Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat. 

Archiv článků

Dění v průmyslu

Unipetrol RPA - 24.4.2018, 4:33
V souvislosti s najížděním jednotky termického štěpení vakuových zbytků dochází ke spalování nestandartních odplynů na fleře NRL. Doba trvání: 24 hod.

Unipetrol RPA - 22.4.2018, 6:05
Ukončeno spalování uhlovodíkových plynů s obsahem sulfanu. Doba trvání události: 20hod.

Unipetrol RPA - 21.4.2018, 8:24
V souvislosti s odstavováním PS 3611 - Komora 11 do plánované zarážky dochází ke spalování uhlovodíkových plynů s obsahem sulfanu. Doba trvání události: 12hod.

Unipetrol RPA - 9.4.2018, 8:05
Ve dnech 9.4., 11.4., 16.4., 23.4., 25.4., 30.4., 2.5., 7.5., 9.5., 14.5., 16.5., 21.5., 23.5., 28.5., 30.5. a 4.6. 2018 v době od 16:00 do 17:00 hodin a ve dnech 18.4. a 6.6.2018 v době od 12:30 do 13:30 hodin bude probíhat v areálu Chempark plánovaný požární výcvik zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o. – RAFINÉRIE. Součástí výcviku bude nácvik hasebního zásahu, který bude prováděn za asistence Hasičského záchranného sboru společnosti Unipetrolu RPA, s.r.o. na zabezpečeném prostoru bloku 44, SO 4418 – čistící plocha RAFINÉRIE. Vedlejším efektem nácviku může být výskyt kouřových plynů pozorovatelných i za hranicemi průmyslového areálu.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Mostecku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).

Vetřelci v Mostě

11. června 2009

Obálka šanonu k projektu Poznej vetřelce MOST Trnovník akát, javor jasanolistý nebo pajasan žláznatý – invazní druhy dřevin, které můžete najít i v Mostě. Že se jedná o „vetřelce“ vědí jen ti zasvěcení. Od nového školního roku mezi ně mohou patřit i mostečtí školáci. Mostečtí učitelé si totiž 10. června přebrali novou environmentálně vzdělávací pomůcku zaměřenou na problematiku invazních druhů dřevin v Mostě. Projekt s názvem „Poznej vetřelce“, jehož autorem je Ekologické centrum Most, vznikl s podporou společnosti UNIPETROL RPA. Díky této podpoře mohl být nabízen školám zcela zdarma.

O problémech spojených s výskytem bolševníku a křídlatky už slyšel asi každý. Mezi invazní rostliny však patří i řada druhů dřevin, přičemž za některými nemusíme ani chodit daleko, najdeme je i v Mostě. Problematický boj je například s nálety javoru jasanolistého a pajasanu žláznatého. Na druhé straně se však můžeme podívat na pěkné a kvalitní stromořadí dubu červeného, které lemuje travní pás v ulici Budovatelů od sportovní haly až k Prioru. V parku Šibeník je možné tuto dřevinu také najít. Dub červený je přitom jedna z nepůvodních dřevin, kterou někteří odborníci řadí mezi invazní. V městském prostředí s ním však problémy nejsou a dobře plní svoji okrasnou funkci.

Téma rostlinných invazí, na kterých je vysvětlena řada souvislostí z oboru ekologie, je nosným prvkem nové environmentálně vzdělávací publikace Ekologického centra Most. Žáci se jejím prostřednictvím seznámí s invazními i s nepůvodními druhy, které se nechovají invazivně, ale i s původními druhy dřevin. Je zpracována tak, aby ji bylo možné začlenit nejen do hodin přírodopisu, ale také do dalších učebních předmětů. S publikací je možné pracovat jak ve třídě, tak v terénu, kde se jistě bude hodit samostatný doplněk publikace, kterým je mapa městské zeleně Mostu s vyznačením vybraných druhů dřevin. „Tímto způsobem bychom chtěli přispět ke zvýšení využití městské zeleně v rámci praktické environmentální výchovy.“ uvedla Soňa Hykyšová, vedoucí Ekologického centra Most. Publikace byly 10. června předány, za účasti zástupkyně společnosti UNIPETROL RPA, která vydání publikace podpořila, učitelům z mosteckých základních škol. Předání se uskutečnilo na 1. základní škole, která je známá svým aktivním přístupem k environmentální výchově. Publikace se však dostanou i do litvínovských škol, a to prostřednictvím odboru školství a kultury MěÚ Litvínov a do škol v okolních městech a obcích.

Obecná část je doplněna kartotékou většiny druhů dřevin, které je možné v Mostě najít, nechybí ani zajímavosti týkající se využití jednotlivých druhů v minulosti i současnosti. Publikace je vydána v praktické formě pořadače, do kterého si mohou žáci zakládat vlastní listy se zpracovanými úkoly a kartami dřevin. „Téma je podáno populárně naučnou formou, motivuje tajemnem a vybízí žáky k zapojení. Stanou se speciálními agenty, kteří pátrají po rostlinných vetřelcích. Jedním z úkolů je například najít v Mostě lokality, kde roste škumpa.“ doplnila Hykyšová.

Mostecké ekocentrum se v rámci svých projektů zaměřuje ve velké míře především na regionální problematiku ochrany životního prostředí. Příkladem je projekt „Chemie a životní prostředí“ v rámci něhož byly vydány CD-ROMy, nástěnné panely a již třetím rokem jsou realizovány výukové programy pro stovky žáků a studentů anebo projekt Akta U – Po stopách uhlí a záhadných únosů žab, který je zaměřený na problematiku těžby a využití uhlí.

Autorka článku: Ing. Soňa Hykyšová, vedoucí Ekologického centra MostČlánky a tiskové zprávy z roku 2009


Konec roku ve znamení inverzí a havárie

Předvánoční AKCE – zajímavé dárky pro děti

Mostečtí žáci se podíleli na zpracování publikace mosteckého ekocentra

Mostecké ekocentrum varuje zahrádkáře

Září - měsíc biopotravin, aneb čím krmit lednici

Doba plastová

Máme to vychytaný - mostecká rodina představuje téma domácí ekologie

Chemie všude kolem nás

I stromy soutěží o titul MISS

Se sazemi na ekologické havárie?

Vetřelci v Mostě

Spuštěn projekt Most-čisté město

Staré ekologické zátěže na Mostecku postupně mizí

Čištění odpadních vod a řeka Bílina

Akta U - Po stopách uhlí a záhadných únosů žab

Pachová zátěž

Výukové programy pro žáky ZŠ a SŠ.

leaf