Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat. 

Archiv článků

Dění v průmyslu

UNIPETROL RPA - 9.12.2019, 12:00
Dnes mezi 18:00 až 19:00 proběhne v areálu Unipetrolu RPA Litvínov a jeho okolí mimořádná zkouška systému výstrahy a vyrozumění PCH po úpravě softwaru řídících PC.

UNIPETROL RPA - 8.12.2019, 22:30
Zahájeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, proplach C3- cisteren na úseku VZP EJ.

UNIPETROL RPA - 7.12.2019, 17:19
V souvislosti s najížděním jednotky kontinuálního reformování benzinů bude dnes docházet ke spalování produkce vodíkového plynu na fleře NRL. Doba trvání: cca 48 hod.

UNIPETROL RPA - 7.12.2019, 12:30
Zahájeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, najíždění reaktoru C a B na výrobně PE1.

UNIPETROL RPA - 6.12.2019, 06:30
Zahájeno spalování odsířeného syntézního plynu na polním hořáku výrobny POX, oprava R 101 na výrobně NH3.

UNIPETROL RPA - 4.12.2019, 12:24
Od 12:00 hod spalování uhlovodíkových plynů bez obsahu sulfanu. Odstavení výrobní jednotky CCR z důvodu opravy zařízení.

UNIPETROL RPA - 2.12.2019, 08:59
29.11.19 v 10:40 zahájeno spalování veškeré produkce čistého vodíku.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Mostecku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).PF 2015

2. ledna 2015

© archiv ECM

Vážení příznivci Ekologického centra Most pro Krušnohoří,

jménem celého kolektivu Vám přeji šťastné vykročení do nového roku 2015, mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti.V kalendáři roku 2015 najdeme 46 významných dní spjatých s životním prostředím. Některé mají za sebou dlouhou historii, jako třeba Den Země, jiné si připomínáme velmi krátce, např. Světový den divočiny. Všechny vznikly uměle, z rozhodnutí člověka a mají jedno společné – vznikly s cílem upozornit na křehkost a zranitelnost Země a potřebu její ochrany a respektu k ní. Některým tématům se věnují nejen dny, ale také celé roky. V roce 2015 se svět bude věnovat tématům světla a půdy. Valné shromáždění OSN vyhlásilo totiž rok 2015 Mezinárodním rokem světla a světelných technologií a Mezinárodním rokem půdy.

Mezinárodní rok světla a světelných technologií

© archiv ECMPo celosvětové iniciativě vědeckých a vzdělávacích institucí, UNESCO, neziskových organizací a sdružení, technologických platforem a komerčních subjektů vyhlásilo valné shromáždění OSN rok 2015 za Mezinárodní rok světla a technologií založených na světle (International Year of Light and Light-based Technologies 2015). Mezinárodní Rok světla 2015 bude odstartován na zahajovací ceremonii 19. a 20. ledna v Paříži. Aktivity na toto téma jsou plánované v průběhu celého roku 2015 a využijí této jedinečné příležitosti k tomu, aby inspirovaly, vzdělávaly a propojily nejen „světelné fandy“ po celém světě.

Slunce je nepostradatelným a nejvýznamnějším zdrojem energie pro modrou planetu. Sluneční světlo nám poskytuje teplo, je příčinou cyklů počasí a rostliny díky souhře světla, oxidu uhličitého a vody vytváří kyslík, který dýcháme, a samy se stávají klíčovým zdrojem potravy, kterou konzumujeme… A aby toho nebylo málo, díky dennímu světlu můžeme tuto velkolepou událost navíc pozorovat na vlastní oči.

Fotosyntéza, jakožto stavební kámen veškerého života na zemi, by se jako proces bez přispění světla nikdy nevyvinula. Světlo ale hraje klíčovou roli nejen při vzniku života, ale také při zlepšování jeho kvality nebo přímo zachraňování – vývoj ve fotonických technologiích poskytuje neustále kvalitnější přístroje pro lékaře, nové objevy v optometrii a vědě o vidění denně zlepšují život pacientů postižených vadami, a technologie postavené na světelném záření často přispívají zásadním dílem k diagnostice nemocí, aniž bychom si toho byli vědomi.

© archiv ECMNové průlomy v technologiích založených na světle často výrazně mění tvář moderního lékařství. Pořizování detailních snímků k diagnostice zákeřných nemocí nebo náročné chirurgické operace dnes z velké části závisí právě na špičkových světlených technologiích. Díky snímání, které vytváří precizní znázornění vnitřku lidského těla, se lékař pacientovi dostane doslova pod kůži. Přístroje určené k pořizování takových snímků jsou nedocenitelnými pomocníky především v oblastech neurologie, kardiologie, psychiatrie nebo psychologie. Mezi ty nejznámější patří například skenovací přístroj známý také jako „cétéčko“, magnetická rezonance, ultrazvuk nebo rentgen.

Bez světla a především pak fotoniky by výzkum života, jeho základních stavebních prvků a prostředí, v němž se vyvinul, zkrátka nebyl možný – přírodní vědy jsou na moderních světelných technologiích doslova závislé. Fyzika, astronomie, biologie chemie a vědy o Zemi nám i díky své synergii s technologiemi založenými na světle otevřely bránu poznání v těch nejkomplexnějších otázkách, jakými jsou hmota, gravitace, počátky Vesmíru, molekulární struktura nebo meteorologie. Zmiňovat klíčovou roli mikroskopie v poznávání pro naše oči neviditelného světa kolem nás, ať už v laboratořích nebo školních třídách, snad ani není nutné. Na druhé straně spektra musíme stejně silně ocenit přínos teleskopů, pomocí nichž si můžeme prodloužit zrak a zjistit, jak malá ve skutečnosti naše planeta je. Právě schopnost pozorovat naše prostředí a Vesmír v ohromném detailu, ale zároveň i s dostatečným odstupem, vytváří správné intelektuální podhoubí pro intenzivní zkoumání života. Pomocníci jako fotoaparáty se závratně vysokým rozlišením, lasery určené k pitvám v mikroprostředí nebo molekulární sondy posouvají lidské poznání o světě neustále dopředu. Ačkoliv se říká, že oči jsou okna do duše, bez optiky a fotoniky bychom mnoho nevěděli ani o tomto párovém orgánu. Díky pokrokům v oblasti optiky a fotoniky je možné vyšetřit zrak postižených pacientů a předepsat přesnou korekci pro zjištěné vady. Škála lékařské pomoci je přitom díky světelným technologiím vskutku široká. Zdaleka nejde pouze o dioptrické brýle, ale také o laserové operace, fotodynamickou terapii nebo dokonce sítnicové implantáty pro osoby, které nevidí vůbec. Díky sofistikovaným přístrojům typu koherenční tomografie, fotorefrakce nebo technologie LASIK dokáže oční lékařství změny ve vidění pacientů, které by byly ještě nedáno považovány za zázraky.

© archiv ECMV roce 2015 uplyne celé milénium od vydání významného sedmidílného vědeckého spisu o optice, známého pod názvem Kitab al-Manazir neboli Kniha optiky, kterou sepsal velký arabský učenec Ibn al-Haytham. Vliv Ibn al-Haythama na teorii i praxi v oblasti optiky byl natolik pozoruhodný, že mu vynesl přízviska jako otec moderní optiky, oftalmologie, experimentální fyziky či vědecké metodologie.

V roce 2015 si mimo jiné připomínáme významná výročí vědeckých objevů na poli bádání o světle - od prvních studií o optice před 1 000 lety až po vynálezy v oblasti optických komunikací, které dnes pohání internet. Cílem je připomenout působivou historii světla a optiky, zdůraznit jeho klíčovou roli pro současnou moderní společnost a vyzvednout jeho nezastupitelné místo v technologiích budoucnosti.

V oblasti životního prostředí hraje světlo roli jak pozitivní, tak i negativní.

Negativní vliv světla můžeme pozorovat prakticky každý den, respektive noc. Světelné znečištění, či jinak světelný smog, je znám především obyvatelům velkých měst. Světelné znečištění je jakékoli člověkem vytvořené světlo s nežádoucími vedlejšími účinky - oslnění, pronikání světla do příbytků, osvětlování toho, co není žádoucí atd. Často jsou zdrojem světelného znečištění svítidla veřejného osvětlení, intenzivní nasvícení reklamních ploch, nešetrné architektonické osvětlení, osvětlení velkých sportovišť, parkovišť a obchodů. Vedle poruch spánku nejen lidského, ale i zvířecího a rostlinného, s sebou světelné znečištění nese ještě jednu nepříjemnost. Skrze světelný smog nejsou vidět hvězdy.

Mezinárodní rok půdy

© archiv ECMMezinárodní rok půdy byl vyhlášen OSN a jeho koordinace spadá do gesce Organizace pro výživu a zemědělství (FAO), jež je specializovanou agenturou OSN. Cílem Mezinárodního roku půdy a Mezinárodního dne půdy (5.12.) je zvýšit povědomí veřejnosti a odpovědných orgánů o důležitosti ochrany půdy, jejího udržitelného obhospodařování, jako základu potravinového systému, její důležitosti pro produkci paliv a ochranu základních funkcí ekosystému, na kterém závisí biodiverzita.

© archiv ECMV současné době probíhá globální degradace půd, která ohrožuje jejich udržitelné obhospodařování. Půda je základním, konečným a neobnovitelným přírodním zdrojem. Na rozdíl od dalších přírodních zdrojů, jako je vzduch nebo voda, je půda předmětem soukromého vlastnictví. Vzhledem ke skutečnosti, že nejkvalitnější půdy se nacházejí v oblastech vhodných pro průmyslovou výrobu, je konflikt zájmů zřejmý. Naštěstí od vypuknutí potravinové krize v roce 2008 se zvýšilo povědomí o důležitosti půdy pro produkci potravin. Navíc zesiluje nový trend v produkci potravin, která se čím dál více orientuje na kvalitu. Tématu půdy je zcela věnována také mezinárodní výstava EXPO 2015 v Miláně, jejímž ústředním mottem je „Potraviny pro planetu, energie pro život“ (orig. „Feeding the Planet, Energy for Life“).

Rok 2015 bude významný ale i pro ECM, neboť je rokem jubilejním. Budeme slavit již 15 let svého trvání. U této příležitosti připravujeme mnoho zajímavých akcí – semináře, výstavy, soutěže, naučné vycházky atd. Sledujte naše webové stránky, kde se vše včas dozvíte.

Ing. Milena Vágnerová, vedoucí centra
Ekologické centrum Most pro Krušnohoří
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most

Foto:
www.pixabay.com, http://www.freedigitalphotos.net

Články a tiskové zprávy z roku 2015

15.12.2015 Udržitelná mobilita
14.12.2015 Publikace „Parky města Mostu dříve a nyní“ je na světě
10.12.2015 Topíte ve správném kotli?
9.12.2015 Vápnění a plány na revitalizaci Krušných hor
8.12.2015 Soutěž „Pojmenujte naše parky“ skončila
7.12.2015 Klimatický summit 2015 v Paříži
4.12.2015 Jak jsme předávali…
2.12.2015 Barborka a Prokůpek ve školce
1.12.2015 Člověk jako konzument krajiny

27.11.2015 Prosincová výročí
23.11.2015 V Mostě se jednalo o kvalitě ovzduší
16.11.2015 Teplý domov a zdravé plíce
12.11.2015 Smogové situace jsou tady
11.11.2015 Cesta studentů skončila

27.10.2015 Listopadová výročí
21.10.2015 Roboti, důlní měřiči, geologové a studenti
20.10.2015 V ekologickém centru se dýchalo z plných plic
16.10.2015 Hodiny moderní chemie o životním prostředí
15.10.2015 Kdo zvítězil v soutěži „Když se řekne ovzduší“?
14.10.2015 Energie v uhlí aneb Studenti v Elektrárně Počerady
12.10.2015 Studenti dole v dole i v muzeu
6.10.2015 Soutěž „Když se řekne ovzduší“ skončila
1.10.2015 Říjnová výročí

30.9.2015 Výzkumný ústav navštívili studenti gymnázia
25.9.2015 Proč se nesmí splašková voda vypouštět do přírody?
21.9.2015 Studenti na cestě za poznáním uhlí
16.9.2015 ECM se prezentovalo na krajské konferenci EVVO 2015
14.9.2015 Vodní dílo Jirkov slavilo padesátiny
7.9.2015 Léto a ozonový smog
3.9.2015 Suburbia a jejich vliv na krajinu
1.9.2015 Zářijová výročí

20.8.2015 Mimořádná událost v UNIPETROLU a monitoring kvality ovzduší
19.8.2015 Ekologické centrum Most pro Krušnohoří v době mimořádné situace
18.8.2015 Občané versus hluk z Autodromu
17.8.2015 Mimořádná událost v areálu Chemparku Záluží a imisní situace - 2. část
14.8.2015 Mimořádná událost v areálu Chemparku Záluží a imisní situace - 1. část
14.8.2015 Novela zákona o odpadech je na světě

27.7.2015 Blíží se Mezinárodní noc pro netopýry
24.7.2015 Publikace o parcích města Mostu
23.7.2015 Podkrušnohorský přivaděč
20.7.2015 Soutěžte s námi…
13.7.2015 Zapojte se do soutěže ekocentra – šanci zvítězit má každý!
10.7.2015 Zelená linka je tu pro Vás již 15 let
7.7.2015 Brána ekologie je otevřená po celý rok 2015

29.6.2015 Ozvěny Ekofilmu v Mostě
25.6.2015 Poškozené smrky se kácet zatím nebudou
24.6.2015 Červencová výročí
24.6.2015 Chytré hlavy v ekocentru
21.6.2015 Komise pro životní prostředí Euroregionu Krušnohoří v ekocentru
15.6.2015 Kam s ním?: Kovy
11.6.2015 V oceánech se tvoří nový kontinent - z našich odpad(k)ů
5.6.2015 Vyhodnocení soutěže "Chytré hlavy"
1.6.2015 Ekologické miminko

29.5.2015 Červnová výročí
18.5.2015 Občané versus hluk z Autodromu
6.5.2015 Igelitkám už odzvonilo
4.5.2015 15 let činnosti ECM - anketa

29.4.2015 Květnová výročí
24.4.2015 Nabídka bezplatných seminářů
22.4.2015 „Když se řekne OVZDUŠÍ“ - nová soutěž je tady!
20.4.2015 Černé skládky elektrospotřebičů - nejen vada na kráse přírody
16.4.2015 Neplýtvejme vodou
15.4.2015 Chytré hlavy mohou ještě měsíc soutěžit
3.4.2015 15 let ECM

27.3.2015 Dubnová výročí
26.3.2015 Den ekologického centra
25.3.2015 Velikonoce v novém stylu
18.3.2015 Krušnohorské lesy v současnosti
16.3.2015 Březnová výročí
11.3.2015 Zatočte s jarní únavou
2.3.2015 Chytré hlavy jsou tu již pošesté

27.2.2015 Ovzduší a pedagogové
23.2.2015 Ekologické centrum na setkání koordinátorů EVVO Ústeckého kraje
12.2.2015 Zelené aplikace pro chytré mobily
4.2.2015 Vezměte děti do přírody

22.1.2015 Odkaz Josefa Vavrouška
12.1.2015 Až doslouží, do koše je neházejte
2.1.2015 PF 2015

leaf