Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat. 

Archiv článků

Dění v průmyslu

Unipetrol RPA - 16.2.2019, 02:45
Ukončeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I v rámci najíždění reaktoru D na výrobně PE1.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Mostecku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).

Přízemní ozón znovu aktuální

15. června 2006

MOST/TEPLICE/CHOMUTOV Teplé slunečné počasí s sebou opět přináší nebezpečí zvýšených koncentrací přízemního ozónu, který zapříčiňuje vznik tzv. letního smogu. V Mostě již byl překročen zvláštní hodinový limit. O víkendu by přitom měly být teploty stále vysoké. Dá se tedy předpokládat, že imisní situace bude zhoršená.

Přízemní ozón vzniká v ovzduší reakcí uhlovodíků a oxidů dusíku při intenzívním slunečním záření. Je především důsledkem rostoucí automobilové dopravy. Na rozdíl od troposferického ozónu, který se nachází ve výšce 10 - 12 km nad zemským povrchem, a který vytváří pro Zemi ochranou vrstvu, je tento typ ozónu pro lidský organismus nebezpečný.

Ekologické centrum Most, které monitoruje čistotu ovzduší, s nástupem teplých slunečných dnů zaznamenalo vzrůst koncentrací přízemního ozónu. Zvláštní hodinový imisní limit pro tuto škodlivinu je 180 mikrogramů na metr krychlový vzduchu. V Mostě byl 14. června překročen a v Tušimicích se koncentrace limitní hodnotě blížily. Při takto vysokých koncentracích se u rizikových skupin obyvatelstva mohou objevovat bolesti hlavy, dýchací potíže, pálení očí a podobně. Nejrizikovější skupinou jsou malé děti, starší lidé, těhotné ženy, alergici a astmatici. Zvýšené koncentrace byly zaznamenány také na horské měřicí stanici v Rudolicích v Horách a v Teplicích. Obecně platí, že koncentrace jsou nejvyšší v odpoledních hodinách, pokud jsou tropické teploty, mohou přetrvávat nadlimitní hodnoty ještě ve večerních hodinách. Přízemní ozón neškodí pouze lidem, poškozuje také vegetaci, zejména v Krušných horách, kde jsou dřeviny velmi náchylné k jakýmkoli stresovým faktorům.

Mezi veřejností je stále malá informovanost o zdravotních rizicích vystavení nadlimitním koncentracím této škodliviny. Negativním následkům lze přitom v mnoha případech předejít. Měli bychom se snažit omezit pobyt venku, obzvláště v centrech měst v době nejvyšší dopravní špičky. Doporučuje se také omezit fyzické aktivity venku. Místnosti je lépe větrat krátce a intenzivně.

Informace o překročení limitů škodlivin v ovzduší, a tedy i přízemního ozónu, je možné zaslechnout ve vysílání Rádia Most, které Ekologické centrum Most v takovýchto případech upozorňuje, anebo je možné využít bezplatné linky 800 195 342. Další možností je zasílání sms zpráv o čistotě ovzduší, ty lze objednat rovněž prostřednictvím bezplatné linky. Centrum vydalo k této problematice letáky, ze kterých je možné dovědět se více informací.

Autorka článku: Ing. Soňa Hykyšová