Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat. 

Archiv článků

Dění v průmyslu

Unipetrol RPA - 21.1.2019, 9:22
Spalování uhlovodíkových plynů s obsahem sulfanu. Výpadek kompresoru z důvodu poruchy zařízení M+R vlivem klimatických podmínek.

Unipetrol RPA - 18.1.2019, 00:20
Ukončeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, po plánovaném odstavení reaktoru C 4001 na výrobně PE2.

Unipetrol RPA - 17.1.2019, 14:40
Spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I v rámci odstavení Reaktoru C 4001 na výrobně PE2.

Unipetrol RPA - 17.1.2019, 10:51
Od 10:51 do 11:20 spalování neodsířeného syntézního plynu na polním hořáku B 201 v rámci najíždění Reaktoru 2 na výrobně POX.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Mostecku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).Co nás v nadcházejícím období čeká? aneb Podzim barevný i šedivý

15. října 2011

Nadcházející podzim nás láká na procházky do přírody, kde můžeme pozorovat zlatavé sluneční odlesky tančící v pestrobarevném listoví…. Někdy ale bývá podzim také šedivý, ponurý a zhoršená kvalita ovzduší nás zažene do našich utěsněných příbytků. Používání tuhých paliv v lokálních topeništích, automobilová doprava a exhalace z průmyslu přispívají ke zhoršení imisní situace. Nepřímo tomu napomáhají i meteorologické podmínky – přízemní teplotní inverze.

Inverze je meteorologický jev, kdy se za určitých podmínek v ovzduší vytvoří inverzní vrstva vzduchu, která v důsledku obráceného teplotního vrstvení brání přirozenému promíchávání vzduchu. Záleží pak na tom, kolik škodlivin se do ovzduší dostává. Samotná inverze tedy není škodlivá, ale může usnadnit vznik smogu. Slovem smog označujeme směs mlhy s kouřem. Jde o mlhu znečištěnou lidskou činností.

Problémy činí v posledních letech zejména zvýšená prašnost, na mnoha měřicích stanicích v ČR jsou překračovány denní imisní limity pro PM10, tj. frakci prachových částic menších než 10 mikrometrů. Dále se na zhoršeném stavu ovzduší podepisuje automobilová doprava s emisemi oxidů dusíku a těkavých aromatických uhlovodíků. Nelze samozřejmě opomenout ani průmyslové podniky.

Smogová situace je přesně definována, nejde jen o samotné překročení limitů škodlivin v ovzduší. Záleží také na předpovědi délky trvání nepříznivých rozptylových podmínek, na počtu stanic, kde jsou limity překročeny a dalších faktorech. Jestliže koncentrace znečišťujících látek překročí určitou mez, vydává Český hydrometeorologický ústav signál upozornění na smog. Tyto limity jsou u oxidu siřičitého 250 μg.m-3, u oxidu dusičitého 200 μg.m-3, troposférického ozonu 180 μg.m-3 ve třech po sobě následujících hodinách nebo když hodnoty PM10 překročí čtyřiadvacetihodinový průměr 100 μg.m-3. Další je signál regulace, u kterého jsou dány tyto limity: u oxidu siřičitého 500 μg.m-3, u oxidu dusičitého 400 μg.m-3 ve třech po sobě následujících hodinách nebo u PM10 pokud čtyřiadvacetihodinový průměr překročí 150 μg.m-3.

Zvýšené koncentrace škodlivin v ovzduší nemusí nutně vyvolat onemocnění, ale mohou přispět ke snížení odolnosti organismu, který pak snadněji podlehne různým infekcím a v případě těkavých organických látek se při dlouhodobém vystavení zvýšeným hodnotám zvyšuje riziko výskytu leukémie, chudokrevnosti a dalších závažných onemocnění. Pozor by si měly dávat hlavně rizikové skupiny obyvatel: starší lidé, malé děti, astmatici a kardiaci. Ti by měli v případě zvýšených koncentrací škodlivin omezit pobyt venku, hlavně se vyvarovat zvýšené fyzické námahy ve venkovním prostředí. Větrat by se mělo krátce a intenzivně.

Informace o aktuální imisní situaci podává dispečink Ekologického centra pro Krušnohoří Most mimo jiné i prostřednictvím bezplatné linky 800 195 342.

Barbora Nováková, dispečerka ECM
Ekologické centrum Most pro Krušnohoří
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s.

Články a tiskové zprávy z roku 2011

29.12.2011 Vyhodnocení vánoční soutěže
29.12.2011 Územní rozhodnutí o výstavbě zařízení k EVO schváleno
22.12.2011 GEOBAL 4 vyhověl emisím pro jeho spalování
14.12.2011 Vánoce bez příchutě konzumu
12.12.2011 Veřejné projednání plánované výstavby spalovny odpadů v Komořanech
8.12.2011 Globální oteplování – fakta a fikce
30.11.2011 NEPROPÁSNĚTE NAŠI VÁNOČNÍ SOUTĚŽ O ZAJÍMAVÉ CENY!
29.11.2011 Ekologické centrum Most pro Krušnohoří je členem monitorovací skupiny spalovací zkoušky GEOBALU 4
24.11.2011 Veřejné projednávání je pro všechny
21.11.2011 Vánoce přicházejí aneb „Stromeček pod stromeček“
4.11.2011 Jak jsme lámali rekordy…
2.11.2011 Jak jsme prezentovali AKTA U v kraji karlovarském
25.10.2011 Tonery, tonery, tonery…
24.10.2011 Ohlédnutí za seminářem „Prach v ovzduší veřejnost“
18.10.2011 Jak probíhalo vyhodnocení soutěže "Příběhy, pověsti a pohádky o uhlí"
15.10.2011 Co nás v nadcházejícím období čeká? aneb Podzim barevný i šedivý 1
13.10.2011 Jaký byl festival EKOFILM 2011?
11.10.2011 Vyhodnocení soutěže "Příběhy, pověsti a pohádky o uhlí" skončila
5.10.2011 KDO POLETÍ? aneb Soutěž „PŘÍBĚHY, POVĚSTI A POHÁDKY O UHLÍ“ skončila
27.9.2011 NA CO SE EKOLOGICKÉHO CENTRA OBČANÉ PTAJÍ…
22.9.2011 ČAJ V KVALITĚ BIO ANEB HURÁ NA ŠÍPKY
19.9.2011 Pozvánka na Ekofilm 2011
14.9.2011 Komise pro životní prostředí Euroregionu Krušnohoří jednala ve VÚHU a.s. Most
8.9.2011 Ekoporadkyně na safari
5.9.2011 Pozvánka na seminář PRACH V OVZDUŠÍ A VEŘEJNOST
23.8.2011 Konference Energie v průmyslu chytře a efektivně
8.8.2011 Daruj, věnuj...hlavně nevyhazuj
1.8.2011 VYHRAJTE SOUTĚŽ A PROLEŤTE SE NAD KRAJEM S LEPŠÍ VYHLÍDKOU!
22.7.2011 Zveřejnění záměru Severočeských dolů a.s.
13.7.2011 Plánujete sázet stromy?
1.7.2011 Léto budiž pochváleno!
29.6.2011 Světelné znečištění - hvězdná obloha v nedohlednu?
17.6.2011 Studijní návštěva komise ENVE v Ústeckém kraji
16.6.2011 1. Světová vědecká konference o ochraně ovzduší - PETrA 2011
14.6.2011 Znáte naše lesy?
3.6.2011 Odborníci z Evropy si přijedou prohlédnout doly a rekultivace a my budeme u toho
2.6.2011 „Uhlí – energie i chemie“
31.5.2011 Novela zákona o odpadech
25.5.2011 Vyhodnocení zimní fotosoutěže
24.5.2011 Evropský den parků - 24. května 2011
20.5.2011 Novela zákona o ovzduší zamítnuta
20.5.2011 Pokračování programu Zelená úsporám
18.5.2011 2011: Mezinárodní rok chemie
2.5.2011 Omluva soutěžícím a Vítání ptačího zpěvu na Jezeří
26.4.2011 Naučná stezka Základní školy ve Svážné ulici
22.4.2011 Velikonoce
19.4.2011 Vymírání vzácných, zavlékání nepůvodních
7.4.2011 Severočeské farmářské trhy
5.4.2011 Účast na festivalu Jeden svět 2011
4.4.2011 Uhelné safari 2011
25.3.2011 Vyberte oblíbený strom do ankety
23.3.2011 Pozvánka na festival Jeden svět
21.3.2011 Jaro je tady a s ním také cyklistická sezóna
18.3.2011 Jakou ekologickou stopu po sobě zanecháváme
18.3.2011 Jarní bylinky pomáhají našemu zdraví
18.3.2011 Podpořte naši planetu Hodinou Země
31.1.2011 Novinky ze světa chemie
19.1.2011 Atlasy skládek odpadů
17.1.2011 Koho trápí hromádky?
14.1.2011 Fotografická soutěž Ekologického centra Most – „Člověk a příroda v zimě“
13.1.2011 Voda v zimě
12.1.2011 Nová vyhláška MŽP pro těkavé organické látky
12.1.2011 Váháte stále s výměnou staré klasické žárovky za novou?
11.1.2011 Topíme a dýcháme
7.1.2011 Největší zdroje znečištění vodních toků
4.1.2011 Koupí nového spotřebiče lze šetřit

leaf