Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat. 

Archiv článků

Dění v průmyslu

UNIPETROL RPA, s.r.o. - 3.12.2020, 15:15
Flérování z důvodu najíždění reaktoru R-6 do provozu. Doba trvání: 90 minut, od 15:13 do 16:45 hodin.

UNIPETROL RPA, s.r.o. - 2.12.2020, 07:00
Dnes budou v areálu Unipetrol RPA a jeho okolí probíhat následující zkoušky: Zkouška systému ozvučení areálu v době od 9:30 do 11:00 hod. a zkouška systému výstrahy a vyrozumění PCH v době od 20:00 do 20:30 hod.

UNIPETROL RPA, s.r.o. - 1.12.2020, 00:31
Překračování emisních limitů sulfanu v souvislosti s najížděním Clausových jednotek 3 a 4 bez systému koncového spalování NTI. Jednotka NTI byla odstavena z důvodu netěsného spoje na vstupu potrubí sulfanového plynu do incinerátoru 4320 - B02.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Mostecku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).Jak se stěhují raci...

14. srpna 2020

rak, transfer, KameničkaEkologické centrum Most pro Krušnohoří bylo dne 11. srpna 2020 přítomno transferu raků z VD Kamenička do VD Janov.

Na přehradě Kamenička, která slouží pro zásobování obyvatel na Chomutovsku vodou již 116 let, probíhají v současné době průzkumné inženýrsko-geologické práce k přípravě a zajištění generální opravy na objektech, konkrétně na návodním a vzdušném líci, těsnění podloží, drenážním systému a pro zjištění mocnosti sedimentů v nádrži. Samotná oprava hráze bude zahájena během následujících let na základě posouzení aktuálního stavu. Mezi jedny z akcí, které již nyní probíhají, patří i ochrana ohrožených druhů živočichů.

rak, transfer, Kamenička Jedním z realizovaných opatření je ochrana obojživelníků, především ropuchy obecné (Bufo bufo). V jarním období 2020 byla instalována podél celé nádrže fólie, která zabránila obojživelníkům vniknout do nádržního prostoru a využít jej k rozmnožování. Průběžně byl ekologickou firmou Naturaservis s.r.o. prováděn sběr a transfer žab do připravených tůní, které sloužily na jaře k rozmnožování a metamorfóze.

Jak hladina vody v nádrži postupně klesá, je zároveň prováděn transfer dalších silně i kriticky ohrožených živočichů. Konkrétně se jedná např. o mníka jednovousého (Lota lota), střevli potoční (Phoxinus phoxinus), slepýše křehkého (Anguis fragilis) a raka říčního (Astacus astacus).

rak, transfer, KameničkaEkocentrum se zúčastnilo transferu posledního zmíněného – raka říčního.

Rak říční patří mezi naše největší bezobratlé. V dospělosti dosahuje délky těla až 25 centimetrů a hmotnosti 250 g. Je známý jako indikátor čistoty vodních toků. Charakteristické jsou pro raka říčního jeho klepeta, sloužící především k lovu a přidržování potravy. Další funkcí klepet je obrana před vetřelci stejně jako útok a hrabání. V případě ztráty některé části těla mají raci vysokou schopnost regenerace a dorůst jim může dokonce i oko.

rak, transfer, Kamenička Rak říční je v České republice původním druhem. Je zařazen mezi kriticky ohrožené živočichy. V posledních letech stavy raků prudce klesly hlavně z důvodu chemického znečištění vod a také tzv. račího moru (plísňové onemocnění), ale v nádrži VD Kamenička se rakům evidentně daří. Již nyní je převezena větší část račí populace. Svůj nový domov našli raci v říčce Kamenička nad vodní nádrží, v nádrži Nový rybník ve Výsluní, na vodní díle Křímov a v neposlední řadě na vodním díle Janov.

Držíme rakům palce, ať se jim v nových domovech líbí a ať se jejich populace rozrůstá.

M. Černá
Ekologické centrum Most pro Krušnohoří
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most

Ekocentrum děkuje pracovníkům Povodí Ohře, státní podnik – konkrétně Ing. Brejšové, za možnost účastnit se této akce.Články a tiskové zprávy z roku 2020

1.12.2020 Krušnohorské lesy – problematika kloubnatky a kůrovce

30.11.2020 Podpora environmentální výchovy na Lounsku
24.11.2020 Imunita, čím ji posílit a upevnit?
18.11.2020 Sukcese jako forma rekultivace
9.11.2020 Kompostování v panelovém domě? Proč ne!
2.11.2020 Vodík – palivo současnosti i budoucnosti

28.10.2020 ZEVO spalovny versus nová technologie zpracování odpadů
22.10.2020 Eko-programy v Oseku
19.10.2020 Stromy ve městě jsou důležitější, než si myslíme
12.10.2020 Zvířata a jejich práva
2.10.2020 Projektové dny pro základní školy v Mostě na téma "Jak si žije strom"

28.9.2020 Za uhlím a permoníky
16.9.2020 Šetrná dovolená – ekofarmy v Ústeckém kraji
10.9.2020 Obsah pesticidů v ovoci a zelenině

25.8.2020 Migrační objekty – smysluplné řešení nebo zbytečný luxus?
17.8.2020 Přírodní prostředky na ochranu rostlin
14.8.2020 Jak se stěhují raci...
10.8.2020 Kořenové čističky

30.7.2020 Cyklistika a životní prostředí
21.7.2020 Návrat tradičních luk
14.7.2020 Jak se (ne)daří ptákům v ČR?
10.7.2020 Čisté prádlo s čistým svědomím
8.7.2020 Zmrzlina – zdravé letní osvěžení?

30.6.2020 Ochrana přírody v Ústeckém kraji
24.6.2020 Včelarství nejen v Ústeckém kraji
11.6.2020 Vlk - plachý predátor
5.6.2020 Krajina Podkrušnohoří – od minulosti po současnost
1.6.2020 Jak se doma bránit horku bez klimatizace

22.5.2020 Ochranné roušky a rukavice jako nová ekologická zátěž
18.5.2020 Problematika plastů
11.5.2020 Proč chránit rorýse?
4.5.2020 Proč byste měli dětem dopřát pravidelný pobyt v přírodě?

27.4.2020 Od průmyslu až po zahradu – IBC kontejnery
22.4.2020 Hnízdění sokolů stěhovavých v Unipetrolu
16.4.2020 Rekultivace a ochrana přírody – obojživelníci

18.3.2020 Občanská věda a jak se zapojit?
13.3.2020 Jedlý balkón

26.2.2020 Zasytí nás maso vypěstované v laboratořích? Je to budoucnost vzdálená nebo blízká?
21.2.2020 Zpráva o životním prostředí v Ústeckém kraji
10.2.2020 Květinové farmy

22.1.2020 Cirkulární ekonomika
15.1.2020 Přírodní antidepresiva
8.1.2020 Polámané spotřebiče - vyhodit nebo opravit?

leaf