Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat. 

Archiv článků

Dění v průmyslu

UNIPETROL RPA - 23.9.2019, 11:10
11:10 až 11:35 spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, odstavení Reaktoru R 201 na výrobně PP.

UNIPETROL RPA - 23.9.2019, 08:15
Zahájeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, odstavení reaktoru C 4001 na výrobně PE2.

UNIPETROL RPA - 22.9.2019, 02:30
Ukončeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I po najetí Re A na výrobně PE 1.

UNIPETROL RPA - 21.9.2019, 18:30
Zahájeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I - najíždění Re A na výrobně PE 1.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Mostecku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).Farmáři z Bíliny

30. června 2017

seminářeKdo je farmář? Co vůbec dělá? Potřebujeme farmáře? Jakou cestu musí potraviny urazit, než doputují na náš stůl? Jaký dopad na životní prostředí a člověka má cesta potravin? Na všechny tyto a další otázky dostali odpovědi žáci ZŠ Lidická v Bílině v rámci výukových seminářů „Staň se farmářem“ a „Cesta potravin“ se kterými za nimi přijelo Ekologické centrum Most pro Krušnohoří. Celkem 6 seminářů, které probíhaly 19. 6. 2017, 20. 6. 2017 a 27. 6. 2017, se zúčastnilo 114 žáků, z toho 76 ze 2. a 3. tříd a 38 žáků z 8. a 9. tříd.

Semináře „Staň se farmářem“ a „Cesta potravin“ probíhaly na ZŠ Lidické v Bílině. Ve dnech 19. a 20. 6. 2017 proběhly čtyři semináře a to od 8:00 a 10:00 hod., kterých se zúčastnili žáci dvou 2. ročníků a dvou 3. ročníků. V dalším týdnu 27. 6. 2017 proběhly dva semináře „Cesta potravin“ od 8:00 a 10:00 hod., zúčastnili se jich žáci z 8. a 9. ročníků.

Semináře „Staň se farmářem“
seminářeSemináře „Staň se farmářem“ se zúčastnilo 76 žáků z 2. a 3. tříd. Pro žáky byl seminář připraven interaktivní a zábavnou formou tak, aby děti pouze neseděly a poslouchaly, ale aby si i hrály, tvořily a zamýšlely se. Lektorka pro žáky připravila plno názorných pomůcek, od klasů kukuřice a různých druhů obilí až po filmové ukázky práce na poli. Děti si tak v rámci aktivit mohly přímo některé produkty zemědělství osahat i očichat, např. jednotlivá zrna řepky, pšenice, ječmene, slunečnice, hořčice a kukuřice, ale i seno a slámu.

seminářeDěti bavilo poznávání zvuků hospodářských zvířat či obrázků živočichů, žijících na poli, zaujalo je vytváření zvířecích rodin pomocí obrázků a názvů jednotlivých zvířátek. S obrázky rodin se dále pracovalo i v dalších aktivitách jako např. co zvířátka jedí a jaký užitek z nich máme.

seminářeV průběhu jednotlivých aktivit se dětem dařilo, jen občas lektorka dětem napověděla, např. že sele není mládě od kravičky a telátko mládě od prasátka. Jinak děti byly šikovné a během semináře aktivní. Na konci semináře všichni účastníci obdrželi na památku diplom farmáře, kde měli sepsané vše, co se naučili.

Semináře „Cesta potravin“
seminářeDvou seminářů se zúčastnilo celkem 38 žáků z 8. a 9. tříd. Žáci se dozvěděli proč potraviny cestují a čím, jak může být značena země původu potravin na obalech, jaké jsou typy hospodaření v ČR, jaké jsou dopady cestování potravin na životní prostředí a jak oni sami můžou zmírnit dopady na životní prostředí a na své zdraví při nákupu potravin a další zajímavé informace. Diskutovalo se také o míře soběstačnosti České republiky v obživě obyvatelstva, co by se mělo zlepšit a jakým způsobem může cestu potravin ovlivnit jedinec, obec, stát.

Během semináře byly pro žáky připraveny různé aktivity:

semináře „Nákup potravin", kdy si skupina žáků vybírala nejdříve z připravené nabídky potravin (obrázky - ovoce, zeleniny, oříšků, masa atd.), o kterých si myslí, že se do České republiky dováží a poté určovali nad mapou světa, z které země „nakoupené“ potraviny byly přivezeny. Studenty/žáky nejvíce udivovalo, že se do ČR zbytečně dováží potraviny, které jsme si tu schopni vypěstovat sami, a že vyvážíme české potraviny raději do zahraničí, než aby se prodávaly v českých obchodech.

semináře„Hledání zemi původu na potravinách“ měli žáci na stole s potravinami vybrat jednu potravinu a zkusit najít zemi původu.

„Týdenní stravování rodin“, kde lektorka žákům rozdala fotografie rodin z různých zemí celého světa. Žáci byli nejvíce překvapeni náklady rodiny z Německa, která za svůj týdenní nákup utratí téměř deset tisíc korun a na druhou stranu cena týdenního stravování rodiny ze Súdánu je 24 Kč.

V závěru semináře obdrželi žáci informace, kde je možné nakoupit farmářské potraviny, bio produkty či regionální potraviny. Semináře byly pro žáky i jejich pedagogy přínosné a nabyté znalosti a poznatky využijí ve škole i v každodenním životě.

seminářeSemináře „Staň se farmářem“ a „Cesta potravin“ byly finančně podpořeny městem Bílina.

Ing. Hana Svašková
Ekologické centrum Most pro Krušnohoří
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most
Foto: archiv ECMČlánky a tiskové zprávy z roku 2017

27.12.2017 Alternativní paliva
14.12.2017 Objevy zkamenělin na Mostecku
11.12.2017 I zvířata mají svá práva
5.12.2017 Zajímavosti ze světa recyklace

27.11.2017 Za ptáky našeho okolí
22.11.2017 Lektorky ECM učily v Hostomicích
16.11.2017 Žáci 4. ZŠ Most vysazovali ryby do Bíliny
13.11.2017 Semináře na základních školách v Bílině
2.11.2017 GIS Day
1.11.2017 Zelené zprávičky pro školy i školičky

25.10.2017 Velké finále Uhelné maturity
20.10.2017 Semináře na Základní škole v Oseku
17.10.2017 Po stopách divokých zvířat žijících v Mostě
17.10.2017 Semináře pro žáky ZŠ Aléská v Bílině
13.10.2017 Chytré hlavy opět v ekocentru
12.10.2017 Za horníky do muzea
4.10.2017 Ekocentrum na Svatomichaelských slavnostech 2017
3.10.2017 Exkurze studentů do uhelné elektrárny Počerady

26.9.2017 Jak se zkoumá uhlí...
25.9.2017 Energetický zdroj budoucnosti aneb obnovitelné zdroje
21.9.2017 Uhelná maturita začala!
21.9.2017 Semináře v Bílině na ZŠ Lidická
14.9.2017 Ekocentrum v Neratovicích

28.8.2017 Permakultura
14.8.2017 Návrat vlka do ČR
2.8.2017 Tipy na koupání v Ústeckém kraji

14.7.2017 Půdy vytvořené člověkem

30.6.2017 Cestování po Čechách - tentokrát doma a s ohledem na životní prostředí
30.6.2017 Farmáři z Bíliny
26.6.2017 Chytré hlavy těžily a rekultivovaly
22.6.2017 Nevyužité pozemky/objekty aneb země brownfieldů
12.6.2017 Pozemkové úpravy
8.6.2017 FUN PARK UNIPETROL na Dětském dnu v Pardubicích

15.5.2017 V Oseku už žáci vědí, jak se farmaří a co dýchají
15.5.2017 Semináře ECM v e-shopu Chytrých hlav
5.5.2017 Žáci už vědí, odkud potraviny cestují

10.4.2017 Jak prožít hezčí Velikonoce?

28.3.2017 Pro lepší vzduch ve městech
23.3.2017 Opět se dýchalo, těžilo a rekultivovalo
17.3.2017 Poučme se z přírody
10.3.2017 Ovzduší v České republice
8.3.2017 Přemysl Oráč a dnešní zahrady

24.2.2017 Problematika pachových látek a novela zákona o ovzduší
20.2.2017 Omezení plýtvání potravinami

31.1.2017 Ptačí chřipka v ČR
25.1.2017 Na lavičce si nejen odpočinete, ale třeba i nabijete mobil…
23.1.2017 Smogové situace podle novely zákona o ovzduší
20.1.2017 TUR aneb trvale udržitelný rozvoj
10.1.2017 Rok 2017 - Mezinárodní rok udržitelného cestovního ruchu
9.1.2017 Výzva Nová zelená úsporám s novými eko-prvky
4.1.2017 Jaký byl rok 2016 ve znamení PŮDY?

leaf