Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat. 

Archiv článků

Dění v průmyslu

UNIPETROL RPA - 23.8.2019, 17:45
Ukončení překračování emisních limitů SO2 ve spalinách. Doba trvání události: 3,5 hodiny.

UNIPETROL RPA - 23.8.2019, 14:00
Překročení limitu SO2 ve spalinách. Příčina události: Pravděpodobně porucha analyzátoru.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Mostecku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).Jaký byl rok 2016 ve znamení PŮDY?

4. ledna 2017

půdaEkologické centrum Most pro Krušnohoří (ECM) navázalo i v roce 2016 na tradici pořádání akcí v rámci projektu Brána ekologie otevřená. V roce 2013 realizovalo ECM první ročník projektu Brána ekologie otevřená aneb VODA, s cílem přiblížit veřejnosti význam vody jako složky životního prostředí, v roce 2015 pokračovalo tématem Brána ekologie otevřená aneb OVZDUŠÍ, který se věnoval problematice a vývoji stavu ovzduší v Ústeckém kraji i regionu a v roce 2016 pak Brána ekologie otevřená pokračovala na téma PŮDA, kdy cílem bylo zvýšit povědomí veřejnosti o důležitosti půdy, její ochrany a udržitelném obhospodařování. Jaký byl rok 2016 ve znamení PŮDY?

Půda je nejcennější přírodní bohatství, které bychom měli chránit, jak pro současnou, tak pro budoucí generaci. Je přirozenou součástí národního bohatství každého státu. Současná rychlost rozkladu půdy ohrožuje schopnost uspokojit potřeby budoucích generací, proto by mělo dojít k zvýšení informovanosti společnosti o významu půdy, zvýšení bezpečnosti potravin.

OSN na 68. Valném shromáždění vyhlásila rok 2015 Mezinárodním rokem půdy s cílem zvýšit povědomí a pochopení, jaký význam má půda pro bezpečnost potravin a základní ekosystémovou funkci. Rok 2016 byl vyhlášen Valným shromážděním OSN Mezinárodním rokem luštěnin s cílem zvýšit povědomí o luštěninách a jejich významu pro výživu a ekologické zemědělství. V aktivitách OSN spolupracoval s Organizací pro výživu a zemědělství (FAO).

půda Ekologické centrum Most pro Krušnohoří (ECM) v roce 2016 přispělo svými aktivitami ke zvýšení povědomí o důležitosti půdy v regionu prostřednictvím pokračování projektu Brána ekologie otevřená.
Projekt byl určen pro širokou veřejnost Ústeckého kraje, pro všechny věkové skupiny: školky, základní školy, studenty středních a vysokých škol, rodiny, ostatní dospělou veřejnost i seniory.

Soutěž
soutěžZa finanční podpory Hospodářské a sociální rady Mostecka ECM vyhlásilo 21. března 2016 soutěž s přiléhavým názvem „Komu se nelení, tomu se zelení“. Soutěž měla nejen připomenout cíle Valného shromáždění OSN, ale také podnítit veřejnost k zamyšlení se nad významem půdy a nad její ochranou a především vyzdvihnout snahu žáků, studentů, jejich pedagogů i obyvatel měst a obcí o pěstování vlastních plodin a ocenit jejich výsledky. V říjnu 2016 proběhlo vyhodnocení soutěže a předání odměn vítězům. Do soutěže se zapojilo několik školních kolektivů i jednotlivců, kteří dodali velmi zajímavé soutěžní příspěvky.

Ozvěny EKOFILMU
Ozvěny EkofilmuOzvěny EKOFILMU v Mostě proběhly za finanční podpory statutárního města Mostu. ECM ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí vytipovalo a poté zapůjčilo pro žáky a studenty z databáze filmů festivalu EKOFILM snímky zaměřené nejen na životní prostředí, ale především na téma půdy. První Ozvěny EKOFILMU se konaly dne 4. května 2016 v promítacím sálu Městské knihovny v Mostě, pro více jako stovku studentů Vyšší odborné školy ekonomické, sociální a zdravotnické, Obchodní akademie, Střední pedagogické školy a Střední zdravotnické školy v Mostě. Druhé Ozvěny Ekofilmu se konaly dne 24. června 2016 v promítacím sále Základní školy a Střední školy, Most, Jana Palacha 1534. Navštívilo je 62 žáků. Třetí Ozvěny EKOFILMU se konaly 14. října 2016 a navštívilo je cca 80 žáků devátých tříd ze Základní školy, Svážná 2342/1, Most (1. ZŠ) a Základní školy, Most, J. A. Komenského 474 (15. ZŠ). Ozvěny EKOFILMU se konaly v kinosále Základní školy a Střední školy, Most, Jana Palacha 1534. Čtvrté Ozvěny EKOFILMU proběhly pro cca 30 žáků devátých tříd v ZŠ Hamr.

Semináře
seminářeZa finanční podpory statutárního města Most ECM zpracovalo pro žáky 2. stupně ZŠ a studenty SŠ zcela nový seminář s názvem Cesta potravin, který má za cíl zvýšit povědomí žáků o potravinách, které každý den vidíme a nakupujeme v obchodech, a které, než dorazí na náš stůl, procestují někdy i tisíce kilometrů. První cyklus 12ti seminářů probíhal v období od 23. do 28. června 2016, druhý cyklus od 7. do 14. listopadu 2016. První cyklus navštívilo 197 a druhý 268 žáků a studentů.

Ozvěny EkofilmuDalší nový seminář, který vytvořil kolektiv ECM v roce 2016 pro žáky 1. stupně ZŠ, byl zpracován také za finanční podpory statutárního města Mostu a má název „Staň se farmářem“. Cílem je zvýšit povědomí žáků o důležitosti půdy, její ochrany a jejího udržitelného obhospodařování, připomenout význam půdy jako zdroje obživy. Seminář byl zpracován tak, aby byl vhodným doplňkem vyučovacích předmětů Prvouka či Přírodověda. Ve dnech od 4. až 7. října 2016 zavítalo do ECM celkem 162 žáků 2. a 3. tříd ze čtyř základních škol z Mostu. Tento seminář měl velký úspěch, svědčí o tom pochvalné komentáře na prezenčních listinách z jednotlivých seminářů.

Během roku kolektiv ECM zpracoval několik zajímavých článků na téma půdy a luštěnin, jako např. Rok 2016 bude rokem luštěnin, Půda, zdroj života, Ekozemědělství, Ústecký kraj má své regionální potraviny a Biopotraviny a kam za nimi v Ústeckém kraji?. Články byly umístěny na webové stránky ECM.

Za finanční podpory Ústeckého kraje zpracoval kolektiv ECM tři čísla publikace EkoZpravodaje pro Ústecký kraj. Každé číslo bylo věnováno jinému tématu z oblasti životního prostředí, č. 1 VODA, č. 2 PŮDA a č. 3 OVZDUŠÍ. Všechny čísla jsou dostupná na webových stránkách Ekozpravodaje.

Brána ekologie otevřená 2016 aneb PŮDA je u konce. Doufáme, že se nám našimi akcemi a projekty podařilo motivovat žáky, studenty, ale i veřejnost k zodpovědnému přístupu k životnímu prostředí a především k půdě.

V roce 2017 bude Brána ekologie otevřená pokračovat. Tentokrát na téma ODPADY. Chceme navázat na úspěšné akce a připravit i akce zcela nové. Sledujte proto naše stránky.

Velice uvítáme Vaše podněty či připomínky k naší práci, ale také tipy, poznatky, zkušenosti i dotazy. Můžete nás kontaktovat na bezplatné Zelené lince 800 195 342 nebo nás přijít osobně navštívit v budově Výzkumného ústavu pro hnědé uhlí a.s., tř. Budovatelů 2830/3, 434 01 Most.

Ing. Hana Svašková
Ekologické centrum Most pro Krušnohoří
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most

Foto:
www.pixabay.com, archiv ECMČlánky a tiskové zprávy z roku 2017

27.12.2017 Alternativní paliva
14.12.2017 Objevy zkamenělin na Mostecku
11.12.2017 I zvířata mají svá práva
5.12.2017 Zajímavosti ze světa recyklace

27.11.2017 Za ptáky našeho okolí
22.11.2017 Lektorky ECM učily v Hostomicích
16.11.2017 Žáci 4. ZŠ Most vysazovali ryby do Bíliny
13.11.2017 Semináře na základních školách v Bílině
2.11.2017 GIS Day
1.11.2017 Zelené zprávičky pro školy i školičky

25.10.2017 Velké finále Uhelné maturity
20.10.2017 Semináře na Základní škole v Oseku
17.10.2017 Po stopách divokých zvířat žijících v Mostě
17.10.2017 Semináře pro žáky ZŠ Aléská v Bílině
13.10.2017 Chytré hlavy opět v ekocentru
12.10.2017 Za horníky do muzea
4.10.2017 Ekocentrum na Svatomichaelských slavnostech 2017
3.10.2017 Exkurze studentů do uhelné elektrárny Počerady

26.9.2017 Jak se zkoumá uhlí...
25.9.2017 Energetický zdroj budoucnosti aneb obnovitelné zdroje
21.9.2017 Uhelná maturita začala!
21.9.2017 Semináře v Bílině na ZŠ Lidická
14.9.2017 Ekocentrum v Neratovicích

28.8.2017 Permakultura
14.8.2017 Návrat vlka do ČR
2.8.2017 Tipy na koupání v Ústeckém kraji

14.7.2017 Půdy vytvořené člověkem

30.6.2017 Cestování po Čechách - tentokrát doma a s ohledem na životní prostředí
30.6.2017 Farmáři z Bíliny
26.6.2017 Chytré hlavy těžily a rekultivovaly
22.6.2017 Nevyužité pozemky/objekty aneb země brownfieldů
12.6.2017 Pozemkové úpravy
8.6.2017 FUN PARK UNIPETROL na Dětském dnu v Pardubicích

15.5.2017 V Oseku už žáci vědí, jak se farmaří a co dýchají
15.5.2017 Semináře ECM v e-shopu Chytrých hlav
5.5.2017 Žáci už vědí, odkud potraviny cestují

10.4.2017 Jak prožít hezčí Velikonoce?

28.3.2017 Pro lepší vzduch ve městech
23.3.2017 Opět se dýchalo, těžilo a rekultivovalo
17.3.2017 Poučme se z přírody
10.3.2017 Ovzduší v České republice
8.3.2017 Přemysl Oráč a dnešní zahrady

24.2.2017 Problematika pachových látek a novela zákona o ovzduší
20.2.2017 Omezení plýtvání potravinami

31.1.2017 Ptačí chřipka v ČR
25.1.2017 Na lavičce si nejen odpočinete, ale třeba i nabijete mobil…
23.1.2017 Smogové situace podle novely zákona o ovzduší
20.1.2017 TUR aneb trvale udržitelný rozvoj
10.1.2017 Rok 2017 - Mezinárodní rok udržitelného cestovního ruchu
9.1.2017 Výzva Nová zelená úsporám s novými eko-prvky
4.1.2017 Jaký byl rok 2016 ve znamení PŮDY?

leaf