Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat. 

Archiv článků

Dění v průmyslu

UNIPETROL RPA - 9.12.2019, 12:00
Dnes mezi 18:00 až 19:00 proběhne v areálu Unipetrolu RPA Litvínov a jeho okolí mimořádná zkouška systému výstrahy a vyrozumění PCH po úpravě softwaru řídících PC.

UNIPETROL RPA - 8.12.2019, 22:30
Zahájeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, proplach C3- cisteren na úseku VZP EJ.

UNIPETROL RPA - 7.12.2019, 17:19
V souvislosti s najížděním jednotky kontinuálního reformování benzinů bude dnes docházet ke spalování produkce vodíkového plynu na fleře NRL. Doba trvání: cca 48 hod.

UNIPETROL RPA - 7.12.2019, 12:30
Zahájeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, najíždění reaktoru C a B na výrobně PE1.

UNIPETROL RPA - 6.12.2019, 06:30
Zahájeno spalování odsířeného syntézního plynu na polním hořáku výrobny POX, oprava R 101 na výrobně NH3.

UNIPETROL RPA - 4.12.2019, 12:24
Od 12:00 hod spalování uhlovodíkových plynů bez obsahu sulfanu. Odstavení výrobní jednotky CCR z důvodu opravy zařízení.

UNIPETROL RPA - 2.12.2019, 08:59
29.11.19 v 10:40 zahájeno spalování veškeré produkce čistého vodíku.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Mostecku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).Příběh EKOLOGIE…

14. dubna 2014

© 53084/http://pixabay.com Historie ekologie a ochrany životního prostředí se odvíjí již od dob starých Egypťanů a antického Řecka. Přesto k prvnímu použití slova ekologie došlo až v roce 1866 Ernstem Haeckelem. Jako samostatný obor byla ekologie definována až v roce 1904 a mezi ostatní biologické vědy zařazena o 6 let později. Pojem ekologie bývá dnes mezi laickou veřejností spíše než v původním významu (tj. věda, která se zabývá vztahem organismů a jejich prostředí a vztahem organismů mezi sebou) používán v přeneseném smyslu jako ochrana životního prostředí. Ovšem od ekologie k ochraně životního prostředí bylo v historii hodně daleko.

© www.wikipedia.org Na problémy životního prostředí a tudíž i potřebu jeho ochrany výrazně upozornila až v roce 1962 kniha spisovatelky Rachel Carson Silent spring (Mlčící jaro, Tiché jaro), jež poukázala na negativní vliv přílišného používání pesticidů na přírodu. Narůstající znečišťování prostředí vlivem narůstající zemědělské i průmyslové výroby se začalo postupně stávat celoplanetárním problémem a vzbudilo zájem i OSN. V roce 1972 byla svolána Konference OSN do Stockholmu, jež znamenala průlom v pohledu na životní prostředí. Kromě toho, že na konferenci došlo k označení hlavních ekologických problémů či nastavení mezinárodní spolupráce v oblasti životního prostředí, byla také vydána Deklarace o životním prostředí obsahující 26 principů ochrany životního prostředí. Následně po Konferenci vznikl také Program OSN pro životní prostředí – UNEP a následoval vznik samostatných ministerstev životního prostředí v řadě států a s tím i vznik nové, moderní, legislativy životního prostředí.

Ačkoli v českých zemích platily zákony na ochranu životního prostředí již od 50. let (zákony týkající se vody, půdy, lesů, nerostného bohatství, ochrany přírody, později zákon na ochranu ovzduší či vodní zákon atd.), účinnost těchto zákonů byla nedostatečná a Československo se řadilo mezi největší znečišťovatele životního prostředí, zvláště ovzduší, na světě. Situaci komplikovalo také rozdrobení problematiky životního prostředí mezi ministerstva kultury, vnitra a lesního a vodního hospodářství. Samostatné ministerstvo životního prostředí bylo zřízeno až k 1. lednu 1990. S institucionalizací ochrany životního prostředí přišla také nová legislativa, jež se stále více podobala legislativě evropské. Velké průmyslové podniky, elektrárny a teplárny i menší výroby zaváděly mohutná ekologická opatření, čímž se u nás podařilo výrazně zlepšit stav životního prostředí.

© PublicDomainPictures/http://pixabay.comZatímco se v Československu řešilo odsiřování, instalace filtrů či výstavba čistíren odpadních vod, v mezinárodním měřítku byla na rok 1992 svolána Konference OSN o životním prostředí a rozvoji (Earth Summit). Konference reagovala na nové poznatky z oblasti ochrany životního prostředí z 80. let, kdy se ukázala pouze technická opatření jako nedostatečná a dokument „Naše společná budoucnost“ nově definoval pojem udržitelný rozvoj i s jeho principy. Cílem Konference uskutečněné v Rio de Janeiro tak bylo určit, jak by měl vypadat trvale udržitelný rozvoj v jednotlivých oblastech světa a jakou by měl mít podobu v různých zemích.

Obě velké světové konference, doplněné ještě dalšími v letech 2002 a 2012, znamenaly přelomy v náhledu na ochranu životního prostředí. Díky nim se podařilo v minulém půlstoletí upozornit na problémy životního prostředí a zavést mnohá opatření k jeho dalšímu znehodnocování. Stav globálního životního prostředí ale stále není optimální. Realizace udržitelného rozvoje probíhá velmi pomalu. Dochází k přílišnému čerpání zdrojů a jejich znečišťování. Nedaří se více prosazovat ekologický pilíř udržitelného rozvoje. Nezodpovězeny zůstávají mnohé otázky ve věci změny klimatu a jejích vlivů pro další život na naší planetě. Uvidíme, co přinese další půlstoletí…

Mgr. Renáta Červenková
Ekologické centrum Most a Kralupy nad Vltavou
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most

Použité fotografie - www.pixabay.comČlánky a tiskové zprávy z roku 2014

17.12.2014 Ovzduší a doprava ve městech
15.12.2014 Ovzduší pro pedagogy
15.12.2014 Žáci z Kadaně a Bíliny na exkurzi v ECM a KSK
12.12.2014 Brána ekologie otevřená aneb Ovzduší
3.12.2014 Lampiony štěstí a životní prostředí
1.12.2014 Soutěž „Pojmenujte naše parky“

27.11.2014 Experti na životní prostředí v Ekocentru
11.11.2014 Městské parky očima obyvatel Mostu
7.11.2014 Vyhodnocení soutěže Den stromů 2014

29.10.2014 Jak probíhala soutěž ke Dni stromů 2014
27.10.2014 Za stromy města Mostu
24.10.2014 Seminář Těžba a rekultivace pro chomutovské studenty
21.10.2014 Žáci z Libochovic zkoumali ovzduší na Mostecku
16.10.2014 Semináře "CO DÝCHÁME?"
2.10.2014 Mostecké jezero a ovzduší
1.10.2014 S prachem nejsou žerty

29.9.2014 Ekologické centrum se zapojilo do projektu „Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje“
26.9.2014 Výroční konference iniciativy STOP PRACH
23.9.2014 Od října budeme třídit elektroodpad důkladněji a snáz
22.9.2014 Málo známé ovocné dřeviny na Mostecku
18.9.2014 Mravenci - strážci lesní čistoty
15.9.2014 Soutěž ke Dni stromů
12.9.2014 Velké, širé, rodné lány?
9.9.2014 A je to tady… výherci soutěže ke 100 letům VD Janov jsou známi!
8.9.2014 Program předcházení vzniku odpadů
3.9.2014 Soutěž s VD Janov ukončena
2.9.2014 Klimatický summit
1.9.2014 Hrozba jménem elektrosmog

27.8.2014 Invazní druhy rostlin na Mostecku
6.8.2014 Jdeme na žízaly aneb jak na kvalitní kompost

28.7.2014 Celostátní floristický kurz České botanické společnosti v Podbořanech
23.7.2014 Zachráníme je pro budoucnost?
17.7.2014 Zahradníkem v městské džungli
7.7.2014 Příběh jednoho trička

26.6.2014 Den otevřených dveří v Chemparku – Tvoříme svět z ropy
25.6.2014 POZOR! Nové semináře zdarma
24.6.2014 CEntrální LIkvidace Odpadů aneb Cesta od skládky k centru pro nakládání s odpady
20.6.2014 Valná hromada STEP 2014
18.6.2014 Zelené žáby na Zelené lince
9.6.2014 Jak na klíšťata
5.6.2014 Jaké to bylo v kabinetě…

27.5.2014 GMO aneb je libo čerstvou zeleninku?
26.5.2014 Pedagogové těžili a rekultivovali
23.5.2014 Žáci si užívali výhry na Flájích
16.5.2014 Jak hýčkají planetu Zemi na ZŠ a SŠ Palacha

18.4.2014 Ekologické centrum se prezentovalo
17.4.2014 Den Země - 22. dubna
14.4.2014 Příběh EKOLOGIE…
10.4.2014 Na houby nemusíte čekat až do léta!
1.4.2014 100 let Janovské přehrady oslavíme SOUTĚŽÍ

31.3.2014 Jaký byl rok 2013 z hlediska imisí na Mostecku a Litvínovsku?
28.3.2014 Hrozí nám nedostatek vody?
26.3.2014 Nová lokalita orchidejí na Mostecku
24.3.2014 Jarní očista s obilovinami
21.3.2014 Psí množírny – noční můra milovníků psů
19.3.2014 Lom a Most už překročily 37x povolený denní limit prachu
18.3.2014 EKO a BIO
11.3.2014 Slunce za okny, prach v ovzduší
7.3.2014 Kácení dřevin má také svá pravidla
4.3.2014 Hurá do zahrady!

22.1.2014 Zelená ekologickému bydlení
17.1.2014 Ovzduší na Zelené lince
7.1.2014 Rok 2014 aneb Co bude mezinárodními tématy roku?
6.1.2014 Ovoce na našem stole

leaf