Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat. 

Archiv článků

Dění v průmyslu

UNIPETROL RPA - 9.12.2019, 12:00
Dnes mezi 18:00 až 19:00 proběhne v areálu Unipetrolu RPA Litvínov a jeho okolí mimořádná zkouška systému výstrahy a vyrozumění PCH po úpravě softwaru řídících PC.

UNIPETROL RPA - 8.12.2019, 22:30
Zahájeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, proplach C3- cisteren na úseku VZP EJ.

UNIPETROL RPA - 7.12.2019, 17:19
V souvislosti s najížděním jednotky kontinuálního reformování benzinů bude dnes docházet ke spalování produkce vodíkového plynu na fleře NRL. Doba trvání: cca 48 hod.

UNIPETROL RPA - 7.12.2019, 12:30
Zahájeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, najíždění reaktoru C a B na výrobně PE1.

UNIPETROL RPA - 6.12.2019, 06:30
Zahájeno spalování odsířeného syntézního plynu na polním hořáku výrobny POX, oprava R 101 na výrobně NH3.

UNIPETROL RPA - 4.12.2019, 12:24
Od 12:00 hod spalování uhlovodíkových plynů bez obsahu sulfanu. Odstavení výrobní jednotky CCR z důvodu opravy zařízení.

UNIPETROL RPA - 2.12.2019, 08:59
29.11.19 v 10:40 zahájeno spalování veškeré produkce čistého vodíku.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Mostecku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).Program předcházení vzniku odpadů

8. září 2014

© www.pixabay.comMinisterstvo životního prostředí navrhlo koncepci Programu předcházení vzniku odpadů v ČR (dále jen „PPVO“). Podstatou PPVO je stabilizace produkce odpadů a následné postupné snižování jejich množství. K dosažení tohoto obtížného cíle PPVO stanovuje 13 dílčích cílů
a 26 navrhovaných opatření, která definují, jak tyto specifické cíle naplnit.

Opatření se týkají všech tří doporučených strategií (regulační, propagační, informační), dotýkají se odpadů komunálních a jejich jednotlivých složek. Odpady z potravin patří na úrovni Evropské unie mezi současné hlavní sledované priority. Dále jsou součástí návrhu odpady stavební a demoliční, odpady z EEZ (elektrotechnický a elektronický odpad).
Opatření jsou také zaměřena na vstupní suroviny v průmyslu a produkci průmyslových odpadů, veřejnou správu, města, obce, environmentální značení, environmentální systémy řízení, druhotné suroviny, ekodesign, LCT (Life Cycle Thinking – uvažování z pohledu celého životního cyklu) a podporu legislativní.

© www.pixabay.comPochopitelnou součástí opatření je pak rozsáhlá informační podpora (strategie), vzdělání, výchova a osvěta (včetně zapojení problematiky do školních osnov). V některých opatřeních jsou rovněž zahrnuty požadavky na nebezpečné odpady, resp. na nebezpečné složky ve výrobcích.

Návrh koncepce PPVO byl Ministerstvu životního prostředí předložen v červnu 2014. V červenci byl návrh koncepce včetně vyhodnocení rozeslán ke zveřejnění. V srpnu proběhlo veřejné projednání, následovalo zpracování posouzení vlivů koncepce PPVO na životní prostředí a veřejné zdraví, tedy „vyhodnocení SEA“. Z hlediska samotného posouzení nebyly shledány žádné negativní vlivy PPVO na životní prostředí a veřejné zdraví. Jelikož se daná koncepce zabývá preventivními opatřeními, jak předcházet vzniku odpadů, jsou z hlediska samotného posouzení očekávány pouze pozitivní vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví.
Ministerstvo životního prostředí vydalo souhlasné stanovisko k návrhu koncepce PVVO za dodržení 11 podmínek. Jednou z podmínek je například: Při volbě umístění projektů preferovat průmyslově využívané plochy včetně brownfields, zamezit novým záborům zemědělské půdy.

Celý návrh koncepce Programu předcházení vzniku odpadů v ČR naleznete na stránkách: http://portal.cenia.cz.

Ekologické centrum Most a Kralupy n/Vltavou
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most
Fotografie: www.pixabay.com (Hans, johnpotter)Články a tiskové zprávy z roku 2014

17.12.2014 Ovzduší a doprava ve městech
15.12.2014 Ovzduší pro pedagogy
15.12.2014 Žáci z Kadaně a Bíliny na exkurzi v ECM a KSK
12.12.2014 Brána ekologie otevřená aneb Ovzduší
3.12.2014 Lampiony štěstí a životní prostředí
1.12.2014 Soutěž „Pojmenujte naše parky“

27.11.2014 Experti na životní prostředí v Ekocentru
11.11.2014 Městské parky očima obyvatel Mostu
7.11.2014 Vyhodnocení soutěže Den stromů 2014

29.10.2014 Jak probíhala soutěž ke Dni stromů 2014
27.10.2014 Za stromy města Mostu
24.10.2014 Seminář Těžba a rekultivace pro chomutovské studenty
21.10.2014 Žáci z Libochovic zkoumali ovzduší na Mostecku
16.10.2014 Semináře "CO DÝCHÁME?"
2.10.2014 Mostecké jezero a ovzduší
1.10.2014 S prachem nejsou žerty

29.9.2014 Ekologické centrum se zapojilo do projektu „Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje“
26.9.2014 Výroční konference iniciativy STOP PRACH
23.9.2014 Od října budeme třídit elektroodpad důkladněji a snáz
22.9.2014 Málo známé ovocné dřeviny na Mostecku
18.9.2014 Mravenci - strážci lesní čistoty
15.9.2014 Soutěž ke Dni stromů
12.9.2014 Velké, širé, rodné lány?
9.9.2014 A je to tady… výherci soutěže ke 100 letům VD Janov jsou známi!
8.9.2014 Program předcházení vzniku odpadů
3.9.2014 Soutěž s VD Janov ukončena
2.9.2014 Klimatický summit
1.9.2014 Hrozba jménem elektrosmog

27.8.2014 Invazní druhy rostlin na Mostecku
6.8.2014 Jdeme na žízaly aneb jak na kvalitní kompost

28.7.2014 Celostátní floristický kurz České botanické společnosti v Podbořanech
23.7.2014 Zachráníme je pro budoucnost?
17.7.2014 Zahradníkem v městské džungli
7.7.2014 Příběh jednoho trička

26.6.2014 Den otevřených dveří v Chemparku – Tvoříme svět z ropy
25.6.2014 POZOR! Nové semináře zdarma
24.6.2014 CEntrální LIkvidace Odpadů aneb Cesta od skládky k centru pro nakládání s odpady
20.6.2014 Valná hromada STEP 2014
18.6.2014 Zelené žáby na Zelené lince
9.6.2014 Jak na klíšťata
5.6.2014 Jaké to bylo v kabinetě…

27.5.2014 GMO aneb je libo čerstvou zeleninku?
26.5.2014 Pedagogové těžili a rekultivovali
23.5.2014 Žáci si užívali výhry na Flájích
16.5.2014 Jak hýčkají planetu Zemi na ZŠ a SŠ Palacha

18.4.2014 Ekologické centrum se prezentovalo
17.4.2014 Den Země - 22. dubna
14.4.2014 Příběh EKOLOGIE…
10.4.2014 Na houby nemusíte čekat až do léta!
1.4.2014 100 let Janovské přehrady oslavíme SOUTĚŽÍ

31.3.2014 Jaký byl rok 2013 z hlediska imisí na Mostecku a Litvínovsku?
28.3.2014 Hrozí nám nedostatek vody?
26.3.2014 Nová lokalita orchidejí na Mostecku
24.3.2014 Jarní očista s obilovinami
21.3.2014 Psí množírny – noční můra milovníků psů
19.3.2014 Lom a Most už překročily 37x povolený denní limit prachu
18.3.2014 EKO a BIO
11.3.2014 Slunce za okny, prach v ovzduší
7.3.2014 Kácení dřevin má také svá pravidla
4.3.2014 Hurá do zahrady!

22.1.2014 Zelená ekologickému bydlení
17.1.2014 Ovzduší na Zelené lince
7.1.2014 Rok 2014 aneb Co bude mezinárodními tématy roku?
6.1.2014 Ovoce na našem stole

leaf