Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat. 

Archiv článků

Dění v průmyslu

UNIPETROL RPA, s.r.o. - 25.9.2020, 8:00
Ukončeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, v rámci proplachu LPG cisteren na úseku VZP EJ.

UNIPETROL RPA, s.r.o. - 25.9.2020, 06:30
Zahájeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, v rámci najíždění reaktoru C 4001 na výrobně PE2.

UNIPETROL RPA, s.r.o. - 24.9.2020, 03:00
Zahájeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, proplach 4 ks LPG cisteren na VZP.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Mostecku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).Využití obnovitelných zdrojů energie v domech i na sídlištích

7. května 2018

OZEObnovitelné zdroje energie se postupně dostávají do popředí a jejich využívání se rozšiřuje i v oblasti rodinných a bytových domů, které využívají solární panely, tepelná čerpadla nebo třeba ohřívají vodu pomocí kotlů na biomasu. Jaké možnosti instalace zařízení pro výrobu obnovitelných zdrojů majitelé rodinných a bytových domů mají, si můžete právě přečíst. Také se můžete dozvědět informace o PENB.

Obnovitelné zdroje energie

Růst podílu výroby energie z obnovitelných zdrojů je dán i Evropskou unií a jejími předpisy. Do roku 2020 je plánován růst využívání elektrické energie na téměř 16 %. Avšak například v Německu obnovitelné zdroje zajišťují již přibližně třetinu elektrické energie. Růst obnovitelných zdrojů elektrické energie může snížit naši závislost např. na dovozu ropy a zemního plynu.

Solární panely v rodinných domech i ve městech

OZE Solární panely umístěné na střechách budov jsou stále častěji k vidění nejen na domech ale i na sídlištích. Pro energetické zásobování budov a sídlišť jsou vyvinuty systémy, které dokáží krýt spotřebu energie až z 50 %. Solární panely mohou pomoci zásobovat jen některou z částí domu, např. vytápění, nebo pomoci v celém systému. Nejlepší je zabudovat tento systém rovnou při výstavbě nového bytového domu a počítat s tím tak hned na začátku. Solární panely mají hojné využití ve zdravotnických zařízeních nebo v budovách sociální péče. Aktivní tepelné solární kolektory přeměňují sálavou energii slunce na teplo, které se přivádí transportním systémem (zpravidla vodním okruhem) do tepelného zásobníku k dalšímu využití. V letních měsících je slunečního svitu dostatek a kolektory tak mohou pokrýt i plně celý systém, avšak v zimních měsících pokrývá solární systém jen některou část potřeby. Tento problém pomáhají řešit dlouhodobé zásobníky tepla, které vyrovnávají rozdíl slunečního záření mezi jednotlivými ročními obdobími. Tyto fotovoltaické elektrárny jsou tak schopny uschovat si energii v bateriích, jež může být využita, např. ve večerních hodinách. Tento systém obnovitelného zdroje energie se v současnosti v domech využívá hlavně pro ohřev teplé vody. Využitím tohoto systému obnovitelné energie může být ušetřeno 50 a ž 70 % neobnovitelných zdrojů potřebných k ohřevu, popř. vytápění. Solární panely se instalují hlavně na jižních stěnách a částech střech. Zahřáté stěny pak v případě potřeby mohou sloužit k ohřevu vzduchu, který následně vytápí místnosti.

Tepelná čerpadla

OZETepelná čerpadla se také řadí mezi obnovitelné zdroje energie, jelikož umí odebírat energii z okolního prostředí. Instalovány jsou především do panelových, ale i rodinných domů (převážně nově vystavěných). V poslední době jsou stále rozšířenějším řešením úspory tepla. Odebrané teplo z okolního prostředí (ze vzduchu, z vody nebo například ze země) je přečerpáno na vyšší teplotu. Získané teplo je následně možné využít buď k vytápění objektu nebo k ohřevu teplé vody. Tepelné čerpadlo je vhodné i pro starší a rekonstruované domy, kde umožňuje výraznou úsporu nákladů na vytápění a ohřev TUV, avšak před jeho instalací by mělo předcházet komplexní zateplení objektu. Tepelná čerpadla se instalují v rodinných domech především jako náhrada elektrického vytápění nebo místo zdrojů na tuhá a kapalná paliva (uhlí, topný olej atd.). Nejčastější volbou typu tepelného čerpadla do panelových domů je: vzduch-voda, který odebírá tepelnou energii z venkovního vzduchu. Samotné čerpadlo může být umístěno do bývalé prádelny či kočárkárny. Domácnosti, které mají tepelné čerpadlo, jehož tepelný výkon pokryje minimálně 60 % tepelných ztrát vytápěného objektu, mají sníženou sazbu odběru elektrické energie určenou pro celou domácnost (tj. pračku, ledničku a jiné spotřebiče). Při používání tepelného čerpadla lze uspořit 50 – 80 % nákladů na tepelnou energii.

Vodní energie

OZEVodní energie je získávána především z velkých vodních elektráren, využívání přímo v budovách je obtížnější.

Biomasa

OZE Vytápění dřevem je možné nahradit dřevěnými peletami, které jsou vyrobeny výhradně z organického materiálu (dřeva, dřevního odpadu, pilin, stébel). Kotle na biomasu se mohou využít u nízkoenergetických staveb v kombinaci s teplovzdušným nebo teplovodním vytápěním s nízkou teplotou. Kamna dobře zahřejí dům, vhodnější je samozřejmě vždy, když už je dům již zateplený. Výhodou vytápění peletami je jejich skladovatelnost. Nutností je čištění kotlů, avšak některá zařízení již tuto technologii v sobě mají zabudovanou.

PENB

OZEPrůkaz energetické náročnosti budovy poskytuje informaci o energetické náročnosti provozu nemovitosti. Průkaz energetické náročnosti budovy je součástí souhrnné zprávy, tzv. energetického posudku, jež poskytuje obraz nemovitosti z hlediska hospodaření s energiemi. Součástí této zprávy je zhodnocení stávajícího stavu budovy a vytvoření návrhu stavebních opatření, která by vedla ke zlepšení stavu energetické náročnosti budovy. Při prodeji nebo pronájmu rodinného domu je vlastník budovy povinen mít zpracovaný PENB. Průkaz, nebo jeho ověřenou kopii musí předložit kupujícímu budovy a při podpisu kupní smlouvy musí být průkaz nebo jeho ověřená kopie součástí této smlouvy. Ve všech reklamních a inzertních materiálech prodeje nebo pronájmu nemovitosti, nebo její části (tj. bytové jednotky v panelovém domě) musí být uvedena energetická třída. Pokud není PENB zpracován, je uvedena nejhorší energetická třída: G.

Lidé jso využívání obnovitelných zdrojů nakloněni, a je jen otázkou času, než u daných technologií dojde ke zlepšení a rozšíření.

Kateřina Rybová
Ekologické centrum Most pro Krušnohoří
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most

Foto: www.pixabay.com

Zdroje:
http://www.energetickymanagement.cz/cz/prirucka-energetickeho-manazera/zdroje-energie-pro-vyuziti-ve-mestech-a-obcich
http://vytapeni.tzb-info.cz/tepelna-cerpadla/12462-jake-tepelne-cerpadlo-zvolit-pro-vytapeni-rodinneho-domu
https://bydleni.idnes.cz/tepelne-cerpadlo-0k6-/uspory-energii.aspx?c=A140602_085031_uspory-energii_web
http://www.portalobydleni.cz/zpravy/1375-rijnovy-serial-obnovitelne-zdroje-energie/Články a tiskové zprávy z roku 2018

19.12.2018 Přírodní mýdla a šampony
10.12.2018 Zpráva o životním prostředí ČR za rok 2017
5.12.2018 Ekologický stromeček na Vánoce?

26.11.2018 Kontaminace podzemní vody aneb žlutá smrt
22.11.2018 Besedy s mosteckými seniory
19.11.2018 Zlepší se kvalita ovzduší?
15.11.2018 Jaký máte vztah k přírodě?

30.10.2018 Třeťáci vysazovali ryby do řeky Bíliny
25.10.2018 Legislativa a odpady
23.10.2018 5. etapa projektu Uhelná maturita - finále
16.10.2018 Jak uspořit energii v domácnosti?
11.10.2018 4. etapa projektu Uhelná maturita
5.10.2018 3. etapa projektu Uhelná maturita
2.10.2018 Podzimní Zaměstnanecké dny

27.9.2018 Chytré hlavy pro Sever 2018 opět spolupracovaly s ekocentrem
25.9.2018 2. etapa projektu Uhelná maturita
18.9.2018 Odstartoval 4. ročník úspěšného projektu „Uhelná maturita“
17.9.2018 Tanky ve prospěch ochrany přírody

30.8.2018 Netopýři
17.8.2018 Kriticky ohrožený sysel obecný
13.8.2018 Konec léta ve znamení oslav sklizní
1.8.2018 Ekologické výukové programy pro mateřské školy

23.7.2018 Eroze půdy
13.7.2018 Z ptačí perspektivy

26.6.2018 Balená voda versus kohoutková
21.6.2018 Důležitost snížení používání jednorázového plastu
15.6.2018 Chytré hlavy opět v ekocentru
12.6.2018 Geotermální energie
8.6.2018 Studenti Zdravotnického lycea už ví, jak potraviny cestují
5.6.2018 Dětský den v Pardubicích se vydařil

16.5.2018 Mořští živočichové v zajetí odpadu
10.5.2018 Žáci 18. ZŠ vysazovali ryby do řeky Bíliny
10.5.2018 Seminář o Geomontánních památkách Krušných hor a Slavkovského lesa v souvislostech
7.5.2018 Využití obnovitelných zdrojů energie v domech i na sídlištích

17.4.2018 Dešťová voda
9.4.2018 Kde pomáhají infračervené snímky?

26.3.2018 Semináře pro mostecké základní školy
21.3.2018 Jaké funkce má les?
13.3.2018 Chcete použít IBC kontejner na své zahrádce?
12.3.2018 Bioelektřina
1.3.2018 Krajina, místo našeho života

26.2.2018 Pokojové rostliny čistí vzduch
23.2.2018 Odborný seminář na téma včelařství v Mostě
12.2.2018 Co mohou říci o počasí druhy oblaků?

29.1.2018 Živočichové v přírodě odcházejí a zase přicházejí
15.1.2018 Jak je na tom ovzduší?

leaf