Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat. 

Archiv článků

Dění v průmyslu

UNIPETROL RPA - 16.7.2019, 08:12
Zahájeno spalování neodsířeného syntézního plynu na polním hořáku POX B 201, najíždění reaktoru 6 na výrobně POX. Spalování bylo ukončeno dnes v 9:00 po zapojení reaktoru do výroby.

UNIPETROL RPA - 13.7.2019, 02:00
Zahájeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, přejezd typu prášku na výrobně PP. Spalování bylo ukončeno dnes ve 2:50.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Mostecku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).Na ZŠ Palacha se promítaly filmy o ekologii

28. června 2016

Ozvěny EkofilmuDne 24. června 2016 bylo od
8. hodiny ranní v promítacím sále ZŠ Palacha v Mostě živo. Ekologické centrum Most pro Krušnohoří (ECM) totiž připravilo pro 62 žáků a 5 pedagogů promítání filmů s tematikou životního prostředí. Filmy byly zapůjčeny od Ministerstva životního prostředí z databáze mezinárodního festivalu EKOFILM a promítány bezplatně v rámci tzv. Ozvěn EKOFILMU.Konec školního roku 2015/2016 se nezadržitelně blíží, o známkách je rozhodnuto, a tak pedagogové přemýšlejí, jaké akce pro žáky v rámci výuky připravit. Po dohodě s ECM sestavily lektorky cca 1,5 hodinový program z filmů, které byly promítnuty divákům v Brně v roce 2015 v rámci EKOFILMU, nejstaršího filmového festivalu o životním prostředí.

Lektorky vybraly pro žáky celkem 8 filmů, z toho 6 animovaných a 2 dokumentární, 5 bylo z České republiky, 1 z Německa, 1 z Tanzanie a 1 ze Slovenska.

Ozvěny Ekofilmu Ozvěny EKOFILMU uvedla v ZŠ a SŠ Palacha v Mostě vedoucí ECM Ing. Milena Vágnerová. Seznámila žáky s historií a posláním mezinárodního festivalu EKOFILM a přiblížila program, který na žáky čeká.

První film s názvem „Arktické tání“, i když trval pouze 1 minutu, velmi výstižně varoval před táním arktického ledu a důsledky, které to přinese lidstvu i celé planetě Zemi.

Druhý film s názvem „Merkelovi“ se žákům svým provedením velmi líbil, protože na matce a hře jejích dvou malých synů symbolicky ukázal, jak nedobře dopadne pro životní prostředí i lidstvo politická i fyzická „hra“ s různými energetickými zdroji.

Třetí film „Náš odkaz“ žáky na začátku trochu zarazil, neboť se nejdříve objevila rakev, poté smuteční hosté, a poté všechny odpady, které zde zemřelý zanechal: několik aut, ledniček, praček, mobilů, flashek, plastových lahví atd.

Odpadům z plastu byl věnován čtvrtý film „Náš plast, náš problém“, který během 3 minut ukázal, kudy do moře proudí neuvěřitelné množství plastových odpadů a co se s nimi děje na hladině i pod hladinou, a jakým způsobem ovlivňují zdraví člověka, mořských živočichů, rostlin i celého životní prostředí.

Pátý film „Silnice zdarma“ upozornil velice názorně, jak se změní život v džungli, pokud padne rozhodnutí o výstavbě silnice. Vše Začne nenápadně, přímou čarou napříč džunglí na mapě, poté kácením lesů, stavbou silnice a těžkými mechanismy, provozem aut po silnici a znečištěním ovzduší výfukovými plyny a hlukem a končí výstavbou doprovodných staveb kolem silnice, které zajistí pro řidiče aut absolutní pohodlí, ale už ne původním obyvatelům džungle.

Ozvěny EkofilmuŠestým filmem byl 53 sekundový film „Zelené včely", který poukázal na problém používání pesticidů související s ohrožením včel. Včely vytvořily svou vlastní agitační skupinu Greenbees a snaží se lidi upozornit transparenty s nápisy „Zachraňte včely, zachraňte lidstvo“, neboť bez včel bychom na zahradě neměli ovoce, zemědělci dostatečnou úrodu, vyhynuly by sousty vzácných planě rostoucích rostlin a krajina by radikálně změnila svůj ráz. Žáky zaujal a oslovil příběh černošského chlapce z Afriky, kde není dostatek čisté pitné vody. Chlapec jednoho dne našel u vysychající nádrže 2 živé rybičky a chtěl je zachránit. Marně pro ně sháněl čistou vodu, protože ani jeho rodina ji neměla a neměl ani peníze, aby si čistou vodu pro své rybičky koupil. Jedna z nich ve špinavé vodě zahynula. Chlapec za každou cenu chtěl svou rybičku zachránit a přemýšlel jak, až si všiml stromu a toho, že v jeho koruně náhodně zachyceném kusu igelitového sáčku kapky vody jsou. Film „Stín stromu“ byl pro žáky velkým poznáním, jak se těžce žije v jiné části světa.

Posledním filmem byl dokumentární film Michala Gálika „Zelená poušť. Během půl hodiny žákům před očima defilovaly problémy Bornea, původně zeleného ostrova, kde mizí džungle na úkor výsadby palem, které se pěstují pro získávání palmového oleje. Obyvatelstvu je zabírána neoprávněně půda, které je pro ně zdrojem obživy, je narušen přirozený koloběh vody, protože palmy nezadrží vodu tak, jako původní lesní porost v džungli, původní lesní porosty jsou vypalovány a zamořují ovzduší mimo jiné skleníkovými plyny, řeky jsou plné chemikálií z palmových plantáží, lidé mají zdravotní problémy. Nejvíce žáky zasáhlo nakládání s původními obyvateli džungle orangutany, kteří jsou hubeni a mrzačeni, aby neškodili na palmových plantážích.

Ozvěny EkofilmuPo skončení každého filmu Ing. Vágnerová s žáky diskutovala o tématu filmu, jak na ně film působil, zda i oni si všímají problému, na který film upozorňuje. A co navrhují, aby se problém odtranil. Žáci byli velmi pozorní a všímaví a z Ozvěn EKOFILMU šli oni, ale i jejich pedagogové plni dojmů a námětů k přemýšlení. O životním prostředí, o sobě a svém přístupu a také jak mohou pomoci ke zlepšení.

logoIng. Milena Vágnerová
Ekologické centrum Most pro Krušnohoří
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most

Foto: archiv ECMČlánky a tiskové zprávy z roku 2016

2.12.2016 Který vánoční stromeček je ten nejlepší?

28.11.2016 Jaderný odpad v Lubenci na Lounsku?
25.11.2016 Kvalita ovzduší a zdraví obyvatelstva
21.11.2016 Barva listů a ovzduší
18.11.2016 Studenti opět zkoumali, jak potraviny cestují
4.11.2016 Co ví studenti o uhlí

31.10.2016 Komu se nelenilo a zelenalo?
19.10.2016 Hornictví, jeho tradice a studenti
17.10.2016 Ozvěny EKOFILMU pro žáky 1. a 15. ZŠ v Mostě
13.10.2016 Až se zima zeptá aneb Jak uchovávat potraviny zdravě a šetrně – bez elektřiny
12.10.2016 Jak se stát farmářem
11.10.2016 Studenti poznávali VÚHU a.s. a VŠB
5.10.2016 Ekocentrum na Svatomichaelských slavnostech 2016
3.10.2016 Lesní školky

30.9.2016 Studenti v Elektrárně Počerady
21.9.2016 Studenti se vydali na Cestu…aneb Uhelná maturita 2016
16.9.2016 Den otevřených dveří na vodním díle Přísečnice
1.9.2016 Lužická jezera největší uměle vytvořená vodní plocha Evropy

5.8.2016 CITES - úlovky z dovolené
4.8.2016 Evropská unie se brání invazním druhům

29.7.2016 CO2 patří pod zem?
17.7.2016 Salesiova výšina a naučná stezka
15.7.2016 EIA a veřejnost
11.7.2016 Kam o prázdninách?
1.7.2016 V ekocentru se zkoumala cesta potravin na náš stůl

29.6.2016 Národní přírodní rezervace Jezerka
28.6.2016 Na ZŠ Palacha se promítaly filmy o ekologii
23.6.2016 Ptačí oblast v Krušných horách
16.6.2016 Zápřednice jedovatá není žádná jedovatá bestie
14.6.2016 Bushmeat - nutnost obživy nebo mlsný jazyk?
10.6.2016 Exkurze v Záluží
6.6.2016 Modrá úsporám

26.5.2016 Včely a jejich tajemství
6.5.2016 Ozvěny EKOFILMU v Mostě
5.5.2016 Gymnázium Most dýchalo a chutně a zdravě se stravovalo
2.5.2016 Biopotraviny a kam za nimi v Ústeckém kraji?

29.4.2016 Ozvěny EKOFILMU v Mostě
29.4.2016 Hornická soutěž začíná
20.4.2016 Ústecký kraj má své regionální potraviny
15.4.2016 Ekozemědělství
11.4.2016 Nový zákon o odpadech a evropské směrnice
7.4.2016 Svoz bioodpadu z domácností
6.4.2016 Prezentace činnosti Ekologického centra Most pro Krušnohoří

21.3.2016 Soutěžte s námi neboť „Komu se nelení, tomu se zelení“
15.3.2016 Rostlinní sousedé a jejich vztahy
9.3.2016 Chráněné lokality – Co je nového v Ústeckém kraji?
7.3.2016 Les a kácení
1.3.2016 Pták roku 2016: červenka obecná

24.2.2016 Jaké jsou výsledky COP21 v Paříži?
19.2.2016 Půda, zdroj života
15.2.2016 Quo vadis EVVO?
8.2.2016 Nová zelená úsporám
1.2.2016 Neekologická změna ve způsobu účtování energií

19.1.2016 Jaké je životní prostředí Ústeckého kraje?
6.1.2016 Rok 2016 bude rokem luštěnin

leaf