Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat. 

Archiv článků

Dění v průmyslu

Unipetrol RPA - 16.2.2019, 02:45
Ukončeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I v rámci najíždění reaktoru D na výrobně PE1.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Mostecku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).

Poplatky za odpad a třídění

6. ledna 2006

Klášterečtí zastupitelé schválili koncem roku novou vyhlášku o odpadech. Výše poplatku se však nijak nemění, nadále bude činit 500 Kč. Jedná se o průměrnou částku, kterou platí obyvatelé většiny obcí. Nejlépe jsou na tom v Teplicích, kde svoz odpadu hradí obec sama. Naproti tomu v Praze je výše poplatku závislá na objemu nádoby a četnosti svozu. Např. za popelnici o objemu 110 l s četností svozu 1x za 2 týdny zaplatí Pražan 103 Kč měsíčně. Systém poplatků za odpad, bohužel, nemotivuje k třídění odpadu. Motivace tedy musí přijít odjinud. O to se snaží také Krajský úřad Ústeckého kraje, který zahájil informační kampaň zaměřenou na třídění odpadů, kterou připravil ve spolupráci s obalovou společností EKO-KOM. Pro domácnosti v kraji je připraveno 250 tisíc letáků s titulkem "Novoroční předsevzetí". V něm je možné vyhrát řadu cen. Pokud by se třídění stalo samozřejmostí pro každého, dal by se snížit podíl odpadu, který končí v klasických kontejnerech a poté na skládkách a ve spalovnách až na 35%. Přestože se na televizních obrazovkách i na internetu stále více setkáváme s reklamními spoty, které vtipnou formou vybízejí k třídění odpadu, tato činnost se ještě nestala pro velkou část Čechů samozřejmostí tak jako je tomu u obyvatel vyspělých zemí. Z celkového množství papírového odpadu, který je obsažen v komunálním odpadu vytřídíme pouze 17,8 %, u plastů je tento podíl ještě nižší - 8,5 % a skla 12,8%. Lepší představu nám poskytnou kilogramy vytříděného odpadu na obyvatele a rok: 5,2 kg papíru, 1,9 kg plastu, 1,8 kg skla. Posuďte sami: Je to hodně nebo málo?

Pokud si nevíte rady jak máte s určitým druhem odpadu naložit, můžete využít Zeleného telefonu Ekologického centra Most 800 195 342. Dispečeři vám zde poradí nejen jak správně třídit, ale také, kde najdete nejbližší velkoobjemový kontejner. Sběrný dvůr najdete v Klášterci v Cihlářské ulici 626. Vybitých baterií se můžete zbavit v některých supermarketech a prodejnách elektrospotřebičů. Prošlé léky a rozbité teploměry můžete odevzdat v lékárně.

Autorka článku: Ing. Soňa Hykyšová