Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat. 

Archiv článků

Dění v průmyslu

UNIPETROL RPA - 19.11.2019, 14:25
V době 14:25 až 14:44 proběhlo spalování neodsířeného syntézního plynu na polním hořáku POX, najíždění Re výrobně POX.

UNIPETROL RPA - 19.11.2019, 8:10
Ukončeno spalování odsířeného syntézního plynu na polním hořáku výrobny POX.

UNIPETROL RPA - 19.11.2019, 7:55
Ukončeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I v souvislosti s plánovaným sjížděním Reaktorů A + C + D na výrobně PE 1.

UNIPETROL RPA - 18.11.2019, 22:15
Zahájeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I v souvislosti s plánovaným sjížděním Reaktorů A + C + D na výrobně PE 1.

UNIPETROL RPA - 18.11.2019, 00:13
Spalování vodíkového plynu s obsahem sulfanu.

UNIPETROL RPA - 12.11.2019, 12:00
Spalování části vodíkového plynu bez obsahu sulfanu. Z důvodu sníženého výkonu kompresoru bez možnosti najetí záložního.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Mostecku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).Ekologické centrum se zapojilo do projektu „Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje“

29. září 2014

© archiv ECMEkologické centrum Most pro Krušnohoří se zapojilo do projektu Ústeckého kraje „Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje“(registrační číslo CZ.1.07/1.1.00/44.0005), jehož cílem je rozvoj a zvýšení kvality počátečního vzdělávání žáků v oblasti přírodovědných a technicky zaměřených oborů. ECM nabídlo žákům exkurze na téma OVZDUŠÍ, CHEMIE či TĚŽBA.

O projektu
© archiv ECMProjekt Ústeckého kraje je především zaměřen na propagaci, podporu a zkvalitnění vzdělávání žáků v Ústeckém kraji v návaznosti na aktuální požadavky potencionálních zaměstnavatelů, ale také na další rozvoj znalostí a dovedností žáků. Jedná se o komplexní podporu vzdělávání technického a přírodovědného směru. Finálním cílem projektu se stává motivace žáků ke studiu a profesní volbě směrem k technickým a přírodovědně zaměřeným oborům a to napříč vzdělávací soustavou.

V rámci projektu bude realizována řada aktivit, které svým charakterem přispějí k naplnění stanovených projektových cílů. Nejprve bude doplněna infrastruktura, jedná se o vybavení a doplnění speciálních učeben a laboratoří v zapojených školách. V těchto moderních učebnách získají žáci středních i základních škol možnosti seznámit se s přírodovědnými a technickými obory, ať již na pravidelných kroužcích, tak při samotné výuce. Současně bude také probíhat vzdělávání učitelů, kteří by následně měli v rámci výuky využívat nové metody a formy práce. Důležitou aktivitou projektu jsou exkurze a to zejména do firem s technickým či přírodovědným zaměřením. Zde se žáci seznámí s konkrétními procesy výroby i s profesemi, které by mohli v budoucnu studovat. Exkurze budou probíhat od záři 2014 do června 2015. Počet žáků účastnících se jedné exkurze bude v počtu 40-45 + pedagogický doprovod. Exkurze včetně dopravy jsou pro žáky i pedagogy bezplatné.

Exkurze
Ekologické centrum Most pro Krušnohoří (ECM) se zapojilo do projektu aktivitou exkurze. Pro Ústecký kraj zpracovalo ve spolupráci s uhelnou společností Severní energetická a.s. a chemickými provozy společností UNIPETROL a.s. a Česká rafinérská a.s. průběh exkurzí na 3 témata:

1. OVZDUŠÍ
2. CHEMIE
3. TĚŽBA

© http://office.microsoft.com/ Vzhledem k tomu, že ECM je součástí Výzkumného ústavu pro hnědé uhlí a.s., má možnost spolupracovat s jeho odbornými útvary, konkrétně pak s laboratoří emisních a imisních měření. Proto může nabídnout žákům exkurzi na téma OVZDUŠÍ, kde se žáci seznámí s prací dispečerů ECM. Lektor představí žákům způsob sledování kvality ovzduší na Mostecku a v dalších lokalitách Ústeckého kraje, které se samozřejmě děje prostřednictvím výpočetní techniky. Žáci poznají způsob napojení ekocentra na dispečinky průmyslových podniků a přínos této spolupráce při mimořádných událostech v průmyslu.
Druhá část návštěvy bude věnována semináři na téma Ovzduší s názvem CO dýcháme? Zde bude prezentována nejprve problematika složení vzduchu a zemské atmosféry z pohledu chemie, biologie i ekologie. Prostřednictvím různých zábavně-naučných aktivit budou žáci poznávat širší souvislosti, na čem všem závisí kvalita ovzduší. V další části exkurze si žáci prohlédnou měřící vůz HORIBA, který umožňuje mobilní měření škodlivin v místech, kde nejsou k dispozici data z pevných měřících stanic. Žáci se na vlastní oči přesvědčí, jakým způsobem probíhá měření dat, jaké přístroje jsou k dispozici, jaké činnosti vykonávají technici, kteří mají na starost provoz vozu HORIBA.

© http://office.microsoft.com/V rámci exkurze na téma CHEMIE se žáci nejprve seznámí virtuálním provozem zpracování ropy a to prostřednictvím animovaného programu „Cesta za tajemstvím ropy“, který vytvořilo ECM a který zábavnou formou popisuje procesy zpracování ropy ve společnostech UNIPETROL a.s. a Česká rafinérská a.s., působících v Záluží u Mostu. Žáci si sami doma nebo ve škole s učitelem vyplní test z Pracovního listu „Cesta za tajemstvím ropy“ pro uvedení do problematiky tématu, který pro ně ECM připravilo.
Po této teoretické části se žáci přemístí do reálného provozu zpracování ropy v Záluží, kde projedou za odborného výkladu v autobusu areál chemického závodu dle předem domluveného scénáře se společnostmi zde sídlícími. V rámci exkurze dle aktuálních možností žáci uvidí provozy rafinerie, petrochemie a agrochemie, příp. další. Dle možností bude uskutečněna také zastávka v laboratořích, ve velících střediscích, hasičské stanici atd., kde se budou moci žáci seznámit s náplní jednotlivých povolání v chemických procesech zpracování ropy.

© http://office.microsoft.com/V rámci exkurze na téma TĚŽBA žáci absolvují v učebně interaktivní seminář ECM Těžba a rekultivace, kde se seznámí s významem nerostů pro rozvoj společnosti, jejich těžbou a související legislativou, vývojem rekultivace lomů po těžbě nerostů a poté na vlastní oči uvidí reálný provoz v povrchovém hnědouhelném lomu, jeho rozlohu a těžební technologie, plochy, kde již proběhly rekultivační práce, blíže se také seznámí se zajištěním bezpečnosti provozu a zejména lidmi a jejich profesemi, zajišťující těžbu hnědého uhlí. Žáci v rámci exkurze navštíví centrum Báňské záchranné služby, kde se seznámí s technikou a možnostmi jejího využití.
Další oblastí, kterou mohou žáci na téma TĚŽBA variantně navštívit, je provoz společnosti KSK Komořany – Slovácké strojírny, a.s - Závod 05, který se zabývá vývojem a výrobou technologických celků strojů a zařízení převážně určených pro povrchovou těžbu uhlí a energetiku. Zajišťuje také veškeré údržbářské a servisní činnosti vybraných těžebních společností. Žáci se seznámí s obráběcími stroji a dílenským provozem, popř. s vybranými stroji využívanými při těžební činnosti na základě fotografické dokumentace a odpovědný pracovník poté žákům ukáže provoz a obráběcí stroje ve výrobním provoze závodu.

Jak bude probíhat realizace exkurzí
V současné době školy v Ústeckém kraji obdrželi nabídky na tématické exkurze, kde mezi nimi je i nabídka ECM. Zvažují, vybírají a hlásí se k účasti na exkurzích.

První exkurze v ECM proběhla dne 29.09.2014 na téma CHEMIE - fotogalerie zde.

Zúčastnilo se jí 28 žáků 9. třídy ZŠ Na Valech z Litoměřic a 2 doprovázející pedagogové. Lektorka ECM nejdříve žáky interaktivní formou prostřednictvím programu Cesta za tajemstvím ropy seznámila s ropou, jejím výskytem, zásobami, dopravou, složením a především procesem jejího zpracování (tak, jak probíhá v chemickém provozu v Záluží u Mostu) na produkty, které jsou nezbytnou součástí výrobků, bez nichž bychom si dnešní život nedokázali ani představit. Žáci mimo jiné vyčíslovali rovnice, přiřazovali správné označení látek z hlediska bezpečnosti pro zdraví osob a životní prostředí. Po skončení této „teoretické části“ se žáci a pedagogové přemístili do reálného chemického provozu společností UNIPETROL a. s. a Česká rafinérská a.s. v Záluží u Mostu.
Další zájemci na měsíce říjen až prosinec jsou již nahlášeni na téma TĚŽBA a CHEMIE.

Závěr
Vzdělávání ať už v oblasti životního prostředí nebo přírodovědné či technické, je vždy pro rozvoj osobnosti člověka prospěšné. Lze jen vítat iniciativu Ústeckého kraje pro zvýšení vzdělanosti právě žáků a studentů a to v tak komplexním pojetí, v rozsáhlém časovém období (od 09/2014 do 06/2015) a za tak výhodných podmínek pro účastníky vzdělávání; tj. vše zdarma. Stačí jen si vybrat téma, které školu, třídu, žáky zajímá.

Máte-li zájem o účast na některé tématické exkurzi, kontaktujte ECM na bezplatné Zelené lince 800 195 34 nebo pište na adresu ecmost(zavináč)vuhu(tečka)cz, případně se přijďte osobně informovat v pracovních dnech od 08:00 do 18:00 hod. v sídle ECM, tř. Budovatelů 2860/3, Most.

Ing. Milena Vágnerová
vedoucí Ekologického centra Most pro Krušnohoří
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., MostČlánky a tiskové zprávy z roku 2014

17.12.2014 Ovzduší a doprava ve městech
15.12.2014 Ovzduší pro pedagogy
15.12.2014 Žáci z Kadaně a Bíliny na exkurzi v ECM a KSK
12.12.2014 Brána ekologie otevřená aneb Ovzduší
3.12.2014 Lampiony štěstí a životní prostředí
1.12.2014 Soutěž „Pojmenujte naše parky“

27.11.2014 Experti na životní prostředí v Ekocentru
11.11.2014 Městské parky očima obyvatel Mostu
7.11.2014 Vyhodnocení soutěže Den stromů 2014

29.10.2014 Jak probíhala soutěž ke Dni stromů 2014
27.10.2014 Za stromy města Mostu
24.10.2014 Seminář Těžba a rekultivace pro chomutovské studenty
21.10.2014 Žáci z Libochovic zkoumali ovzduší na Mostecku
16.10.2014 Semináře "CO DÝCHÁME?"
2.10.2014 Mostecké jezero a ovzduší
1.10.2014 S prachem nejsou žerty

29.9.2014 Ekologické centrum se zapojilo do projektu „Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje“
26.9.2014 Výroční konference iniciativy STOP PRACH
23.9.2014 Od října budeme třídit elektroodpad důkladněji a snáz
22.9.2014 Málo známé ovocné dřeviny na Mostecku
18.9.2014 Mravenci - strážci lesní čistoty
15.9.2014 Soutěž ke Dni stromů
12.9.2014 Velké, širé, rodné lány?
9.9.2014 A je to tady… výherci soutěže ke 100 letům VD Janov jsou známi!
8.9.2014 Program předcházení vzniku odpadů
3.9.2014 Soutěž s VD Janov ukončena
2.9.2014 Klimatický summit
1.9.2014 Hrozba jménem elektrosmog

27.8.2014 Invazní druhy rostlin na Mostecku
6.8.2014 Jdeme na žízaly aneb jak na kvalitní kompost

28.7.2014 Celostátní floristický kurz České botanické společnosti v Podbořanech
23.7.2014 Zachráníme je pro budoucnost?
17.7.2014 Zahradníkem v městské džungli
7.7.2014 Příběh jednoho trička

26.6.2014 Den otevřených dveří v Chemparku – Tvoříme svět z ropy
25.6.2014 POZOR! Nové semináře zdarma
24.6.2014 CEntrální LIkvidace Odpadů aneb Cesta od skládky k centru pro nakládání s odpady
20.6.2014 Valná hromada STEP 2014
18.6.2014 Zelené žáby na Zelené lince
9.6.2014 Jak na klíšťata
5.6.2014 Jaké to bylo v kabinetě…

27.5.2014 GMO aneb je libo čerstvou zeleninku?
26.5.2014 Pedagogové těžili a rekultivovali
23.5.2014 Žáci si užívali výhry na Flájích
16.5.2014 Jak hýčkají planetu Zemi na ZŠ a SŠ Palacha

18.4.2014 Ekologické centrum se prezentovalo
17.4.2014 Den Země - 22. dubna
14.4.2014 Příběh EKOLOGIE…
10.4.2014 Na houby nemusíte čekat až do léta!
1.4.2014 100 let Janovské přehrady oslavíme SOUTĚŽÍ

31.3.2014 Jaký byl rok 2013 z hlediska imisí na Mostecku a Litvínovsku?
28.3.2014 Hrozí nám nedostatek vody?
26.3.2014 Nová lokalita orchidejí na Mostecku
24.3.2014 Jarní očista s obilovinami
21.3.2014 Psí množírny – noční můra milovníků psů
19.3.2014 Lom a Most už překročily 37x povolený denní limit prachu
18.3.2014 EKO a BIO
11.3.2014 Slunce za okny, prach v ovzduší
7.3.2014 Kácení dřevin má také svá pravidla
4.3.2014 Hurá do zahrady!

22.1.2014 Zelená ekologickému bydlení
17.1.2014 Ovzduší na Zelené lince
7.1.2014 Rok 2014 aneb Co bude mezinárodními tématy roku?
6.1.2014 Ovoce na našem stole

leaf