Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat. 

Archiv článků

Dění v průmyslu

UNIPETROL RPA, s.r.o. - 3.12.2020, 15:15
Flérování z důvodu najíždění reaktoru R-6 do provozu. Doba trvání: 90 minut, od 15:13 do 16:45 hodin.

UNIPETROL RPA, s.r.o. - 2.12.2020, 07:00
Dnes budou v areálu Unipetrol RPA a jeho okolí probíhat následující zkoušky: Zkouška systému ozvučení areálu v době od 9:30 do 11:00 hod. a zkouška systému výstrahy a vyrozumění PCH v době od 20:00 do 20:30 hod.

UNIPETROL RPA, s.r.o. - 1.12.2020, 00:31
Překračování emisních limitů sulfanu v souvislosti s najížděním Clausových jednotek 3 a 4 bez systému koncového spalování NTI. Jednotka NTI byla odstavena z důvodu netěsného spoje na vstupu potrubí sulfanového plynu do incinerátoru 4320 - B02.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Mostecku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).Ptactvo na mosteckých výsypkách

12. srpna 2019

ptáci, výsypkyPro mnoho lidí je Mostecko synonymem krajiny velmi ovlivněné průmyslem, ale i těžba samotná může mít pozitivní stránku. Hnědouhelné pánve, šachty a výsypky – to jsou místa, kde by nejspíš většina z nás, zvířata nehledala a už vůbec ne, ta vzácná a chráněná. Na výsypkách vzniká zcela nová krajina, často jde o území s extrémními biotopy. Na místech, kam se běžně nesmí, se daří například vzácným a ohroženým druhům ptactva.

Obraz výsypek, coby ekologicky hodnotného území, není mezi veřejností příliš rozšířen. Velká část obyvatel si pod pojmem výsypka představí nejčastěji tzv. měsíční krajinu bez sebemenší ekologické či estetické hodnoty. Málokdo však ví, že například mostecké výsypky nabízejí nepřeberné množství druhů fauny i flóry.

Z ptačí říše jsou pro mostecké výsypky typičtí obyvatelé: linduška horní, strnad zahradní, slavík modráček středoevropský, břehule říční, vlha pestrá a další.

Linduška úhorní
ptáci, výsypkyLinduška úhorní je drobný pták dorůstající délky cca 18 cm. Má dlouhé nohy a štíhlé tělo. Opeření je nevýrazně skvrnité, světle hnědé s šedým nádechem. Nohy má světlé, skoro až růžové a velice ráda stojí na jedné noze. Patří mezi vážně ohrožené ptáky. Pravidelněji se vyskytuje převážně v Podkrušnohorské pánvi na výsypkách po povrchové hnědouhelné těžbě brzy po nasypání. Proč se jí líbí zrovna na výsypkách? Linduška úhorní se pohybuje po zemi, velmi rychle běhá a v prohlubních na zemi si staví svá hnízda. Z důvodu ochrany před predátory mají i její vajíčka barvu půdy.

Strnad zahradní
ptáci, výsypkyStrnad zahradní je v České republice vzácně hnízdící druh. Je velice drobný, cca 16 cm (o něco větší než vrabec). Hlavu a horní stranu těla má zelenavě-šedou barvu. Spodinu těla má skořicově hnědou s drobnými podélnými skvrnami. Hlavním poznávacím znakem je žlutý kroužek kolem oka a načervenalý zobák.
V Červeném seznamu ČR (Seznam ohrožených živočichů a rostlin, vydávaný každé dva roky Mezinárodním svazem ochrany přírody) je zařazen v kategorii CR – kriticky ohrožený druh. Mezi typický biotop strnada zahradního patří podkrušnohorské výsypky, tvořené navršením nadložního materiálu z povrchové těžbě hnědého uhlí. Nejvíce mu vyhovují výsypky jen v určitém stádiu, tam, kde má volnější plochy s řídkým porostem. Lze tedy říci, že následné rekultivační práce strnadovi zabraňují v hnízdění a tím se ohrožuje i populace tohoto ptáka.

Slavík modráček středoevropský
ptáci, výsypkySlavík modráček středoevropský je tmavě hnědý ptáček s bělavým bříškem. Typickým znakem je světlý proužek nad okem. Samečkové mají jasně modrou náprsenku s bílou skvrnkou uprostřed, ta je zespodu ohraničena černým, bílým a rezavým pruhem.
V České republice jde o řídce se vyskytující druh. Obývá především mokřiny zarostlé rákosem, případně orobincem a jinou mokřadní vegetací. Obsazuje hlavně okraje rybníků. Modráček má na výsypkách mnoho možností se usadit a zahnízdit. Ohrožením by mohlo být odbahňování rybníků a jiných vodních ploch, které je spojeno s likvidací rákosových ploch.

Břehule říční
ptáci, výsypkyBřehule říční je jediným druhem břehulí, hnízdícím v České republice. Jedná se o zákonem chráněný ohrožený druh. Je to maličký ptáček o velikosti 12 cm, horní stranu má hnědou a spodní bílou. Charakteristickým znakem je příčný hnědý proužek na hrdle a vidlicovitě vykrojený ocas. V roce 2013 se stala Ptákem roku.
Obývá především místa s vysokými hlinitými břehy nebo podobné stěny např. v pískovnách či výsypkách. V těchto stěnách si vyhrabává hnízda. Přirozenými hnízdišti břehulí jsou strmé říční břehy obnovované povodněmi. Těch je v současnosti nedostatek zejména kvůli regulaci řek a teplejšímu podnebí, kdy vody ubývá. Budoucnost břehulí je tedy plně v rukou člověka, který svou činností vytváří či naopak ničí jejich prostor pro hnízdění.

Vlha pestrá
ptáci, výsypkyVlha pestrá je středně velký, pestře zbarvený pták. Dosahuje velikosti až 29 cm, při roztáhnuté křídel až 40 cm. Je to štíhlý pták s dlouhým zahnutým zobákem. Má dlouhý ocas se dvěma prodlouženými středními pery. Zbarvení vlhy je už podle jejího názvu výrazné – bříško má namodralé, hrdlo žluté, bílo-žluté ramenní skvrny a červeno-hnědé temeno, hřbet i svrchní stranu křídel.
I přes zvyšující se stav těchto ptáků, patří vlha pestrá mezi silně ohrožené druhy. Vlha je stěhovavým ptákem, které hnízdí v teplých krajích především střední a jižní Evropy, jihozápadní Asie a Africe. Má ráda oblasti jezer a břehy řek. Vyhledává krajinu porostlou křovím a řídkými stromy, proto jsou pro ni výsypky ideálním prostředím.

ptáci, výsypkyVelmi významnou lokalitou, co týče hnízdišť ptactva, se stalo jezero Most. Jezero Most patří mezi jedno z nejvýznamnějších zimovišť ptáků v ČR. V lednu 2019 zde ornitologové napočítali 6 042 ptáků - 22 druhů. Nejpočetnějšími zástupci jsou rackové - chechtaví, bouřní, bělohlaví, stříbřití a středomořští a také lysky černé. Nachází se zde vysoké počty poláků velkých a poláků chocholaček. Ze vzácnějších druhů zde najdeme hoholy severní, zrzohlávky rudozobé, morčáky velké, morčáky bílé, potáplice severní, potápky rudokrké, strnady rákosní, potápku černokrkou, lindušku luční a turpana hnědého. Ornitologové zde zaznamenali i labutě, kachny, kopřivky, kormorány, roháče a volavky.

Přestože jsou výsypky nepochybně velkým zásahem do krajiny, mohou přispět a přispívají ke vzniku stanovišť vzácných a ohrožených druhů. Výsypky mají mnoho pozitivních vlastností, které nemá běžná krajina – klid od člověka a od všeho, co působí na přírodu rušivě. Rozsáhlé výsypky, umožňují uchycení druhů z řad fauny i flory pocházejících ze stovky a tisíce kilometrů vzdálených lokalit a vytvoření dostatečně početných populací, které by v letitých společenstvech okolní krajiny podlehly konkurenci přítomných druhů. Velké plochy výsypek jsou málo navštěvovány lidmi, a proto se sem stahují druhy, kterým časté rušení vadí. Nejen z oblasti ptactva, ale na výsypkách se daří i početnému stádu krav a významným zástupcem je např. muflon evropský, který se stal součástí území po těžbě hnědého uhlí.

Bc. Jana Nachlingerová
Ekologické centrum Most pro Krušnohoří
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most

Foto: archiv autorky, www.pixabay.com, www.wikipedia.org

Zdroje:
https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/vzacni-ptaci-z-nehostinnych-vysypek
https://litomericky.denik.cz/z-regionu/ptaci-nachazeji-svuj-domov-na-vysypkach-dolu-na-severu-cech-20140731-x3wq.html
http://botanika.prf.jcu.cz/suspa/vyuka/materialy/Tichanek.pdf
https://www.rozhlas.cz/hlas/pevci-ch/_zprava/linduska-uhorni--102621
https://www.birdlife.cz/vlha-pestra-poprve-hojneji-zahnizdila-v-jiznich-cechach/
http://www.myslivost.cz/Casopis-Myslivost/Myslivost/2006/Cerven---2006/VLHA-PESTRA-MEROPS-APIASTER
https://www.priroda.cz/lexikon.php?detail=1202Články a tiskové zprávy z roku 2019

19.12.2019 Jak na nás působí reklamy?
9.12.2019 Umělé zasněžování – ano či ne?
4.12.2019 Jak ekologicky zabalit dárek k Vánocům? Co třeba technikou furoshiki?
2.12.2019 Teplické školy se vzdělávaly o odpadech

29.11.2019 Zodpovědnost za přírodu? Jaké jsou hlavní myšlenky environmentalismu?
25.11.2019 Nápojové plechovky – velký hit z vykáceného pralesa
20.11.2019 Záchrana stromů? Recyklací papíru nebo spíše omezením naší spotřeby?
6.11.2019 Na rybách s ekocentrem II.
4.11.2019 Malí Ekohrdinové mezi námi
1.11.2019 Žáci v Mostě besedovali o ochraně životního prostředí

23.10.2019 Jak dopadl podzimní cyklus Uhelné maturity?
16.10.2019 Ekosemináře ve Štětí
9.10.2019 Uložení zahrady k zimnímu spánku
2.10.2019 Osvětová kampaň do čekáren pediatrů i do mateřských školek

30.9.2019 Podzimní semináře v ekocentru
27.9.2019 Textilní průmysl je druhým největším znečišťovatelem planety
20.9.2019 Uhelná maturita opět zde II.
18.9.2019 Rekultivace krajiny po těžbě uhlí na Mostecku
11.9.2019 Skauting - ekologie v praxi

27.8.2019 Velkovýroba zeleniny a ovoce
20.8.2019 Čistírny odpadních vod aneb co vše se dá spláchnout
12.8.2019 Ptactvo na mosteckých výsypkách
6.8.2019 Pěstitelské práce zpět do škol

23.7.2019 Přichází konec doby klecové?
15.7.2019 Tipy na ekodovolenou
3.7.2019 Ženy, které mění svět

26.6.2019 Zelený Oskar - unikátní biotechnologie HYDAL je vyroben z použitého fritovacího oleje
12.6.2019 Zelené nebezpečí – sinice
4.6.2019 Za uhlím a permoníky II.

20.5.2019 Přírodní zahrady
15.5.2019 Za uhlím a permoníky I.
13.5.2019 Národní přírodní rezervace na Mostecku
9.5.2019 OSN přijalo šestý Světový přehled životního prostředí
6.5.2019 Jarní finále Uhelné maturity

26.4.2019 Naši malí sousedé – Znáte ptáky ve svém městě?
23.4.2019 Lektorky ekocentra učily v Oseku
16.4.2019 Na rybách s ekocentrem
15.4.2019 Zdobení velikonočních vajíček jinak
11.4.2019 Trávník nebo kvetoucí louka?
8.4.2019 Uhelná maturita opět zde
4.4.2019 Hravě s odpady

20.3.2019 Léčivé rostliny u prahu našeho domu II.
14.3.2019 Jarní úklid bez chemie
1.3.2019 Léčivé rostliny u prahu našeho domu I.

19.2.2019 Výroba domácí kosmetiky
7.2.2019 Mufloni na mosteckých výsypkách

31.1.2019 Klimatická změna a proč je přehlížena
11.1.2019 Zahřívající a ochlazující potraviny
2.1.2019 Oceány bez plastů?

leaf