná maturita
2.10.2018 Podzimní Zaměstnanecké dny

27.9.2018 Chytré hlavy pro Sever 2018 opět spolupracovaly s ekocentrem
25.9.2018 2. etapa projektu Uhelná maturita
18.9.2018 Odstartoval 4. ročník úspěšného projektu „Uhelná maturita“
17.9.2018 Tanky ve prospěch ochrany přírody

30.8.2018 Netopýři
17.8.2018 Kriticky ohrožený sysel obecný
13.8.2018 Konec léta ve znamení oslav sklizní
1.8.2018 Ekologické výukové programy pro mateřské školy

23.7.2018 Eroze půdy
13.7.2018 Z ptačí perspektivy

26.6.2018 Balená voda versus kohoutková
21.6.2018 Důležitost snížení používání jednorázového plastu
15.6.2018 Chytré hlavy opět v ekocentru
12.6.2018 Geotermální energie
8.6.2018 Studenti Zdravotnického lycea už ví, jak potraviny cestují
5.6.2018 Dětský den v Pardubicích se vydařil

16.5.2018 Mořští živočichové v zajetí odpadu
10.5.2018 Žáci 18. ZŠ vysazovali ryby do řeky Bíliny
10.5.2018 Seminář o Geomontánních památkách Krušných hor a Slavkovského lesa v souvislostech
7.5.2018 Využití obnovitelných zdrojů energie v domech i na sídlištích

17.4.2018 Dešťová voda
9.4.2018 Kde pomáhají infračervené snímky?

26.3.2018 Semináře pro mostecké základní školy
21.3.2018 Jaké funkce má les?
13.3.2018 Chcete použít IBC kontejner na své zahrádce?
12.3.2018 Bioelektřina
1.3.2018 Krajina, místo našeho života

26.2.2018 Pokojové rostliny čistí vzduch
23.2.2018 Odborný seminář na téma včelařství v Mostě
12.2.2018 Co mohou říci o počasí druhy oblaků?

29.1.2018 Živočichové v přírodě odcházejí a zase přicházejí
15.1.2018 Jak je na tom ovzduší?

leaf