Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat. 

Archiv článků

Dění v průmyslu

Unipetrol RPA - 24.4.2018, 4:33
V souvislosti s najížděním jednotky termického štěpení vakuových zbytků dochází ke spalování nestandartních odplynů na fleře NRL. Doba trvání: 24 hod.

Unipetrol RPA - 22.4.2018, 6:05
Ukončeno spalování uhlovodíkových plynů s obsahem sulfanu. Doba trvání události: 20hod.

Unipetrol RPA - 21.4.2018, 8:24
V souvislosti s odstavováním PS 3611 - Komora 11 do plánované zarážky dochází ke spalování uhlovodíkových plynů s obsahem sulfanu. Doba trvání události: 12hod.

Unipetrol RPA - 9.4.2018, 8:05
Ve dnech 9.4., 11.4., 16.4., 23.4., 25.4., 30.4., 2.5., 7.5., 9.5., 14.5., 16.5., 21.5., 23.5., 28.5., 30.5. a 4.6. 2018 v době od 16:00 do 17:00 hodin a ve dnech 18.4. a 6.6.2018 v době od 12:30 do 13:30 hodin bude probíhat v areálu Chempark plánovaný požární výcvik zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o. – RAFINÉRIE. Součástí výcviku bude nácvik hasebního zásahu, který bude prováděn za asistence Hasičského záchranného sboru společnosti Unipetrolu RPA, s.r.o. na zabezpečeném prostoru bloku 44, SO 4418 – čistící plocha RAFINÉRIE. Vedlejším efektem nácviku může být výskyt kouřových plynů pozorovatelných i za hranicemi průmyslového areálu.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Mostecku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).

Konec roku ve znamení inverzí a havárie

23. prosince 2009

Zhoršené rozptylové podmínky trápí kotlinu mezi Krušnými horami a Českým středohořím více než jiné lokality, proto je třeba se smířit s tím, že inverzní situace zde nastává poměrně často. Bohužel, právě v předvánoční době nás tento jev již mnohokráte překvapil svou intenzitou a množstvím škodlivin, jež se stačí za relativně krátký čas v ovzduší nahromadit. Ani letošní adventní období nebylo v tomto směru výjimkou.

Zelená linka Ekologického centra byla před Vánoci doslova zahlcena dotazy a stížnostmi na nepříjemný zápach. Nezvyklé bylo především rozšíření zápachu i do vzdálenějších lokalit, jako jsou například Louny. Tamější obyvatelé se totiž s chemickým zápachem příliš často nesetkávají.

Nepříjemný zápach měl na svědomí pravděpodobně sirovodík, který se vyskytoval v ovzduší v hodnotách, při kterých je již v ovzduší cítit. Naměřené koncentrace představovaly zejména pachovou zátěž, ačkoliv citlivější jedinci mohli pociťovat též nevolnost či bolesti hlavy. Pro obtěžování obyvatelstva zápachem sirovodíku je stanoven půlhodinový limit 7 μg/m3. Denní referenční koncentrace pak činí 150 μg/m3. Od Vánoc až prakticky do konce roku se denní koncentrace sirovodíku pohybovaly na hodnotách okolo 20 μg/m3, s maximem výjimečně vysoké hodnoty 42,3 μg/m3 na měřicí stanici ČHMÚ v Mostě dne 19. 12. 2009.

Kromě zápachu sirovodíku si 22.12. někteří obyvatelé stěžovali také na zápach čpavku, který se objevil nejdříve na německé straně Krušných hor a zhruba o hodinu později v Litvínově. O den později popisovali podobný charakter zápachu také volající z Mostu. Ekocentrum v té době nemělo žádné informace o potenciálním úniku škodlivin z areálu chemických výrob, nebyla hlášena ani žádná havárie z dopravy nebo ze zimních stadionů, jež by mohla mít tento zápach na svědomí.

Informace o havárii související s únikem pyrolýzních benzínů z areálu Petrochemie do řeky Bíliny se do mosteckého ekocentra dostala až se zpožděním, jelikož centrum bylo v době svátků zavřeno. Je velmi pravděpodobné, že zápach, na který volající 23. prosince upozorňovali, souvisel s touto havárií. Tuto skutečnost připustil také tiskový mluvčí společnosti Unipetrol RPA. Naštěstí se včasným zásahem hasičů podařilo odstranit látku z hladiny vody.

Kromě této nepříjemné události, která představuje velkou zátěž pro řeku Bílinu, trápil ovzduší v Podkrušnohoří také prach, který byl naměřen v nadlimitních koncentracích. To však již nesouviselo s žádnou havárií, ale je to bohužel doprovodný jev zimních měsíců, který má na svědomí teplotní inverze a hromadění škodlivin především z dopravy a lokálních topenišť.


Články a tiskové zprávy z roku 2009


Konec roku ve znamení inverzí a havárie

Předvánoční AKCE – zajímavé dárky pro děti

Mostečtí žáci se podíleli na zpracování publikace mosteckého ekocentra

Mostecké ekocentrum varuje zahrádkáře

Září - měsíc biopotravin, aneb čím krmit lednici

Doba plastová

Máme to vychytaný - mostecká rodina představuje téma domácí ekologie

Chemie všude kolem nás

I stromy soutěží o titul MISS

Se sazemi na ekologické havárie?

Vetřelci v Mostě

Spuštěn projekt Most-čisté město

Staré ekologické zátěže na Mostecku postupně mizí

Čištění odpadních vod a řeka Bílina

Akta U - Po stopách uhlí a záhadných únosů žab

Pachová zátěž

Výukové programy pro žáky ZŠ a SŠ.

leaf