Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat. 

Archiv článků

Dění v průmyslu

UNIPETROL RPA - 9.12.2019, 12:00
Dnes mezi 18:00 až 19:00 proběhne v areálu Unipetrolu RPA Litvínov a jeho okolí mimořádná zkouška systému výstrahy a vyrozumění PCH po úpravě softwaru řídících PC.

UNIPETROL RPA - 8.12.2019, 22:30
Zahájeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, proplach C3- cisteren na úseku VZP EJ.

UNIPETROL RPA - 7.12.2019, 17:19
V souvislosti s najížděním jednotky kontinuálního reformování benzinů bude dnes docházet ke spalování produkce vodíkového plynu na fleře NRL. Doba trvání: cca 48 hod.

UNIPETROL RPA - 7.12.2019, 12:30
Zahájeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, najíždění reaktoru C a B na výrobně PE1.

UNIPETROL RPA - 6.12.2019, 06:30
Zahájeno spalování odsířeného syntézního plynu na polním hořáku výrobny POX, oprava R 101 na výrobně NH3.

UNIPETROL RPA - 4.12.2019, 12:24
Od 12:00 hod spalování uhlovodíkových plynů bez obsahu sulfanu. Odstavení výrobní jednotky CCR z důvodu opravy zařízení.

UNIPETROL RPA - 2.12.2019, 08:59
29.11.19 v 10:40 zahájeno spalování veškeré produkce čistého vodíku.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Mostecku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).Publikace „Parky města Mostu dříve a nyní“ je na světě

14. prosince 2015

parkyVíce jak rok pracovali zaměstnanci Ekologického centra Most pro Krušnohoří (ECM) na publikaci nazvané Parky města Mostu dříve a nyní, jejímž cílem je přiblížit veřejnosti městskou zeleň ve starém i novém městě Most, připomenout, kolik a jakých parků bylo ve starém městě Most, jakou měly koncepci, jaká zde byla vysazována zeleň. Zeleň starého města Mostu byla porovnávána s velkolepou koncepcí městské zeleně v novém městě Most. Publikace vznikla za finanční podpory statuárního města Mostu a Hospodářské a sociální rady Mostecka a bude všem občanům k dispozici na konci roku 2015 na webových stránkách ECM www.ecmost.cz.

parkyPublikace Parky města Mostu dříve a nyní je určena veřejnosti a jejím cílem je připomenout občanům, nejen města Mostu, význam městské zeleně pro život každého z nás, ale také koncepci městské zeleně související s výstavbou nového moderního města Mostu ve srovnání s městkou zelení původního města poté, co „staré“ město Most ustoupilo těžbě hnědého uhlí.

Kolektiv autorů publikace „Parky města Mostu dříve a nyní“ se snažil vyhledat a prostudovat více jak rok materiály o městské zeleni a především parcích v historickém městě Most. Nalézt některé informace nebylo vždy snadné. Hledalo se například ve Státním oblastním archivu Most, v historických mapách a na mapových portálech, v knihách soukromých i z knihoven, fotodokumentacích a na internetu. Zaměstnanci ECM poctivě mapovali a fotografovali parkové plochy v novém Mostě a všímali si zajímavostí na těchto lokalitách.

parkyPro přehlednost byl do úvodních kapitol publikace zařazen stručný přehled historie zahradní architektury, aby si každý mohl uvědomit, její vývoj. Hlavním tématem publikace jsou však konkrétní vybrané parky ve starém i v novém městě Most a jejich popis, včetně výčtu druhů dřevin a některých vzácných druhů bylin. Publikace je doplněna fotografiemi, mapami, ale i přehledem nejčastěji používaných dřevin v parcích včetně jejich obecné charakteristiky.

Publikace je sice hotova, ale my doufáme, že téma parků historického i současného města Mostu občany města Mostu (a nejen Mostu) natolik zaujme, že nám pomohou publikaci doplnit s tím, že budou samozřejmě uvedeni jako autoři textů či laskaví poskytovatelé fotografií, pohlednic či obrázků.

Pročtěte si publikaci, zavzpomínejte a přijďte k nám do ECM vyprávět své vzpomínky na starý i nový Most, jeho parky a parčíky, stromořadí… Rádi Vás vyslechneme, poznamenáme si a Vaše vzpomínky doplníme v případě Vašeho souhlasu do publikace.

Své podněty můžete případně zasílat písemně na níže uvedenou adresu či elektronicky na e-mailovou adresu ecmost@vuhu.cz. Volat můžete i na bezplatnou Zelenou linku - 800 195 342.

Reakce v médiiích (aktualizováno 11.1.2016):
http://mostecky.denik.cz

Kateřina Chabrová, DiS.
Ekologické centrum Most pro Krušnohoří
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most

parky
Foto: archiv ECM

Články a tiskové zprávy z roku 2015

15.12.2015 Udržitelná mobilita
14.12.2015 Publikace „Parky města Mostu dříve a nyní“ je na světě
10.12.2015 Topíte ve správném kotli?
9.12.2015 Vápnění a plány na revitalizaci Krušných hor
8.12.2015 Soutěž „Pojmenujte naše parky“ skončila
7.12.2015 Klimatický summit 2015 v Paříži
4.12.2015 Jak jsme předávali…
2.12.2015 Barborka a Prokůpek ve školce
1.12.2015 Člověk jako konzument krajiny

27.11.2015 Prosincová výročí
23.11.2015 V Mostě se jednalo o kvalitě ovzduší
16.11.2015 Teplý domov a zdravé plíce
12.11.2015 Smogové situace jsou tady
11.11.2015 Cesta studentů skončila

27.10.2015 Listopadová výročí
21.10.2015 Roboti, důlní měřiči, geologové a studenti
20.10.2015 V ekologickém centru se dýchalo z plných plic
16.10.2015 Hodiny moderní chemie o životním prostředí
15.10.2015 Kdo zvítězil v soutěži „Když se řekne ovzduší“?
14.10.2015 Energie v uhlí aneb Studenti v Elektrárně Počerady
12.10.2015 Studenti dole v dole i v muzeu
6.10.2015 Soutěž „Když se řekne ovzduší“ skončila
1.10.2015 Říjnová výročí

30.9.2015 Výzkumný ústav navštívili studenti gymnázia
25.9.2015 Proč se nesmí splašková voda vypouštět do přírody?
21.9.2015 Studenti na cestě za poznáním uhlí
16.9.2015 ECM se prezentovalo na krajské konferenci EVVO 2015
14.9.2015 Vodní dílo Jirkov slavilo padesátiny
7.9.2015 Léto a ozonový smog
3.9.2015 Suburbia a jejich vliv na krajinu
1.9.2015 Zářijová výročí

20.8.2015 Mimořádná událost v UNIPETROLU a monitoring kvality ovzduší
19.8.2015 Ekologické centrum Most pro Krušnohoří v době mimořádné situace
18.8.2015 Občané versus hluk z Autodromu
17.8.2015 Mimořádná událost v areálu Chemparku Záluží a imisní situace - 2. část
14.8.2015 Mimořádná událost v areálu Chemparku Záluží a imisní situace - 1. část
14.8.2015 Novela zákona o odpadech je na světě

27.7.2015 Blíží se Mezinárodní noc pro netopýry
24.7.2015 Publikace o parcích města Mostu
23.7.2015 Podkrušnohorský přivaděč
20.7.2015 Soutěžte s námi…
13.7.2015 Zapojte se do soutěže ekocentra – šanci zvítězit má každý!
10.7.2015 Zelená linka je tu pro Vás již 15 let
7.7.2015 Brána ekologie je otevřená po celý rok 2015

29.6.2015 Ozvěny Ekofilmu v Mostě
25.6.2015 Poškozené smrky se kácet zatím nebudou
24.6.2015 Červencová výročí
24.6.2015 Chytré hlavy v ekocentru
21.6.2015 Komise pro životní prostředí Euroregionu Krušnohoří v ekocentru
15.6.2015 Kam s ním?: Kovy
11.6.2015 V oceánech se tvoří nový kontinent - z našich odpad(k)ů
5.6.2015 Vyhodnocení soutěže "Chytré hlavy"
1.6.2015 Ekologické miminko

29.5.2015 Červnová výročí
18.5.2015 Občané versus hluk z Autodromu
6.5.2015 Igelitkám už odzvonilo
4.5.2015 15 let činnosti ECM - anketa

29.4.2015 Květnová výročí
24.4.2015 Nabídka bezplatných seminářů
22.4.2015 „Když se řekne OVZDUŠÍ“ - nová soutěž je tady!
20.4.2015 Černé skládky elektrospotřebičů - nejen vada na kráse přírody
16.4.2015 Neplýtvejme vodou
15.4.2015 Chytré hlavy mohou ještě měsíc soutěžit
3.4.2015 15 let ECM

27.3.2015 Dubnová výročí
26.3.2015 Den ekologického centra
25.3.2015 Velikonoce v novém stylu
18.3.2015 Krušnohorské lesy v současnosti
16.3.2015 Březnová výročí
11.3.2015 Zatočte s jarní únavou
2.3.2015 Chytré hlavy jsou tu již pošesté

27.2.2015 Ovzduší a pedagogové
23.2.2015 Ekologické centrum na setkání koordinátorů EVVO Ústeckého kraje
12.2.2015 Zelené aplikace pro chytré mobily
4.2.2015 Vezměte děti do přírody

22.1.2015 Odkaz Josefa Vavrouška
12.1.2015 Až doslouží, do koše je neházejte
2.1.2015 PF 2015

leaf