Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat. 

Archiv článků

Dění v průmyslu

Unipetrol RPA - 21.1.2019, 9:22
Spalování uhlovodíkových plynů s obsahem sulfanu. Výpadek kompresoru z důvodu poruchy zařízení M+R vlivem klimatických podmínek.

Unipetrol RPA - 18.1.2019, 00:20
Ukončeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, po plánovaném odstavení reaktoru C 4001 na výrobně PE2.

Unipetrol RPA - 17.1.2019, 14:40
Spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I v rámci odstavení Reaktoru C 4001 na výrobně PE2.

Unipetrol RPA - 17.1.2019, 10:51
Od 10:51 do 11:20 spalování neodsířeného syntézního plynu na polním hořáku B 201 v rámci najíždění Reaktoru 2 na výrobně POX.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Mostecku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).Novinky ze světa chemie

31. ledna 2011


Nová verze portálu o chemických látkách (eChemPortal)

Webseminář k nařízení CLP

8 nových látek bylo navrženo mezi látky podléhající procesu autorizace

Nová verze portálu o chemických látkách (eChemPortal)
6. prosince 2010 byla spuštěna nová verze eChemPortalu pod finanční a odbornou záštitou OECD a Evropské agentury pro chemické látky (ECHA). Na tomto portálu může veřejnost nalézt informace o zhruba 600 000 látek. Zcela přepracovaný eChemPortal nyní obsahuje nové užitečné funkce, které umožňují ještě lepší vyhledávání. Kromě jména nebo identifikačního čísla lze chemické látky vyhledávat také podle jejich chemických a fyzikálních vlastností, stupně toxicity či vlivu na životní prostředí. Vyhledávání stávajících a nových chemikálií, pesticidů a biocidů probíhá v 19 databází vytvořených v rámci vládních programů na národních i mezinárodních úrovních.
Nový portál umožňuje uživatelům vyhledat informace také podle Globálního harmonizovaného systému klasifikace a označování (GHS).
Odkaz na eChemPortal: www.echemportal.org (pouze v anglickém jazyce)

Webseminář k nařízení CLP
14. prosince 2010 probíhal na webových stránkách Evropské agentury pro chemické látky (ECHA) webseminář k nařízení CLP (Klasifikace, označování a balení látek a směsí - Classification, Labelling and Packaging of substances and mixtures). Seminář byl určen všem podnikům s povinností oznámení a jeho účelem bylo poskytnutí informační podpory pro úspěšné podání oznámení pomocí různých IT nástrojů. Seminář probíhal bez poplatku a byl otevřen pro prvních 1000 přihlášených.
ECHA poskytuje poradenství, praktické příručky a uživatelské manuály k nařízení CLP ve 22 jazycích. Tyto materiály jsou přístupné na stránkách ECHA v sekci CLP: www.echa.europa.eu

8 nových látek bylo navrženo mezi látky podléhající procesu autorizace
Výbor členských států přijal stanovisko Evropské agentury pro chemické látky (ECHA) k návrhu zařazení osmi látek vzbuzujících velké obavy, tzv. SVHC (Substance of very high concern) do přílohy č. XIV nařízení REACH (dále jen „Příloha“), tedy do přílohy, která obsahuje látky podléhající procesu autorizace (povolování).

Seznam látek navržených do Přílohy č. XIV nařízení REACHJiž dříve, v doporučení ECHA ze dne 1.6.2009, bylo navrženo k zařazení do Přílohy sedm jiných chemických látek. V Příloze se vzhledem k náročnému procesu autorizace zatím žádná z látek neobjevila.
Nakládání s v příloze uvedenými látkami, bude možné pouze v případě kdy výrobce a/nebo dovozce projde autorizačním procesem a prokáže, že s látkami bude nakládáno tak, aby možná rizika pro životní prostředí a lidské zdraví byla kontrolována a minimalizována.
SVHC jsou především látky karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, persistentní, s bioakumulačním potenciálem a látky pro které existuje vědecký důkaz o možných vážných účincích na lidské zdraví nebo životní prostředí. Přesná identifikace látek je specifikována v článku 57 nařízení REACH.
ECHA též navrhla osm dalších látek na kandidátský seznam, u kterých nyní proběhne diskuse pro nejširší veřejnost, na základě které bude rozhodnuto, zda látky splňují kritéria pro zařazení mezi SVHC látky. V současné době je na kandidátní listině 46 látek.

Seznam látek navržených na kandidátský seznam
Autorky článku: Mgr. Hana Holubová, ekoporadce Ekologického centra Most pro Krušnohoří
Mgr. Renáta Černá, ekoporadce Ekologického centra Kralupy nad Vltavou


Zdroje informací:

www.echa.europa.eu

Články a tiskové zprávy z roku 2011

29.12.2011 Vyhodnocení vánoční soutěže
29.12.2011 Územní rozhodnutí o výstavbě zařízení k EVO schváleno
22.12.2011 GEOBAL 4 vyhověl emisím pro jeho spalování
14.12.2011 Vánoce bez příchutě konzumu
12.12.2011 Veřejné projednání plánované výstavby spalovny odpadů v Komořanech
8.12.2011 Globální oteplování – fakta a fikce
30.11.2011 NEPROPÁSNĚTE NAŠI VÁNOČNÍ SOUTĚŽ O ZAJÍMAVÉ CENY!
29.11.2011 Ekologické centrum Most pro Krušnohoří je členem monitorovací skupiny spalovací zkoušky GEOBALU 4
24.11.2011 Veřejné projednávání je pro všechny
21.11.2011 Vánoce přicházejí aneb „Stromeček pod stromeček“
4.11.2011 Jak jsme lámali rekordy…
2.11.2011 Jak jsme prezentovali AKTA U v kraji karlovarském
25.10.2011 Tonery, tonery, tonery…
24.10.2011 Ohlédnutí za seminářem „Prach v ovzduší veřejnost“
18.10.2011 Jak probíhalo vyhodnocení soutěže "Příběhy, pověsti a pohádky o uhlí"
15.10.2011 Co nás v nadcházejícím období čeká? aneb Podzim barevný i šedivý 1
13.10.2011 Jaký byl festival EKOFILM 2011?
11.10.2011 Vyhodnocení soutěže "Příběhy, pověsti a pohádky o uhlí" skončila
5.10.2011 KDO POLETÍ? aneb Soutěž „PŘÍBĚHY, POVĚSTI A POHÁDKY O UHLÍ“ skončila
27.9.2011 NA CO SE EKOLOGICKÉHO CENTRA OBČANÉ PTAJÍ…
22.9.2011 ČAJ V KVALITĚ BIO ANEB HURÁ NA ŠÍPKY
19.9.2011 Pozvánka na Ekofilm 2011
14.9.2011 Komise pro životní prostředí Euroregionu Krušnohoří jednala ve VÚHU a.s. Most
8.9.2011 Ekoporadkyně na safari
5.9.2011 Pozvánka na seminář PRACH V OVZDUŠÍ A VEŘEJNOST
23.8.2011 Konference Energie v průmyslu chytře a efektivně
8.8.2011 Daruj, věnuj...hlavně nevyhazuj
1.8.2011 VYHRAJTE SOUTĚŽ A PROLEŤTE SE NAD KRAJEM S LEPŠÍ VYHLÍDKOU!
22.7.2011 Zveřejnění záměru Severočeských dolů a.s.
13.7.2011 Plánujete sázet stromy?
1.7.2011 Léto budiž pochváleno!
29.6.2011 Světelné znečištění - hvězdná obloha v nedohlednu?
17.6.2011 Studijní návštěva komise ENVE v Ústeckém kraji
16.6.2011 1. Světová vědecká konference o ochraně ovzduší - PETrA 2011
14.6.2011 Znáte naše lesy?
3.6.2011 Odborníci z Evropy si přijedou prohlédnout doly a rekultivace a my budeme u toho
2.6.2011 „Uhlí – energie i chemie“
31.5.2011 Novela zákona o odpadech
25.5.2011 Vyhodnocení zimní fotosoutěže
24.5.2011 Evropský den parků - 24. května 2011
20.5.2011 Novela zákona o ovzduší zamítnuta
20.5.2011 Pokračování programu Zelená úsporám
18.5.2011 2011: Mezinárodní rok chemie
2.5.2011 Omluva soutěžícím a Vítání ptačího zpěvu na Jezeří
26.4.2011 Naučná stezka Základní školy ve Svážné ulici
22.4.2011 Velikonoce
19.4.2011 Vymírání vzácných, zavlékání nepůvodních
7.4.2011 Severočeské farmářské trhy
5.4.2011 Účast na festivalu Jeden svět 2011
4.4.2011 Uhelné safari 2011
25.3.2011 Vyberte oblíbený strom do ankety
23.3.2011 Pozvánka na festival Jeden svět
21.3.2011 Jaro je tady a s ním také cyklistická sezóna
18.3.2011 Jakou ekologickou stopu po sobě zanecháváme
18.3.2011 Jarní bylinky pomáhají našemu zdraví
18.3.2011 Podpořte naši planetu Hodinou Země
31.1.2011 Novinky ze světa chemie
19.1.2011 Atlasy skládek odpadů
17.1.2011 Koho trápí hromádky?
14.1.2011 Fotografická soutěž Ekologického centra Most – „Člověk a příroda v zimě“
13.1.2011 Voda v zimě
12.1.2011 Nová vyhláška MŽP pro těkavé organické látky
12.1.2011 Váháte stále s výměnou staré klasické žárovky za novou?
11.1.2011 Topíme a dýcháme
7.1.2011 Největší zdroje znečištění vodních toků
4.1.2011 Koupí nového spotřebiče lze šetřit

leaf