Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat. 

Archiv článků

Dění v průmyslu

Unipetrol RPA - 16.2.2019, 02:45
Ukončeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I v rámci najíždění reaktoru D na výrobně PE1.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Mostecku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).

Ekologické centrum se rozšiřuje

27. června 2006

MOST Ekologické centrum Most zakládá své dislokované pracoviště v Kralupech nad Vltavou.

Osvědčený model poskytování informací o životním prostředí, který již 6. rokem funguje v Mostě a jenž realizuje Ekologické centrum Most bude přenesen také do Kralup nad Vltavou. 22. června to svým podpisem stvrdili zástupci společností působících v průmyslovém areálu v Kralupech nad Vltavou a v jeho těsné blízkosti (Česká rafinérská, Kaučuk Kralupy, MERO ČR, Linde Gas a Shell Gas), starosta města Kralupy nad Vltavou a ředitelka Výzkumného ústavu pro hnědé uhlí, v jehož rámci již 6. rokem úspěšně působí Ekologické centrum Most pro Krušnohoří.

V roce 2000, kdy bylo založeno Ekologické centrum Most (ECM), se ještě nevědělo, do jaké míry se tento nový model poskytování informací o životním prostředí v českých podmínkách osvědčí. Centrum, které bylo založeno po vzoru holandského dispečinku DCMR (Agentury na ochranu životního prostředí), který působí v průmyslově značně zatížené oblasti Rotterdamu, je jediným centrem svého druhu v republice. Zejména díky svému nonstop dispečinku, přístupu k datům ze stanic automatizovaného imisního monitoringu, možnosti vlastního měření mobilním měřicím vozem, Zeleného telefonu pro veřejnost a napojení na dispečinky průmyslových podniků. Centrum realizovalo řadu vlastních projektů, počínaje vydáním CD-ROMu Životní prostředí Mostecka, praktickou příručkou Zelený rádce Mostecka, ekovýchovným projektem Ekologie na cestách a řadou soutěží s tématikou ochrany životního prostředí. Rovněž zpracovalo a realizovalo komunikační strategii v rámci koncepce a následně také Plánu odpadového hospodářství Ústeckého kraje.

Co mají oba regiony společné, je především přítomnost rafinérií a chemického průmyslu. Veřejnost žijící v sousedství průmyslových zón si zaslouží být včas a objektivně informována o dění v průmyslových podnicích a o jeho vlivu na životní prostředí. Právě aktivní a objektivní poskytování informací o životním prostředí, řešení stížností obyvatel a ekologická výchova je posláním nejen mosteckého, ale také nově zakládaného Ekologického centra Kralupy nad Vltavou.

Svoji činnost zahájí kralupské centrum v kanceláři umístěné v centru města v září tohoto roku.

Autorka článku: Ing. Soňa Hykyšová