Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat. 

Archiv článků

Dění v průmyslu

UNIPETROL RPA - 12.12.2019, 11:00
Dnes od 11:00 do 11:50 proběhlo spalování neodsířeného syntézního plynu na polním hořáku POX.

UNIPETROL RPA - 11.12.2019, 8:00
Ukončeno spalování odsířeného syntézního plynu na polním hořáku výrobny POX B 201, po opravě v provozu reaktor R 101 na výrobně NH3.

UNIPETROL RPA - 11.12.2019, 7:50
Ukončeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, v rámci proplachu C3- cisteren na úseku VZP EJ a najíždění reaktorů B a C na výrobně PE1.

UNIPETROL RPA - 8.12.2019, 22:30
Zahájeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, proplach C3- cisteren na úseku VZP EJ.

UNIPETROL RPA - 7.12.2019, 12:30
Zahájeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, najíždění reaktoru C a B na výrobně PE1.

UNIPETROL RPA - 6.12.2019, 06:30
Zahájeno spalování odsířeného syntézního plynu na polním hořáku výrobny POX, oprava R 101 na výrobně NH3.

UNIPETROL RPA - 4.12.2019, 12:24
Od 12:00 hod spalování uhlovodíkových plynů bez obsahu sulfanu. Odstavení výrobní jednotky CCR z důvodu opravy zařízení.

UNIPETROL RPA - 2.12.2019, 08:59
29.11.19 v 10:40 zahájeno spalování veškeré produkce čistého vodíku.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Mostecku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).Pamatujme na stromy!

24. října 2013

altStromy patří mezi nejdokonalejší rostliny žijící na planetě již 370 milionů let a dá se předpokládat, že jejich existence na Zemi ještě nějakou tu chvíli potrvá. Stromy hrají důležitou roli pro Zemi, živočichy i pro lidstvo. Produkují důležitý kyslík, jsou potravou a úkrytem pro živočichy. Stromy čistí vzduch, poskytují nám potřebné dřevo a blahodárně působí nejen na naši mysl. Kdo obejme strom, získá z něj energii. Z listů, květů a plodů jsou léčivé účinky zaručeny. Stromy jsou také tématem mnoha umělců, básníků, spisovatelů i malířů. Kvůli člověku však stromy umírají a hromadně mizí.

Stromy mají paměť a jsou tu déle než lidstvo samo. Na Zemi pokrývají zhruba třetinu souše a čítají mezi sebou cca 80 000 druhů od malých plazivých arktických vrb až po obrovské sekvoje dosahující výšky přes sto metrů. V současnosti je však 10 procent druhů stromů na světě ohroženo. Uvádí se, že každou minutou na planetě ztrácíme asi 40 hektarů lesa (pro představu 57 fotbalových hřišť). Každou minutou však vysadíme pouze 4 hektary.

Stromy patří mezi nejdéle žijící organismy na Zemi. Díky svým vlastnostem, kořenovému systému, výšce, dřevnatému kmeni a olistění si podmanily fotosyntézou celou biosféru.

altStromy žijí, v případě, že je lidé pro svou potřebu nekácí, o mnohem déle než lidé. Jejich život je fascinující a v každé etapě života je proces plný změn a vývoje. Mezi nejstarší stromy světa jsou řazeny příbuzné borovice osinaté Pinus longaeva, které rostou v Bílých horách v Kalifornii. Jejich věk se odhaduje na 4700 let. Dalším kmetem v pomyslném žebříčku je Fortingallský tis, jeho stáří se odhaduje na 3000-5000 let. Život stromu nám může připomínat ten náš, vlastní život. Jejich vývoj je hodně podobný lidskému, jen v délce života se lišíme.

Stromy jsou filtry čistící vzduch na naší planetě. Díky nim je pohlcován oxid uhličitý, místo něj je produkován kyslík. Výhodou stromů je také jejich schopnost zachytávat nečistoty rozptýlené v ovzduší, které významně zatěžují dýchací ústrojí, způsobují astma a mnoho dalších obtíží a onemocnění. Ačkoli stromy jsou pohlcovači znečištěného ovzduší, samy potřebují také čistý vzduch pro svou existenci. V oblastech se zvýšeným znečištěním je i proces fotosyntézy značně omezen. Jedním z rizik pro život stromů jsou kyselé deště, které poškozují nejen jehličnaté, ale i listnaté lesy.

Nepostradatelnou součástí města plného života jsou stromy. Aleje, solitéři, exotické druhy a různé barevné variace stromů a keřů dokreslují estetiku, klid i barevnost města. Ve velkém počtu se stromy vysazovaly v našich městech již od 18. století. Městská zeleň nejdřív patřila jen ke královským palácům, katedrálám nebo univerzitám, postupně se však rozšiřovala do všech koutů, ulic měst i mezi městy a mnohé stromy přetrvaly po staletí. Již v době římské se vysazovaly platany a topoly, aby legiím poskytovaly ochranu, stín. Tuto tradici obnovil i Napoleon a jeho napoleonské aleje jsou dodnes dochovány ve Francii, Německu nebo Španělsku.

V současnosti mezi hlavní činitele ničící stromy patří kácení lesů a pralesů na dřevo a palivo, zemědělské využívání půdy, rozšiřování lidských sídel, zavádění nepůvodních druhů a lesní požáry. Lidstvo, které devastuje stromy, ať už těžbou nebo kyselými dešti, tak nepřímo ohrožuje samo sebe.

Ochrana stromů významně přispívá k jejich záchraně. Mimo záchranných programů a opatření existuje možnost legislativní ochrany jediného stromu a jeho blízkého okolí. V České republice to umožňuje legislativa ochrany a přírody krajiny (zákon č. 114/1992 Sb.). Za památné stromy lze vyhlásit rozhodnutím orgánu ochrany přírody nejen mimořádně významné stromy, jejich skupiny, ale i stromořadí (aleje). Památné stromy mohou vynikat vzrůstem a věkem, připomínat významnou událost nebo jsou významnými krajinnými dominantami. Takové památné stromy je zakázáno poškozovat, ničit a rušit v přirozeném vývoji. V případě zabezpečení památných stromů před vlivy z okolí je vymezeno ochranné pásmo, ve kterém lze omezit činnosti a zásahy. V tomto pásmu tak není dovolena činnost jako například výstavba, terénní úpravy, odvodňování nebo chemizace.

Památných stromů v České republice je poměrně dost, starší a odumřelé památné stromy sice postupně zanikají, ale každý rok jsou vyhlašovány také nové památné stromy. Podle časopisu Ochrana přírody (Ochrana přírody: 1/2012, 13.6.2012) se dokonce uvádí jejich prvenství oproti ostatním chráněným částem přírody a to v jejich počtu. Počet jednotlivců, skupin i stromořadí dosahuje řádově tisíců (v DR ÚSOP bylo k roku 2012 evidováno 5242 vyhlášených památných stromů s 25198 jednotlivými stromy).

Návrh na vyhlášení památných stromů může podat každý občan České republiky. Příslušnými orgány pro vyhlášení památných stromů jsou pověřené obecní úřady a další úřady statutárních měst, správy národních parků a správy CHKO.

Podle seznamu nejvýznamnějších památných stromů v ČR se uvádí jako nejvyšší věk památných stromů zhruba 1000-2000 let. V této věkové kategorii jsou nejvíce zastoupeny tisy jako Vilémovický tis, Tis v Krompachu, Pernštejnský tis. Věku 1000 let a méně dosahují Klokočovská lípa, Oldřichův dub, Žižkův dub v Náměšti. Právě Oldřichův dub v Peruci na Lounsku je spojen s pověstí českých dějin už v Dalimilově kronice. Přemyslovský kníže Oldřich se totiž u něj poprvé setkal a zamiloval do krásné Boženy. Dub tam stojí dodnes. Dutý kmen dosahující výšky ke 30 metrům je ošetřený, byl i několikrát vypálen vandaly, ale přežil. Jako jeden z nejkrásnějších památných stromů - buků je uváděn Buk v Mšeckých Žehrovicích (také Džbánský buk). Tento buk dosahuje výšky kolem 21 m a obvodu 526 cm, často bývá titulován jako nejkrásnější památný strom Rakovnicka.

alt

Každým rokem probíhají také různé ankety o nejkrásnější strom nebo alej roku. Nyní skončilo hlasování pro strom roku 2013, vítězné stromy budou zveřejněny 19. října. Zapojit se ale můžete ještě do hlasování o nejkrásnější stromořadí na webu http://alejroku.cz/anketa, zde mohli občané sami nominovat své favority!

altStromy jsou pamětí lidstva. Svou výškou udržují nadhled nad historií lidstva a jeho počínáním. Ochranou stromů přispíváme k ochraně tradičních hodnot lidstva a života na planetě vůbec. Víte, že i u nás v regionu Mostecka naleznete velké množství památných stromů, za kterými je příjemné se vydat? Můžete sklonit hlavu pod jejich korunou a vzdát pomyslný hold jejich existenci. Více naleznete například na mapě památných stromů zde nebo na drusop.nature.cz. Ti z vás, kteří vnímají energii stromů jako staří Keltové, si mohou nechat zjistit svůj osobní strom ve svém rodném znamení a to například zde.

Autorka článku: Ing. Radka Vlčková
Ekologické centrum Most pro Krušnohoří
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most

Články a tiskové zprávy z roku 2013

20.12.2013 Chemie a životní prostředí
18.12.2013 Vánoční soutěž má své vítěze
16.12.2013 Zdravé zimní mlsání aneb dárky ze zahrádky
10.12.2013 Plať za svůj odpad!
5.12.2013 Nebojme se mlhy!
3.12.2013 Voda pro život – jak dopadla soutěž?

28.11.2013 Den nenakupování - 30. listopad
26.11.2013 Pálím, pálíš, pálíme? aneb jak jsme na tom se spalováním odpadu
21.11.2013 Voda, co nás drží nad vodou
19.11.2013 Jak se žije ježkům?
7.11.2013 Pokořili jsme REKORD
4.11.2013 Pojďte do divadla a do kina ! Kam ? Do Centralu !!!
1.11.2013 Pozvánka na vernisáž VODA PRO ŽIVOT

31.10.2013 Vnější versus vnitřní ovzduší
24.10.2013 Pamatujme na stromy!
21.10.2013 Proč pěstovat staré odrůdy jabloní?
10.10.2013 Ekologické centrum zve na vernisáž výstavy s tématem „Voda pro život“
9.10.2013 Samá voda...
9.10.2013 Mostečané se pokusí o nový rekord aneb Kolik kapek se sejde v OC Central dne 07.11.2013 v 11:00hod.?
7.10.2013 Vánoční soutěž
2.10.2013 Zápach nebo vůně?

30.9.2013 Průběh semináře „Voda pro život"
27.9.2013 Hurá zpátky do školy i k chemii!
24.9.2013 Co nezvládneme vytřídit, pohltí skládky. Ale je to správné?
20.9.2013 Semináře „Chemie a životní prostředí“ v listopadu a prosinci zdarma!
13.9.2013 Svatba v zeleném
12.9.2013 Živý přenos konference o změně klimatu
6.9.2013 O včelkách samotářkách
4.9.2013 Do školy s ohledem na přírodu!
2.9.2013 Pozvánka na nové semináře „VODA PRO ŽIVOT“

30.8.2013 Mezinárodní den ochrany ozonové vrstvy
26.8.2013 I ekovýchova má své osobnosti
8.8.2013 Biovaření má zelenou!
5.8.2013 Cena kapky vody
2.8.2013 Proč na louky s kosou?

29.7.2013 Hurá do ZOO!!!
24.7.2013 Co pít v horkých letních dnech?
22.7.2013 Novela zákona o odpadech začne platit od 1. října
19.7.2013 Revitalizace vodních toků
16.7.2013 Alergie a biologické znečištění ovzduší
16.7.2013 Kotlíkové dotace pro Ústecký kraj
11.7.2013 Nová vyhláška o ochraně dřevin a povolování jejich kácení

28.6.2013 Za humny je taky krásně
26.6.2013 Jak studenti „zeleně“ nakupovali
25.6.2013 Co se děje na skládce? aneb S čím kdo zachází, tím také schází!
24.6.2013 Moře odpadů v moři
21.6.2013 Ozon – chrání nebo škodí?
20.6.2013 Jak probíhalo předávání cen v soutěži "Poraď ODPADlíkovi"
19.6.2013 Bez chemie se nikam nepohneme
12.6.2013 Kdo nejlépe poradil ODPADlíkovi?
11.6.2013 Ekologické centrum na jarmarku
10.6.2013 Světový den větru aneb Vítr a jeho energie

23.5.2013 Školní zahrada – zelená učebna
22.5.2013 Imisní monitoring ve světě a v Evropě
21.5.2013 Seznamte se s činností Zdravotního ústavu
17.5.2013 Jak ekologicky na dovolenou ?
15.5.2013 Chemie a láska
6.5.2013 FÉROVĚ!
3.5.2013 Odpady – na životní prostředí dopady
2.5.2013 Oslavme ptačí svátky

26.4.2013 Výměna domácích kotlů s příspěvkem bude možná i v Ústeckém kraji!
23.4.2013 Krajská ekologická konference pro žáky základních a středních škol
22.4.2013 Nová soutěž "Poraď ODPADlíkovi"
19.4.2013 Den Země a chemie
16.4.2013 Proč je i kosmetika BIO?
15.4.2013 Pleny jako odpad
10.4.2013 Znečišťující látky v ovzduší a jejich škodlivost I.
3.4.2013 Studenti UJEP v Ekocentru

28.3.2013 Pálení odpadu na Zemi v průběhu staletí
28.3.2013 Kontrolní den Ekologického centra Most pro Krušnohoří
26.3.2013 To nejsladší na světě
25.3.2013 O Nové zelené úsporám s ministrem životního prostředí
22.3.2013 Brána ekologie otevřená – soutěž VODA PRO ŽIVOT
22.3.2013 Jak jste poznávali vodu a její tajemství
21.3.2013 Jak chránit vodu? Aneb "VODY NENÍ NEKONEČNĚ, UŽÍVEJME JI SPOLEČNĚ"
20.3.2013 Jaro za dveřmi – ptáci za okny
19.3.2013 Chemie a ženy
18.3.2013 Pneumatiky do příkopu nepatří!
11.3.2013 Imisní monitoring – aneb jak se měří imise?
5.3.2013 Jaká je kvalita životního prostředí na Mostecku?

28.2.2013 Vývoj ovzduší na Mostecku
28.2.2013 Kde se vzala, tu se vzala... Evropská vodní charta
26.2.2013 Nová zelená úsporám
25.2.2013 Kde je čistší vzduch, uvnitř nebo venku?
19.2.2013 Pták roku 2013 – Břehule říční
14.2.2013 Farmářské trhy v Mostě mění lokalitu aneb Bedýnkování v každé roční době i počasí
12.2.2013 Chemie nám chutná
7.2.2013 O řezaných květinách trochu jinak…
4.2.2013 Co do popelnice nepatří?

30.1.2013 WELFARE aneb jsme ke zvířatům opravdu fér?
28.1.2013 Osmáci na cestě za tajemstvím ropy
22.1.2013 Rok 2013 – Mezinárodní rok …
22.1.2013 Právo životního prostředí v roce 2012 a 2013 aneb Co se událo a co se chystá?
8.1.2013 V novém roce nová rubrika ECM

leaf