Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat. 

Archiv článků

Dění v průmyslu

UNIPETROL RPA - 12.12.2019, 11:00
Dnes od 11:00 do 11:50 proběhlo spalování neodsířeného syntézního plynu na polním hořáku POX.

UNIPETROL RPA - 11.12.2019, 13:30
Ukončeno spalování vodíkového plynu bez obsahu sulfanu.

UNIPETROL RPA - 8.12.2019, 22:30
Zahájeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, proplach C3- cisteren na úseku VZP EJ.

UNIPETROL RPA - 4.12.2019, 12:24
Od 12:00 hod spalování uhlovodíkových plynů bez obsahu sulfanu. Odstavení výrobní jednotky CCR z důvodu opravy zařízení.

UNIPETROL RPA - 2.12.2019, 08:59
29.11.19 v 10:40 zahájeno spalování veškeré produkce čistého vodíku.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Mostecku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).Mimořádná událost v areálu Chemparku Záluží a imisní situace - 1. část

14. srpna 2015

DENÍK/Pavel KrejčíV souvislosti s mimořádnou událostí na etylénové jednotce v areálu Chemparku Záluží, která byla doprovázena následným požárem, sdělujeme následující. Podle posledních informací je již požár pod kontrolou, dochází k ochlazování zařízení. Zbylý propylen v zasaženém místě musí vyhořet, proto bude v omezeném rozsahu ještě požár nějakou dobu probíhat.

Na základě jednání krizového štábu bylo rozhodnuto, že z preventivních důvodů zůstává na místě omezený režim, v rámci kterého budou zajištěny pouze základní provozní funkce závodu. I nadále také zůstává pro veřejnost uzavřena silnice 1/27 procházející chemickým areálem v Záluží. Látky uvolňované do ovzduší nejsou zdraví škodlivé. Největším problémem v souvislosti s požárem byla tvorba nepříjemných sazí.

Kompetence ECM
Dle sdělení tiskového mluvčího Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje p. Lukáše Marvana je mimořádná situace v kompetenci Integrovaného záchranného systému a Krajského operačního střediska, které následně předává informace obcím s rozšířenou působností, policii, mediím a občanům. Aktuální informace je možné sledovat na webových stránkách města Litvínova.
Pro více informací jsou zřízeny následující infolinky k havarijní situaci v areálu Chempark v Záluží:
DENÍK/Pavel Krejčí
Bezpečnostní rada města Litvínova
Jednání Bezpečnostní rady bylo starostkou města Litvínova svoláno na 14.08.2015 v 6:00 hod. Kromě členů bezpečnostní rady byli přítomni ředitelka územního odboru HZS Most plk. Ing. Benáková a zástupce HZS Unipetrol RPA Ing. Sklenář. Na základě předaných informací se situace v areálu Petrochemie nadále zklidňuje a nehrozí akutní nebezpečí. Podařilo se inertizovat důležitá zařízení na ethylenové jednotce a nadále bude probíhat řízené a lokalizované vyhoření medií v zasažených potrubních systémech. Dle informace HZS bude nadále pokračovat v řádu desítek hodin. Nebezpečí havárie na potrubí ethylenovodu nehrozí.

V areálu Chemparku je minimální udržovací provoz, který zabezpečuje nezbytná obsluha. Na potřebu přítomnosti v areálu se zaměstnanci musí obracet na svého zaměstnavatele.
K dopravní situaci Bezpečností rada informuje o přetrvávající uzavírce komunikací I/27 Litvínov – Most a silnice Horní Jiřetín – Komořany. Jediná objízdná trasa směrem na Most vede přes Louku u Litvínova směrem na Braňany. Po objízdné trase je zajišťována náhradní doprava prostřednictvím autobusů DPMaL. Na objízdné trase se tvoří kolony, proto Bezpečností rada vyzývá ke zvýšené opatrnosti a doporučuje řidičům ze směru od Teplic využít komunikací přes obce Osek nebo Duchcov. Dopravní situace bude průběžně aktualizována.

Imisní situace
Dle sdělení p. Lukáše Marvana mobilní měřicí vozy Krajského operačního střediska v Ústí nad Labem a Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje - Školící středisko a laboratoř Třemošná měřily dne 13.08.2015 v okolí areálu a přilehlých obcích po celý den možné znečišťující látky v ovzduší, zvýšené koncentrace nebyly naměřeny.
Ekologické centrum Most pro Krušnohoří (ECM) i nadále komunikuje s dispečinkem Chemparku a umisťuje informace o aktuálním stavu na webové stránky do sekce „Dění v průmyslu“ – viz odkaz: www.ecmost.cz
ECM monitoruje aktuální stav ovzduší na základě dostupných neverifikovaných dat získaných z 16 měřicích stanic Ústeckého kraje, jejichž provozovatelé jsou Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) a Zdravotní ústav (ZÚ).

Jak tedy vypadalo posledních 24 hodin na stanicích Most ČHMÚ, Litvínov ZÚ, Chomutov ČHMÚ a Rudolice ČHMÚ?

Most ČHMÚ (Zdroj neverifikovaných údajů: ČHMÚ. Pozn.: Výpadek kolem 10 hodiny ranní byl způsoben pravidelnou kalibrací měřidel ze strany poskytovatele dat ČHMÚ).
ecmost ecmostLitvínov ZÚ (Zdroj neverifikovaných údajů: ZÚ)
ecmost ecmost ecmost ecmost ecmost

Rudolice ČHMÚ (Zdroj neverifikovaných údajů: ČHMÚ)
ecmost ecmost

Chomutov ČHMÚ (Zdroj neverifikovaných údajů: ČHMÚ)
ecmost

Dle vývoje hodinových koncentrací znečišťujících látek v ovzduší za posledních 24 hodin (tedy v době od 13.08.2015 08:00 - do 14.08.2015 08:00 hod.na stanicích ČHMÚ a od 13.08. 07:30 do 14.08.2015 07:30 hod. na stanicích ZÚ) nebyly překročeny hodnoty imisních limitů dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. Vyšší aktuální hodinové koncentrace byly naměřeny v Mostě pro PM10 dne 13.08.2015 mezi 23:00 - 24:00 hod. a dne 14.08.2015 v 06:00 hod., v Chomutově pak 13.08.2015 ve 21:00 a 23:00 hod. V Litvínově byla na stanici ZÚ zjištěna 13.08.2015 v době od 15:30- 16:30 vyšší koncentrace sulfanu. Vzhledem k rozptylovým podmínkám a proudění vzduchu se kouřová vlečka nesla přes hranice na saskou stranu. Dle slov mluvčí saského úřadu pro životní prostředí Karin Bernhardt ze dne 13.8.2015, se kterým Ekologické centrum Most pro Krušnohoří spolupracuje, byly na nejbližší stanici ve Schwartenbergu naměřeny normální hodnoty.

V německém Neudorf, Seiffenu a Olbernhau v centrální Krušných lidí bylo obyvatelům dne 13.8.2015 doporučeno omezit větrání. Do oblasti Reitzenhain, Rübenau, Rothenthal, Olbernhau, Pockau-Lengefeld, Großolbersdorf a Neudorf oblastí byly poslány dva měřicí vozy civilní ochrany, ale ani jejich měření neukázaly žádné abnormality. (Zdroj: http://www.freiepresse.de)

Nadále je pro celý Ústecký kraj v platnosti smogová situace vyhlášená Českým hydrometeorologickým ústavem dne 6.8.2015 v 18:42 hod z důvodu vysokých koncentrací troposférického ozonu. Na některých stanicích reprezentativních pro uvedené území došlo u troposférického ozonu k překročení informativní prahové hodnoty 180 mikrogramů/m3.
Informace pro veřejnost:
Osobám s chronickými dýchacími potížemi, starším lidem a malým dětem se doporučuje zdržet se při pobytu pod širým nebem v odpoledních hodinách zvýšené fyzické zátěže, spojené se zvýšenou frekvencí dýchání. U dospělých osob bez zdravotních potíží nejsou nutná žádná omezení.

Ekologické centrum Most doporučuje obyvatelům Mostu a Litvínova využít infolinky k havarijní situaci v Chemparku. I nadále je možné se s dotazy obracet na bezplatnou linku – 800 195 342 a sledovat webové stránky www.ecmost.cz, kde jsou pravidelně aktualizovány veškeré informace probíhající v areálu Chempark.

AKTUÁLNĚ
16.8.2015 - Pokyny pro zaměstnance, zprovoznění silnice (http://www.unipetrol.cz)
16.8.2015 - Dokončení prací na poškozeném potrubí (http://www.unipetrol.cz)
15.8.2015 - Aktuální situace v Chemparku Záluží (http://www.unipetrol.cz)
15.8.2015 - Aktuální situace v Chemparku Záluží (http://www.unipetrol.cz)
14.8.2015 - Oznámení vzniku a trvání události vyšší moci (http://www.unipetrol.cz)
13.8.2015 - Mimořádná situace v Chemparku Záluží (http://www.unipetrol.cz)

Ing. Milena Vágnerová, Martina Černá
Ekologické centrum Most pro Krušnohoří
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most

Foto: DENÍK/Pavel Krejčí

Články a tiskové zprávy z roku 2015

15.12.2015 Udržitelná mobilita
14.12.2015 Publikace „Parky města Mostu dříve a nyní“ je na světě
10.12.2015 Topíte ve správném kotli?
9.12.2015 Vápnění a plány na revitalizaci Krušných hor
8.12.2015 Soutěž „Pojmenujte naše parky“ skončila
7.12.2015 Klimatický summit 2015 v Paříži
4.12.2015 Jak jsme předávali…
2.12.2015 Barborka a Prokůpek ve školce
1.12.2015 Člověk jako konzument krajiny

27.11.2015 Prosincová výročí
23.11.2015 V Mostě se jednalo o kvalitě ovzduší
16.11.2015 Teplý domov a zdravé plíce
12.11.2015 Smogové situace jsou tady
11.11.2015 Cesta studentů skončila

27.10.2015 Listopadová výročí
21.10.2015 Roboti, důlní měřiči, geologové a studenti
20.10.2015 V ekologickém centru se dýchalo z plných plic
16.10.2015 Hodiny moderní chemie o životním prostředí
15.10.2015 Kdo zvítězil v soutěži „Když se řekne ovzduší“?
14.10.2015 Energie v uhlí aneb Studenti v Elektrárně Počerady
12.10.2015 Studenti dole v dole i v muzeu
6.10.2015 Soutěž „Když se řekne ovzduší“ skončila
1.10.2015 Říjnová výročí

30.9.2015 Výzkumný ústav navštívili studenti gymnázia
25.9.2015 Proč se nesmí splašková voda vypouštět do přírody?
21.9.2015 Studenti na cestě za poznáním uhlí
16.9.2015 ECM se prezentovalo na krajské konferenci EVVO 2015
14.9.2015 Vodní dílo Jirkov slavilo padesátiny
7.9.2015 Léto a ozonový smog
3.9.2015 Suburbia a jejich vliv na krajinu
1.9.2015 Zářijová výročí

20.8.2015 Mimořádná událost v UNIPETROLU a monitoring kvality ovzduší
19.8.2015 Ekologické centrum Most pro Krušnohoří v době mimořádné situace
18.8.2015 Občané versus hluk z Autodromu
17.8.2015 Mimořádná událost v areálu Chemparku Záluží a imisní situace - 2. část
14.8.2015 Mimořádná událost v areálu Chemparku Záluží a imisní situace - 1. část
14.8.2015 Novela zákona o odpadech je na světě

27.7.2015 Blíží se Mezinárodní noc pro netopýry
24.7.2015 Publikace o parcích města Mostu
23.7.2015 Podkrušnohorský přivaděč
20.7.2015 Soutěžte s námi…
13.7.2015 Zapojte se do soutěže ekocentra – šanci zvítězit má každý!
10.7.2015 Zelená linka je tu pro Vás již 15 let
7.7.2015 Brána ekologie je otevřená po celý rok 2015

29.6.2015 Ozvěny Ekofilmu v Mostě
25.6.2015 Poškozené smrky se kácet zatím nebudou
24.6.2015 Červencová výročí
24.6.2015 Chytré hlavy v ekocentru
21.6.2015 Komise pro životní prostředí Euroregionu Krušnohoří v ekocentru
15.6.2015 Kam s ním?: Kovy
11.6.2015 V oceánech se tvoří nový kontinent - z našich odpad(k)ů
5.6.2015 Vyhodnocení soutěže "Chytré hlavy"
1.6.2015 Ekologické miminko

29.5.2015 Červnová výročí
18.5.2015 Občané versus hluk z Autodromu
6.5.2015 Igelitkám už odzvonilo
4.5.2015 15 let činnosti ECM - anketa

29.4.2015 Květnová výročí
24.4.2015 Nabídka bezplatných seminářů
22.4.2015 „Když se řekne OVZDUŠÍ“ - nová soutěž je tady!
20.4.2015 Černé skládky elektrospotřebičů - nejen vada na kráse přírody
16.4.2015 Neplýtvejme vodou
15.4.2015 Chytré hlavy mohou ještě měsíc soutěžit
3.4.2015 15 let ECM

27.3.2015 Dubnová výročí
26.3.2015 Den ekologického centra
25.3.2015 Velikonoce v novém stylu
18.3.2015 Krušnohorské lesy v současnosti
16.3.2015 Březnová výročí
11.3.2015 Zatočte s jarní únavou
2.3.2015 Chytré hlavy jsou tu již pošesté

27.2.2015 Ovzduší a pedagogové
23.2.2015 Ekologické centrum na setkání koordinátorů EVVO Ústeckého kraje
12.2.2015 Zelené aplikace pro chytré mobily
4.2.2015 Vezměte děti do přírody

22.1.2015 Odkaz Josefa Vavrouška
12.1.2015 Až doslouží, do koše je neházejte
2.1.2015 PF 2015

leaf