Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat. 

Archiv článků

Dění v průmyslu

UNIPETROL RPA - 19.11.2019, 14:25
V době 14:25 až 14:44 proběhlo spalování neodsířeného syntézního plynu na polním hořáku POX, najíždění Re výrobně POX.

UNIPETROL RPA - 19.11.2019, 8:10
Ukončeno spalování odsířeného syntézního plynu na polním hořáku výrobny POX.

UNIPETROL RPA - 19.11.2019, 7:55
Ukončeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I v souvislosti s plánovaným sjížděním Reaktorů A + C + D na výrobně PE 1.

UNIPETROL RPA - 18.11.2019, 22:15
Zahájeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I v souvislosti s plánovaným sjížděním Reaktorů A + C + D na výrobně PE 1.

UNIPETROL RPA - 18.11.2019, 00:13
Spalování vodíkového plynu s obsahem sulfanu.

UNIPETROL RPA - 12.11.2019, 12:00
Spalování části vodíkového plynu bez obsahu sulfanu. Z důvodu sníženého výkonu kompresoru bez možnosti najetí záložního.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Mostecku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).Prosincová výročí

25. listopadu 2015

prosinecA je tu prosinec – poslední měsíc v roce. Děti se těší na Mikuláše a na Vánoce. Kromě tradičních oslav spojených s Vánocemi je v prosinci několik dní, které ani v zimě nezapomínají na přírodu a naše životní prostředí.
Seznamte se s prosincovými významnými dny.

3. prosinec - Den bez pesticidů

prosinecMezinárodní den bez pesticidů je každoročně vyhlašován organizací Pesticide Action Network. V tento den si svět připomíná havárii, ke které došlo v noci 3. prosince 1984, v továrně na pesticidy v indickém městě Bhopálu. Do ovzduší tehdy uniklo přibližně 40 tun methylisokyanátu a dalších jedovatých plynů. Téměř okamžitě bylo usmrceno osm tisíc místních obyvatel.

Dne 10. září 1998 byla v Rotterdamu přijata Rotterdamská úmluva o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné látky a pesticidy v mezinárodním obchodu. ČR úmluvu podepsala v New Yorku dne 22. června 1999. Cílem úmluvy je podporovat sdílenou odpovědnost a společné úsilí smluvních stran v mezinárodním obchodu s určitými nebezpečnými chemickými látkami a pesticidy, za účelem ochrany lidského zdraví a životního prostředí před možným poškozením a přispívat k jejich používání, které je šetrné k životnímu prostředí, usnadněním výměny informací o jejich vlastnostech, zabezpečením vnitrostátního rozhodovacího procesu o jejich dovozu a vývozu a rozšiřováním těchto rozhodnutí mezi smluvní strany.

5. prosinec - Mezinárodní den půdy

prosinecMezinárodní den půdy byl ustanoven Mezinárodní unií pedologických společností. Důvodem bylo opomíjení půdy jako jedné z hlavních složek životního prostředí. Mezinárodní den půdy nemá dlouhou historii. Poprvé byl vyhlášen v roce 2002. A proč právě 5. prosince? Je to den narozenin thajského krále Rámy IX., který se velmi angažuje v ochraně životního prostředí a podpořil konání světového pedologického kongresu v Bangkoku v roce 2002. V roce 2013 vzala pod svá křídla Mezinárodní den půdy Organizace pro výživu a zemědělství (Food and Agriculture Organization, FAO).

Půda je považována za neobnovitelný přírodní zdroj, 1 cm půdy se vytváří 200 až 1 000 let. Zatímco nároky kladené na půdu z pohledu stále se rozrůstající světové populace a vyšší (s)potřeby potravin rostou, půdy degradují a na jejich ochranu se dostatečně nedohlíží. Rok 2015 byl navíc vyhlášen OSN Mezinárodním rokem půdy.

10. prosinec – Slavnostní předávání Nobelových cen

prosinecOd roku 1901 jsou Nobelovy ceny předávány 10. prosince, v den výročí smrti Alfreda Nobela, ve Stockholmu. Nobelova cena za mír je předávána ve stejný den na ceremoniálu v Oslu. Od roku 1968 je udělována Cena Švédské národní banky za rozvoj ekonomické vědy na památku Alfreda Nobela, známá jako cena za ekonomii.

Za rok 2015 byli nominováni a vybráni v jednotlivých oborech:

Fyzika: Takaaki Kajita, Arthur B. McDonald za experimentální prokázání oscilací neutrin. Tím dokázali, že jsou neutrina hmotná.
Chemie: Tomas Lindahl, Paul Modrich, Aziz Sancar za výzkum mechanismů oprav DNA.
Fyziologie a lékařství: William C. Campbell, Satoshi Ōmura za objevy týkající se nových metod léčby infekcí parazitickými hlísty, Youyou Tu za objevy nových metod léčby malárie.
Literatura: Světlana Alexijevičová, běloruská spisovatelka, novinářka a disidentka, píšící o utrpení a odvaze. Za jedno z jejích klíčových děl je považována publikace Doba z druhé ruky, která popisuje dopad, jaký měl rozpad Sovětského svazu na psychiku a myšlení jeho obyvatel.
Mír: Kvartet pro národní dialog za příspěvek k budování pluralitní demokracie v Tunisku po „jasmínové revoluci“ v roce 2011. Kvartet je složen ze čtyř tuniských občanských organizací. Díky jejich aktivitě se země nepropadla do chaosu jako jiné arabské státy po tzv. arabském jaru.
Cenu Švédské národní banky za rozvoj ekonomické vědy na památku Alfreda Nobela získal za rok 2015 Angus Deaton za analýzy spotřeby, chudoby a blahobytu.

11. prosinec - Mezinárodní den hor

prosinecNa počátku byl Mezinárodní rok hor, konaný v období 11. prosince 2001 až 11. prosince 2002, který vyhlásilo OSN z iniciativy FAO. Následovalo vyhlášení Mezinárodního dne hor, jenž se 11. prosince od roku 2003 slaví po celém světě.

Hory pokrývají zhruba 27 % zemského povrchu. Jsou domovem a zdrojem obživy pro 720 milionů lidí, kteří zde žijí, ale zároveň poskytují své vodní zásoby více než polovině lidstva, stejně tak jako jsou zdrojem potravin rostlinného i živočišného původu. V neposlední řadě hory ukrývají ve svých útrobách ohromné nerostné bohatství. Pozoruhodné krajiny, ohromná škála ekosystémů, velká rozmanitost živočišných i rostlinných druhů, různorodost etnických skupin – to vše jsou hory; krásné i drsné.

Přes všechno to nesmírné bohatství jsou právě hory velice citlivé a zranitelné vůči mnoha přírodním a antropogenním hrozbám. Jsou ohroženy nebezpečím seismických aktivit, požáry, změnou klimatu, změny půdního pokryvu a intenzifikací zemědělství, rozšiřováním infrastruktury i ozbrojenými konflikty.

Cílem Mezinárodního dne hor je upozornit na důležitou roli hor i na rizika, jimiž jsou ohroženy.

prosinecSymbol Mezinárodního dne hor se skládá ze tří rovnostranných trojúhelníků, znázorňujících hory. Modrý vrcholek první hory symbolizuje led a sníh na vrcholu, oranžový kruh druhé hory znázorňuje nerostné bohatství hor a zelená část poslední hory, to jsou plodiny rostoucí právě na horách.

Kateřina Chabrová, DiS.
Ekologické centrum Most pro Krušnohoří
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most

Foto: pixabay.com, http://www.converter.cz/

Články a tiskové zprávy z roku 2015

15.12.2015 Udržitelná mobilita
14.12.2015 Publikace „Parky města Mostu dříve a nyní“ je na světě
10.12.2015 Topíte ve správném kotli?
9.12.2015 Vápnění a plány na revitalizaci Krušných hor
8.12.2015 Soutěž „Pojmenujte naše parky“ skončila
7.12.2015 Klimatický summit 2015 v Paříži
4.12.2015 Jak jsme předávali…
2.12.2015 Barborka a Prokůpek ve školce
1.12.2015 Člověk jako konzument krajiny

27.11.2015 Prosincová výročí
23.11.2015 V Mostě se jednalo o kvalitě ovzduší
16.11.2015 Teplý domov a zdravé plíce
12.11.2015 Smogové situace jsou tady
11.11.2015 Cesta studentů skončila

27.10.2015 Listopadová výročí
21.10.2015 Roboti, důlní měřiči, geologové a studenti
20.10.2015 V ekologickém centru se dýchalo z plných plic
16.10.2015 Hodiny moderní chemie o životním prostředí
15.10.2015 Kdo zvítězil v soutěži „Když se řekne ovzduší“?
14.10.2015 Energie v uhlí aneb Studenti v Elektrárně Počerady
12.10.2015 Studenti dole v dole i v muzeu
6.10.2015 Soutěž „Když se řekne ovzduší“ skončila
1.10.2015 Říjnová výročí

30.9.2015 Výzkumný ústav navštívili studenti gymnázia
25.9.2015 Proč se nesmí splašková voda vypouštět do přírody?
21.9.2015 Studenti na cestě za poznáním uhlí
16.9.2015 ECM se prezentovalo na krajské konferenci EVVO 2015
14.9.2015 Vodní dílo Jirkov slavilo padesátiny
7.9.2015 Léto a ozonový smog
3.9.2015 Suburbia a jejich vliv na krajinu
1.9.2015 Zářijová výročí

20.8.2015 Mimořádná událost v UNIPETROLU a monitoring kvality ovzduší
19.8.2015 Ekologické centrum Most pro Krušnohoří v době mimořádné situace
18.8.2015 Občané versus hluk z Autodromu
17.8.2015 Mimořádná událost v areálu Chemparku Záluží a imisní situace - 2. část
14.8.2015 Mimořádná událost v areálu Chemparku Záluží a imisní situace - 1. část
14.8.2015 Novela zákona o odpadech je na světě

27.7.2015 Blíží se Mezinárodní noc pro netopýry
24.7.2015 Publikace o parcích města Mostu
23.7.2015 Podkrušnohorský přivaděč
20.7.2015 Soutěžte s námi…
13.7.2015 Zapojte se do soutěže ekocentra – šanci zvítězit má každý!
10.7.2015 Zelená linka je tu pro Vás již 15 let
7.7.2015 Brána ekologie je otevřená po celý rok 2015

29.6.2015 Ozvěny Ekofilmu v Mostě
25.6.2015 Poškozené smrky se kácet zatím nebudou
24.6.2015 Červencová výročí
24.6.2015 Chytré hlavy v ekocentru
21.6.2015 Komise pro životní prostředí Euroregionu Krušnohoří v ekocentru
15.6.2015 Kam s ním?: Kovy
11.6.2015 V oceánech se tvoří nový kontinent - z našich odpad(k)ů
5.6.2015 Vyhodnocení soutěže "Chytré hlavy"
1.6.2015 Ekologické miminko

29.5.2015 Červnová výročí
18.5.2015 Občané versus hluk z Autodromu
6.5.2015 Igelitkám už odzvonilo
4.5.2015 15 let činnosti ECM - anketa

29.4.2015 Květnová výročí
24.4.2015 Nabídka bezplatných seminářů
22.4.2015 „Když se řekne OVZDUŠÍ“ - nová soutěž je tady!
20.4.2015 Černé skládky elektrospotřebičů - nejen vada na kráse přírody
16.4.2015 Neplýtvejme vodou
15.4.2015 Chytré hlavy mohou ještě měsíc soutěžit
3.4.2015 15 let ECM

27.3.2015 Dubnová výročí
26.3.2015 Den ekologického centra
25.3.2015 Velikonoce v novém stylu
18.3.2015 Krušnohorské lesy v současnosti
16.3.2015 Březnová výročí
11.3.2015 Zatočte s jarní únavou
2.3.2015 Chytré hlavy jsou tu již pošesté

27.2.2015 Ovzduší a pedagogové
23.2.2015 Ekologické centrum na setkání koordinátorů EVVO Ústeckého kraje
12.2.2015 Zelené aplikace pro chytré mobily
4.2.2015 Vezměte děti do přírody

22.1.2015 Odkaz Josefa Vavrouška
12.1.2015 Až doslouží, do koše je neházejte
2.1.2015 PF 2015

leaf