Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat. 

Archiv článků

Dění v průmyslu

UNIPETROL RPA - 19.11.2019, 14:25
V době 14:25 až 14:44 proběhlo spalování neodsířeného syntézního plynu na polním hořáku POX, najíždění Re výrobně POX.

UNIPETROL RPA - 19.11.2019, 8:10
Ukončeno spalování odsířeného syntézního plynu na polním hořáku výrobny POX.

UNIPETROL RPA - 19.11.2019, 7:55
Ukončeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I v souvislosti s plánovaným sjížděním Reaktorů A + C + D na výrobně PE 1.

UNIPETROL RPA - 18.11.2019, 22:15
Zahájeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I v souvislosti s plánovaným sjížděním Reaktorů A + C + D na výrobně PE 1.

UNIPETROL RPA - 18.11.2019, 00:13
Spalování vodíkového plynu s obsahem sulfanu.

UNIPETROL RPA - 12.11.2019, 12:00
Spalování části vodíkového plynu bez obsahu sulfanu. Z důvodu sníženého výkonu kompresoru bez možnosti najetí záložního.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Mostecku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).Za stromy města Mostu

27. října 2014

© archiv ECMEkologické centrum Most pro Krušnohoří (ECM) uspořádalo 20. 10. 2014 u příležitosti Dne stromů pro veřejnost bezplatnou vycházku za dřevinami některých mosteckých parků. Trasa vedla od sportovní haly přes sousední park do lesoparku na vrchu Šibeník. Účastníci vycházky se mohli dozvědět mnohé zajímavosti o domácích i cizokrajných dřevinách, s nimiž se denně potkávají ve městě. Vedení a výkladu se ujal dispečer ECM Ing. Vít Joza.

Sraz účastníků byl stanoven na 15.00 hod. před vstupem do sportovní haly. K překvapení průvodce se sešly samé ženy v počtu 6.

© archiv ECMSkupina se vydala parkem mezi halou a budovou SHD Komes. Zdejší park byl vybudován v 70. létech 20. století a kromě bohatých výsadeb dřevin byl vybaven okrasnými nádržemi a vodní kaskádou. Tyto vodní prvky dnes bohužel již nejsou funkční. V parku jsou ale místy vysazovány nové dřeviny, které doplňují někdejší výsadby.

© archiv ECMÚčastnice shlédly v parku mnohé pěstované domácí i cizokrajné dřeviny, např. dub červený, borovici černou, pajasan žláznatý, douglasku tisolistou, Všechny zvláště zaujalo mnoho vysazených druhů javorů – domácí javor mléč a klen, z cizokrajných pak javor stříbrný a jasanolistý – oba pocházející ze Severní Ameriky. Překvapením byl také keř kalina bodnatská, což je zahradní kříženec s vonnými květy, které se objevují na podzim či v předjaří. Nově vysazené jsou mladé stromy metasekvoje čínské a módního jinanu dvoulaločného v severozápadním cípu parku.

© archiv ECMTrasa vycházky pokračovala dále Bělehradskou ulicí směrem k rozsáhlému lesoparku na vrchu Šibeník. Je to největší plocha městské zeleně v Mostě a v koncepci nového města měl jako rozsáhlý rekreační pás spojovat rekreační areál Benedikt s centrem Mostu. Jako jeden z hlavních rekreačních prvků nově budovaného města byl lesopark Šibeník založen na přelomu 60. a 70. let 20. století.

© archiv ECMBylo zde vysázeno mnoho desítek druhů stromů a keřů, z nichž převažují lípy, habry, jasany, javory, borovice a mnohé další domácí druhy stromů. Z keřů zde rostou např. zimolezy, tavolníky, ale i trnka a domácí kalina tušalaj. Se zájmem si prohlédly účastnice vycházky i kaštanovník jedlý, který roste ve vrcholové části Šibeníku. Jednou ze zdejších nejhojnějších dřevin je severoamerická střemcha pozdní, která je však v České republice invazním druhem. Bohužel se velmi šíří v mnoha místech Mostecka a Litvínovska. Velice intenzivně se zajímaly o zdejší bohatý výskyt chráněné vstavačovité rostliny okrotice bílé. Ačkoliv kvete v květnu až červnu, podařilo se nám objevit několik jejích uschlých letošních rostlin.

© archiv ECMPočasí vycházce přálo; byl jeden z posledních letošních prosluněných podzimních dnů, a tak z cest vedoucích mimo zalesněnou část Šibeníku bylo možno shlédnout větší část Mostu, Krušné hory i některé vrchy nedalekého Českého středohoří.

Všechny účastnice byly podle svých slov s akcí spokojeny a projevily zájem o konání dalších podobně zaměřených akcí.

Ing. Vít Joza
Ekologické centrum Most pro Krušnohoří
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., MostČlánky a tiskové zprávy z roku 2014

17.12.2014 Ovzduší a doprava ve městech
15.12.2014 Ovzduší pro pedagogy
15.12.2014 Žáci z Kadaně a Bíliny na exkurzi v ECM a KSK
12.12.2014 Brána ekologie otevřená aneb Ovzduší
3.12.2014 Lampiony štěstí a životní prostředí
1.12.2014 Soutěž „Pojmenujte naše parky“

27.11.2014 Experti na životní prostředí v Ekocentru
11.11.2014 Městské parky očima obyvatel Mostu
7.11.2014 Vyhodnocení soutěže Den stromů 2014

29.10.2014 Jak probíhala soutěž ke Dni stromů 2014
27.10.2014 Za stromy města Mostu
24.10.2014 Seminář Těžba a rekultivace pro chomutovské studenty
21.10.2014 Žáci z Libochovic zkoumali ovzduší na Mostecku
16.10.2014 Semináře "CO DÝCHÁME?"
2.10.2014 Mostecké jezero a ovzduší
1.10.2014 S prachem nejsou žerty

29.9.2014 Ekologické centrum se zapojilo do projektu „Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje“
26.9.2014 Výroční konference iniciativy STOP PRACH
23.9.2014 Od října budeme třídit elektroodpad důkladněji a snáz
22.9.2014 Málo známé ovocné dřeviny na Mostecku
18.9.2014 Mravenci - strážci lesní čistoty
15.9.2014 Soutěž ke Dni stromů
12.9.2014 Velké, širé, rodné lány?
9.9.2014 A je to tady… výherci soutěže ke 100 letům VD Janov jsou známi!
8.9.2014 Program předcházení vzniku odpadů
3.9.2014 Soutěž s VD Janov ukončena
2.9.2014 Klimatický summit
1.9.2014 Hrozba jménem elektrosmog

27.8.2014 Invazní druhy rostlin na Mostecku
6.8.2014 Jdeme na žízaly aneb jak na kvalitní kompost

28.7.2014 Celostátní floristický kurz České botanické společnosti v Podbořanech
23.7.2014 Zachráníme je pro budoucnost?
17.7.2014 Zahradníkem v městské džungli
7.7.2014 Příběh jednoho trička

26.6.2014 Den otevřených dveří v Chemparku – Tvoříme svět z ropy
25.6.2014 POZOR! Nové semináře zdarma
24.6.2014 CEntrální LIkvidace Odpadů aneb Cesta od skládky k centru pro nakládání s odpady
20.6.2014 Valná hromada STEP 2014
18.6.2014 Zelené žáby na Zelené lince
9.6.2014 Jak na klíšťata
5.6.2014 Jaké to bylo v kabinetě…

27.5.2014 GMO aneb je libo čerstvou zeleninku?
26.5.2014 Pedagogové těžili a rekultivovali
23.5.2014 Žáci si užívali výhry na Flájích
16.5.2014 Jak hýčkají planetu Zemi na ZŠ a SŠ Palacha

18.4.2014 Ekologické centrum se prezentovalo
17.4.2014 Den Země - 22. dubna
14.4.2014 Příběh EKOLOGIE…
10.4.2014 Na houby nemusíte čekat až do léta!
1.4.2014 100 let Janovské přehrady oslavíme SOUTĚŽÍ

31.3.2014 Jaký byl rok 2013 z hlediska imisí na Mostecku a Litvínovsku?
28.3.2014 Hrozí nám nedostatek vody?
26.3.2014 Nová lokalita orchidejí na Mostecku
24.3.2014 Jarní očista s obilovinami
21.3.2014 Psí množírny – noční můra milovníků psů
19.3.2014 Lom a Most už překročily 37x povolený denní limit prachu
18.3.2014 EKO a BIO
11.3.2014 Slunce za okny, prach v ovzduší
7.3.2014 Kácení dřevin má také svá pravidla
4.3.2014 Hurá do zahrady!

22.1.2014 Zelená ekologickému bydlení
17.1.2014 Ovzduší na Zelené lince
7.1.2014 Rok 2014 aneb Co bude mezinárodními tématy roku?
6.1.2014 Ovoce na našem stole

leaf