Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat. 

Archiv článků

Dění v průmyslu

UNIPETROL RPA - 9.12.2019, 12:00
Dnes mezi 18:00 až 19:00 proběhne v areálu Unipetrolu RPA Litvínov a jeho okolí mimořádná zkouška systému výstrahy a vyrozumění PCH po úpravě softwaru řídících PC.

UNIPETROL RPA - 8.12.2019, 22:30
Zahájeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, proplach C3- cisteren na úseku VZP EJ.

UNIPETROL RPA - 7.12.2019, 17:19
V souvislosti s najížděním jednotky kontinuálního reformování benzinů bude dnes docházet ke spalování produkce vodíkového plynu na fleře NRL. Doba trvání: cca 48 hod.

UNIPETROL RPA - 7.12.2019, 12:30
Zahájeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, najíždění reaktoru C a B na výrobně PE1.

UNIPETROL RPA - 6.12.2019, 06:30
Zahájeno spalování odsířeného syntézního plynu na polním hořáku výrobny POX, oprava R 101 na výrobně NH3.

UNIPETROL RPA - 4.12.2019, 12:24
Od 12:00 hod spalování uhlovodíkových plynů bez obsahu sulfanu. Odstavení výrobní jednotky CCR z důvodu opravy zařízení.

UNIPETROL RPA - 2.12.2019, 08:59
29.11.19 v 10:40 zahájeno spalování veškeré produkce čistého vodíku.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Mostecku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).Ozvěny Ekofilmu v Mostě

29. června 2015

ekofilmV pátek 26.06.2015 se uskutečnila akce Ozvěny Ekofilmu pro školy v mostecké Městské knihovně. Celou kapacitu sálu naplnilo celkem 125 studentů Podkrušnohorského gymnázia. Oba promítané snímky, Kdyby zhasnul svět a Udržitelná doprava ve městech, se nesly v duchu problematiky ovzduší. Toto téma se ostatně prolíná celým projektem Brána ekologie otevřená aneb OVZDUŠÍ, který je realizován za finanční podpory Ústeckého kraje a hrazen z dotace č. 15/SML0773. Další Ozvěny Ekofilmu jsou naplánovány pro školy základní a střední na podzimní měsíce.

ekofilmEkofilm je mezinárodní filmový festival filmů s environmentální tématikou, jež se v roce 2014 konal již po čtyřicáté. V českých městech se po skončení hlavního programu promítají vybrané snímky v rámci tzv. Ozvěn Ekofilmu. Právě takové Ozvěny se rozhodlo Ekologické centrum Most pro Krušnohoří (ECM) uspořádat pro mostecké školy. První termín, 26.06.2015, plně využilo právě Podkrušnohorské gymnázium z Mostu.

Na úvod přivítala studenty vedoucí ECM, Ing. Milena Vágnerová, která představila celý projekt Brány ekologie otevřené i program dopoledne.

Samotný festival Ekofilm, jeho poslání, vývoj a dění,byl přiblížen reportáží z jubilejního 40. ročníku konaného v Ostravě. Pak již následoval snímek "Kdyby zhasnul svět" Žofie Milatové, za který autorka získala v rámci Ekofilmu 2014 Cenu starosty městského obvodu Ostrava-Poruba. Snímek popisuje region Beskydské oblasti tmavé oblohy a poukazuje na nevhodně zvolená osvětlení parkovišť, památek i obyčejných ulic ve městech. K snímku se podařilo ECM zajistit také přednášku pana Martina Frány z mosteckého Planetária, který studentům světelné znečištění a jeho vliv na člověka, rostliny, ptáky, savce, obojživelníky, hmyz, ale i práci astronomů podrobně přiblížil. V jeho prezentaci samozřejmě nechyběly ani fotografie nevhodného osvětlení přímo z Mostu.

BUMPPo přestávce následoval snímek "Udržitelná doprava ve městech" Jiřiny Bergatt Jackson z Ekofilmu 2012. Ve snímku byly představeny možnosti k omezení automobilové dopravy ve městech spolu s rozvojem jiných, šetrných, variant mobility. Na téma snímku navázala se svou prezentací Ing. Milena Vágnerová, která představila mj. projekt BUMP, do kterého je zapojeno 10 měst České republiky a jedním z nich je právě i město Most (dále pak Břeclav, Hradec Králové, Jihlava, Karlovy Vary, Olomouc, Pardubice, Třebíč, Třinec, Zlín).

ekofilmJak bylo Ing.Vágnerové sděleno Ing. Vojtěchem Brzoněm, vedoucím oddělení registrací, dopravy a komunikací odboru správních činnostíMagistrátu města Mostu, město Most se udržitelnou mobilitou začalo zabývat v roce 2014, kdy se přihlásilo do projektu BUMB, při kterém se zástupci města mohli na několika republikových i zahraničních seminářích s pojmem udržitelná městská mobilita seznámit.

Na základě zjištěných informací se město Most rozhodlo ke zpracování strategického dokumentu plánu udržitelné dopravy. V současné době je pracovní skupinou tvořeno zadání pro výběrové řízení na zakázku zpracování Socio dopravního průzkumu chování obyvatel města Mostu a okolí.

Výchozí údaje pro zpracování plánu udržitelné dopravy pro Most jsou z hlediska automobilové dopravy následující:

- celkový počet vozidel registrovaných ve městě Most a jeho okolí je cca 40 000
- celkový počet parkovacích míst, na kterých stojí vozidla v souladu se zákonem, je cca 24 000

Dále se připravují zadání pro projekt „Mostem odpovědněji: Poznejte čistou mobilitu“, který má za cíl zvýšení povědomí o tématu čisté mobility a jeho popularizace v mosteckém regionu. Hlavním cílem je zejména upozornit na problémy se stále narůstajícím zatížením měst individuální automobilovou dopravou, a zároveň nabídnout možnosti a výhody alternativních druhů dopravy.

Projekt bude usilovat o prvotní změnu v dopravním myšlení obyvatel mosteckého regionu a prohlubovat ekologicky šetrné smýšlení obyvatel. Bude motivovat prostřednictvím mediální a popularizační kampaně k volbě šetrnějšího dopravního mixu v rámci dopravy po městě a dopravy do zaměstnání s cílem zlepšení ovzduší a kvality života ve městě.

ekofilm Studenti se ptali např. na přínos biopaliva pro pohon motorových vozidel, ale také jaké další světelné znečištění mimo osvětlení ulic škodí životnímu prostředí. Pan Frána hovořil o problematice nasvícených památek a Ing. Vágnerová prezentovala v této souvislosti celosvětový happening Hodina Země, propojující obce, firmy a jedince, kteří berou vážně své závazky vůči životnímu prostředí. Happening probíhá každoročně od roku 2007 symbolickým hodinovým zhasnutím světel, ať již veřejného osvětlení, nasvícení památky, štítu firmy, nebo vlastního obýváku. ekofilmTento jednoduchý, ale přitom viditelný čin – zhasnutí světla – je signálem pro veřejné činitele, že je třeba věnovat více pozornosti ochraně životního prostředí, zejména ochraně klimatu. Do tmy se ponoří přes 7 000 měst ve 152 zemích planety. Akce se každoročně účastní nejznámější kulturní památky jako například římské Koloseum, most Golden Gate v San Franciscu, Eiffelova věž v Paříži či londýnský Big Ben, ale také zhasnev Praze Pražský hrad a Žižkovská věž.

Na závěr jim Ing. Vágnerová připomněla motto: „Jízda na kole jako životní styl a výraz ohleduplnosti k životnímu prostředí“ a popřála hezké prázdniny s tím, aby si na svých prázdninových cestách (nejlépe pak pěšky, na kole, lodí, železnicí...) v tuzemsku i zahraničí všímali, jak je krásná tmavá obloha plná hvězd a jak je to v jiných krajích a městech se světelným znečištěním a udržitelnou dopravou.

Další Ozvěny Ekofilmu připravuje pro školy již nyní ECM na podzimní měsíce. Termíny si lze dohodnout nejpozději do 15.09.2015 elektronickou cestou na adrese ecmost@vuhu.cz nebo telefonicky na bezplatné Zelené lince 800 195 342.

V rámci projektu Brána ekologie otevřená aneb Ovzduší se ale můžete těšit i na jiné aktivity, např. semináře pro školáky a učitele, výstavy či odbornou konferenci, jež proběhnou také až po prázdninách. Sledujte proto webové stránky projektu http://branaekologie2015.wz.cz/home.html.
Hezké prázdniny!

logo UKAkce proběhla v rámci projektu Brána ekologie otevřená aneb OVZDUŠÍ za finanční podpory Ústeckého kraje, hrazeno z dotace č. 15/SML0773.


Ing. Milena Vágnerová, vedoucí ECMaK
Ekologické centrum Most pro Krušnohoří
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most

Foto: archiv ekocentra, www.pixabay.com

Články a tiskové zprávy z roku 2015

15.12.2015 Udržitelná mobilita
14.12.2015 Publikace „Parky města Mostu dříve a nyní“ je na světě
10.12.2015 Topíte ve správném kotli?
9.12.2015 Vápnění a plány na revitalizaci Krušných hor
8.12.2015 Soutěž „Pojmenujte naše parky“ skončila
7.12.2015 Klimatický summit 2015 v Paříži
4.12.2015 Jak jsme předávali…
2.12.2015 Barborka a Prokůpek ve školce
1.12.2015 Člověk jako konzument krajiny

27.11.2015 Prosincová výročí
23.11.2015 V Mostě se jednalo o kvalitě ovzduší
16.11.2015 Teplý domov a zdravé plíce
12.11.2015 Smogové situace jsou tady
11.11.2015 Cesta studentů skončila

27.10.2015 Listopadová výročí
21.10.2015 Roboti, důlní měřiči, geologové a studenti
20.10.2015 V ekologickém centru se dýchalo z plných plic
16.10.2015 Hodiny moderní chemie o životním prostředí
15.10.2015 Kdo zvítězil v soutěži „Když se řekne ovzduší“?
14.10.2015 Energie v uhlí aneb Studenti v Elektrárně Počerady
12.10.2015 Studenti dole v dole i v muzeu
6.10.2015 Soutěž „Když se řekne ovzduší“ skončila
1.10.2015 Říjnová výročí

30.9.2015 Výzkumný ústav navštívili studenti gymnázia
25.9.2015 Proč se nesmí splašková voda vypouštět do přírody?
21.9.2015 Studenti na cestě za poznáním uhlí
16.9.2015 ECM se prezentovalo na krajské konferenci EVVO 2015
14.9.2015 Vodní dílo Jirkov slavilo padesátiny
7.9.2015 Léto a ozonový smog
3.9.2015 Suburbia a jejich vliv na krajinu
1.9.2015 Zářijová výročí

20.8.2015 Mimořádná událost v UNIPETROLU a monitoring kvality ovzduší
19.8.2015 Ekologické centrum Most pro Krušnohoří v době mimořádné situace
18.8.2015 Občané versus hluk z Autodromu
17.8.2015 Mimořádná událost v areálu Chemparku Záluží a imisní situace - 2. část
14.8.2015 Mimořádná událost v areálu Chemparku Záluží a imisní situace - 1. část
14.8.2015 Novela zákona o odpadech je na světě

27.7.2015 Blíží se Mezinárodní noc pro netopýry
24.7.2015 Publikace o parcích města Mostu
23.7.2015 Podkrušnohorský přivaděč
20.7.2015 Soutěžte s námi…
13.7.2015 Zapojte se do soutěže ekocentra – šanci zvítězit má každý!
10.7.2015 Zelená linka je tu pro Vás již 15 let
7.7.2015 Brána ekologie je otevřená po celý rok 2015

29.6.2015 Ozvěny Ekofilmu v Mostě
25.6.2015 Poškozené smrky se kácet zatím nebudou
24.6.2015 Červencová výročí
24.6.2015 Chytré hlavy v ekocentru
21.6.2015 Komise pro životní prostředí Euroregionu Krušnohoří v ekocentru
15.6.2015 Kam s ním?: Kovy
11.6.2015 V oceánech se tvoří nový kontinent - z našich odpad(k)ů
5.6.2015 Vyhodnocení soutěže "Chytré hlavy"
1.6.2015 Ekologické miminko

29.5.2015 Červnová výročí
18.5.2015 Občané versus hluk z Autodromu
6.5.2015 Igelitkám už odzvonilo
4.5.2015 15 let činnosti ECM - anketa

29.4.2015 Květnová výročí
24.4.2015 Nabídka bezplatných seminářů
22.4.2015 „Když se řekne OVZDUŠÍ“ - nová soutěž je tady!
20.4.2015 Černé skládky elektrospotřebičů - nejen vada na kráse přírody
16.4.2015 Neplýtvejme vodou
15.4.2015 Chytré hlavy mohou ještě měsíc soutěžit
3.4.2015 15 let ECM

27.3.2015 Dubnová výročí
26.3.2015 Den ekologického centra
25.3.2015 Velikonoce v novém stylu
18.3.2015 Krušnohorské lesy v současnosti
16.3.2015 Březnová výročí
11.3.2015 Zatočte s jarní únavou
2.3.2015 Chytré hlavy jsou tu již pošesté

27.2.2015 Ovzduší a pedagogové
23.2.2015 Ekologické centrum na setkání koordinátorů EVVO Ústeckého kraje
12.2.2015 Zelené aplikace pro chytré mobily
4.2.2015 Vezměte děti do přírody

22.1.2015 Odkaz Josefa Vavrouška
12.1.2015 Až doslouží, do koše je neházejte
2.1.2015 PF 2015

leaf