Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat. 

Archiv článků

Dění v průmyslu

UNIPETROL RPA - 9.12.2019, 12:00
Dnes mezi 18:00 až 19:00 proběhne v areálu Unipetrolu RPA Litvínov a jeho okolí mimořádná zkouška systému výstrahy a vyrozumění PCH po úpravě softwaru řídících PC.

UNIPETROL RPA - 8.12.2019, 22:30
Zahájeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, proplach C3- cisteren na úseku VZP EJ.

UNIPETROL RPA - 7.12.2019, 17:19
V souvislosti s najížděním jednotky kontinuálního reformování benzinů bude dnes docházet ke spalování produkce vodíkového plynu na fleře NRL. Doba trvání: cca 48 hod.

UNIPETROL RPA - 7.12.2019, 12:30
Zahájeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, najíždění reaktoru C a B na výrobně PE1.

UNIPETROL RPA - 6.12.2019, 06:30
Zahájeno spalování odsířeného syntézního plynu na polním hořáku výrobny POX, oprava R 101 na výrobně NH3.

UNIPETROL RPA - 4.12.2019, 12:24
Od 12:00 hod spalování uhlovodíkových plynů bez obsahu sulfanu. Odstavení výrobní jednotky CCR z důvodu opravy zařízení.

UNIPETROL RPA - 2.12.2019, 08:59
29.11.19 v 10:40 zahájeno spalování veškeré produkce čistého vodíku.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Mostecku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).Hurá do zahrady!

4. března 2014

Foto: D. KovaříkováOd pradávna si lidé předávali zkušenosti z generace na generaci, a nejinak tomu bylo i v oboru zahradnickém. Poznatky okoukané z přírody se přenášely z otce na syna a zkušeností získaných od pradědů si nové generace považovaly, udržovaly je v paměti a šířily dál. K zajištění úrodnosti půdy staří zahradníci nevyužívali umělých hnojiv, k likvidaci chorob a škůdců nesloužily chemické postřiky, a přesto zahrady vzkvétaly a rostlinám se dobře dařilo. Zahradníci opisovali od přírody a nebojovali s ní ve snaze vymýtit plané rostliny a všechny živočichy. Takový způsob zahradničení, v souladu s přírodou, je modelem pro vznik přírodních zahrad.

Foto: D. KovaříkováPo letech obdivování nizoučko střiženého anglického trávníku lemovaného hradbou tújí se dnes již opět dostává ke slovu přírodní způsob tvorby zahrad. Je to přirozenější, ohleduplnější k přírodě, také méně pracné a rozhodně šetrnější k vlastní kapse. Možná někdo namítne, že rozhodně práce není méně, že to ví z vlastní zkušenosti, protože to sám zkoušel a rozhodně se nedařilo. To se může stát mnohým z nás, tedy těm z nás, co si přivykli na pěstování užitkových i okrasných rostlin v přísně ohraničených záhonech, bez respektu k přírodním zákonitostem, nám, co jsme se naučili většinu planých rostlin nazývat otravným plevelem a zrovna tak se k nim chovat, likvidovat je chemicky i fyzicky, nám, co jsme zapomněli, že my se musíme učit od přírody, nikoli příroda od nás.

Foto: D. Kovaříková Dnes už můžeme hledat inspiraci nejen v přírodě, ale i v mnohých příručkách a publikacích, můžeme se učit od zkušených zahradníků, kteří své poznatky předávají nám nevědomým nejen ústním podáním, prostřednictvím knih, besed či internetových stránek. Přesto ještě nemáme vyhráno, protože založení přírodní zahrady je z počátku pro nezkušeného opravdu zatěžkávací zkouškou. Chce to nejen trpělivost, ale i odvahu a hlavně ducha toužícího po přírodním zázemí, v němž lze uspokojit všechny smysly, od zraku, přes čich také k chuťovým pohárkům, neboť přírodní zahrada má, kromě krásy, poskytovat i zázemí, a to nejen člověku, ale i nejrůznějším živočichům, a navíc i nejrozmanitější potravu, ať už ve formě jedlých bobulí, semen, listů i květů, ačkoliv vyšší produkce potravy pro člověka je spíše základní myšlenkou při zakládání permakulturní zahrady.

Foto: D. Kovaříková Právě pojem permakulturní a přírodní zahrady nám mnohdy splývá nebo jej zaměňujeme. Přitom základní myšlenky obou směrů jsou v úzké souvislosti, nicméně přírodní zahrada preferuje výsadbu a používání původních druhů rostlin a myslí více na živočichy a rostliny než na užitek, zatímco permakultura využívá a více respektuje i rostliny šlechtěné či nepůvodní, s cílem využít je ke zvýšení potravinové soběstačnosti člověka či pro úsporu místa. Radikální permakulturista sklidí, zkonzumuje či jinak zužitkuje ze zahrádky vše včetně trávníku, který lze vypěstovat kompletně jedlý, zatímco radikálně vytvořená přírodní zahrada naprosto vylučuje přítomnost nepůvodních druhů rostlin, ale bude obsahovat prvky vhodné pro přežití a úkryty nejrůznějších živočichů, třeba i ponechání odumřelých stromů coby broukovišť či hromad větví, kamení i listí s významem vytvoření nerůznějších hadovníků, ještěrkovníků, ježkovníků apod. Vůbec není špatné si vybrat zlatý střed a využít z obou cest to, co je pro nás nejschůdnější, srdci a duši blízké.

Při zakládání přírodní (ale samozřejmě i permakulturní) zahrady je třeba poznat dokonale pozemek, na němž se bude zahrada rozprostírat, znát místa suchá, zastíněná či na výslunní, vědět, kde se zdržuje ježčí rodinka a kde schůzují vrabci, kde se trvale vytváří mokřina, v níž se prohánějí malí pulci, kam se chodí vyhřívat ještěrky... Právě živočichové dotvářejí přírodní zahradu tak, aby byla samostatným ekosystémem s minimálními zásahy zvenčí. Druhová pestrost živočichů a správně vybrané a kombinované druhy rostlin jsou známkou správného vytvoření vlastního ekosystému zahrady a lze tak z velké části potlačit výskyt chorob a škůdců v zahradě. A tak soužití s nejrůznějšími živočichy, kterým můžeme poskytnout na našem pozemku útočiště a za odměnu smět nejen pozorovat jejich zvyky a způsoby, je nejen výhodné, ale je i milým zpestřením našeho pobývání v zahradě.

Foto: D. Kovaříková V dobře založené přírodní zahradě pracuje příroda za nás. Odpadá zde klasické pletí a rytí, správný výběr rostlin přispívá k omezení zálivky a správné hospodaření s vodou můžeme podpořit zachycováním a využíváním dešťové vody. Vhodné keře a koruny stromů umožní úkryt ptactvu, jež se pak postará o likvidaci různého hmyzu, s nimž mu mohou vydatně pomoci netopýři, pro které není složité vytvořit nebo pořídit speciální budky, ropuchy u jezírka jsou postrachem různých slimáků a housenek, škvoři a slunéčka sedmitečná zlikvidují v zahradě kvanta mšic. Podporováním nejrozmanitějších druhů živočichů zajistíme likvidaci škůdců bez využití chemických látek, místo umělých hnojiv využíváme kompost, zelené hnojení nebo jíchy z rostlin. Půda je prostě poklad a dobrý přírodní zahradník ji nikterak nezraňuje, ale chrání a hýčká.

Přírodní zahrada je opravdický kus přírody, a jako přírodu je třeba ji respektovat, učit se od ní, pozorovat ji i obdivovat, rozhodně s ní nebojovat. Pro začátečníka to není zcela jednoduché. Na úkor fyzické síly je zde třeba více využívat přemýšlení a zkoumat a bádat, usměrňovat a pomáhat. A také se těšit na setkání s ní a na společné pobývání v ní. Člověk je přece také součástí přírody, mělo by mu to tedy s přírodní zahradou dříve či později začít klapat.

Autorka článku a fotografií: Bc. Dana Kovaříková
Ekologické centrum Most pro Krušnohoří
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., MostČlánky a tiskové zprávy z roku 2014

17.12.2014 Ovzduší a doprava ve městech
15.12.2014 Ovzduší pro pedagogy
15.12.2014 Žáci z Kadaně a Bíliny na exkurzi v ECM a KSK
12.12.2014 Brána ekologie otevřená aneb Ovzduší
3.12.2014 Lampiony štěstí a životní prostředí
1.12.2014 Soutěž „Pojmenujte naše parky“

27.11.2014 Experti na životní prostředí v Ekocentru
11.11.2014 Městské parky očima obyvatel Mostu
7.11.2014 Vyhodnocení soutěže Den stromů 2014

29.10.2014 Jak probíhala soutěž ke Dni stromů 2014
27.10.2014 Za stromy města Mostu
24.10.2014 Seminář Těžba a rekultivace pro chomutovské studenty
21.10.2014 Žáci z Libochovic zkoumali ovzduší na Mostecku
16.10.2014 Semináře "CO DÝCHÁME?"
2.10.2014 Mostecké jezero a ovzduší
1.10.2014 S prachem nejsou žerty

29.9.2014 Ekologické centrum se zapojilo do projektu „Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje“
26.9.2014 Výroční konference iniciativy STOP PRACH
23.9.2014 Od října budeme třídit elektroodpad důkladněji a snáz
22.9.2014 Málo známé ovocné dřeviny na Mostecku
18.9.2014 Mravenci - strážci lesní čistoty
15.9.2014 Soutěž ke Dni stromů
12.9.2014 Velké, širé, rodné lány?
9.9.2014 A je to tady… výherci soutěže ke 100 letům VD Janov jsou známi!
8.9.2014 Program předcházení vzniku odpadů
3.9.2014 Soutěž s VD Janov ukončena
2.9.2014 Klimatický summit
1.9.2014 Hrozba jménem elektrosmog

27.8.2014 Invazní druhy rostlin na Mostecku
6.8.2014 Jdeme na žízaly aneb jak na kvalitní kompost

28.7.2014 Celostátní floristický kurz České botanické společnosti v Podbořanech
23.7.2014 Zachráníme je pro budoucnost?
17.7.2014 Zahradníkem v městské džungli
7.7.2014 Příběh jednoho trička

26.6.2014 Den otevřených dveří v Chemparku – Tvoříme svět z ropy
25.6.2014 POZOR! Nové semináře zdarma
24.6.2014 CEntrální LIkvidace Odpadů aneb Cesta od skládky k centru pro nakládání s odpady
20.6.2014 Valná hromada STEP 2014
18.6.2014 Zelené žáby na Zelené lince
9.6.2014 Jak na klíšťata
5.6.2014 Jaké to bylo v kabinetě…

27.5.2014 GMO aneb je libo čerstvou zeleninku?
26.5.2014 Pedagogové těžili a rekultivovali
23.5.2014 Žáci si užívali výhry na Flájích
16.5.2014 Jak hýčkají planetu Zemi na ZŠ a SŠ Palacha

18.4.2014 Ekologické centrum se prezentovalo
17.4.2014 Den Země - 22. dubna
14.4.2014 Příběh EKOLOGIE…
10.4.2014 Na houby nemusíte čekat až do léta!
1.4.2014 100 let Janovské přehrady oslavíme SOUTĚŽÍ

31.3.2014 Jaký byl rok 2013 z hlediska imisí na Mostecku a Litvínovsku?
28.3.2014 Hrozí nám nedostatek vody?
26.3.2014 Nová lokalita orchidejí na Mostecku
24.3.2014 Jarní očista s obilovinami
21.3.2014 Psí množírny – noční můra milovníků psů
19.3.2014 Lom a Most už překročily 37x povolený denní limit prachu
18.3.2014 EKO a BIO
11.3.2014 Slunce za okny, prach v ovzduší
7.3.2014 Kácení dřevin má také svá pravidla
4.3.2014 Hurá do zahrady!

22.1.2014 Zelená ekologickému bydlení
17.1.2014 Ovzduší na Zelené lince
7.1.2014 Rok 2014 aneb Co bude mezinárodními tématy roku?
6.1.2014 Ovoce na našem stole

leaf