Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat. 

Archiv článků

Dění v průmyslu

UNIPETROL RPA, s.r.o. - 20.9.2020, 22:00
Ukončeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I v rámci proplachu čistící linky C2- na výrobně PE2.

UNIPETROL RPA, s.r.o. - 20.9.2020, 20:40
Spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I v rámci proplachu čistící linky C2- na výrobně PE2.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Mostecku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).Chytré hlavy opět v ekocentru

15. června 2018

chytré hlavyV rámci programu Chytré hlavy pro Sever 2018, který vyhlašuje Vršanská uhelná a.s., proběhly v Ekologickém centru Most pro Krušnohoří celkem 4 semináře, ve kterých se žáci dozvěděli něco o tom, jak se u nás těží, rekultivuje a také co dýchají.

Vršanská uhelná a.s., ze skupiny Seven Energy, v letošním roce opět vyhlásila grantový program „Chytré hlavy pro Sever“ na podporu technického a přírodovědného vzdělávání. Školy si mohly v e-shopu vybrat z pěti nabídek, jednou z položek byly i semináře Ekologického centra Most pro Krušnohoří, konkrétně Co dýcháme? a Těžba a rekultivace.

Co dýcháme?
chytré hlavy Dne 11. a 14. června se konaly dva semináře na téma ovzduší. Semináře se účastnila Základní škola Zdeňka Štěpánka v Mostě v počtu 20 žáků a další seminář absolvovalo 18 žáků ze ZŠ Meziboří. Studenti se dozvěděli o znečišťování vnějšího i vnitřního ovzduší, jaký rozdíl je mezi emisemi a imisemi, jaké jsou zdroje znečišťování ovzduší, jaký vliv mají znečišťující látky v ovzduší na zdraví člověka a na ekosystémy, o globálních, regionálních a lokálních problémech kvality ovzduší, seznámili se s pojmy inverze a smog i jejich příčinami atd. Žáci si také vyzkoušeli, jak dlouho vydrží bez vzduchu, jak funguje spirometr a jak se měří hlučnost hlukoměrem. Na konci seminářů studenti s lektorkou debatovali, např. o tom, jak se mohou chovat k ovzduší ohleduplněji.

Těžba a rekultivace
chytré hlavyEkocentrum realizovalo dne 12. června 2018 dva semináře, které si v e-shopu vybrala Základní škola Obránců mírů v Mostě (11. ZŠ). Obou seminářů na téma Těžba a rekultivace se zúčastnilo 42 žáků.
Žáci devátých tříd se dozvěděli o využití nerostů v dávné minulosti, v době středověku i v současnosti, s podmínkami vzniku uhlí, s vývojem jeho užití pro rozvoj společnosti, základními ustanoveními horního práva, rozdílem mezi hlubinným i povrchovým způsobem těžby uhlí. Formou hry žáci třídili nerosty na vyhrazené a nevyhrazené. Na konci semináře si zahráli na rekultivátory. Některé návrhy byly nápadité, téměř na odborné úrovni, některé naopak plné fantazie a technicky a ekonomicky neproveditelné.

Lektorky se snažily, aby získané informace ze seminářů byly pro žáky přínosné a mohli je využít i v jiných předmětech, jako je např. chemie, přírodopis, dějepis atd.

chytré hlavy

Ing. Hana Matějková, Kateřina Rybová
Ekologické centrum Most pro Krušnohoří
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most

Foto: archiv ECMČlánky a tiskové zprávy z roku 2018

19.12.2018 Přírodní mýdla a šampony
10.12.2018 Zpráva o životním prostředí ČR za rok 2017
5.12.2018 Ekologický stromeček na Vánoce?

26.11.2018 Kontaminace podzemní vody aneb žlutá smrt
22.11.2018 Besedy s mosteckými seniory
19.11.2018 Zlepší se kvalita ovzduší?
15.11.2018 Jaký máte vztah k přírodě?

30.10.2018 Třeťáci vysazovali ryby do řeky Bíliny
25.10.2018 Legislativa a odpady
23.10.2018 5. etapa projektu Uhelná maturita - finále
16.10.2018 Jak uspořit energii v domácnosti?
11.10.2018 4. etapa projektu Uhelná maturita
5.10.2018 3. etapa projektu Uhelná maturita
2.10.2018 Podzimní Zaměstnanecké dny

27.9.2018 Chytré hlavy pro Sever 2018 opět spolupracovaly s ekocentrem
25.9.2018 2. etapa projektu Uhelná maturita
18.9.2018 Odstartoval 4. ročník úspěšného projektu „Uhelná maturita“
17.9.2018 Tanky ve prospěch ochrany přírody

30.8.2018 Netopýři
17.8.2018 Kriticky ohrožený sysel obecný
13.8.2018 Konec léta ve znamení oslav sklizní
1.8.2018 Ekologické výukové programy pro mateřské školy

23.7.2018 Eroze půdy
13.7.2018 Z ptačí perspektivy

26.6.2018 Balená voda versus kohoutková
21.6.2018 Důležitost snížení používání jednorázového plastu
15.6.2018 Chytré hlavy opět v ekocentru
12.6.2018 Geotermální energie
8.6.2018 Studenti Zdravotnického lycea už ví, jak potraviny cestují
5.6.2018 Dětský den v Pardubicích se vydařil

16.5.2018 Mořští živočichové v zajetí odpadu
10.5.2018 Žáci 18. ZŠ vysazovali ryby do řeky Bíliny
10.5.2018 Seminář o Geomontánních památkách Krušných hor a Slavkovského lesa v souvislostech
7.5.2018 Využití obnovitelných zdrojů energie v domech i na sídlištích

17.4.2018 Dešťová voda
9.4.2018 Kde pomáhají infračervené snímky?

26.3.2018 Semináře pro mostecké základní školy
21.3.2018 Jaké funkce má les?
13.3.2018 Chcete použít IBC kontejner na své zahrádce?
12.3.2018 Bioelektřina
1.3.2018 Krajina, místo našeho života

26.2.2018 Pokojové rostliny čistí vzduch
23.2.2018 Odborný seminář na téma včelařství v Mostě
12.2.2018 Co mohou říci o počasí druhy oblaků?

29.1.2018 Živočichové v přírodě odcházejí a zase přicházejí
15.1.2018 Jak je na tom ovzduší?

leaf