Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat. 

Archiv článků

Dění v průmyslu

UNIPETROL RPA - 12.12.2019, 11:00
Dnes od 11:00 do 11:50 proběhlo spalování neodsířeného syntézního plynu na polním hořáku POX.

UNIPETROL RPA - 11.12.2019, 8:00
Ukončeno spalování odsířeného syntézního plynu na polním hořáku výrobny POX B 201, po opravě v provozu reaktor R 101 na výrobně NH3.

UNIPETROL RPA - 11.12.2019, 7:50
Ukončeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, v rámci proplachu C3- cisteren na úseku VZP EJ a najíždění reaktorů B a C na výrobně PE1.

UNIPETROL RPA - 8.12.2019, 22:30
Zahájeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, proplach C3- cisteren na úseku VZP EJ.

UNIPETROL RPA - 7.12.2019, 12:30
Zahájeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, najíždění reaktoru C a B na výrobně PE1.

UNIPETROL RPA - 6.12.2019, 06:30
Zahájeno spalování odsířeného syntézního plynu na polním hořáku výrobny POX, oprava R 101 na výrobně NH3.

UNIPETROL RPA - 4.12.2019, 12:24
Od 12:00 hod spalování uhlovodíkových plynů bez obsahu sulfanu. Odstavení výrobní jednotky CCR z důvodu opravy zařízení.

UNIPETROL RPA - 2.12.2019, 08:59
29.11.19 v 10:40 zahájeno spalování veškeré produkce čistého vodíku.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Mostecku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).Ozon – chrání nebo škodí?

21. června 2013

altOzon představuje jednu z nejvýznamnějších látek v ovzduší, která nás chrání, ale může i škodit. Ozon byl poprvé objeven profesorem chemie Christianem Friedrichem Schönbeinem v roce 1839 a to na Universitě v Basileji ve Švýcarsku. Ozon je modifikací kyslíku a známe jej jako tříatomovou molekulu O3.

Ozon se vyskytuje v atmosféře ve dvou vrstvách, v troposféře a stratosféře. Troposféra, přízemní vrstva sahající do výšky kolem 11 km soustředí většinu oblaků, v této vrstvě se nachází určité množství ozonu přirozeně (tzv. pozaďové koncentrace). Ozon se dostává do troposféry transportem z vyšších vrstev atmosféry, dalším zdrojem ozonu mohou být bouřky.

alt Na přízemní vrstvu navazuje stratosféra, vrstva dosahuje výšky cca 50 km a je v ní obsaženo 90 % celkového množství ozónu v atmosféře. Nejvíce ozonu je ve výšce 22-25 km nad zemským povrchem a nazývá se ozonosférou. Ozonosféra chrání vše živé před dopadajícím škodlivým ultrafialovým zářením, kterému zabraňuje pronikat na zem.

Ozon, který chrání Zemi před dopadajícím škodlivým zářením nám neškodí. Škodlivě působí troposférický ozon, který se vyskytuje v přízemní vrstvě atmosféry, proto se nazývá též přízemním ozónem.

Troposférický ozon se nedostává do ovzduší přímo, ale jako druhotná znečišťující látka. Ozon tak vzniká působením ultrafialového záření z tzv. prekurzorů (= výchozí látka, částice, z níž vzniká chemickou přeměnou výsledný produkt) a to oxidů dusíku a těkavých organických látek. Významně se na zdroji přízemního ozonu podílí lidská činnost a to díky produkci znečišťujících látek a výfukových plynů. Vyšší množství přízemního ozónu působí škodlivě na zdraví člověka, zvířat i rostlin. Pozaďové koncentrace ozonu jsou přirozenou součástí troposféry.

Vdechování ozónu může způsobit zánětlivá onemocnění plic. Působí především na plicní tkáň a sliznice, může také docházet k podráždění očí, nosu a hrdla. Jako akutní obtíže uvádějí lidé nejčastěji podráždění spojivek, kašel, malátnost, pocit tlaku na hrudi a bolesti hlavy. Nejvíce jsou ohroženy rizikové skupiny jako děti a starší lidé. Citlivost na působení ozonu ovlivňuje dále fyzický a zdravotní stav jedince, fyzická zátěž ve venkovním prostředí, ale také schopnost snášet vysoké teploty nebo astmatické obtíže. Ozon však velmi silně působí i na rostliny, kdy poškozuje jejich rostlinné tkáně. Dlouhodobé působení ozonu může v ekosystémech vést až k potlačení a vymizení druhů citlivých k působení.

V důsledku škodlivosti přízemního ozonu jsou koncentrace O3 ale i jiných škodlivých látek v ovzduší proto neustále měřeny a monitorovány. V případě, že jedna z vybraných znečišťujících látek (SO2, NO2, PM10 nebo troposférický ozon) překročí své prahové hodnoty – tzv. informativní, regulační a varovné, nastává Smogová situace, jež je definována dle zákona o ochraně ovzduší (dle přílohy č. 6 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší) jako stav mimořádně znečištěného ovzduší. Vznik takové situace a její ukončení vyhlašuje ministerstvo životního prostředí. Při smogové situaci bychom měli omezit svůj pobyt venku zejména v odpoledních hodinách a více neznečišťovat ovzduší osobní automobilovou dopravou. A kdy už se nemusíme bát smogové situace? Teprve po vyhlášení ukončení smogové situace.

V letošním roce byla v Ústeckém kraji vyhlášena smogová situace díky vysokým koncentracím ozonu v úterý 18.6.2013 v 15:50h. Na některých stanicích reprezentativních pro uvedené území došlo u troposférického ozonu k překročení informativní prahové hodnoty
180 mikrogramů/m3 (18.6.2013 v 15 hodin na stanici Most
184,7 mikrogramů/m3, 18.6.2013 ve 14 hodin na stanici Teplice
192,7 mikrogramů/m3). Tato smogová situace byla odvolána po třech dnech a to 20.6.2013 ve 22:15h.

Z dostupných informací nebyla kromě letošní smogové situace díky ozonu v posledních dvou letech zaznamenána žádná smogová situace pro Ústecký kraj z důvodu vysokých koncentrací ozonu.

Informace o aktuální imisní situaci či vyhlášení a ukončení smogové situace poskytuje pro veřejnost Ekologické centrum Most pro Krušnohoří. Kdokoliv může v případě zájmu o aktuální imisní situaci ovzduší zavolat v pracovní dny v době od 06:00 – 22.00 na bezplatnou Zelenou linku 800 195 342 nebo požádat o zasílání elektronické informace nebo také lze navštívit webové stránky www.ecmost.cz a v menu Ovzduší vyhledat sekci Aktuální imisní situace, kde je pro zvolenou lokalitu zobrazen 24-hodinový vývoj znečištění ovzduší.

Ekologické centrum Most pro Krušnohoří také dále nabízí bezplatné zasílání e-mailů o vyhlášení nebo odvolání smogové situace. Zájemci, kteří o tuto službu požádají prostřednictvím webových stránek ECM nebo e-mailem (ecmost@vuhu.cz) nebo telefonicky na bezplatné Zelené lince 800 195 34 budou zařazeny do databáze kontaktních adres pro zasílání informací o smogových situací.

Autorka článku: Ing. Radka Vlčková
Ekologické centrum Most pro Krušnohoří
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most

Články a tiskové zprávy z roku 2013

20.12.2013 Chemie a životní prostředí
18.12.2013 Vánoční soutěž má své vítěze
16.12.2013 Zdravé zimní mlsání aneb dárky ze zahrádky
10.12.2013 Plať za svůj odpad!
5.12.2013 Nebojme se mlhy!
3.12.2013 Voda pro život – jak dopadla soutěž?

28.11.2013 Den nenakupování - 30. listopad
26.11.2013 Pálím, pálíš, pálíme? aneb jak jsme na tom se spalováním odpadu
21.11.2013 Voda, co nás drží nad vodou
19.11.2013 Jak se žije ježkům?
7.11.2013 Pokořili jsme REKORD
4.11.2013 Pojďte do divadla a do kina ! Kam ? Do Centralu !!!
1.11.2013 Pozvánka na vernisáž VODA PRO ŽIVOT

31.10.2013 Vnější versus vnitřní ovzduší
24.10.2013 Pamatujme na stromy!
21.10.2013 Proč pěstovat staré odrůdy jabloní?
10.10.2013 Ekologické centrum zve na vernisáž výstavy s tématem „Voda pro život“
9.10.2013 Samá voda...
9.10.2013 Mostečané se pokusí o nový rekord aneb Kolik kapek se sejde v OC Central dne 07.11.2013 v 11:00hod.?
7.10.2013 Vánoční soutěž
2.10.2013 Zápach nebo vůně?

30.9.2013 Průběh semináře „Voda pro život"
27.9.2013 Hurá zpátky do školy i k chemii!
24.9.2013 Co nezvládneme vytřídit, pohltí skládky. Ale je to správné?
20.9.2013 Semináře „Chemie a životní prostředí“ v listopadu a prosinci zdarma!
13.9.2013 Svatba v zeleném
12.9.2013 Živý přenos konference o změně klimatu
6.9.2013 O včelkách samotářkách
4.9.2013 Do školy s ohledem na přírodu!
2.9.2013 Pozvánka na nové semináře „VODA PRO ŽIVOT“

30.8.2013 Mezinárodní den ochrany ozonové vrstvy
26.8.2013 I ekovýchova má své osobnosti
8.8.2013 Biovaření má zelenou!
5.8.2013 Cena kapky vody
2.8.2013 Proč na louky s kosou?

29.7.2013 Hurá do ZOO!!!
24.7.2013 Co pít v horkých letních dnech?
22.7.2013 Novela zákona o odpadech začne platit od 1. října
19.7.2013 Revitalizace vodních toků
16.7.2013 Alergie a biologické znečištění ovzduší
16.7.2013 Kotlíkové dotace pro Ústecký kraj
11.7.2013 Nová vyhláška o ochraně dřevin a povolování jejich kácení

28.6.2013 Za humny je taky krásně
26.6.2013 Jak studenti „zeleně“ nakupovali
25.6.2013 Co se děje na skládce? aneb S čím kdo zachází, tím také schází!
24.6.2013 Moře odpadů v moři
21.6.2013 Ozon – chrání nebo škodí?
20.6.2013 Jak probíhalo předávání cen v soutěži "Poraď ODPADlíkovi"
19.6.2013 Bez chemie se nikam nepohneme
12.6.2013 Kdo nejlépe poradil ODPADlíkovi?
11.6.2013 Ekologické centrum na jarmarku
10.6.2013 Světový den větru aneb Vítr a jeho energie

23.5.2013 Školní zahrada – zelená učebna
22.5.2013 Imisní monitoring ve světě a v Evropě
21.5.2013 Seznamte se s činností Zdravotního ústavu
17.5.2013 Jak ekologicky na dovolenou ?
15.5.2013 Chemie a láska
6.5.2013 FÉROVĚ!
3.5.2013 Odpady – na životní prostředí dopady
2.5.2013 Oslavme ptačí svátky

26.4.2013 Výměna domácích kotlů s příspěvkem bude možná i v Ústeckém kraji!
23.4.2013 Krajská ekologická konference pro žáky základních a středních škol
22.4.2013 Nová soutěž "Poraď ODPADlíkovi"
19.4.2013 Den Země a chemie
16.4.2013 Proč je i kosmetika BIO?
15.4.2013 Pleny jako odpad
10.4.2013 Znečišťující látky v ovzduší a jejich škodlivost I.
3.4.2013 Studenti UJEP v Ekocentru

28.3.2013 Pálení odpadu na Zemi v průběhu staletí
28.3.2013 Kontrolní den Ekologického centra Most pro Krušnohoří
26.3.2013 To nejsladší na světě
25.3.2013 O Nové zelené úsporám s ministrem životního prostředí
22.3.2013 Brána ekologie otevřená – soutěž VODA PRO ŽIVOT
22.3.2013 Jak jste poznávali vodu a její tajemství
21.3.2013 Jak chránit vodu? Aneb "VODY NENÍ NEKONEČNĚ, UŽÍVEJME JI SPOLEČNĚ"
20.3.2013 Jaro za dveřmi – ptáci za okny
19.3.2013 Chemie a ženy
18.3.2013 Pneumatiky do příkopu nepatří!
11.3.2013 Imisní monitoring – aneb jak se měří imise?
5.3.2013 Jaká je kvalita životního prostředí na Mostecku?

28.2.2013 Vývoj ovzduší na Mostecku
28.2.2013 Kde se vzala, tu se vzala... Evropská vodní charta
26.2.2013 Nová zelená úsporám
25.2.2013 Kde je čistší vzduch, uvnitř nebo venku?
19.2.2013 Pták roku 2013 – Břehule říční
14.2.2013 Farmářské trhy v Mostě mění lokalitu aneb Bedýnkování v každé roční době i počasí
12.2.2013 Chemie nám chutná
7.2.2013 O řezaných květinách trochu jinak…
4.2.2013 Co do popelnice nepatří?

30.1.2013 WELFARE aneb jsme ke zvířatům opravdu fér?
28.1.2013 Osmáci na cestě za tajemstvím ropy
22.1.2013 Rok 2013 – Mezinárodní rok …
22.1.2013 Právo životního prostředí v roce 2012 a 2013 aneb Co se událo a co se chystá?
8.1.2013 V novém roce nová rubrika ECM

leaf