Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat. 

Archiv článků

Dění v průmyslu

UNIPETROL RPA, s.r.o. - 11.8.2020, 08:25
Od 8:25 do 8:55 proběhlo spalování neodsířeného syntézního plynu na polním hořáku, z důvodu najíždění reaktoru 1 na výrobně POX.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Mostecku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).Kontaminace podzemní vody aneb žlutá smrt

26. listopadu 2018

podzemní vodyV pohádkách jsme již mnohokrát četli o otrávené vodě, ale v dnešní době je to bohužel realita. Otrávili jsme si podzemní vodu. Informace, o které ví málokdo, přitom se týká jedné z nejdůležitějších věcí, bez které bychom na této planetě nebyli. Kontaminaci podzemních vod má z velké části na svědomí používání pesticidů při pěstování plodin pro výrobu biopaliv.

V loňském roce zveřejnil Český hydrometeorologický ústav (dále ČHMÚ) výsledky monitoringu pesticidů v podzemních vodách z období 2013–2016. Bohužel výsledky této zprávy nejsou nijak uspokojivé – většina podzemních vod je kontaminována nebezpečnými pesticidy.

podzemní vodyV naší republice je cca 1 500 státních vrtů, na 660 - 692 vrtech sledoval ČHMÚ v letech 2013-2016 kvalitu podzemních vod. Ve 43 % sledovaných objektů koncentrace pesticidů překročily limit 0,1 µg/l pro podzemní vodu a ve 31 % sledovaných objektů byl překročen limit 0,5 µg/l pro sumu pesticidů v podzemních vodách - zákonné limity stanovuje Vyhláška, o hygienických požadavcích na pitnou a teplou vodu. Na některých místech byli limity překročeny až stonásobně a jsou místa, kde je v podzemní vodě přítomno i 10 až 20 druhů různých pesticidů. Zemědělci dnes pěstují plodiny, které nejsou z hlediska podzemních vod ideální. Za znečištění podzemních vod organickými hnojivy v těchto letech může především pěstování řepky olejné, cukrové řepy nebo kukuřice, tj. plodin pěstovaných převážně jako surovin pro výrobu biopaliv (bionafta, bioetanol, bioplyn). Pesticidy, které se používají při pěstování těchto rostlin nemají přirozené vlastnosti – jejich rezidua a rezidua metabolitů – což jsou látky, které se po aplikaci v půdě přemění na jinou látku a tato látka se následně dostane do podzemních vod. V naprosté většině se jedná o metabolity herbicidů chloridazonu, alachloru, metazachloru, metolachloru a acetochloru.

Zajímavé je, že jiné pesticidy, které se používají při pěstování jiných plodin např. obilovin, nenachází ČHMÚ ve spodních vodách téměř vůbec. A je dobré si uvědomit, že dochází ke znečištění životní prostředí nejen pro potřeby naše, ale i pro zisky pěstitelů a překupníků, kteří tyto komodity vyváží do zahraničí.

Žlutá smrt?
Plocha, na které se řepka na území ČR pěstuje, zaujímá dnes podle Českého statistického úřadu téměř 400.000 ha. Za posledních 20 let vzrostla tato plocha o více než 350 %. Řepka je rostlina, která je dosti náchylná na choroby, jež způsobují různí škůdci. Celkem je těchto chorob asi padesát. Aby se dožila produktivního stadia, je potřeba ji chemicky ošetřovat. V případě řepky olejky probíhají chemická ošetření asi nejčastěji ze všech hospodářských plodin.

podzemní vodyDalší závažný problém, který s sebou pěstování např. řepky přináší, je úmrtnost zvířat v blízkosti polí. Díky šlechtění je řepka pro zvěř chutnější, ale také mnohem nebezpečnější. Problém se týká především srnců, kteří se na polích vyskytují nejčastěji. A úhyn roste úměrně s plochou, kde je řepka olejka vysetá.

MUDr. Karel Mencl z oddělení klinické mikrobiologie v Pardubicích tvrdí, že pokud nejsme zasaženi pesticidy přímo, nic nepoznáme. Vše se v nás postupně ukládá. Zmiňuje karcinogenitu, mutagenitu a postižení imunitního systému. V roce 2011 proběhly v USA 3 nezávislé studie, během nichž byly pozorovány těhotné ženy farmářů a další ženy žijící v blízkosti polí, kde se používaly organofosfáty v porovnání s ženami z měst. Studie prokázaly vliv na vývoj plodu, především pak na mentální vývoj.

Řešení…
V roce 2014 dalo Ministerstvo zemědělství příslib, že dojde ke změně zákona, aby se lidé žijící v okolí polí měli šanci dozvědět o chystaných termínech postřiků, ale bohužel je doposud tato informace dostupná pouze pro včelaře. Pokud tedy bydlíte v okolí pole s řepkou a máte známého včelaře, informujte se u něj. Můžete tak předejít nepříjemným procházkám s dětmi a zvířaty kolem čerstvě postříkaného pole.

Závěrem si položme otázku: Jsou biopaliva první generace skutečně ekologickou a udržitelnou alternativou z pohledu kontaminace nejen podzemních vod pesticidy, ale i nákladů na zajištění kvalitní pitné vody?

Mgr. S. Vašková
Ekologické centrum Most pro Krušnohoří
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most

Foto: pixabay.com

Zdroje:
www.chmi.cz; www.csu.cz; www.szu.cz; www.vak.cz; www.kurzy.cz; www.enviweb.cz; www.idnes.cz; www.stream.cz; www.globe24.czČlánky a tiskové zprávy z roku 2018

19.12.2018 Přírodní mýdla a šampony
10.12.2018 Zpráva o životním prostředí ČR za rok 2017
5.12.2018 Ekologický stromeček na Vánoce?

26.11.2018 Kontaminace podzemní vody aneb žlutá smrt
22.11.2018 Besedy s mosteckými seniory
19.11.2018 Zlepší se kvalita ovzduší?
15.11.2018 Jaký máte vztah k přírodě?

30.10.2018 Třeťáci vysazovali ryby do řeky Bíliny
25.10.2018 Legislativa a odpady
23.10.2018 5. etapa projektu Uhelná maturita - finále
16.10.2018 Jak uspořit energii v domácnosti?
11.10.2018 4. etapa projektu Uhelná maturita
5.10.2018 3. etapa projektu Uhelná maturita
2.10.2018 Podzimní Zaměstnanecké dny

27.9.2018 Chytré hlavy pro Sever 2018 opět spolupracovaly s ekocentrem
25.9.2018 2. etapa projektu Uhelná maturita
18.9.2018 Odstartoval 4. ročník úspěšného projektu „Uhelná maturita“
17.9.2018 Tanky ve prospěch ochrany přírody

30.8.2018 Netopýři
17.8.2018 Kriticky ohrožený sysel obecný
13.8.2018 Konec léta ve znamení oslav sklizní
1.8.2018 Ekologické výukové programy pro mateřské školy

23.7.2018 Eroze půdy
13.7.2018 Z ptačí perspektivy

26.6.2018 Balená voda versus kohoutková
21.6.2018 Důležitost snížení používání jednorázového plastu
15.6.2018 Chytré hlavy opět v ekocentru
12.6.2018 Geotermální energie
8.6.2018 Studenti Zdravotnického lycea už ví, jak potraviny cestují
5.6.2018 Dětský den v Pardubicích se vydařil

16.5.2018 Mořští živočichové v zajetí odpadu
10.5.2018 Žáci 18. ZŠ vysazovali ryby do řeky Bíliny
10.5.2018 Seminář o Geomontánních památkách Krušných hor a Slavkovského lesa v souvislostech
7.5.2018 Využití obnovitelných zdrojů energie v domech i na sídlištích

17.4.2018 Dešťová voda
9.4.2018 Kde pomáhají infračervené snímky?

26.3.2018 Semináře pro mostecké základní školy
21.3.2018 Jaké funkce má les?
13.3.2018 Chcete použít IBC kontejner na své zahrádce?
12.3.2018 Bioelektřina
1.3.2018 Krajina, místo našeho života

26.2.2018 Pokojové rostliny čistí vzduch
23.2.2018 Odborný seminář na téma včelařství v Mostě
12.2.2018 Co mohou říci o počasí druhy oblaků?

29.1.2018 Živočichové v přírodě odcházejí a zase přicházejí
15.1.2018 Jak je na tom ovzduší?

leaf